การแปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

งานนำเสนอมักจะมีภาพนิ่งที่มีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย คุณสามารถแปลงข้อความในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นกราฟิก SmartArt ที่แสดงข้อความของคุณเป็นภาพประกอบได้ โดยใช้ Microsoft Office PowerPoint 2007 กราฟิก SmartArt เป็นการนำเสนอข้อมูลของคุณด้วยภาพที่คุณสามารถกำหนดเองได้เต็มที่

ในบทความนี้

ภาพรวมของการแปลงข้อความสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

แปลงข้อความสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของการแปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

การแปลงข้อความของคุณเป็นกราฟิก SmartArt เป็นวิธีการอันรวดเร็วที่จะแปลงภาพนิ่งที่มีอยู่เป็นภาพประกอบที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ ตัวอย่างเช่น ในคลิกเดียว คุณสามารถแปลงภาพนิ่งวาระการประชุมเป็นกราฟิก SmartArt ได้ คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงที่มีอยู่แล้วภายในหลายแบบเพื่อสื่อสารข้อความหรือความคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้วางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อเพื่อทดลองดูเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่จะทำงานได้ดีที่สุดกับรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ภาพนิ่ง วาระการประชุม ใน PowerPoint ที่แปลงแล้ว

หลังจากที่คุณเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ข้อความในสไลด์ของคุณจะถูกวางไว้ในรูปร่างโดยอัตโนมัติ และจัดเรียงอย่างไรโดยยึดตามเค้าโครงที่คุณเลือก คุณสามารถกำหนดกราฟิก SmartArt แล้วโดยการเปลี่ยนสีหรือโดยการเพิ่มสไตล์ SmartArtไป

ด้านบนของหน้า

แปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

 1. คลิกที่พื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งมีข้อความบนสไลด์ที่คุณต้องการจะแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แปลงเป็นกราฟิก SmartArt รูปปุ่ม

 3. ในแกลเลอรี ให้คลิกเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

  แกลเลอรีมีเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่ใช้งานได้ดีที่สุดกับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมื่อต้องการแสดงชุดเค้าโครงทั้งหมด ให้คลิก กราฟิก SmartArt เพิ่มเติม

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณต้องการทั้งสไลด์ที่ มีข้อความและภาพนิ่งอื่นกับกราฟิก SmartArt ที่สร้างขึ้นจากข้อความเดียวกันนั้นสร้างสำเนาของภาพนิ่งก่อนที่คุณแปลงเป็นกราฟิก SmartArt

 • ถ้าคุณไม่ได้ปิด และเปิดงานนำเสนอของคุณในภายหลัง คุณสามารถย้อนกลับการแปลงเป็นกราฟิก SmartArt ด้วยการคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

  ถ้าคุณปิดงานนำเสนอ คุณไม่สามารถใช้เลิกทำ แต่คุณสามารถคัดลอก และวางข้อความจากบานหน้าต่างข้อความทั้งหมดลงในสไลด์ คุณจะสูญเสียการจัดรูปแบบใด ๆ แต่คุณจะเก็บข้อมูลของคุณ

 • คุณสามารถแปลงภาพนิ่งของคุณเป็นกราฟิก SmartArt ได้ด้วยการคลิกขวาที่ตัวยึดซึ่งมีข้อความบนภาพนิ่งที่คุณต้องการจะแปลง แล้วคลิก แปลงเป็น SmartArt

 • คุณจะเสียการกำหนดเองของข้อความบางอย่่าง เช่น การเปลี่ยนสีข้อความ หรือขนาดแบบอักษรที่คุณทำกับข้อความบนภาพนิ่งเมื่อคุณแปลงข้อความนั้นเป็นกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

คุณสามารถเปลี่ยนสีที่ใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ การผสมสีต่างๆ ทั้งหมดได้รับมาจากสีของธีมของงานนำเสนอของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  รูปกลุ่ม ลักษณะ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. คลิกการแปลงสีที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

นำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ลักษณะ SmartArt เป็นการรวมลักษณะพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ เช่น ลักษณะเส้น การยกนูน หรือสามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×