การแปลข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้คุณลักษณะการแปล คุณสามารถแปลคำ วลี หรือย่อหน้าโดยใช้พจนานุกรมสองภาษา หรือแปลทั้งเอกสารของคุณ โดยใช้บริการแปลภาษาด้วยเครื่องบนเว็บ เมื่อต้องการแปลข้อความจากบางภาษาลงในภาษาอื่น คุณอาจต้องไปเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการสำหรับภาษาที่ระบุไว้

ฟีเจอร์แปลมีพร้อมใช้งานเฉพาะในโปรแกรมเหล่านี้ระบบ Microsoft Office 2007: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word

คุณสามารถสร้างเอกสารในภาษาหนึ่ง แล้ว ใช้บริการแปลภาษาด้วยเครื่องเพื่อแปลเป็นภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การแปลทั้งเอกสาร

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาฟีเจอร์การแปล

แปลคำ วลี หรือย่อหน้า

แปลทั้งเอกสาร

เพิ่มการแปลภาษาคู่

เพิ่มบริการแปลภาษาด้วยเครื่อง Microsoft แปล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาฟีเจอร์การแปล

ฟีเจอร์การแปลอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นในโปรแกรมอื่น

Excel

 1. บนแท็บรีวิว คลิกแปล ปุ่มแปล

 2. ทำตามขั้นตอนในแปลคำ วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การค้นคว้า

 2. ในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมด คลิกแปล

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

 3. ทำตามขั้นตอนในแปลคำ วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

Outlook

คุณสามารถแปลข้อความในอีเมลที่คุณได้รับ ทั้งจากในเนื้อหาของอีเมล หรือจากบานหน้าต่างการอ่านก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะ แปล เมื่อคุณสร้างข้อความอีเมลได้เช่นกัน

ข้อความที่คุณได้รับ

 1. ในข้อความอีเมลที่คุณได้รับ เลือกข้อความในเนื้อหาข้อความ คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก คลิกแปล บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กแปล

 2. ทำตามขั้นตอนในแปลคำ วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ข้อความที่คุณสร้าง

 1. เมื่อต้องการสร้างข้อความอีเมล เลือกข้อความในเนื้อหาข้อความ และบนแท็บข้อความ ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการสะกด นั้นแล้ว คลิกแปล

  คำสั่งเมนูการแปล

 2. ทำตามขั้นตอนในแปลคำ วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

หมายเหตุ: สามารถแปลกล่องข้อความของภาพนิ่งได้ครั้งละหนึ่งกล่องเท่านั้น

 1. บนแท็บรีวิว คลิกแปล ปุ่มแปล

 2. ทำตามขั้นตอนในแปลคำ วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การค้นคว้า

 2. ในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมด คลิกแปล

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

 3. ทำตามขั้นตอนในแปลคำ วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Research จากนั้นในรายการ All Reference Books ให้คลิก Translation

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

 2. ทำตามขั้นตอนในแปลคำ วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บรีวิว คลิกแปล ปุ่มแปล

  เคล็ดลับ: คลิกขวาที่ใดก็ได้ในเอกสาร แล้ว คลิ กแปล บนเมนูทางลัด

 2. ทำตามขั้นตอนในแปลคำ วลี หรือย่อหน้าหรือแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

แปลคำ วลี หรือย่อหน้า

ในครั้งแรกที่คุณใช้บริการแปลภาษาด้วย คุณอาจต้องติดตั้งพจนานุกรมสองภาษา และเปิดใช้งานบริการแปลในบานหน้าต่างงานค้นคว้า คุณยังสามารถใช้คำแนะนำในการแปลภาษาด้วยการแปลคำคำเดียวที่คุณชี้ไปที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคำแนะนำในการแปลใช้

หมายเหตุ: ใน PowerPoint สามารถแปลสไลด์เพียงหนึ่งครั้ง

 1. เลือก word วลี หรือย่อหน้าที่คุณต้องแปล หรือพิมพ์คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา

 2. ในส่วนแปล ของบานหน้าต่างการค้นคว้า ในรายการจาก และไป เลือกภาษาที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นเยอรมัน (เยอรมนี) และภาษารัสเซีย (รัสเซีย) แล้ว คลิ กเริ่มการค้นหา รูปปุ่ม เมื่อต้องการค้นหาฟีเจอร์การแปลสำหรับโปรแกรมของคุณระบบ Microsoft Office 2007 ดูค้นหาฟีเจอร์การแปล

  กล่องข้อความการแปล

 3. ผลลัพธ์แปลปรากฏในบานหน้าต่างการแปล ด้านล่างตัวเมื่อต้องการจาก รายการ และ

  หมายเหตุ: ถ้าภาษาที่คุณต้องไม่ได้แสดงไว้ในที่จาก หรือเมื่อต้องการ รายการ เห็นเพิ่มการแปลภาษาคู่

เคล็ดลับ: คุณสามารถกด ALT แล้ว คลิกคำหรือวลีการแปลคำหรือวลี อย่างไรก็ตาม ALT + คลิกใช้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Microsoft Office PowerPoint แทน พิมพ์คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา แล้ว คลิ กเริ่มการค้นหา รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

แปลทั้งเอกสาร

แปลภาษาด้วยเครื่องจะมีประโยชน์ สำหรับการติดต่อสื่อสารสาระพื้นฐานของเนื้อหา และยืนยันว่า เนื้อหาเกี่ยวข้องกับคุณ อย่างไรก็ตาม ควรแปลเอกสารที่สำคัญ หรือเป็นความลับ โดยบุคคลแปลการรักษาความหมายทั้งหมดและโทนสีของข้อความ

เมื่อต้องการค้นหาฟีเจอร์การแปลสำหรับโปรแกรมของคุณระบบ Microsoft Office 2007 ดูค้นหาฟีเจอร์การแปล

สิ่งสำคัญ: ส่วนแจ้งเตือนถ้าคุณเลือกการแปลเอกสารทั้งหมดของคุณ จะถูกส่งเอกสารถอดไปยังบริการแปลบริษัท เช่นเดียวกับข้อมูลใด ๆ ที่ส่งเข้ารหัสลับทางอินเทอร์เน็ต อาจเป็นไปได้ผู้อื่นเมื่อต้องการดูเอกสาร

 1. ในส่วนแปล ของบานหน้าต่างค้นคว้า ในจาก และเมื่อต้องการ รายการ คลิภาษาที่คุณต้องการ ตัวอย่างเยอรมัน (เยอรมนี) และภาษารัสเซีย (รัสเซีย) จากนั้น คลิแปลทั้งเอกสาร กล่องข้อความการแปล

  หมายเหตุ: ถ้าภาษาที่คุณต้องจะไม่ปรากฏในจาก หรือการ รายการ ดูเพิ่มการแปลภาษาคู่

 2. ทำตามคำแนะนำบนของหน้าจอ แปลของเอกสารคุณปรากฏอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ แปลทั้งเอกสาร ได้เฉพาะใน Microsoft Office Word

เปิดใช้งานการแปลตัวเลือกทั้งเอกสาร

 1. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

 2. ในกล่องโต้ตอบอัปเดตหรือเอาบริการ คลิกอัปเดต/เอา เลือกWorldLingo คลิกอัปเด นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำ

 3. ทำตามขั้นตอนการแปลทั้งเอกสาร

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการแปลภาษาคู่

ถ้าภาษาที่คุณต้องการแปลข้อความอีเมลหรือเอกสาร จะไม่แสดงในตัวจาก และการ แสดงรายการในบานหน้าต่างการแปล คุณอาจไม่สามารถเพิ่มภาษา

ในรายการของภาษาที่พร้อมใช้งานสำหรับการแปลขึ้นอยู่กับภาษาของคุณระบบ Microsoft Office 2007 ว่าภาษาประกอบด้วยพจนานุกรมการแปล และ ถ้าภาษาที่มีภาษาตัวช่วยใด ๆ

 1. ในบานหน้าต่างแปล คลิกตัวเลือกการแปล ตัวเลือกการแปล

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการแปล เลือกภาษาในรายการคู่ภาษาที่พร้อมใช้งาน กล่องโต้ตอบตัวเลือกการแปล

เพิ่มบริการแปลภาษาด้วยเครื่องของ Microsoft Translator

ใช้ตัวแปล Microsoft คือ บริการที่แสดงผลลัพธ์ในบานหน้าต่างการค้นคว้า และแปลคำและประโยคที่ใช้การแปลภาษาด้วยเครื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณแปลเอกสารทั้งหมด ข้อความต้นฉบับแสดงในการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกับแปลข้อความในเว็บเบราว์เซอร์

ดาวน์โหลดบริการแปล Microsoft ทำให้เป็นบริการที่คุณต้องการแปลสำหรับคู่ภาษาที่จะแปล แต่คุณสามารถเปลี่ยนบริการแปลภาษาด้วยได้อย่างง่ายดาย ด้วยการเลือกบริการอื่นจากกล่องโต้ตอบตัวเลือกการแปล

 1. บนหน้าเพิ่มแปล Microsoft เป็นตัวแปลค่าเริ่มต้นสำหรับบานหน้าต่างงานค้นคว้าเปรียบเทียบความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงกับความต้องการขั้นต่ำ คลิ กดาวน์โหลด

 2. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง

 3. หลังจากที่ตัวแปล Microsoft บริการแปลภาษาด้วยเครื่องถูกติดตั้ง นั้นปรากฏเป็นบริการการแปลเพิ่มเติมในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการแปล

เปลี่ยนบริการการแปล

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การค้นคว้า

 2. ในหน้าต่างบานหน้าต่างการค้นคว้า ภายใต้กล่องข้อความค้นหา เลือกแปล นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกการแปล

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการแปล ภายใต้ส่วนการแปลภาษาด้วยเครื่อง เลื่อนไปทางขวาของคู่ภาษา ตัวอย่างเช่น ภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) กับภาษาเยอรมัน (เยอรมนี), จากนั้น เลือกบริการที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×