การแปลข้อความในภาษาอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแปลข้อความ ว่าทั้งแฟ้ม คำสำหรับวลีที่เลือก หรือคำแต่ละ ด้วยเครื่องมือการแปลที่พร้อมใช้งานในโปรแกรม Office บางอย่าง

เครื่องมือการแปลที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้:

 • แปลรายการ/แปลเอกสาร: Word, Outlook

 • แปลข้อความที่เลือก: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Visio

 • ตัวแปลขนาดเล็ก: Word, Outlook, PowerPoint, OneNote

  เครื่องมือการแปลที่พร้อมใช้งานในโปรแกรม Office

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการแปลข้อความลงในบางภาษา คุณอาจมีเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบปฏิบัติการบางอย่างหาทั้งหมด (ภาษาแบบขวาไปซ้ายต้องระบุสนับสนุน ตัวอย่าง)

 • บทความนี้นำไปใช้ กับ Outlook 2013 และเวอร์ชันก่อนหน้า สำหรับ Outlook 2016 ดู:แปลสำหรับ Outlook

คุณสามารถมีเอกสาร Word ทั้งหมดหรือข้อความ Outlook แปล โดยที่คอมพิวเตอร์ ("แปลภาษาด้วยเครื่อง") และแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณเลือกชนิดนี้แปล เนื้อหาในไฟล์ของคุณจะถูกส่งทางอินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการ

หมายเหตุ: แปลภาษาด้วยเครื่องจะมีประโยชน์ สำหรับต่าง ๆ ของเนื้อหาสาระพื้นฐาน และยืนยันว่า เนื้อหาเกี่ยวข้องกับคุณ สำหรับความแม่นยำสูงหรือไฟล์ที่มีความสำคัญ แปลบุคคลขอแนะนำ เนื่องจากอาจไม่มีรักษาแปลภาษาด้วยเครื่องหมายทั้งหมดและโทนสีของข้อความ

เลือกการแปลภาษาของคุณ

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกแปล >แปลภาษาที่เลือก ไว้

  เลือกการแปลภาษา

 2. ภายใต้ เลือกภาษาของการแปลเอกสาร คลิก แปลจาก และ แปลเป็น เพื่อแปลไปเป็นภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

แปลเอกสารหรือข้อความ

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกแปล

 2. คลิกแปลเอกสาร (แปลรายการ ใน Outlook) จาก และถึง ภาษาที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในรายการ

  การแปลเอกสารหรือข้อความ

แท็บเบราว์เซอร์เปิดขึ้นพร้อมแฟ้มของคุณทั้งในภาษาเดิมและภาษาที่คุณเลือกสำหรับการแปล

หมายเหตุ: ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้บริการแปลภาษาด้วย คุณอาจต้องคลิกตกลง เพื่อติดตั้งพจนานุกรมสองภาษา และเปิดใช้งานบริการแปลทางบานหน้าต่างการค้นคว้า คุณยังสามารถดูพจนานุกรมสองภาษาและบริการแปลภาษาด้วยเครื่องที่คุณเปิดใช้งานได้ โดยการคลิกตัวเลือกการแปล ที่ลิงก์ในบานหน้าต่างการค้นคว้า ดูการแปลข้อความที่เลือกเพื่อเรียนรู้วิธีการเข้าถึงบานหน้าต่างการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างการค้นคว้า เพื่อแปลวลี ประโยค หรือย่อหน้าเป็นคู่ของภาษาที่เลือกไว้หลายในโปรแกรม Microsoft Office ต่อไปนี้: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word ได้

หมายเหตุ: ใน PowerPoint สามารถแปลกล่องข้อความของภาพนิ่งเพียงหนึ่งครั้ง

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกแปล >แปลข้อความที่เลือก เพื่อเปิดบานหน้าต่างการค้นคว้า

  แปลข้อความที่เลือก

  เคล็ดลับ: ใน Word คุณสามารถคลิกขวาที่ใดก็ได้ในเอกสาร แล้ว คลิ กแปล

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ในรายการ หนังสืออ้างอิงทั้งหมด ให้คลิก การแปล

  ตัวเลือกการแปลในบานหน้าต่างการค้นคว้า

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เมื่อต้องการแปลคำหรือวลีสั้น ๆ นี้:

  • เลือกคำ กด ALT แล้ว คลิ กส่วนที่เลือก ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างการค้นคว้า ภายใต้การแปล

  • พิมพ์คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา นั้นแล้ว กด Enter

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณใช้บริการแปลเป็นครั้งแรก ให้คลิก ตกลง เพื่อติดตั้งพจนานุกรมสองภาษาและเปิดใช้งานบริการแปลทางบานหน้าต่าง การค้นคว้า

   • คุณยังสามารถดูพจนานุกรมสองภาษาและบริการแปลภาษาด้วยเครื่องที่คุณเปิดใช้งานได้ โดยการคลิกตัวเลือกการแปล ที่ลิงก์ในบานหน้าต่างการค้นคว้า

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้สำหรับการแปล ในบานหน้าต่างการค้นคว้าแปล ภายใต้ เลือกภาษาที่คุณต้องการแปลจาก และถึง ตัวอย่าง การแปลภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศส คลิกภาษาอังกฤษ ในภาษาฝรั่งเศส และจาก รายการในรายการเมื่อต้องการ

   • เมื่อต้องการกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการแปลเอง ให้คลิก ตัวเลือกการแปล แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ใน Word, Outlook, PowerPoint และ OneNote ตัวแปลขนาดเล็กแสดงการแปลคำหนึ่งเมื่อคุณชี้ไปที่นั้นพร้อมกับเคอร์เซอร์ของคุณ คุณสามารถคัดลอกคำแปลลงในคลิปบอร์ด วางลงในเอกสารอื่น หรือเล่นการออกเสียงคำแปล

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกแปล >แปลขนาดเล็ก

  ตัวแปลขนาดเล็ก

 2. ชี้ไปที่คำหรือวลีที่คุณต้องการแปล ด้วยเมาส์ของคุณ เมื่อกล่องโต้ตอบจาง ๆ ปรากฏสี่เหลี่ยมในเอกสารของคุณ ย้ายเมาส์ไปไว้เหนือแท็กนั้นเพื่อดูคำแปลมีพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: ตัวแปลขนาดเล็กจะยังคงปรากฏเมื่อใดก็ ตามที่คุณย้ายไปไว้เหนือคำ เมื่อต้องการปิดใช้งาน ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ที่ด้านบน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการแปลข้อความโดยตรงในเบราว์เซอร์ คุณสามารถใช้Bing Translator เปิดตัวแปล Microsoft ไซต์มีฟรีแปล และโทร จาก 50 + ภาษา เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูTranslating ข้อความโดยใช้ตัวแปล

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×