การแปลข้อความในภาษาอื่น

คุณสามารถแปลข้อความ ไม่ว่าจะเป็นทั้งไฟล์ คำหรือวลีที่เลือก หรือเฉพาะคำ ด้วยเครื่องมือการแปลที่พร้อมใช้งานในโปรแกรม Office บางโปรแกรม

เครื่องมือการแปลจะพร้อมใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้:

 • แปลเอกสาร/แปลรายการ: Word, Outlook

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเป็นสมาชิก Office 365 คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การแปลใหม่ใน Word เพื่อแปลข้อความและเอกสารได้

 • แปลข้อความที่เลือก: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Visio

 • ตัวแปลขนาดเล็ก: Word, Outlook, PowerPoint, OneNote

 • เครื่องมือการแปลที่พร้อมใช้งานในโปรแกรม Office

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการแปลข้อความเป็นภาษาอื่น คุณอาจต้องทำตามข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น ภาษาจากขวาไปซ้าย ต้องมีการสนับสนุนเฉพาะ)

 • บทความนี้ใช้กับ Outlook 2013 และเวอร์ชันก่อนหน้า สำหรับ Outlook 2016 ให้ดู: ตัวแปลภาษาสำหรับ Outlook

คุณสามารถแปลทั้งเอกสาร Word หรือข้อความ Outlook ด้วยคอมพิวเตอร์ ("การแปลภาษาด้วยเครื่อง") และแสดงในเว็บเบราว์เซอร์ได้ เมื่อคุณเลือกการแปลชนิดนี้ เนื้อหาในไฟล์ของคุณจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังผู้ให้บริการ

หมายเหตุ: การแปลภาษาด้วยเครื่องมีประโยชน์ในการสื่อหัวข้อพื้นฐานของเนื้อหา และยืนยันว่าเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ สำหรับไฟล์ที่ต้องการความแม่นยำสูงหรือไฟล์ที่ละเอียดอ่อน ขอแนะนำให้ใช้บริการจากนักแปล เนื่องจากการแปลภาษาด้วยเครื่องอาจไม่สามารถรักษาความหมายและอารมณ์ที่สมบูรณ์ของข้อความได้

เลือกภาษาของการแปลของคุณ

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล > เลือกภาษาการแปล

  เลือกภาษาของการแปล

 2. ภายใต้ เลือกภาษาของการแปลเอกสาร คลิก แปลจาก และ แปลเป็น เป็นภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

แปลเอกสารหรือข้อความ

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล

 2. คลิก แปลเอกสาร (แปลรายการ ใน Outlook) ภาษา จาก และ เป็น ที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในรายการ

  การแปลเอกสารหรือข้อความ

แท็บของเบราว์เซอร์จะเปิดขึ้นพร้อมไฟล์ของคุณทั้งในภาษาเดิมและภาษาที่คุณเลือกสำหรับการแปล

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้บริการแปลเป็นครั้งแรก คุณอาจต้องคลิก ตกลง เพื่อติดตั้งพจนานุกรมสองภาษาและเปิดใช้งานบริการแปลผ่านบานหน้าต่าง การค้นคว้า คุณยังสามารถดูพจนานุกรมสองภาษาและบริการแปลภาษาด้วยเครื่องที่คุณเปิดใช้งานได้ ด้วยการคลิกลิงก์ ตัวเลือกการแปล ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้ดู แปลข้อความที่เลือก เพื่อเรียนรู้วิธีการเข้าถึงบานหน้าต่าง การค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถใช้บานหน้าต่าง การค้นคว้า เพื่อแปลวลี ประโยค หรือย่อหน้าไปเป็นคู่ภาษาที่เลือกไว้หลายคู่ได้ในโปรแกรม Microsoft Office ต่อไปนี้ ได้แก่ Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word

หมายเหตุ: ใน PowerPoint สามารถแปลกล่องข้อความของสไลด์ได้ครั้งละหนึ่งกล่องเท่านั้น

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล > แปลข้อความที่เลือก เพื่อเปิดบานหน้าต่าง การค้นคว้า

  แปลข้อความที่เลือก

  หมายเหตุ: ใน Word คุณสามารถคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วคลิก แปล

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ในรายการ หนังสืออ้างอิงทั้งหมด ให้คลิก การแปล

  ตัวเลือก การแปล ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแปลคำหรือวลีสั้นๆ:

  • เลือกคำ แล้วกด ALT จากนั้นคลิกสิ่งที่เลือก ผลลัพธ์จะปรากฏในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล

  • พิมพ์คำหรือวลีนั้นในกล่อง ค้นหา แล้วกด Enter

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณใช้บริการแปลเป็นครั้งแรก ให้คลิก ตกลง เพื่อติดตั้งพจนานุกรมสองภาษาและเปิดใช้งานบริการแปลทางบานหน้าต่าง การค้นคว้า

   • นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูพจนานุกรมสองภาษา และบริการแปลภาษาด้วยเครื่องที่คุณเปิดใช้งานได้ ด้วยการคลิกลิงก์ ตัวเลือกการแปล ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้สำหรับการแปล ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส ให้คลิก อังกฤษ ในรายการ จาก และ ฝรั่งเศส ในรายการ ป็น

   • เมื่อต้องการกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการแปลเอง ให้คลิก ตัวเลือกการแปล แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ใน Word, Outlook, PowerPoint และ OneNote ตัวแปลขนาดเล็กจะแสดงคำแปลของคำหนึ่งคำเมื่อคุณชี้ที่คำนั้นด้วยเคอร์เซอร์ คุณยังสามารถคัดลอกข้อความที่แปลแล้วไปยังคลิปบอร์ด วางลงในเอกสารอื่น หรือฟังการออกเสียงของคำที่แปลได้

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล > ตัวแปลขนาดเล็ก

  ตัวแปลขนาดเล็ก

 2. ชี้เมาส์ไปที่คำหรือวลีที่คุณต้องการแปล เมื่อกล่องโต้ตอบจางๆ ซ้อนขึ้นมาในเอกสารของคุณ ให้ย้ายเมาส์ไปที่กล่องโต้ตอบเพื่อดูคำแปลที่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: ตัวแปลขนาดเล็กจะปรากฎขึ้นทุกครั้งเมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปที่คำ เมื่อต้องการปิด ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ทางด้านบน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการแปลข้อความโดยตรงในเบราว์เซอร์ คุณสามารถใช้ โปรแกรมแปล Bing สนับสนุนโดย Microsoft Translator เว็บไซต์ที่ให้บริการแปลภาษาฟรีมากกว่า 50 ภาษา เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู แปลข้อความโดยใช้ตัวแปล

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×