การแบ่งเนื้อความระหว่างสไลด์สองภาพ

เห็นใจผู้ชมของคุณ ไม่ควรบังคับผู้ชมให้อ่านข้อความจำนวนมากในภาพนิ่งของงานนำเสนอของคุณ

เมื่อต้องการทำให้งานนำเสนอของคุณดึงดูดความสนใจจากผู้ชมยิ่งขึ้น ให้ใส่ข้อความเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการสื่อถึงจุดประสงค์ลงในภาพนิ่งแต่ละภาพ เมื่อคุณมีเนื้อความบนภาพนิ่งภาพเดียวมากกว่าที่คุณต้องการ คุณสามารถแยกข้อความระหว่างภาพนิ่งสองภาพได้

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก มุมมองเค้าร่าง

  2. ให้วางตำแหน่งเคอร์เซอร์ตรงบริเวณที่คุณต้องการแบ่งข้อความ (ตัวอย่างเช่น ที่ตอนท้ายของย่อหน้าย่อย) แล้วกด ENTER PowerPoint จะสร้างภาพนิ่งใหม่ด้วยการเริ่มต้นข้อความที่คุณวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ไว้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×