ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การแบ่งเนื้อความระหว่างสไลด์สองภาพ

PowerPoint มีตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณจัดการข้อความของคุณได้เมื่อมีมากจนไม่พอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้อย่างเป็นธรรมชาติ

ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติจะปรากฏที่มุมล่างซ้ายของพื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งมีข้อความแต่เฉพาะเมื่อกล่องตัวแทนเริ่มต้นที่จะ overfilled กับข้อความเท่านั้น

ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติจะปรากฏบนกล่องตัวแทนไม่ใช่บนกล่องข้อความ

เครื่องมือตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติจะปรากฏที่มุมล่างซ้ายของกล่องตัวแทน

แยกข้อความระหว่างสไลด์สองสไลด์

 1. คลิกเครื่องมือตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติที่มุมล่างซ้ายของกล่องที่เป็นตัวยึด

  เครื่องมือตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเติมพื้นที่ที่สำรองไว้กับข้อความ
 2. เลือกแยกข้อความระหว่างสไลด์สองสไลด์หรือดำเนินการต่อในสไลด์ใหม่

  สไลด์ใหม่ถูกสร้างขึ้นทันทีหลังจากวันที่ปัจจุบัน

  แยกข้อความ... แบ่งข้อความปัจจุบันในสองครึ่ง ครึ่งหลังจะถูกย้ายไปยังสไลด์ใหม่

  ดำเนินการต่อ ... ปล่อยให้ข้อความปัจจุบันทั้งหมดบนสไลด์ปัจจุบัน คุณคลิกภาพนิ่งใหม่และพิมพ์ต่อไป

เปิดหรือปิดการปรับพอดีอัตโนมัติสำหรับตัวแทนที่กำหนด

เมนูมีตัวเลือกสำหรับการเปิดหรือปิดการปรับพอดีอัตโนมัติ:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ปรับข้อความให้พอดีอัตโนมัติ

ถ้าคุณเพิ่มข้อความมากกว่าสามารถพอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้ PowerPoint ปรับขนาดข้อความของคุณให้เป็นขนาดฟอนต์ที่เล็กลง นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น

หยุดข้อความที่เหมาะสม

PowerPoint ไม่สามารถลดขนาดของข้อความในกล่องนั้นให้เป็นขนาดฟอนต์ที่เล็กลงได้ ข้อความจะ overfill กล่อง ใช้หนึ่งในสามตัวเลือกถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหาที่มากเกินไป

เมนูของตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ

กำหนดวิธีแบ่งและจัดรูปแบบข้อความ

เมนูยังมีตัวเลือกสำหรับการแยกข้อความระหว่างสไลด์หรือการจัดรูปแบบข้อความในสองคอลัมน์ดังนี้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แยกข้อความระหว่างสไลด์สองสไลด์

PowerPoint สร้างสไลด์ใหม่ที่มีชื่อเรื่องเดียวกันกับสไลด์ปัจจุบันและจะแบ่งข้อความโดยประมาณระหว่างสไลด์สองสไลด์

ดำเนินการสไลด์ใหม่ต่อ

PowerPoint สร้างสไลด์ใหม่ที่มีชื่อเรื่องเดียวกันกับสไลด์ปัจจุบัน เพียงแค่สลับไปยังและพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเพิ่มต่อไป

เปลี่ยนเป็นสองคอลัมน์

PowerPoint จัดรูปแบบข้อความปัจจุบันในเค้าโครงแบบสองคอลัมน์

ใช้งานไม่ได้ใช่หรือไม่ 

ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติไม่ทำงานกับกล่องข้อความที่คุณวาดบนสไลด์ ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติจะปรากฏเฉพาะข้อความเนื้อความในพื้นที่ที่สำรองไว้เท่านั้น พื้นที่ที่สำรองไว้คือกล่องจุดที่วางอยู่บนสไลด์โดยอัตโนมัติโดย PowerPoint

ถ้ากระบวนการไม่ทำงานกับข้อความที่คุณต้องการแยกให้ตัด (Ctrl + X) ข้อความจากสไลด์หนึ่งและวาง (Ctrl + V) ลงในสไลด์อื่น

แยกตารางระหว่างสไลด์สองสไลด์

ดูบทความวิดีโอ: แยกตารางบนสไลด์สองสไลด์

แยกข้อความระหว่างสไลด์สองสไลด์

 1. คลิกเครื่องมือตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติที่มุมล่างซ้ายของกล่องที่เป็นตัวยึด

  เครื่องมือตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเติมพื้นที่ที่สำรองไว้กับข้อความ
 2. เลือกแยกข้อความระหว่างสไลด์สองสไลด์หรือดำเนินการต่อในสไลด์ใหม่

  สไลด์ใหม่ถูกสร้างขึ้นทันทีหลังจากวันที่ปัจจุบัน

  แยกข้อความ... แบ่งข้อความปัจจุบันในสองครึ่ง ครึ่งหลังจะถูกย้ายไปยังสไลด์ใหม่

  ดำเนินการต่อ ... ปล่อยให้ข้อความปัจจุบันทั้งหมดบนสไลด์ปัจจุบัน คุณคลิกภาพนิ่งใหม่และพิมพ์ต่อไป

เปิดหรือปิดการปรับพอดีอัตโนมัติสำหรับตัวแทนที่กำหนด

เมนูมีตัวเลือกสำหรับการเปิดหรือปิดการปรับพอดีอัตโนมัติ:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ปรับข้อความให้พอดีอัตโนมัติ

ถ้าคุณเพิ่มข้อความมากกว่าสามารถพอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้ PowerPoint ปรับขนาดข้อความของคุณให้เป็นขนาดฟอนต์ที่เล็กลง นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น

หยุดข้อความที่เหมาะสม

PowerPoint ไม่สามารถลดขนาดของข้อความในกล่องนั้นให้เป็นขนาดฟอนต์ที่เล็กลงได้ ข้อความจะ overfill กล่อง ใช้หนึ่งในสามตัวเลือกถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหาที่มากเกินไป

เมนูของตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ

กำหนดวิธีแบ่งและจัดรูปแบบข้อความ

เมนูยังมีตัวเลือกสำหรับการแยกข้อความระหว่างสไลด์หรือการจัดรูปแบบข้อความในสองคอลัมน์ดังนี้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แยกข้อความระหว่างสไลด์สองสไลด์

PowerPoint สร้างสไลด์ใหม่ที่มีชื่อเรื่องเดียวกันกับสไลด์ปัจจุบันและจะแบ่งข้อความโดยประมาณระหว่างสไลด์สองสไลด์

ดำเนินการสไลด์ใหม่ต่อ

PowerPoint สร้างสไลด์ใหม่ที่มีชื่อเรื่องเดียวกันกับสไลด์ปัจจุบัน เพียงแค่สลับไปยังและพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเพิ่มต่อไป

เปลี่ยนเป็นสองคอลัมน์

PowerPoint จัดรูปแบบข้อความปัจจุบันในเค้าโครงแบบสองคอลัมน์

ใช้งานไม่ได้ใช่หรือไม่ 

ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติไม่ทำงานกับกล่องข้อความที่คุณวาดบนสไลด์ ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติจะปรากฏเฉพาะข้อความเนื้อความในพื้นที่ที่สำรองไว้เท่านั้นพื้นที่ที่สำรองไว้คือกล่องจุดที่วางอยู่บนสไลด์โดยอัตโนมัติโดย PowerPoint

ถ้ากระบวนการไม่ทำงานกับข้อความที่คุณต้องการแยกให้ตัด (Ctrl + X) ข้อความจากสไลด์หนึ่งและวาง (Ctrl + V) ลงในสไลด์อื่น

PowerPoint สำหรับเว็บ ไม่สนับสนุนการแยกข้อความโดยอัตโนมัติระหว่างสไลด์ คุณต้องตัดและวางเพื่อถ่ายโอนข้อความที่มากเกินไปเป็นสไลด์อื่นหรือใช้ PowerPoint เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปอย่างอื่น

ดูเพิ่มเติม

การสร้างคอลัมน์ของข้อความ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×