การแบ่งเนื้อความระหว่างสไลด์สองภาพ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้งานนำเสนอของคุณ ดูดผู้ชม เพิ่มเติมรวมเฉพาะข้อความมากพอบนแต่ละสไลด์ตามที่จำเป็นต้อง เมื่อคุณมีเนื้อความบนสไลด์เดียวมากกว่าที่คุณต้อง คุณสามารถแยกข้อความระหว่างภาพนิ่งสองภาพ

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้นำไปใช้เฉพาะกับเนื้อความ ถ้าจะไม่ทำงานสำหรับข้อความคุณต้องการแยก ตัดข้อความจากสไลด์หนึ่ง (CTRL + X) และวาง (CTRL + V) นั้นไปยังสไลด์อื่น

เมื่อต้องการแบ่งเนื้อความระหว่างภาพนิ่งสองภาพ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บมุมมอง คลิกมุมมองเค้าร่าง

  2. วางเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการแยกข้อความ (ตัวอย่างเช่น ที่ส่วนท้ายของย่อหน้า), แล้วกด ENTER

เมื่อต้องการแบ่งเนื้อความระหว่างภาพนิ่งสองภาพ ทำต่อไปนี้:

  1. ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่าง และสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกที่แท็บเค้าร่าง

  2. วางเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการแยกข้อความ (ตัวอย่างเช่น ที่ส่วนท้ายของย่อหน้า), แล้วกด ENTER

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความมากน้อยเพียงเพื่อใช้งานบนสไลด์ ดูเปิด หรือปิดตัวแทนข้อความพอดีอัตโนมัติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×