การแบ่งเนื้อความระหว่างสไลด์สองภาพ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

PowerPointพอดีอัตโนมัติ ที่มีตัวเลือกที่ช่วยคุณจัดการข้อความของคุณเมื่อมีดังกล่าวส่วนใหญ่จะที่จะไม่พอดีกับพื้นที่สำรองไว้ naturally

ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ ที่ปรากฏที่มุมล่างซ้ายของพื้นที่สำรองไว้ที่ประกอบด้วยในข้อความ แต่เฉพาะเมื่อกล่องแทนเริ่มต้นเพื่อสามารถ overfilled ด้วยข้อความ

ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ ปรากฏบนพื้นที่ที่สำรองไว้ที่กล่อง ไม่ได้อยู่บนกล่องข้อความเท่านั้น

เครื่องมือปรับพอดีอัตโนมัติตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นที่มุมล่างซ้ายของกล่องพื้นที่ที่สำรองไว้

แยกข้อความระหว่างภาพนิ่งสองภาพ

 1. คลิกตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ เครื่องมือที่มุมล่างซ้ายของกล่องพื้นที่ที่สำรองไว้

  เครื่องมือปรับพอดีอัตโนมัติตัวเลือกปรากฏขึ้นเมื่อพื้นที่สำรองไว้จะถูกเติม ด้วยข้อความ
 2. เลือกแยกข้อความระหว่างภาพนิ่งสองภาพ หรือการดำเนินต่อบนสไลด์ใหม่

  สไลด์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นหลังจากปัจจุบัน

  แยกข้อความ... แบ่งข้อความปัจจุบันใน halves สอง ครึ่งหลังจะถูกย้ายไปยังสไลด์ใหม่

  ดำเนินต่อ... ปล่อยให้ข้อความปัจจุบันทั้งหมดบนสไลด์ปัจจุบัน คุณคลิกสไลด์ใหม่ และพิมพ์ต่อไป

เปิด หรือปิดพอดีอัตโนมัติสำหรับพื้นที่สำรองไว้ที่ระบุ

เมนูมีตัวเลือกสำหรับการเปิด หรือปิดการปรับพอดีอัตโนมัติ:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ข้อความพอดีอัตโนมัติ

ถ้าคุณเพิ่มข้อความเพิ่มเติมที่จะสามารถทำให้พอดีในพื้นที่สำรองไว้PowerPoint ปรับขนาดข้อความของคุณให้มีฟอนต์ขนาดเล็ก นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น

หยุดการปรับข้อความให้พอดี

PowerPoint จะลดข้อความในกล่องที่มีฟอนต์ขนาดเล็กลง ข้อความจะ overfill กล่อง ใช้หนึ่งในตัวเลือกสามถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหามากเกินไป

เมนูตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ

กำหนดวิธีคือหาร และถูกจัดรูปแบบข้อความ

เมนูจะมีตัวเลือกสำหรับการแยกข้อความระหว่างภาพนิ่ง หรือจัดรูปแบบข้อความในคอลัมน์ที่สอง:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แยกข้อความระหว่างภาพนิ่งสองภาพ

PowerPoint สร้างสไลด์ใหม่ที่ มีชื่อเดียวกันเป็นสไลด์ปัจจุบัน และจะแบ่งข้อความโดยประมาณเท่า ๆ กันระหว่างสไลด์สองสไลด์

ต่อไปบนสไลด์ใหม่

PowerPoint สร้างสไลด์ใหม่ที่ มีชื่อเดียวกันเป็นสไลด์ปัจจุบัน เพียงแค่สลับไปยังนั้น และพิมพ์ข้อความคุณต้องการเพิ่มต่อไป

เปลี่ยนเป็นสองคอลัมน์

PowerPoint จัดรูปแบบข้อความปัจจุบันในเค้าโครงแบบสองคอลัมน์

จะไม่ได้ใช้งานได้อย่างไร

ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานสำหรับกล่องข้อความที่คุณวาดบนสไลด์ ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติปรากฏเฉพาะสำหรับเนื้อความในตัวแทน พื้นที่ที่สำรองไว้เป็นกล่องจุดที่โดยอัตโนมัติได้วางไว้บนสไลด์โดยPowerPoint

ถ้าขั้นตอนการไม่ทำงานสำหรับข้อความคุณต้องการแยก ตัดข้อความจากสไลด์หนึ่ง (Ctrl + X) และวาง (Ctrl + V) นั้นไปยังสไลด์อื่น

แยกตารางระหว่างสไลด์สองสไลด์

ดูบทความวิดีโอ: แยกตารางไปไว้เหนือภาพนิ่งสองภาพ

แยกข้อความระหว่างภาพนิ่งสองภาพ

 1. คลิกตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ เครื่องมือที่มุมล่างซ้ายของกล่องพื้นที่ที่สำรองไว้

  เครื่องมือปรับพอดีอัตโนมัติตัวเลือกปรากฏขึ้นเมื่อพื้นที่สำรองไว้จะถูกเติม ด้วยข้อความ
 2. เลือกแยกข้อความระหว่างภาพนิ่งสองภาพ หรือการดำเนินต่อบนสไลด์ใหม่

  สไลด์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นหลังจากปัจจุบัน

  แยกข้อความ... แบ่งข้อความปัจจุบันใน halves สอง ครึ่งหลังจะถูกย้ายไปยังสไลด์ใหม่

  ดำเนินต่อ... ปล่อยให้ข้อความปัจจุบันทั้งหมดบนสไลด์ปัจจุบัน คุณคลิกสไลด์ใหม่ และพิมพ์ต่อไป

เปิด หรือปิดพอดีอัตโนมัติสำหรับพื้นที่สำรองไว้ที่ระบุ

เมนูมีตัวเลือกสำหรับการเปิด หรือปิดการปรับพอดีอัตโนมัติ:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ข้อความพอดีอัตโนมัติ

ถ้าคุณเพิ่มข้อความเพิ่มเติมที่จะสามารถทำให้พอดีในพื้นที่สำรองไว้PowerPoint ปรับขนาดข้อความของคุณให้มีฟอนต์ขนาดเล็ก นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น

หยุดการปรับข้อความให้พอดี

PowerPoint จะลดข้อความในกล่องที่มีฟอนต์ขนาดเล็กลง ข้อความจะ overfill กล่อง ใช้หนึ่งในตัวเลือกสามถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหามากเกินไป

เมนูตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ

กำหนดวิธีคือหาร และถูกจัดรูปแบบข้อความ

เมนูจะมีตัวเลือกสำหรับการแยกข้อความระหว่างภาพนิ่ง หรือจัดรูปแบบข้อความในคอลัมน์ที่สอง:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แยกข้อความระหว่างภาพนิ่งสองภาพ

PowerPoint สร้างสไลด์ใหม่ที่ มีชื่อเดียวกันเป็นสไลด์ปัจจุบัน และจะแบ่งข้อความโดยประมาณเท่า ๆ กันระหว่างสไลด์สองสไลด์

ต่อไปบนสไลด์ใหม่

PowerPoint สร้างสไลด์ใหม่ที่ มีชื่อเดียวกันเป็นสไลด์ปัจจุบัน เพียงแค่สลับไปยังนั้น และพิมพ์ข้อความคุณต้องการเพิ่มต่อไป

เปลี่ยนเป็นสองคอลัมน์

PowerPoint จัดรูปแบบข้อความปัจจุบันในเค้าโครงแบบสองคอลัมน์

จะไม่ได้ใช้งานได้อย่างไร

ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานสำหรับกล่องข้อความที่คุณวาดบนสไลด์ ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติปรากฏเฉพาะสำหรับเนื้อความในตัวแทน พื้นที่ที่สำรองไว้เป็นกล่องจุดที่โดยอัตโนมัติได้วางไว้บนสไลด์โดยPowerPoint

ถ้าขั้นตอนการไม่ทำงานสำหรับข้อความคุณต้องการแยก ตัดข้อความจากสไลด์หนึ่ง (Ctrl + X) และวาง (Ctrl + V) นั้นไปยังสไลด์อื่น

PowerPoint Online ไม่สนับสนุนการแยกข้อความระหว่างภาพนิ่งแบบอัตโนมัติ คุณต้องตัด และวางการถ่ายโอนข้อความมากเกินไปไปยังสไลด์อื่น มิฉะนั้นใช้PowerPoint เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป

ดูเพิ่มเติม

ควบคุมขนาดของข้อความในพื้นที่สำรองไว้โดยใช้ปรับพอดีอัตโนมัติ

การสร้างคอลัมน์ของข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×