การแบ่งเนื้อความระหว่างสไลด์สองภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้งานนำเสนอของคุณ ดูดผู้ชม เพิ่มเติมรวมเฉพาะข้อความมากพอบนแต่ละสไลด์ตามที่จำเป็นต้อง เมื่อคุณมีเนื้อความบนสไลด์เดียวมากกว่าที่คุณต้อง คุณสามารถแยกข้อความระหว่างภาพนิ่งสองภาพ

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้นำไปใช้เฉพาะกับเนื้อความ ถ้าจะไม่ทำงานสำหรับข้อความคุณต้องการแยก ตัดข้อความจากสไลด์หนึ่ง (CTRL + X) และวาง (CTRL + V) นั้นไปยังสไลด์อื่น

เมื่อต้องการแบ่งเนื้อความระหว่างภาพนิ่งสองภาพ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บมุมมอง คลิกมุมมองเค้าร่าง

  2. วางเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการแยกข้อความ (ตัวอย่างเช่น ที่ส่วนท้ายของย่อหน้า), แล้วกด ENTER

เมื่อต้องการแบ่งเนื้อความระหว่างภาพนิ่งสองภาพ ทำต่อไปนี้:

  1. ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่าง และสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกที่แท็บเค้าร่าง

  2. วางเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการแยกข้อความ (ตัวอย่างเช่น ที่ส่วนท้ายของย่อหน้า), แล้วกด ENTER

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความมากน้อยเพียงเพื่อใช้งานบนสไลด์ ดูเปิด หรือปิดตัวแทนข้อความพอดีอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×