การแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์ของนิพจน์

เมื่อคุณใช้ Microsoft Access คุณจะพบกับสถานการณ์ที่คุณต้องทำงานกับค่าที่ไม่อยู่ในข้อมูลของคุณโดยตรง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องคำนวณภาษียอดขายในใบสั่งซื้อ หรือคำนวณค่าผลรวมของการสั่งซื้อนั้น คุณสามารถคำนวณค่าเหล่านี้ได้โดยใช้นิพจน์

เมื่อต้องการใช้นิพจน์ ก่อนอื่น คุณต้องเขียนโดยใช้ไวยากรณ์ที่เหมาะสม ไวยากรณ์ของคือชุดของกฎที่คำและสัญลักษณ์ในนิพจน์ถูกรวมกันอย่างเหมาะสม

ให้คิดว่า: เมื่อคุณต้องการให้ Access ทำบางอย่าง คุณต้องพูดภาษาของ Access ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการบอกให้ Access “ดูที่เขตข้อมูล วันเกิด ในตาราง ลูกค้า และบอกปีเกิดของลูกค้าให้ฉันทราบ” คุณสามารถเขียนนิพจน์นี้เป็น DatePart("yyyy",[ลูกค้า]![วันเกิด]) นิพจน์นี้ประกอบด้วยฟังก์ชัน DatePart และค่าอาร์กิวเมนต์สองค่า คือ "yyyy" และ [ลูกค้า]![วันเกิด]

มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนิพจน์นั้น

ตัวอย่างของนิพจน์

1. DatePart คือฟังก์ชันที่ตรวจสอบวันที่และส่งกลับส่วนเฉพาะ

เคล็ดลับ: ตั้งแต่ Access 2010 ตัวสร้างนิพจน์มี IntelliSense ดังนั้น คุณจึงสามารถดูสิงที่อาร์กิวเมนต์ของคุณต้องการได้

2. อาร์กิวเมนต์ช่วงจะบอกส่วนของวันที่ที่ Access จะส่งกลับ ซึ่งในกรณีนี้ “yyyy” จะบอก Access ว่าคุณต้องการให้ส่งกลับเฉพาะส่วนปีของวันที่

3. อาร์กิวเมนต์วันที่จะบอกตำแหน่งให้ Access ค้นหาค่าวันที่ ซึ่งในกรณีนี้ [ลูกค้า]![วันเกิด] จะบอกให้ Access ค้นหาวันที่ในเขตข้อมูล วันเกิด ของตาราง ลูกค้า

ตามที่คุณเห็น นิพจน์ใน Access ใช้ภาษาที่อ่านได้ยากในช่วงเริ่มต้น ตามที่คุณเห็น นิพจน์ใน Access ใช้ภาษาที่อ่านได้ยากในช่วงเริ่มต้น

มีแนวคิดสำคัญบางอย่างที่คุณควรทำความเข้าใจก่อนที่คุณจะลองเขียนนิพจน์ บทความนี้จะแนะนำแนวคิดที่คุณต้องทำความเข้าใจเพื่อใช้ไวยากรณ์ที่เหมาะสม และอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ที่คุณใช้ในนิพจน์

บทความนี้จะไม่อธิบายไวยากรณ์ Structured Query Language (SQL) หรือเป็นแนวทางสำหรับไวยากรณ์ Visual Basic for Applications (VBA)

ในบทความนี้

บทนำ

วัตถุ คอลเลกชัน และคุณสมบัติ

ตัวระบุ

ฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ และค่าคงที่

บทนำ

เมื่อต้องการสร้างนิพจน์ ให้คุณรวมตัวระบุโดยใช้ฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ และค่าคงที่ นิพจน์ที่ถูกต้องจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันหรืออย่างหนึ่งตัวระบุ และยังสามารถมีค่าคงที่หรือตัวดำเนินการ คุณยังสามารถใช้นิพจน์เป็นส่วนหนึ่งของนิพจน์อื่น ซึ่งโดยปกติจะใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

 • ตัวระบุในนิพจน์    รูปแบบทั่วไปของตัวระบุในนิพจน์คือ [ชื่อคอลเลกชัน]![ชื่อวัตถุ].[ชื่อคุณสมบัติ]

  หมายเหตุ: คุณเพียงต้องระบุส่วนของตัวระบุเพื่อทำให้ไม่ซ้ำกันในบริบทของนิพจน์ของคุณ ซึ่งตัวระบุที่เป็นรูปแบบ [ชื่อวัตถุ] เป็นสิ่งไม่ปกติ

 • ฟังก์ชันในนิพจน์    รูปแบบทั่วไปของนิพจน์ที่ใช้ฟังก์ชันคือ ฟังก์ชัน(อาร์กิวเมนต์, อาร์กิวเมนต์) ซึ่งหนึ่งในอาร์กิวเมนต์มักจะเป็นตัวระบุหรือนิพจน์

  หมายเหตุ: ฟังก์ชันบางอย่างไม่จำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์

  ก่อนที่คุณจะใช้ฟังก์ชัน ให้ดูบทความวิธีใช้ที่สอดคล้องกันสำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับไวยากรณ์ของฟังก์ชันนั้น

 • ตัวดำเนินการในนิพจน์    รูปแบบทั่วไปของนิพจน์ที่ใช้ตัวดำเนินการคือ ตัวระบุ ตัวดำเนินการ ตัวระบุ มีข้อยกเว้นสำหรับรูปแยยนี้ ตามที่อธิบายรายละเอียดไว้ในตารางที่แสดงในส่วน ตัวดำเนินการ

 • ค่าคงที่ในนิพจน์    รูปแบบทั่วไปของนิพจน์ที่ใช้ค่าคงที่คือ ตัวระบุ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ค่าคงที่

ด้านบนของหน้า

วัตถุ คอลเลกชัน และคุณสมบัติ

ตาราง คิวรี แบบฟอร์ม รายงาน และเขตข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล Access จะถูกเรียกว่า วัตถุ ทุกวัตถุมีชื่อ วัตถุบางอย่างจะมีชื่อ เช่น ตารางติดต่อในฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นจากเทมเพลตที่ติดต่อของ Microsoft Office Access เมื่อคุณสร้างวัตถุใหม่ ให้คุณตั้งชื่อ

ชุดของสมาชิกทั้งหมดของชนิดวัตถุเฉพาะจะเรียกว่า คอลเลกชัน ตัวอย่างเช่น ชุดของตารางทั้งหมดในฐานข้อมูลคือคอลเลกชัน วัตถุบางอย่างที่เป็นสมาชิกของคอลเลกชันในฐานข้อมูลของคุณอาจยังเป็นคอลเลกชันที่มีวัตถุอื่นๆ ตัวอย่างเช่น วัตถุตารางคือคอลเลกชันที่มีวัตถุเขตข้อมูล

วัตถุมี คุณสมบัติ ที่อธิบาย และมีวิธีในการเปลี่ยนคุณลักษณะของวัตถุ ตัวอย่างเช่น วัตถุคิวรีมีคุณสมบัติ มุมมองเริ่มต้น ที่อธิบายและให้คุณระบุลักษณะของคิวรีเมื่อคุณเรียกใช้

ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคอลเลกชัน วัตถุ และคุณสมบัติ

ความสัมพันธ์ของคอลเลกชันกับวัตถุกับคุณสมบัติ

1. คอลเลกชัน

2. วัตถุ

3. คุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

ตัวระบุ

เมื่อคุณใช้วัตถุ คอลเลกชัน หรือคุณสมบัติในนิพจน์ คุณอ้างอิงถึงองค์ประกอบนั้นโดยใช้ ตัวระบุ ตัวระบุมีชื่อขององค์ประกอบที่คุณระบุและยังมีชื่อขององค์ประกอบที่เป็นสมาชิก ตัวอย่างเช่น ตัวระบุสำหรับเขตข้อมูลขะมีชื่อของเขตข้อมูลและชื่อของตารางที่มีเขตข้อมูลเป็นสมาชิก ตัวอย่างของตัวระบุดังกล่าวอยู่ในตัวอย่างก่อนหน้าของนิพจน์: [ลูกค้า]![วันเกิด]

ในบางกรณี ชื่อขององค์ประกอบจะทำงานเป็นตัวระบุเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อชื่อขององค์ประกอบไม่ซ้ำกันในบริบทของนิพจน์ที่คุณกำลังสร้าง ตัวระบุที่เหลือจะถูกแสดงตามบริบท ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังออกแบบคิวรีที่ใช้เพียงหนึ่งตาราง ชื่อเขตข้อมูลจะทำงานเป็นตัวระบุ เนื่องจากชื่อเขตข้อมูลในตารางต้องไม่ซ้ำกันในตารางนั้น เนื่องจากคุณกำลังใช้เพียงหนึ่งตาราง ชื่อตารางจะถูกแสดงในตัวระบุที่คุณใช้ในคิวรีเพื่ออ้างอิงถึงเขตข้อมูล

ในกรณีอื่นๆ คุณต้องอธิบายเกี่ยวกับส่วนของตัวระบุสำหรับการอ้างอิงในการทำงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อตัวระบุซ้ำกันในบริบทของนิพจน์ เมื่อมีความกำกวม คุณต้องอธิบายความหมายของส่วนของตัวระบุอย่างเพียงพอเพื่อทำให้ไม่ซ้ำกันในบริบท ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังออกแบบคิวรีที่ใช้ตารางที่ชื่อว่า ผลิตภัณฑ์ และตารางที่ชื่อว่า คำสั่งซื้อ และทั้งสองตารางมีเขตข้อมูลทีชื่อว่า รหัสผลิตภัณฑ์ ในกรณีดังกล่าว ตัวระบุที่คุณใช้ในคิวรีเพื่ออ้างอิงเขตข้อมูล รหัสผลิตภัณฑ์ ต้องมีชื่อตาราง นอกเหนือจากชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น [ผลิตภัณฑ์]![รหัสผลิตภัณฑ์]

ตัวดำเนินการตัวระบุ    มีตัวดำเนินการสามตัวที่คุณสามารถใช้ในตัวระบุ

 • ตัวดำเนินการอัศเจรีย์ (!)

 • ตัวดำเนินการจุด (.)

 • ตัวดำเนินการวงเล็บเหลี่ยม ([ ])

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเหล่านี้โดยการล้อมรอบแต่ละส่วนของตัวระบุด้วยวงเล็บเหลี่ยม แล้วรวมเข้าด้วยกันโดยใช้ตัวดำเนินการอัศเจรีย์หรือจุด ตัวอย่างเช่น ตัวระบุสำหรับเขตข้อมูลที่ชื่อว่า นามสกุล ในตารางที่ชื่อว่า พนักงาน สามารถแสดงเป็น [พนักงาน]![นามสกุล] ตัวดำเนินการอัศเจรีย์จะบอก Access ว่าสิ่งที่ตามมาคือวัตถุที่อยู่ในคอลเลกชันที่อยู่ก่อนหน้าตัวดำเนินการอัศเจรีย์ ในกรณีนี้ [นามสกุล] คือวัตถุเขตข้อมูลที่อยู่ในคอลเลกชัน [พนักงาน] ซึ่งเป็นวัตถุตาราง

หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์วงเล็บเหลี่ยมล้อมรอบตัวระบุหรือส่วนของตัวระบุทุกครั้ง ถ้าไม่มีช่องว่างหรืออักขระพิเศษอื่นๆ ในตัวระบุ Access จะเพิ่มวงเล็บโดยอัตโนมัติเมื่ออ่านนิพจน์ อย่างไรก็ตาม เป็นหลักปฏิบัติที่ดีที่จะพิมพ์วงเล็บด้วยตัวคุณเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด และยังทำงานเป็นตัวบ่งชี้ว่าส่วนเฉพาะของนิพจน์คือตัวระบุ

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ และค่าคงที่

เมื่อต้องการสร้างนิพจน์ คุณต้องมีมากกว่าตัวระบุ คุณต้องการทำการดำเนินการบางอย่าง คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ และค่าคงที่เพื่อทำการดำเนินการในนิพจน์

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันคือขั้นตอนที่คุณสามารถใช้ในนิพจน์ ฟังก์ชันบางอย่าง เช่น Date ไม่ต้องการการป้อนข้อมูลเพื่อทำงาน ฟังก์ชันส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการป้อนข้อมูล ซึ่งเรียกว่า อาร์กิวเมนต์ ในตัวอย่างที่ส่วนเริ่มต้นของบทความนี้ ฟังก์ชัน DatePart ใช้สองอาร์กิวเมนต์คือ อาร์กิวเมนต์ช่วง (ที่มีค่า “yyyy”) และอาร์กิวเมนต์วันที่ (ที่มีค่า [ลูกค้า]![วันเกิด]) ฟังก์ชัน DatePart ต้องการอย่างน้อยสองอาร์กิวเมนต์ (ช่วงและวันที่) แต่สามารถรองรับได้มากถึงสี่อาร์กิวเมนต์

หมายเหตุ: เมื่อฟังก์ชันมีมากกว่าหนึ่งอาร์กิวเมนต์ อาร์กิวเมนต์เหล่านั้นจะถูกแบ่งด้วยเครื่องหมายจุลภาค

รายการต่อไปนี้แสดงฟังก์ชันบางอย่างที่ใช้โดยทั่วไปในนิพจน์ คลิกที่ลิงก์สำหรับแต่ละฟังก์ชันเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ที่คุณใช้กับฟังก์ชันนั้น

 • Date ฟังก์ชัน Date จะใช้เพื่อแทรกวันที่ปัจจุบันของระบบลงในนิพจน์ ซึ่งโดยปกติ จะใช้ร่วมกับฟังก์ชัน Format และยังใช้ร่วมกับตัวระบุเขตข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลที่มีข้อมูลวันที่/เวลา

 • DatePart ฟังก์ชัน DatePart ตะใช้เพื่อกำหนดหรือแยกส่วนของวันที่ ซึ่งมักจะเป็นวันที่ที่ได้มาจากตัวระบุเขตข้อมูล แต่ในบางครั้ง ค่าวันที่จะถูกส่งกลับโดยฟังก์ชันอื่น เช่น Date

 • DateDiff ฟังก์ชัน DateDiff จะใช้เพื่อกำหนดข้อแตกต่างระหว่างวันที่สองวัน ซึ่งมักจะอยู่ระหว่างวันที่ที่ได้มากจากตัวระบุเขตข้อมูลและวันที่ที่ได้มากจากการใช้ฟังก์ชัน Date

 • Format ฟังก์ชัน Format จะใช้เพื่อนำรูปแบบไปใช้กับตัวระบุ และยังนำรูปแบบไปใช้กับผลลัพธ์ของฟังก์ชันอื่นๆ

 • IIf ฟังก์ชัน IIf จะใช้เพื่อประเมินนิพจน์เป็น จริง หรือ เท็จ แล้วส่งกลับค่าเฉพาะหรึ่งถ้านิพจน์เป็น จริง และค่าเฉพาะอื่นถ้านิพจน์ถูกประเมินเป็น เท็จ

 • InStr ฟังก์ชัน InStr จะใช้เพื่อค้นหาตำแหน่งของอักขระหรือr สตริง ภายในสตริงอื่นๆ สตริงที่ถูกค้นหามักจะมาจากตัวระบุเขตข้อมูล

 • Left, Mid และ Right ฟังก์ชันเหล่านี้จะใช้เพื่อแยกอักขระจากสตริง โดยเริ่มต้นจากอักขระตัวซ้ายสุด (Left) ตำแหน่งส่วนกลางที่ระบุ (Mid) หรืออักขระตัวขวาสุด (Right) ซึ่งโดยปกติ จะใช้ร่วมกับฟังก์ชัน InStr สตริงที่ฟังก์ชันเหล่านี้แยกอักขระมักจะมาจากจากตัวระบุเขตข้อมูล

สำหรับรายการฟังก์ชันที่แบ่งตามประเภท ให้ดูบทความ ฟังก์ชัน (จัดเรียงตามประเภท)

ตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการคือคำหรือสัญลักษณ์ที่ระบุความสัมพันธ์คณิตศาสตร์หรือตรรกะระหว่างองค์ประกอบอื่นๆ ของนิพจน์ ตัวดำเนินการอาจเป็น:

 • คณิตศาสตร์ เช่น เครื่องหมายบวก (+)

 • ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ เช่น เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 • ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ เช่น Not

โดยทั่วไปแล้ว ตัวดำเนินการจะใช้ในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวระบุสองตัว ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวดำเนินการที่คุณสามารถใช้ในนิพจน์ของ Access

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์    

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณค่าตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปหรือเพื่อเปลี่ยนเครื่องหมายของตัวเลขจากบวกให้เป็นลบ

ตัวดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

+

รวมสองจำนวน

[ผลรวมย่อย]+[ภาษียอดขาย]

-

ค้นหาข้อแตกต่างระหว่างสองจำนวนหรือระบุค่าลบของตัวเลข

[ราคา]-[ส่วนลด]

*

คูณสองจำนวน

[ปริมาณ]*[ราคา]

/

หารจำนวนแรกด้วยจำนวนที่สอง

[ผลรวม]/[จำนวนรายการ]

\

ปัดเศษของทั้งสองจำนวนให้เป็นจำนวนเต็ม หารจำนวนแรกด้วยจำนวนที่สอง แล้วตัดเศษผลลัพธ์ให้เป็นจำนวนเต็ม

[ลงทะเบียนแล้ว]\[ห้อง]

Mod

หารจำนวนแรกด้วยจำนวนที่สอง แล้วส่งกลับเฉพาะส่วนที่เหลือ

[ลงทะเบียนแล้ว] Mod [ห้อง]

^

ยกตัวเลขให้เป็นเลขชี้กำลัง

ตัวเลข ^ เลขชี้กำลัง

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ    

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบค่าและส่งกลับผลลัพธ์ที่เป็น จริง เท็จ หรือ Null (ค่าที่ไม่ทราบ)

ตัวดำเนินการ

วัตถุประสงค์

<

กำหนดว่าค่าแรกต่ำกว่าค่าที่สอง

<=

กำหนดว่าค่าแรกต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าที่สอง

>

กำหนดว่าค่าแรกมากกว่าค่าที่สอง

>=

กำหนดว่าค่าแรกมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่สอง

=

กำหนดว่าค่าแรกเท่ากับค่าที่สอง

<>

กำหนดว่าค่าแรกไม่เท่ากับค่าที่สอง

ในทุกกรณี ถ้าค่าแรกหรือค่าที่สองเป็น Null ผลลัพธ์จะเป็น Null เช่นกัน เนื่องจาก Null แสดงถึงค่าที่ไม่ทราบ ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบใดก็ตามที่มี Null จะเป็นไม่ทราบเช่นกัน

ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ   

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเชิงตรรกะเพื่อรวมสองค่าและส่งกลับผลลัพธ์เป็น จริง เท็จ หรือ Null คุณยังอาจเห็นตัวดำเนินการเชิงตรรกะที่เรียกว่าตัวดำเนินการ บูลีน

ตัวดำเนินการ

การใช้งาน

คำอธิบาย

And

นิพจน์1 And นิพจน์2

จริง เมื่อ นิพจน์1 และ นิพจน์2 เป็นจริง

Or

นิพจน์1 Or นิพจน์2

จริง เมื่อ นิพจน์1 หรือ นิพจน์2 เป็นจริง

Eqv

นิพจน์1 Eqv นิพจน์2

จริง เมื่อ นิพจน์1 และ นิพจน์ 2 เป็นจริง หรือ นิพจน์1 และ นิพจน์ 2 เป็นเท็จ

Not

ไม่ใช่นิพจน์

จริง เมื่อนิพจน์ไม่เป็นจริง

Xor

นิพจน์1 Xor นิพจน์2

True เมื่อ นิพจน์1 เป็นจริง หรือ นิพจน์2 เป็นจริง แตไม่ใชทั้งสองนิพจน์

ตัวดำเนินการการเชื่อมต่อ    

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการการเชื่อมต่อเพื่อรวมค่าข้อความสองค่าให้เป็นหนึ่งสตริง

ตัวดำเนินการ

การใช้งาน

คำอธิบาย

&

สตริง1 & สตริง2

รวมสองสตริงให้เป็นหนึ่งสตริง

+

สตริง1 + สตริง2

รวมสองสตริงให้เป็นหนึ่งสตริงและเผยแพร่ค่า Null

ตัวดำเนินการพิเศษ    

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการพิเศษตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

ตัวดำเนินการ

คำอธิบาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Is Null หรือ Is Not Null

กำหนดว่าค่าเป็น Null หรือไม่

Like “ลวดลาย”

จับคู่ค่าสตริงโดยใช้ตัวดำเนินการอักขระตัวแทน ? และ *

ตัวดำเนินการ Like

Between ค่า1 And ค่า2

กำหนดว่าค่าตัวเลขหรือค่าวันที่ที่อยู่ภายในช่วง

ตัวดำเนินการ Between...And

In(สตริง1,สตริง2...)

กำหนดว่าค่าสตริงอยู่ภายในชุดของค่าสตริงหรือไม่

ตัวดำเนินการ In

ค่าคงที่

ค่าคงที่คือค่าที่ทราบที่ไม่เปลี่ยนแปลงและคุณสามารถใช้ในนิพจน์ มีค่าคงที่ที่ใช้กันทั่วไปสี่ค่าใน Access:

 • True    ระบุว่าบางอย่างเป็นจริงตามหลักตรรกะ

 • เท็จ    ระบุว่าบางอย่างเป็นเท็จตามหลักตรรกะ

 • Null    ระบุว่าไม่มีค่าที่ทราบ

 • “” (สตริงเปล่า)    ระบุว่าค่านั้นว่างเปล่า

ค่าคงที่สามารถใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน และสามารถใช้ในนิพจน์เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ค่าคงที่สตริงเปล่า ("") เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำหรับคอลัมน์ในคิวรีเพื่อประเมินค่าเขตข้อมูลสำหรับคอลัมน์นั้น โดยการใส่สิ่งต่อไปนี้เป็นเกณฑ์: <>"" ในตัวอย่างนี้ <> คือตัวดำเนินการและ "" คือค่าคงที่ เมื่อใช้ร่วมกัน จะระบุว่าตัวระบุที่นำไปใช้ควรถูกเปรียบเทียบกับสตริงเปล่า นิพจน์ที่มีผลลัพธ์เป็น True เมื่อค่าของตัวระบุเป็นอย่างอื่นที่นอกเหนือจากสตริงเปล่า

หมายเหตุ: ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ค่าคงที่ Null ในกรณีส่วนใหญ่ การใช้ Null ร่วมกับตัวดำเนินการเปรียบเทียบจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด ถ้าคุณต้องการเปรียบเทียบค่ากับ Null ในนิพจน์ ให้ใช้ตัวดำเนินการ Is Null หรือ Is Not Null

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้นิพจน์ โปรดดูบทความ สร้างนิพจน์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×