การแนะนำส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Access 2007

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงตัวใหม่Microsoft Office Access 2007 ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ผลลัพธ์การค้นคว้าครอบคลุมการทดสอบความเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ และมีการออกแบบมาเพื่อทำให้ง่ายต่อการค้นหาคำสั่งที่คุณต้องการ

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ซึ่งคืออะไรและวิธีการทำงานกับข้อมูลนั้น ๆ คุณจะยังเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานเอกสารในแท็บในฐานข้อมูล และวิธีการนำทางไปที่วัตถุติดต่อใหม่

ในบทความนี้

ภาพรวม

เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access

Ribbon

บานหน้าต่างนำทาง

เอกสารในแท็บ

แถบสถานะ

แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

การดูวิธีใช้

ภาพรวม

ส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ในOffice Access 2007 ประกอบด้วยตัวเลขขององค์ประกอบที่กำหนดวิธีติดต่อกับผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบเหล่านี้ใหม่ถูกเลือก เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงหลัก และ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาคำสั่งที่คุณต้องการได้เร็วขึ้น ออกแบบใหม่ยังทำให้ง่ายต่อการค้นหาฟีเจอร์ที่มิฉะนั้น อาจมี remained ซ่อนอยู่ข้างใต้เลเยอร์ของแถบเครื่องมือและเมนู และคุณจะเริ่มต้น และทำงานเร็วขึ้น ขอบคุณต่อใหม่เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access หน้า ซึ่งช่วยให้คุณอย่างรวดเร็วในการเข้าถึงของเราเริ่มใหม่เริ่มใช้ประสบการณ์การใช้งาน รวมถึงชุดของแม่แบบอย่างมืออาชีพ

องค์ประกอบของส่วนติดต่อใหม่สำคัญจะเรียกว่า Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent Ribbon คือ แถบที่ด้านบนของหน้าต่างโปรแกรมที่ประกอบด้วยกลุ่มของคำสั่ง Office Fluent Ribbon มีบ้านเดียวสำหรับคำสั่ง และจะใช้แทนหลักสำหรับเมนูและแถบเครื่องมือ บน Ribbon จะแท็บที่รวมคำสั่งในลักษณะที่เหมาะสม ในOffice Access 2007 แท็บ Ribbon หลักเป็นหน้าแรกสร้างข้อมูลภายนอก และเครื่องมือฐานข้อมูล แต่ละแท็บประกอบด้วยกลุ่มของคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเหล่านี้แสดงบางอย่างเพิ่มเติมใหม่ UI องค์ประกอบ เช่นแกลเลอรี ซึ่งเป็นชนิดใหม่ของตัวควบคุมที่เลือกแสดงเป็นภาพ ได้ด้วย

องค์ประกอบ interface ใหม่หลักในOffice Access 2007 คือ:

 • เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access    หน้าที่จะแสดงเมื่อคุณเริ่มต้น Access จากปุ่ม Windowsเริ่ม หรือ จากทางลัดบนเดสก์ท็อป

 • Office Fluent Ribbon    พื้นที่ที่ด้านบนของหน้าต่างโปรแกรมที่คุณสามารถเลือกคำสั่ง

  • แท็บคำสั่ง    คำสั่งรวมเข้าด้วยกันในลักษณะที่เหมาะสม

  • แท็บสั่งตามบริบท    แท็บคำสั่งที่ปรากฏขึ้นอยู่กับบริบทของคุณนั่นคือวัตถุที่คุณกำลังทำงานบนหรืองานที่คุณกำลังดำเนินการ

  • แกลเลอรี    ตัวควบคุมที่แสดงตัวเลือกเพื่อให้คุณสามารถดูผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับสายตา

  • แถบเครื่องมือด่วน    แถบเครื่องมือมาตรฐานเดียวที่ปรากฏขึ้นบน Ribbon แล้วคลิกครั้งเดียวในการเข้าถึงคำสั่งสุดต้อง เช่นบันทึก และยกเลิกการ นำเสนอ

 • บานหน้าต่างนำทาง    พื้นที่ทางด้านซ้ายของหน้าต่างที่แสดงวัตถุฐานข้อมูลของคุณ บานหน้าต่างนำทางแทนหน้าต่างฐานข้อมูลจาก Access เวอร์ชันก่อนหน้านี้

 • การเอกสาร    ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน หน้า และแมโครจะแสดงเป็นเอกสารในแท็บ

 • แถบสถานะ    แถบที่ด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรมที่แสดงข้อมูลสถานะ และมีปุ่มที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองของคุณ

 • แถบเครื่องมือขนาดเล็ก    องค์ประกอบบนวัตถุที่ transparently ปรากฏเหนือข้อความที่คุณเลือก เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายจัดรูปแบบข้อความ

  เคล็ดลับ: ใน Access 2010 ส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ได้ถูกประณีต และทำการกำหนดเองได้มากขึ้น

ด้านบนของหน้า

เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access

เมื่อคุณเริ่มOffice Access 2007 ด้วยการคลิกปุ่ม Windowsเริ่ม หรือทางลัดบนเดสก์ท็อป (แต่ไม่ได้เมื่อคุณคลิกบฐานข้อมูล), หน้าเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access ปรากฏขึ้น หน้านี้แสดงสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อเริ่มต้นใช้งานในOffice Access 2007

หน้าการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลเปล่าใหม่ สร้างฐานข้อมูลจากเทมเพลต หรือเปิดฐานข้อมูลล่าสุด (ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูลบางก่อน) คุณยังสามารถไปโดยตรงไปยัง Microsoft Office Online เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Microsoft Office 2007 และOffice Access 2007 หรือคุณสามารถคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office และใช้เมนูเพื่อเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่

เปิดฐานข้อมูลเปล่าใหม่

 1. เริ่มต้น Access จากเมนูเริ่ม หรือ จากทางลัด

  การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access หน้าปรากฏขึ้น

 2. บนหน้า เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access ภายใต้ ฐานข้อมูลเปล่าใหม่ ให้คลิก ฐานข้อมูลเปล่า

 3. ในบานหน้าต่างฐานข้อมูลเปล่า ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อไฟล์ หรือใช้มีไว้สำหรับคุณ

 4. คลิก สร้าง

  ฐานข้อมูลใหม่จะถูกสร้างขึ้น และเปิดตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล

Office Access 2007 มีตัวเลขของเทมเพลกับผลิตภัณฑ์ และคุณสามารถดาวน์โหลดได้มากขึ้นจาก Microsoft Office Online เทมเพลคืออะไร ในบริบทของOffice Access 2007 ได้ฐานข้อมูลปแบบพร้อม ด้วยตารางออกแบบอย่างมืออาชีพ ฟอร์ม และรายงาน เทมเพลตของคุณให้เริ่มต้นบิ๊กเมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่

สร้างฐานข้อมูลใหม่จากเทมเพลตเด่น

 1. เริ่มต้น Access จากเมนูเริ่ม หรือ จากทางลัด

  การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access หน้าปรากฏขึ้น

 2. บนหน้าเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access ภายใต้แสดงเทมเพลตออนไลน์ คลิกเทมเพลต

 3. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อไฟล์ หรือใช้มีไว้สำหรับคุณ

 4. ตรวจสอบคุณอาจสร้าง และลิงก์ฐานข้อมูลของคุณไปยังไซต์ Windows SharePoint Services ถ้าคุณต้องการลิงก์ไปยังไซต์ Windows SharePoint Services

 5. คลิกสร้าง
  - หรือ -
  คลิกดาวน์โหลด

  Access สร้างฐานข้อมูลใหม่จากเทมเพล และเปิดขึ้น

คุณสามารถดาวน์โหลดแม่แบบเพิ่มเติมจาก Office Online ได้โดยตรงจากภายในส่วนติดต่อผู้ใช้Office Access 2007

สร้างฐานข้อมูลใหม่จาก Microsoft Office Online แม่แบบ

 1. เริ่มต้น Access จากเมนูเริ่ม หรือ จากทางลัด

  การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access หน้าปรากฏขึ้น

 2. หน้าเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access ในบานหน้าต่างประเภทเทมเพลต คลิกประเภทแล้ว เมื่อเทมเพลตในประเภทนั้นปรากฏ คลิ กเทมเพลต

 3. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อไฟล์ หรือใช้มีไว้สำหรับคุณ

 4. คลิก ดาวน์โหลด

  เข้าถึงโดยอัตโนมัติดาวน์โหลดเทมเพล สร้างฐานข้อมูลใหม่โดยยึดตามเทมเพล เก็บไว้ในโฟลเดอร์เอกสารของคุณ (ตัวอย่าง โฟลเดอร์เอกสารของฉัน), และเปิดฐานข้อมูล

เมื่อคุณเปิด (หรือสร้าง และเปิด) ฐานข้อมูล Access เพิ่มชื่อไฟล์และตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลไปยังรายการภายในของเอกสารที่ใช้ล่าสุด รายการนี้จะแสดงบนหน้าเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access เพื่อให้คุณสามารถได้อย่างง่ายดายเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดของคุณ

เปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุด

 1. เริ่มต้น Access

 2. บนหน้าเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access ภายใต้เปิดฐานข้อมูลล่าสุด คลิกฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปิด

  Access เปิดฐานข้อมูล

เปิดฐานข้อมูล โดยใช้ปุ่ม Microsoft Office Access

 1. เริ่มต้น Access

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้ว คลิ กฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปิด ถ้ามีปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างด้านขวาของเมนู
  - หรือ -
  คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office จากนั้น คลิกเปิด เมื่อเปิด กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ใส่ชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กเปิด

  ฐานข้อมูลเปิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

Ribbon

Office Fluent Ribbon จะใช้แทนหลักสำหรับเมนูและแถบเครื่องมือ และมีส่วนติดต่อสั่งหลักในOffice Access 2007 หนึ่งดีหลักของ Ribbon ได้ว่า จะจัด เรียง ในเดียว งานเหล่านั้น หรือรายการให้ชี้ที่ใช้ในการจำเป็นต้องใช้เมนู แถบเครื่องมือ บานหน้าต่างงาน และคอมโพเนนต์อื่น ๆ UI เพื่อแสดง ด้วยวิธีนี้ คุณมีเพียงหนึ่งตำแหน่งที่คุณต้องการค้นหาคำสั่ง แทนมากมายตำแหน่ง

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Ribbon ปรากฏที่ด้านบนของหน้าต่างหลักOffice Access 2007 ซึ่งจะแสดงคำสั่งในแท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่

Ribbon ของ Access

Ribbon ประกอบด้วยชุดของแท็บคำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่ง ในOffice Access 2007 แท็บคำสั่งหลักเป็นหน้าแรกสร้างข้อมูลภายนอก และเครื่องมือฐานข้อมูล แต่ละแท็บประกอบด้วยกลุ่มของคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเหล่านี้แสดงบางอย่างเพิ่มเติมใหม่ UI องค์ประกอบ เช่นแกลเลอรี ซึ่งเป็นชนิดใหม่ของตัวควบคุมที่เลือกแสดงเป็นภาพ ได้ด้วย

คำสั่งบน Ribbon คำนึงถึงวัตถุใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูลตาราง และคลิกฟอร์ม บนแท็บสร้าง ในกลุ่มฟอร์มOffice Access 2007 สร้างฟอร์ม โดยยึดตามตารางใช้งานอยู่ นั่นคือ ชื่อของตารางใช้งานอยู่จะถูกใส่ในคุณสมบัติแหล่งระเบียนของฟอร์ม

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดกับ Ribbon คีย์ลัดจากเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access ทั้งหมดยังคงทำงาน ระบบการเข้าถึงด้วยแป้นพิมพ์แทนเร่งเมนูจาก Access เวอร์ชันก่อนหน้านี้ ระบบนี้ใช้ตัวบ่งชี้ขนาดเล็กที่ มีตัวอักษรเดียวหรือชุดของตัวอักษรที่ปรากฏบน Ribbon และระบุสิ่งแป้นพิมพ์ลัด actives ควบคุมภายใต้

เมื่อคุณเลือกแท็บคำสั่ง คุณสามารถเรียกดูคำสั่งที่พร้อมใช้งานภายในแท็บ

เลือกแท็บคำสั่ง

 1. เริ่มต้น Access

 2. คลิกแท็บที่คุณต้องการ

หรือ

 1. เริ่มต้น Access

 2. กดแป้น ALT แล้วปล่อย

  เคล็ดลับคีย์บอร์ดปรากฏขึ้น

 3. กดแป้นหรือแป้นที่แสดงอยู่ในเคล็ดลับแป้นพิมพ์บน หรือใกล้เคียงที่สุดไปยังแท็บคำสั่งที่คุณต้องการ

คุณสามารถดำเนินการคำสั่งหลายวิธีอื่น กระบวนการโดยตรงสุด และรวดเร็วที่สุดคือการ ใช้แป้นพิมพ์ลัดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง ถ้าคุณทราบแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้จากเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access นั้นควรจะทำงานในOffice Access 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์ลัด ดูคีย์ลัดสำหรับการเข้าถึง

ดำเนินการคำสั่ง

 1. เริ่มต้น Access

 2. คลิกแท็บที่เหมาะสมสำหรับคำสั่ง ตารางต่อไปนี้แสดงแบบสุ่มพนักงานของแท็บและคำสั่งที่พร้อมใช้งานบนแท็บแต่ละรายการ ในแท็บและคำสั่งที่พร้อมใช้งานการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำ

แท็บคำสั่ง

คุณสามารถทำสิ่งทั่วไป

หน้าแรก

เลือกมุมมองอื่น

คัดลอก และวางจากคลิปบอร์ด

ตั้งค่าลักษณะแบบอักษรปัจจุบัน

ตั้งค่าการจัดแนวแบบอักษรปัจจุบัน

นำรูปแบบ rich text ที่จัดรูปแบบไปยังเขตข้อมูล memo

ทำงานกับระเบียน (รีเฟรช ใหม่ บันทึก ลบ ผลรวม สะกด เพิ่มเติม)

เรียงลำดับและกรองระเบียน

ค้นหาระเบียน

สร้าง

สร้างตารางเปล่าใหม่

สร้างตารางใหม่โดยใช้เทมเพลตตาราง

สร้างรายการบนไซต์ SharePoint และตารางในฐานข้อมูลปัจจุบันที่เชื่อมโยงไปยังรายการที่สร้างขึ้นใหม่

สร้างตารางเปล่าใหม่ในมุมมองออกแบบ

สร้างฟอร์มใหม่โดยยึดตามตารางที่ใช้งานอยู่หรือแบบสอบถาม

สร้างตาราง pivot ใหม่หรือแผนภูมิ

สร้างรายงานใหม่โดยยึดตามตารางที่ใช้งานอยู่หรือแบบสอบถาม

สร้างแบบสอบถามใหม่ แมโคร มอดูล หรือคลาสมอดูลของ

ข้อมูลภายนอก

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลภายนอก

ส่งออกข้อมูล

รวบรวม และการอัปเดตข้อมูลทางอีเมล

ทำงานกับรายการ SharePoint แบบออฟไลน์

สร้างบันทึกการนำเข้า และส่งออกที่บันทึกไว้

ย้ายส่วนบางส่วน หรือทั้งหมดของฐานข้อมูลไปยังไซต์ SharePoint ใหม่ หรือที่มีอยู่

เครื่องมือฐานข้อมูล

เปิดใช้ Visual Basic editor หรือเรียกใช้แมโคร

สร้าง และดูความสัมพันธ์ของตาราง

การอ้างอิงแสดง/ซ่อนวัตถุหรือแผ่นคุณสมบัติ

เรียกใช้ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูล หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ย้ายข้อมูลไป ยัง Microsoft SQL Server หรือ ไปยังฐานข้อมูล Access (ตารางเท่านั้น)

เรียกใช้ตัวจัดการตารางที่ลิงก์

จัดการ add-in ของ Access

สร้าง หรือแก้ไข Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล

 1. คลิกตัวควบคุมที่แสดงถึงคำสั่ง หรืออีกวิธีหนึ่ง ถ้าคุณทราบแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งจากเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access ใส่คีย์ลัด โดยใช้คีย์บอร์ด

  หรือ

  กดแป้น ALT แล้วปล่อย

  แป้นพิมพ์ลัดปรากฏขึ้น

  กดแป้นหรือแป้นที่แสดงอยู่ในเคล็ดลับคีย์บอร์ดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่คุณต้องการ

แท็บคำสั่งตามบริบท

นอกเหนือจากแท็บคำสั่งมาตรฐานOffice Access 2007 ใช้องค์ประกอบของ UI แบบใหม่ในOffice Professional 2007 เรียกว่าแท็บคำสั่งตามบริบทโดยขึ้นอยู่กับบริบทของคุณ (ซึ่งก็คือ วัตถุที่คุณกำลังทำงานกับและสิ่งที่คุณกำลังทำอะไร) แท็บคำสั่งตามบริบทอย่าง น้อยหนึ่ง อาจปรากฏอยู่ถัดจากแท็บคำสั่งมาตรฐาน

แท็บตามบริบท

เปิดใช้งานแท็บคำสั่งตามบริบท

 • คลิกที่แท็บคำสั่งตามบริบท

หรือ

 1. กดแป้น ALT แล้วปล่อย

  แป้นพิมพ์ลัดปรากฏขึ้น

 2. กดแป้นหรือแป้นแสดงอยู่ในการเข้าถึงคีย์ที่ปรากฏอยู่ทาง หรือที่ใกล้เคียงที่สุดไปยังแท็บคำสั่งตามบริบท

แท็บคำสั่งตามบริบทประกอบด้วยคำสั่งและคุณลักษณะที่คุณต้องการทำงานในบริบทเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิดตารางในมุมมองออกแบบ แท็บบริบทประกอบด้วยคำสั่งที่นำไปใช้เมื่อคุณกำลังทำงานกับตารางในมุมมองนั้นเท่านั้น เป็นอย่างอื่น เมื่อคุณเปิดตารางในมุมมองออกแบบ คำสั่งตามบริบทแท็บออกแบบ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ถัดจากแท็บเครื่องมือขั้นสูง ขึ้น เมื่อคุณคลิกที่แท็บออกแบบ Ribbon แสดงคำสั่งที่พร้อมใช้งานคุณก็ต่อเมื่อวัตถุอยู่ในมุมมองออกแบบ

แกลเลอรี   

นวัตกรรมอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้Office Access 2007 ใหม่ คือ ตัวควบคุมใหม่ที่เรียกว่าแกลเลอรี แกลเลอรีตัวควบคุมถูกออกแบบมาเพื่อทำงานกับ Ribbon และมุ่งความสนใจของคุณได้รับผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ แทนที่จะแสดงเพียงคำสั่ง แกลเลอรีตัวควบคุมแสดงผลลัพธ์ของการใช้คำสั่งเหล่านั้น ความคิดจะมีวิธีแสดงผลเพื่อให้คุณสามารถเรียกดู และดูว่าOffice Access 2007 สามารถทำได้ มีโฟกัสบนผลลัพธ์ แทนที่จะเน้นไปบนคำสั่งเองเท่านั้น

แกลเลอรีระยะขอบ

แกลเลอรีมาในรูปร่างที่แตกต่างกันและขนาด ไม่มีเค้าโครงตาราง เป็นเหมือนกับเมนูที่ใช้แทนที่วางลง และแม้แต่บน Ribbon เค้าโครงที่มีที่วางเนื้อหาของแกลเลอรีเองบน Ribbon

ซ่อน Ribbon

บางครั้ง คุณอาจต้องการพื้นที่เพิ่มเติมเล็ก ๆ เพื่อเรื่อง ๆ ไปพื้นที่ทำงานของคุณ ในกรณีที่ ที่ Ribbon สามารถยุบได้เพื่อให้เฉพาะแถบกับคำสั่งแท็บยังคง เมื่อต้องการปิด Ribbon ดับเบิลคลิกที่แท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่ เมื่อต้องการเปิดไฟล์นั้นอีกครั้ง ดับเบิลคลิกที่แท็บคำสั่งที่ใช้งานอีกครั้ง

ซ่อน และการคืนค่า Ribbon

 1. คลิกสองครั้งที่แท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่ (แท็บที่ใช้งานคือ แท็บที่เน้น)

  สร้างแท็บ

 2. ดับเบิลคลิกที่แท็บคำสั่งที่ใช้งานอีกครั้งเพื่อคืนค่า Ribbon

แถบเครื่องมือด่วน   

แถบเครื่องมือด่วนคือ ตามค่าเริ่มต้น พื้นที่ขนาดเล็กที่อยู่ติดกันลงใน Ribbon ที่อนุญาตการเข้าถึงคลิกเดียวถึงคำสั่งต่าง ๆ การตั้งค่าเริ่มต้นของคำสั่งได้ที่คุณอาศัยมัก เช่นบันทึกยกเลิก และทำซ้ำ คุณสามารถกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเพื่อรวมคำสั่งที่คุณใช้บ่อยที่สุดอย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับเปลี่ยนการวางตำแหน่งของแถบเครื่องมือ และเปลี่ยนจากขนาดเล็กเริ่มต้นเป็นขนาดใหญ่ แถบเครื่องมือขนาดเล็กปรากฏถัดจากแท็บคำสั่งบน Ribbon เมื่อคุณสลับไปยังขนาดใหญ่ แถบเครื่องมือปรากฏด้านล่าง Ribbon และขยายความกว้างแบบเต็ม

แถบเครื่องมือด่วน

กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

 1. คลิกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ขวาสุดในแถบเครื่องมือ

 2. คลิกกำหนดแถบเครื่องมือด่วน แล้ว คลิ กคำสั่งเพิ่มเติม

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access เลือกคำสั่งหรือคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่ม แล้ว คลิ กเพิ่ม

 4. เมื่อต้องการเอาคำสั่ง เน้นในรายการทางด้านขวา แล้ว คลิ กเอาออก หรืออีกวิธีหนึ่ง ดับเบิลคลิกที่คำสั่งในรายการ

 5. คลิก OK เมื่อทำงานเสร็จ

ด้านบนของหน้า

บานหน้าต่างนำทาง

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล หรือสร้างคิวรีใหม่ ชื่อของวัตถุฐานข้อมูลของคุณปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง วัตถุฐานข้อมูลรวมตาราง ฟอร์ม รายงาน หน้า แมโคร และมอดูลตัว บานหน้าต่างนำทางแทนที่หน้าต่างฐานข้อมูลที่ใช้ โดย Access เวอร์ชันก่อนหน้าซึ่งนั่นคือถ้าคุณใช้หน้าต่างฐานข้อมูล การทำงานในเวอร์ชันก่อนหน้าคุณเดี๋ยวนี้ทำงาน โดยใช้บานหน้าต่างนำทางในOffice Access 2007 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มแถวลงในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณเปิดตารางนั้นจากบานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างนำทาง Northwind 2007

เมื่อต้องการเปิดวัตถุฐานข้อมูล หรือใช้คำสั่งวัตถุฐานข้อมูล คลิกขวาวัตถุ และเลือกรายการเมนูจากเมนูบริบท คำสั่งบนเมนูบริบทแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุ

เปิดวัตถุฐานข้อมูล เช่นตาราง ฟอร์ม หรือรายงาน

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่วัตถุ

  หรือ

  ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกวัตถุ นั้นแล้ว กด ENTER

  หรือ

 • ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาวัตถุ

 • ในเมนูบริบท คลิกรายการเมนู

โปรดสังเกตว่า คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกที่จะเปิดวัตถุ ด้วยการคลิกครั้งเดียวในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง

บานหน้าต่างนำทางหารวัตถุฐานข้อมูลของคุณลงในประเภท และประเภทเหล่านี้ประกอบด้วยกลุ่ม ประเภทบางอย่างจะกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับคุณ และคุณยังสามารถสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณเอง

ตามค่าเริ่มต้น บานหน้าต่างนำทางปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลในOffice Access 2007 รวมถึงฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Access เวอร์ชันก่อนหน้านี้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้บานหน้าต่างนำทางปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นด้วยการตั้งค่าตัวเลือกโปรแกรม การตั้งค่าขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีดำเนินการแต่ละอย่าง

เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนบานหน้าต่างนำทาง   

 • คลิกปุ่มมุมบนขวาบนของบานหน้าต่างนำทาง ( ปุ่มเปิด/ปิดแถบปรับขนาดสำหรับบานหน้าต่างนำทางใน Access ), หรือกด F11

ป้องกันไม่ให้ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นบานหน้าต่างนำทาง

 • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะปรากฏขึ้น

 • ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกฐานข้อมูลปัจจุบัน

 • ภายใต้การนำทาง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว คลิกตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบานหน้าต่างนำทาง ดูบทความคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

เอกสารในแท็บ

เริ่มต้นด้วยOffice Access 2007 คุณสามารถแสดงวัตถุฐานข้อมูลของคุณในเอกสารในแท็บแทนที่เป็นหน้าต่างซ้อนกัน สำหรับการใช้งานแบบโต้ตอบประจำวัน คุณอาจต้องติดต่อเอกสารอยู่ในแท็บ คุณสามารถเปิด หรือปิดใช้งานเอกสารในแท็บ โดยการตั้งค่าตัวเลือกของ Access ของคุณ (ดูที่การแสดงหรือซ่อนเอกสารแท็บในภายหลังในบทความนี้) อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเอกสารที่อยู่ในแท็บ คุณต้องปิด และเปิดฐานข้อมูลของคุณสำหรับการตั้งค่าใหม่จะมีผลใหม่

วัตถุแบบแท็บใน Access 2007

แสดง หรือซ่อนแท็บเอกสาร

 • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะปรากฏขึ้น

 • ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกฐานข้อมูลปัจจุบัน

 • ในแอปพลิเคชันส่วนตัวเลือก ภายใต้ตัวเลือกของหน้าต่างเอกสาร เลือกเอกสารในแท็บ

 • เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงแท็บเอกสาร ล้างแท็บเอกสารปิดกล่องกาเครื่องหมาย

 • คลิก ตกลง.

  หมายเหตุ: 

  • การตั้งค่าการแสดงแท็บเอกสาร ถูกตั้งค่าการต่อฐานข้อมูล คุณต้องตั้งค่านี้อย่างเป็นอิสระสำหรับฐานข้อมูลแต่ละรายการ

  • หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงแท็บเอกสาร คุณต้องปิด และเปิดฐานข้อมูลของคุณเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงมีผล

  • ฐานข้อมูลใหม่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้Office Access 2007 แสดงแท็บเอกสารตามค่าเริ่มต้น

  • ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยใช้ Access เวอร์ชันก่อนหน้าใช้ windows ที่ซ้อนกันตามค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

แถบสถานะ

เช่นเดียวกับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access ในOffice Access 2007 คุณสามารถแสดงแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง องค์ประกอบ UI มาตรฐานนี้ยังคง อยู่เมื่อต้องการค้นหาข้อความบอกสถานะ คำแนะนำคุณสมบัติ ตัวบ่งชี้ความคืบหน้า และอื่น ๆ ด้วยOffice Access 2007 แถบสถานะจะใช้บนสองฟังก์ชันมาตรฐานที่คุณจะเห็นในแถบสถานะของโปรแกรมอื่น ๆOffice Professional 2007: การสลับมุมมอง/หน้าต่างและการย่อ/ขยาย

คุณสามารถสลับหน้าต่างที่เปิดอยู่ระหว่างค่าใดค่าหนึ่งในมุมมองพร้อมใช้งานโดยใช้ตัวควบคุมที่มีอยู่บนแถบสถานะอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณกำลังดูวัตถุที่สนับสนุนการย่อ/ขยายตัวแปร คุณสามารถปรับระดับการย่อ/ขยายเพื่อขยาย หรือย่อ โดยใช้แถบเลื่อนบนแถบสถานะ

แถบสถานะสามารถเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access

การแสดงหรือซ่อนแถบสถานะ

 • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะปรากฏขึ้น

 • ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกฐานข้อมูลปัจจุบัน

 • ภายใต้ตัวเลือกแอปพลิเคชัน เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงแถบสถานะ ล้างการแสดงแถบสถานะปิดกล่องกาเครื่องหมาย

 • คลิก ตกลง.

ด้านบนของหน้า

แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

การดำเนินการทั่วไปที่ทำในโปรแกรมใด ๆOffice Professional 2007 หนึ่งถูกจัดรูปแบบข้อความ ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access การจัดรูปแบบข้อความครั้งที่จำเป็นโดยใช้เมนู หรือแสดงแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ ใช้Office Access 2007 คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก เมื่อคุณเลือกข้อความสำหรับการจัดรูปแบบ แถบเครื่องมือขนาดเล็กปรากฏอยู่เหนือข้อความที่เลือกโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณย้ายตัวชี้เมาส์ใกล้ไปยังแถบเครื่องมือขนาดเล็ก ค่อย ๆ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก และคุณสามารถใช้เพื่อนำไปใช้เป็นตัวหนา ตัวเอียง ขนาดฟอนต์ สี และอื่น ๆ เมื่อคุณย้ายตัวชี้อยู่ที่แถบเครื่องมือขนาดเล็ก แถบเครื่องมือขนาดเล็กค่อย ๆ ปรากฏอยู่ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อนำไปใช้กับตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ เพียงย้ายตัวชี้ของคุณไม่กี่พิกเซลเป็นไม่อยู่ และแถบเครื่องมือขนาดเล็กหายไป

แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

รูปแบบข้อความ โดยใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

 1. เลือกข้อความการจัดรูปแบบ

  Transparently แถบเครื่องมือขนาดเล็กปรากฏขึ้นเหนือข้อความ

 2. นำการจัดรูปแบบ โดยใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

การดูวิธีใช้

เมื่อคุณมีคำถาม คุณอาจได้รับความช่วยเหลือ ด้วยการกด F1 หรือ โดยการคลิกไอคอนเครื่องหมายคำถามที่ด้านขวาของ Ribbon

จุดการป้อนข้อมูลวิธีใช้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×