การแนะนำส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Access 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะอภิปรายส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) แบบใหม่ของ Microsoft Office Access 2007 ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบใหม่นี้เป็นผลจากการค้นคว้าเพิ่มเติมและการทดสอบการใช้งาน และได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการค้นหาคำสั่งที่คุณต้องการ

คุณจะศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบใหม่นี้  ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบใหม่คืออะไรและทำงานอย่างไร นอกจากนี้ คุณยังจะได้ศึกษาวิธีการเปิดใช้งานเอกสารแบบแท็บในฐานข้อมูล และวิธีการนำทางไปยังวัตถุส่วนติดต่อแบบใหม่ด้วย

ในบทความนี้

ภาพรวม

เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access

Ribbon

บานหน้าต่างนำทาง

เอกสารในแท็บ

แถบสถานะ

แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

การดูวิธีใช้

ภาพโดยรวม

ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบใหม่ใน Office Access 2007 จะประกอบด้วยองค์ประกอบจำนวนหนึ่งซึ่งกำหนดว่าคุณจะติดต่อกับผลิตภัณฑ์อย่างไร องค์ประกอบใหม่เหล่านี้จะถูกเลือกเพื่อช่วยให้คุณควบคุมโปรแกรม Access ได้ และจะช่วยให้คุณค้นพบคำสั่งที่คุณต้องการได้เร็วขึ้น การออกแบบใหม่ยังช่วยให้ง่ายในการค้นหาคุณลักษณะที่อาจยังคงซ่อนอยู่ภายใต้เลเยอร์ของแถบเครื่องมือและเมนู อีกทั้งคุณยังสามารถเริ่มงานและทำงานได้เร็วขึ้น ต้องขอบคุณหน้า การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access โฉมใหม่นี้ ซึ่งให้คุณเข้าถึงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเข้าถึงชุดของแม่แบบที่ออกแบบไว้อย่างมืออาชีพ

องค์ประกอบส่วนติดต่อแบบใหม่ที่สำคัญที่สุดเรียกว่า Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent โดยเป็นแถบขวางที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรมที่มีกลุ่มของคำสั่ง Office Fluent Ribbon จะเป็นจุดเริ่มต้นเพียงจุดเดียวสำหรับคำสั่งต่างๆ และเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้แทนที่เมนูและแถบเครื่องมือ ภายใน Ribbon จะมีแท็บที่รวมคำสั่งในวิธีที่สมเหตุสมผล ใน Office Access 2007 แท็บ Ribbon ที่เป็นแท็บหลักคือ หน้าแรก, สร้าง, ข้อมูลภายนอก และ เครื่องมือฐานข้อมูล แท็บแต่ละแท็บมีกลุ่มของคำสั่งที่สัมพันธ์กัน และกลุ่มเหล่านี้จะตกแต่งด้วยองค์ประกอบ UI แบบใหม่เพิ่มเติม เช่น แกลเลอรี ซึ่งเป็นตัวควบคุมชนิดใหม่ที่นำเสนอตัวเลือกที่มองเห็นได้

องค์ประกอบหลักของส่วนติดต่อแบบใหม่ใน Office Access 2007 ประกอบด้วย

 • การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access    หน้าที่จะแสดงเมื่อคุณเริ่มต้น Access จาก Windows คือปุ่ม เริ่ม หรือจากทางลัดบนเดสก์ท็อป

 • Office Fluent Ribbon    พื้นที่ส่วนบนสุดของหน้าต่างโปรแกรมที่คุณสามารถเลือกใช้คำสั่งได้

  • แท็บคำสั่ง    คำสั่งที่รวมกันในวิธีที่เหมาะสม

  • แท็บคำสั่งตามบริบท    แท็บคำสั่งตามบริบทเป็นแท็บคำสั่งที่จะปรากฏตามบริบทของคุณ  ซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุที่คุณกำลังทำงานด้วยหรืองานที่คุณกำลังทำอยู่

  • แกลเลอรี    แกลเลอรีเป็นตัวควบคุมใหม่ที่จะแสดงตัวเลือกที่มองเห็นได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถเห็นผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับ

  • แถบเครื่องมือด่วน    แถบเครื่องมือด่วนเป็นแถบเครื่องมือมาตรฐานเดียวที่ปรากฏใน Ribbon และช่วยให้คุณเข้าถึงคำสั่งที่คุณต้องการได้มากที่สุดเพียงคลิกหนึ่งครั้ง เช่น บันทึก และ เลิกทำ

 • บานหน้าต่างนำทาง    บานหน้าต่างนำทางเป็นพื้นที่ทางด้านซ้ายของหน้าต่างที่จะแสดงวัตถุฐานข้อมูล บานหน้าต่างนำทางนี้จะเข้ามาแทนที่หน้าต่างฐานข้อมูลของ Access รุ่นก่อนหน้า

 • เอกสารในแท็บ    เอกสารในแท็บเป็นตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน หน้า และแมโครของคุณจะแสดงอยู่ในรูปของเอกสารในแท็บ

 • แถบสถานะ    แถบที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรมซึ่งจะแสดงข้อมูลบอกสถานะและมีปุ่มที่ให้คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองของคุณได้

 • แถบเครื่องมือขนาดเล็ก    องค์ประกอบบนวัตถุที่จะปรากฏเป็นแบบโปร่งใสอยู่เหนือข้อความที่คุณเลือกซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับการจัดรูปแบบไปยังข้อความได้อย่างง่ายดาย

  เคล็ดลับ: ใน Access 2010 ส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ได้ถูกประณีต และทำการกำหนดเองได้มากขึ้น

ด้านบนของหน้า

การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access

เมื่อคุณเริ่มต้น Office Access 2007 ด้วยการคลิก Windows ในปุ่ม เริ่ม หรือทางลัดบนเดสก์ท็อป (แต่ไม่ใช่เมื่อคุณคลิกที่ฐานข้อมูล) หน้า การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access จะปรากฏขึ้น หน้านี้จะแสดงสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเริ่มต้นใน Office Access 2007

หน้าการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลเปล่าใหม่ สร้างฐานข้อมูลจากเทมเพลต หรือเปิดฐานข้อมูลล่าสุด (ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูลบางก่อน) คุณสามารถไปยัง Microsoft Office Online เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Microsoft Office 2007 และOffice Access 2007 โดยตรง หรือคุณสามารถคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และใช้เมนูเพื่อเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่

เปิดฐานข้อมูลว่างใหม่

 1. เริ่ม Access จากเมนู เริ่ม (Start) หรือจากทางลัด

  หน้าการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access จะปรากฏขึ้น

 2. บนหน้า การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access ภายใต้ สร้างฐานข้อมูลเปล่า ให้คลิก ฐานข้อมูลเปล่า

 3. ในบานหน้าต่าง ฐานข้อมูลเปล่า ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มหรือใช้ชื่อที่มีไว้ให้แล้ว

 4. คลิก สร้าง

  ฐานข้อมูลใหม่จะถูกสร้างขึ้นและตารางใหม่จะถูกเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล

Office Access 2007 จะมีแม่แบบจำนวนหนึ่งที่มากับผลิตภัณฑ์นี้ และคุณสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้จาก Microsoft Office Online ได้ แม่แบบคืออะไร ในเนื้อหาของ Office Access 2007 แม่แบบคือฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้เสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วโดยมีทั้งตาราง ฟอร์ม และรายงานที่ออกแบบไว้อย่างมืออาชีพ แม่แบบจะช่วยให้คุณเริ่มงานได้ง่ายเมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่

สร้างฐานข้อมูลใหม่จากแม่แบบที่มีคุณลักษณะพิเศษ

 1. เริ่ม Access จากเมนู เริ่ม (Start) หรือจากทางลัด

  หน้าการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access จะปรากฏขึ้น

 2. ในหน้า การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access ภายใต้ แม่แบบคุณลักษณะที่ใช้ออนไลน์ ให้คลิกแม่แบบ

 3. ในกล่อง 'ชื่อแฟ้ม' ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มหรือจะใช้ชื่อที่มีให้คุณอยู่แล้วก็ได้

 4. เลือก สร้างและเชื่อมโยงฐานข้อมูลของคุณไปยังไซต์ Windows SharePoint Services ถ้าคุณต้องการเชื่อมโยงไปยังไซต์ Windows SharePoint Services

 5. คลิก สร้าง
  หรือ
  คลิก ดาวน์โหลด

  Access จะสร้างฐานข้อมูลใหม่จากแม่แบบและเปิดฐานข้อมูลนั้น

คุณสามารถดาวน์โหลดแม่แบบเพิ่มเติมจาก Office Online ได้โดยตรงจากส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Access 2007

สร้างฐานข้อมูลใหม่จาก 'แม่แบบ Microsoft Office Online'

 1. เริ่ม Access จากเมนู เริ่ม (Start) หรือจากทางลัด

  หน้าการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access จะปรากฏขึ้น

 2. บนหน้า การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access ในบานหน้าต่าง ประเภทแม่แบบ ให้คลิกประเภท จากนั้นเมื่อแม่แบบในประเภทนั้นปรากฏขึ้น ให้คลิกแม่แบบ

 3. ในกล่อง 'ชื่อแฟ้ม' ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มหรือจะใช้ชื่อที่มีให้คุณอยู่แล้วก็ได้

 4. คลิก ดาวน์โหลด

  Access จะดาวน์โหลดแม่แบบโดยอัตโนมัติ ให้สร้างฐานข้อมูลใหม่โดยยึดตามแม่แบบนั้น จัดเก็บแม่แบบลงในโฟลเดอร์เอกสารของคุณ (ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ My Documents) แล้วเปิดฐานข้อมูล

เมื่อคุณเปิด (หรือสร้างและเปิด) ฐานข้อมูล Access จะเพิ่มชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลลงในรายการภายในของเอกสารที่เคยใช้ล่าสุด รายการนี้จะแสดงในหน้า การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access เพื่อให้คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลที่เคยใช้ล่าสุดได้อย่างง่ายดาย

เปิดฐานข้อมูลที่เคยใช้ล่าสุด

 1. เริ่มโปรแกรม Access

 2. ในหน้า การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access ภายใต้ เปิดฐานข้อมูลล่าสุด ให้คลิกฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปิด

  Access จะเปิดฐานข้อมูล

เปิดฐานข้อมูลโดยใช้ปุ่ม Microsoft Office Access

 1. เริ่มโปรแกรม Access

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปิด ถ้ามีปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างด้านขวาของเมนู
  - หรือ -
  คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิกเปิด เมื่อเปิด กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ใส่ชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กเปิด

  ฐานข้อมูลจะเปิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

Ribbon

Office Fluent Ribbon เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้แทนที่เมนูและแถบเครื่องมือและมีส่วนติดต่อคำสั่งหลักใน Office Access 2007 ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Ribbon คือ Ribbon สามารถรวมรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นงานหรือจุดป้อนข้อมูลที่ใช้ในการแสดงเมนู แถบเครื่องมือ บานหน้าต่างงาน และคอมโพเนนต์ UI อื่นๆ ด้วยวิธีนี้ คุณจะค้นหาคำสั่งต่างๆ ได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องค้นหาจากหลายจุด

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Ribbon จะปรากฏที่ส่วนบนสุดของหน้าต่างหลักของ Office Access 2007 ซึ่งจะแสดงคำสั่งในแท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่

Ribbon ของ Access

Ribbon จะมีแท็บชุดของคำสั่งที่มีคำสั่ง ใน Office Access 2007 แท็บคำสั่งหลักคือ หน้าแรก, สร้าง, ข้อมูลภายนอก และ เครื่องมือฐานข้อมูล แท็บแต่ละแท็บจะมีกลุ่มของคำสั่งที่สัมพันธ์กัน และกลุ่มเหล่านี้จะตกแต่งใหม่ด้วยองค์ประกอบ UI ใหม่เพิ่มเติมบางองค์ประกอบ เช่น แกลเลอรี ซึ่งเป็นตัวควบคุมชนิดใหม่ที่นำเสนอตัวเลือกที่มองเห็นได้

คำสั่งใน Ribbon จะทำงานกับวัตถุที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตารางที่เปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล แล้วคุณคลิก ฟอร์ม บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์มOffice Access 2007 จะสร้างฟอร์มที่ยึดตามตารางที่ใช้งานอยู่ นั่นคือ ชื่อของตารางที่ใช้งานอยู่จะถูกป้อนลงในคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของฟอร์ม

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดกับ Ribbon ได้ แป้นพิมพ์ลัดทั้งหมดจาก Access รุ่นก่อนหน้ายังคงทำงานต่อไป ระบบเข้าถึงด้วยแป้นพิมพ์จะมาแทนที่แป้นพิมพ์ลัดของเมนูจาก Access รุ่นก่อนหน้า ระบบนี้จะใช้ตัวบ่งชี้ขนาดเล็กด้วยตัวอักษรเดียวหรือตัวอักษรหลายตัวซึ่งปรากฏบน Ribbon และระบุว่าจะใช้แป้นพิมพ์ลัดใดภายใต้ตัวควบคุมนั้น

เมื่อคุณได้เลือกแท็บคำสั่ง คุณสามารถเรียกดูคำสั่งพร้อมใช้งานได้ภายในแท็บนั้น

เลือกแท็บคำสั่ง

 1. เริ่มโปรแกรม Access

 2. คลิกแท็บที่คุณต้องการ

หรือ

 1. เริ่มโปรแกรม Access

 2. กดและปล่อยแป้น ALT

  แป้นพิมพ์ลัดจะปรากฏขึ้น

 3. กดคีย์เดียวหรือหลายคีย์ที่แสดงในแป้นพิมพ์ลัดในหรือใกล้แท็บคำสั่งที่คุณต้องการมากที่สุด

คุณสามารถดำเนินการกับคำสั่งได้หลายวิธีที่ต่างกัน วิธีที่รวดเร็วที่สุดและโดยทางตรงมากที่สุดคือการใช้แป้นพิมพ์ลัดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งนั้น ถ้าคุณรู้จักแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้ใน Access รุ่นก่อนหน้า แป้นพิมพ์ลัดนี้ควรจะใช้งานได้ใน Office Access 2007 ด้วยเช่นกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์ลัด ดูคีย์ลัดสำหรับการเข้าถึง

ดำเนินการคำสั่ง

 1. เริ่มโปรแกรม Access

 2. คลิกแท็บที่เหมาะสมสำหรับคำสั่งนั้น ตารางต่อไปนี้จะแสดงการสุ่มตัวอย่างของแท็บและคำสั่งต่างๆ ที่เป็นตัวแทน ซึ่งมีอยู่ในแต่ละแท็บ แท็บและคำสั่งต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานที่คุณกำลังทำอยู่

แท็บคำสั่ง

สิ่งทั่วไปที่คุณสามารถทำได้

หน้าแรก

เลือกมุมมองที่แตกต่าง

สำเนาและวางจากคลิปบอร์ด

ตั้งค่าคุณลักษณะของแบบอักษรปัจจุบัน

ตั้งค่าการจัดแนวของแบบอักษรปัจจุบัน

นำการจัดรูปแบบ Rich Text ไปใช้กับเขตข้อมูล Memo

ทำงานกับระเบียน (ฟื้นฟู สร้าง บันทึก ลบ ผลรวม การสะกด เพิ่มเติม)

เรียงลำดับและกรองระเบียน

ค้นหาระเบียน

สร้าง

สร้างตารางเปล่าตารางใหม่

สร้างตารางใหม่โดยใช้แม่แบบตาราง

สร้างรายการบนไซต์ SharePoint และตารางในฐานข้อมูลปัจจุบันที่เชื่อมโยงไปยังรายการที่สร้างขึ้นใหม่

สร้างตารางว่างตารางใหม่ในมุมมองออกแบบ

สร้างฟอร์มใหม่ที่ยึดตามตารางหรือแบบสอบถามที่ใช้งานอยู่

สร้าง Pivot Table หรือ Pilot Chart ใหม่

สร้างรายงานใหม่โดยยึดตามตารางหรือแบบสอบถามที่ใช้งานอยู่

สร้างแบบสอบถามแมโคร มอดูล หรือคลาสโมดูลใหม่

ข้อมูลภายนอก

นำเข้าหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลภายนอก

ส่งออกข้อมูล

รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลทางอีเมล

ทำงานกับรายการ SharePoint แบบออฟไลน์

สร้างการนำเข้าที่บันทึกไว้และการส่งออกที่บันทึกไว้

ย้ายส่วนของฐานข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังไซต์ SharePoint ไซต์ใหม่หรือไซต์ที่มีอยู่

เครื่องมือฐานข้อมูล

เปิดใช้ Visual Basic Editor หรือเรียกใช้แมโคร

สร้างและแสดงความสัมพันธ์ของตาราง

แสดง/ซ่อนการอ้างอิงวัตถุหรือแผ่นคุณสมบัติ

เรียกใช้ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูลหรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ย้ายข้อมูลไปยัง Microsoft SQL Server หรือไปยังฐานข้อมูล Access (เฉพาะตารางเท่านั้น)

เรียกใช้ตัวจัดการตารางที่เชื่อมโยง

จัดการ Access Add-in

สร้างหรือแก้ไขมอดูลของ Visual Basic for Applications (VBA)

 1. คลิกตัวควบคุมที่แสดงคำสั่งนั้น หรือถ้าคุณรู้จักแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งนั้นจาก Access รุ่นก่อนหน้า ให้ป้อนแป้นพิมพ์ลัดโดยใช้แป้นพิมพ์

  หรือ

  กดและปล่อยแป้น ALT

  แป้นพิมพ์ลัดจะปรากฏ

  กดคีย์เดียวหรือหลายคีย์ที่แสดงในแป้นพิมพ์ลัดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่คุณต้องการ

แท็บคำสั่งตามบริบท

นอกเหนือจากแท็บคำสั่งมาตรฐานแล้ว Office Access 2007 จะใช้องค์ประกอบ UI แบบใหม่ใน Office Professional 2007 ที่เรียกว่า แท็บคำสั่งตามบริบท แท็บคำสั่งนี้จะเป็นไปตามบริบทของคุณ (นั่นคือ จะเป็นไปตามวัตถุที่คุณกำลังทำงานด้วยและสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่) แท็บคำสั่งตามบริบทอย่างน้อยหนึ่งแท็บอาจปรากฏถัดจากแท็บคำสั่งมาตรฐาน

แท็บตามบริบท

เปิดใช้งานแท็บคำสั่งตามบริบท

 • คลิกแท็บคำสั่งตามบริบท

หรือ

 1. กดและปล่อยแป้น ALT

  แป้นพิมพ์ลัดจะปรากฏ

 2. กดคีย์เดียวหรือหลายคีย์ที่แสดงในคีย์การเข้าถึงที่จะปรากฏบนหรือใกล้แท็บคำสั่งตามบริบทมากที่สุด

แท็บคำสั่งตามบริบทจะประกอบด้วยคำสั่งและคุณลักษณะที่คุณต้องทำงานกับบริบทที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิดตารางหนึ่งในมุมมองออกแบบ แท็บบริบทจะมีคำสั่งที่จะนำไปใช้เฉพาะเมื่อคุณกำลังทำงานกับตารางหนึ่งในมุมมองนั้น อีกตัวอย่างหนึ่ง เมื่อคุณเปิดตารางหนึ่งในมุมมองออกแบบ แท็บคำสั่งตามบริบทที่ชื่อว่า ออกแบบ จะปรากฏถัดจากแท็บ เครื่องมือขั้นสูง เมื่อคุณคลิกแท็บ ออกแบบ Ribbon จะแสดงคำสั่งที่พร้อมให้คุณใช้งานก็ต่อเมื่อวัตถุอยู่ในมุมมองออกแบบเท่านั้น

แกลเลอรี   

นวัตกรรมอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบใหม่ของ Office Access 2007 คือตัวควบคุมใหม่ที่เรียกว่า แกลเลอรี ตัวควบคุมแกลเลอรีได้รับการออกแบบให้ทำงานกับ Ribbon และโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ นอกจากจะแสดงคำสั่งแล้ว ตัวควบคุมแกลเลอรียังแสดงผลลัพธ์ของการใช้คำสั่งเหล่านั้นด้วย แนวความคิดนี้จะให้คุณมองเห็นภาพ เพื่อให้คุณเรียกดูและดูว่า Office Access 2007 สามารถทำอะไรได้บ้างโดยโฟกัสผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าการโฟกัสที่คำสั่งเท่านั้น

แกลเลอรีระยะขอบ

แกลเลอรีมีรูปร่างและขนาดที่ต่างกัน โดยมีเค้าโครงเส้นตารางคล้ายกับการแสดงเมนูแบบหล่นลง และแม้แต่เค้าโครงใน Ribbon ซึ่งวางเนื้อหาของแกลเลอรีเองไว้ใน Ribbon

ซ่อน Ribbon

บางครั้งคุณอาจต้องการช่องว่างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เป็นพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยเหตุผลนี้ คุณสามารถยุบ Ribbon ลงให้เหลือเพียงแถบที่มีแต่แท็บคำสั่งเท่านั้น เมื่อต้องการปิด Ribbon ให้คลิกสองครั้งที่แท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่ เมื่อต้องการเปิดอีกครั้ง ให้คลิกสองครั้งที่แท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่อีกครั้ง

ซ่อนและคืนค่า Ribbon

 1. คลิกสองครั้งที่แท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่ (แท็บที่ใช้งานอยู่เป็นแท็บที่ถูกเน้นไว้)

  สร้างแท็บ

 2. คลิกสองครั้งที่แท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่อีกครั้งเพื่อคืนค่า Ribbon

แถบเครื่องมือด่วน   

ตามค่าเริ่มต้น แถบเครื่องมือด่วนเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่อยู่ติดกับ Ribbon ซึ่งอนุญาตให้เข้าถึงคำสั่งได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ชุดคำสั่งเริ่มต้นจะเป็นคำสั่งที่คุณใช้งานบ่อยครั้ง เช่น บันทึกเลิกทำ และ ทำอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดแถบเครื่องมือด่วนได้เองเพื่อรวมคำสั่งที่คุณใช้บ่อยที่สุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนการวางของแถบเครื่องมือและเปลี่ยนขนาดจากขนาดเล็กเริ่มต้นเป็นขนาดใหญ่ได้ แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏถัดจากแท็บคำสั่งบน Ribbon เมื่อคุณสลับไปยังขนาดใหญ่ แถบเครื่องมือจะปรากฏข้างใต้ Ribbon และขยายไปจนเต็มความกว้าง

แถบเครื่องมือด่วน

กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

 1. คลิกลูกศรแบบหล่นลงทางขวามือสุดในแถบเครื่องมือ

 2. คลิก กําหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง แล้วคลิก คำสั่งเพิ่มเติม

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้เลือกคำสั่งต่างๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก เพิ่ม

 4. เมื่อต้องการเอาคำสั่งออก ให้เน้นคำสั่งดังกล่าวในรายการทางขวามือ แล้วคลิก เอาออก หรือคลิกสองครั้งที่คำสั่งในรายการ

 5. คลิก ตกลง เมื่อทำงานเสร็จ

ด้านบนของหน้า

บานหน้าต่างนำทาง

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลหรือสร้างฐานข้อมูลขึ้นใหม่ ชื่อของวัตถุฐานข้อมูลของคุณจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง วัตถุฐานข้อมูลจะมีตาราง ฟอร์ม รายงาน หน้า แมโคร และโมดูลของคุณ บานหน้าต่างนำทาง จะแทนที่หน้าต่างฐานข้อมูลที่ใช้โดย Access รุ่นก่อนหน้า  นั่นคือ ถ้าคุณใช้หน้าต่างฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการกับงานในรุ่นก่อนหน้า ปัจจุบันคุณจะดำเนินการกับงานนั้นโดยใช้ บานหน้าต่างนำทางใน Office Access 2007 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มแถวลงในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล แล้วคุณเปิดตารางนั้นจากบานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างนำทาง Northwind 2007

เมื่อต้องการเปิดวัตถุฐานข้อมูล หรือนำคำสั่งไปใช้กับวัตถุฐานข้อมูล ให้คลิกขวาที่วัตถุแล้วเลือกรายการเมนูจากเมนูบริบท คำสั่งบนเมนูบริบทจะเปลี่ยนไปตามชนิดของวัตถุ

เปิดวัตถุฐานข้อมูล เช่น ตาราง ฟอร์ม หรือรายงาน

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่วัตถุ

  หรือ

  ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกวัตถุ จากนั้นกด ENTER

  หรือ

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่วัตถุ

 • ในเมนูบริบท ให้คลิกรายการเมนู

โปรดสังเกตุว่า คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเพื่อเปิดวัตถุด้วยการคลิกครั้งเดียวในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

บานหน้าต่างนำทางจะแบ่งวัตถุฐานข้อมูลเป็นประเภท และประเภทเหล่านี้จะมีกลุ่มหลายกลุ่ม บางประเภทจะให้คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า และคุณยังสามารถสร้างกลุ่มกำหนดเองได้ด้วยตนเอง

ตามค่าเริ่มต้น บานหน้าต่างนำทางจะปรากฏเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน Office Access 2007 รวมทั้งฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Access รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถป้องกันไม่ให้บานหน้าต่างนำทางปรากฏตามค่าเริ่มต้นด้วยการตั้งค่าตัวเลือกโปรแกรม ชุดของขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้แต่ละแอคชัน

เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนบานหน้าต่างนำทาง   

 • คลิกปุ่มมุมบนขวาบนของบานหน้าต่างนำทาง ( ปุ่ม เปิด/ปิดแถบปรับขนาดสำหรับบานหน้าต่างนำทางใน Access ), หรือกด F11

ป้องกันไม่ให้บานหน้าต่างนำทางปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น

 • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะปรากฏขึ้น

 • ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 • ภายใต้ การนำทาง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบานหน้าต่างนำทาง ดูบทความคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

เอกสารในแท็บ

เริ่มต้นด้วยOffice Access 2007 คุณสามารถแสดงวัตถุฐานข้อมูลของคุณในเอกสารในแท็บแทนที่เป็นหน้าต่างซ้อนกัน สำหรับการใช้งานแบบโต้ตอบทุกวัน คุณอาจต้อง interface เอกสารอยู่ในแท็บ คุณสามารถเปิด หรือปิดใช้งานเอกสารในแท็บ โดยการตั้งค่าตัวเลือกของ Access ของคุณ (ดูที่การแสดงหรือซ่อนเอกสารแท็บในภายหลังในบทความนี้) อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเอกสารที่อยู่ในแท็บ คุณต้องปิด และเปิดฐานข้อมูลของคุณสำหรับการตั้งค่าใหม่มีผลใหม่

วัตถุแบบแท็บใน Access 2007

แสดงหรือซ่อนแท็บเอกสาร

 • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะปรากฏขึ้น

 • ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 • ในส่วน ตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์ ภายใต้ ตัวเลือกหน้าต่างเอกสาร ให้เลือก เอกสารในแท็บ

 • เลือกหรือล้างค่ากล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บเอกสาร การล้างกล่องกาเครื่องหมายจะเป็นการปิดแท็บเอกสาร

 • ให้คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • การตั้งค่า แสดงแท็บเอกสาร เป็นการตั้งค่าตามแต่ละฐานข้อมูล คุณจะตั้งค่าฐานข้อมูลแต่ละฐานข้อมูลนี้ได้อย่างอิสระ

  • หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่า แสดงแท็บเอกสาร คุณจะต้องปิดและเปิดฐานข้อมูลใหม่เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้มีผล

  • ฐานข้อมูลใหม่ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Office Access 2007 จะแสดงแท็บเอกสารตามค่าเริ่มต้น

  • ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้ Access รุ่นก่อนหน้านี้จะใช้หน้าต่างที่ซ้อนกันตามค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

แถบสถานะ

แถบสถานะเหมือนกับ Access รุ่นก่อนหน้านี้ ใน Office Access 2007 คุณจะสามารถแสดงแถบสถานะที่ส่วนล่างของหน้าต่าง องค์ประกอบ UI มาตรฐานนี้ยังคงเป็นที่สำหรับการค้นหาข้อความบอกสถานะต่อไป คำแนะนำคุณสมบัติ ตัวบ่งชี้ระดับความคืบหน้า และอื่นๆ ใน Office Access 2007 แถบสถานะยังมีฟังก์ชันมาตรฐานสองฟังก์ชันที่คุณจะยังคงเห็นอยู่ในแถบสถานะของโปรแกรม Office Professional 2007 อื่นๆ คือ ดู/การสลับหน้าต่างและการย่อ/ขยาย

คุณสามารถสลับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ได้อย่างรวดเร็วระหว่างมุมมองหนึ่งที่พร้อมใช้งานโดยใช้ตัวควบคุมที่พร้อมใช้งานบนแถบสถานะ ถ้าคุณกำลังดูวัตถุที่สนับสนุนการย่อ/ขยายที่แปรเปลี่ยนได้ คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนระดับการย่อ/ขยายเพื่อย่อหรือขยายเข้าหรือออกโดยใช้แถบเลื่อนบนแถบสถานะ

แถบสถานะสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access

แสดงหรือซ่อนแถบสถานะ

 • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะปรากฏขึ้น

 • ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 • ภายใต้ ตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบสถานะ การล้างกล่องกาเครื่องหมายจะปิดใช้งานการแสดงของแถบสถานะ

 • ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

หนึ่งในการดำเนินการทั่วไปที่ดำเนินการได้บ่อยในโปรแกรม Office Professional 2007 ใดๆ คือการจัดรูปแบบข้อความ ใน Access รุ่นก่อนหน้า การจัดรูปแบบข้อความมักจะต้องการใช้เมนูหรือการแสดงแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ โดยใช้ Office Access 2007 คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก เมื่อคุณเลือกข้อความสำหรับการจัดรูปแบบ แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นเหนือข้อความที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเคลื่อนตัวชี้เม้าส์ไปใกล้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะค่อยๆ ปรากฏและคุณจะสามารถใช้แถบเครื่องมือดังกล่าวเพื่อนำตัวหนา ตัวเอียง ขนาดแบบอักษร สี และอื่นๆ ไปใช้ ขณะที่คุณเคลื่อนตัวชี้ออกจากแถบเครื่องมือขนาดเล็ก แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะเลือนหายไป ถ้าคุณไม่ต้องการใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อนำการจัดรูปแบบข้อความไปใช้กับสิ่งที่เลือกไว้ คุณเพียงแค่เคลื่อนตัวชี้ของคุณออกไปอีกสองสามพิกเซลแล้วแถบเครื่องมือขนาดเล็กก็จะหายไป

แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

จัดรูปแบบข้อความโดยใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

 1. เลือกข้อความที่จะจัดรูปแบบ

  แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏเป็นแบบโปร่งใสอยู่เหนือข้อความ

 2. นำการจัดรูปแบบไปใช้โดยใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

การขอความช่วยเหลือ

เมื่อคุณมีคำถาม คุณสามารถรับคำแนะนำวิธีใช้ได้ด้วยการกด F1 หรือคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามที่ด้านขวาของ Ribbon

จุดการป้อนข้อมูลวิธีใช้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×