การแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับเทมเพลตของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณได้สร้างเทมเพลตให้ผู้อื่นใช้ คุณสามารถเขียนทับข้อความในเริ่มต้นพื้นที่ที่สำรองไว้ โดยการเพิ่ม 'แบบกำหนดเองแทนข้อความ' ซึ่งอธิบายถึง หรือระบุชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เทมเพลตของคุณป้อน

เทมเพลตตัวอย่างด้านล่างนี้มีข้อความแนะนำที่จะพร้อมท์ให้ผู้ใช้เทมเพลตใส่ชนิดข้อมูลที่กำหนด เช่น วันที่ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และอื่นๆ

เทมเพลตตัวอย่าง PowerPoint

หมายเหตุ: 

 • เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบว่ามีความแตกต่างในวิธีการใช้พื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความกับกล่องข้อความในมุมมองต้นแบบสไลด์ โดยนี่คือข้อแตกต่าง

 • ถ้าคุณเพิ่มกล่องข้อความในมุมมองปกติ ข้อความนั้นจะสามารถถูกแก้ไขโดยผู้ใดก็ได้

 • เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความจากมุมมองต้นแบบสไลด์ เมื่อคุณต้องการแสดงพร้อมท์แก่ผู้ใช้เทมเพลตของคุณให้แทนที่ข้อความพร้อมท์ด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการของผู้ใช้เหล่านั้น การทำงานปกติของข้อความพร้อมท์แบบกำหนดเองคือข้อความพร้อมท์นี้จะหายไปเมื่อคุณเริ่มพิมพ์

 • เพิ่มกล่องข้อความจากมุมมองต้นแบบสไลด์ เมื่อคุณต้องการให้กล่องข้อความนั้นมีข้อความแบบถาวร และไม่สามารถแก้ไขได้

เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้เทมเพลตของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก มุมมอง > ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครง ให้คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ

 3. คลิก ต้นแบบสไลด์ > แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ > ข้อความ

  เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ

 4. ใช้ตัวชี้เมาส์ลากและวาดขนาดของพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความของคุณ

 5. เน้นข้อความเริ่มต้นที่อยู่ในพื้นที่ที่สำรองไว้ดังกล่าว แล้วใส่ข้อความแนะนำของคุณเข้าไปแทนที่

  หมายเหตุ: ถ้ามีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณไม่ต้องการปรากฏขึ้นหน้าข้อความแนะนำของคุณ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า คลิกลูกศรลงที่อยู่ติดกับ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก ไม่มี

 6. คลิก ต้นแบบสไลด์ > ปิดมุมมองต้นแบบ

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณแก้ไขเค้าโครงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ตัวอย่างเช่น โดยการเพิ่มข้อความคำแนะนำลงไป หรือการแก้ไขเค้าโครงในแบบอื่นๆ ก็ตาม คุณจะต้องนำเค้าโครงที่ได้แก้ไขนี้ไปใช้กับสไลด์ในงานนำเสนอของคุณอีกครั้งเมื่อกลับสู่มุมมองปกติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณจะมีการอัปเดตล่าสุดของคุณที่ได้ทำไว้กับเค้าโครงนั้นๆ อยู่ด้วย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×