การแนบเอกสารหรือแฟ้มลงในบันทึกย่อของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในMicrosoft Office OneNote 2007 คุณสามารถเก็บสำเนาของเอกสารหรือไฟล์ใด ๆ เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกย่อของคุณ โดยการแนบกับหน้าในสมุดบันทึกของคุณ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสิ่งที่แนบมาจะเปิดเอกสารหรือไฟล์ในโปรแกรมนั้นตั้งใจ (ตัวอย่างเช่น คำสิ่งที่แนบมาของเอกสารจะเปิดขึ้นใน Microsoft Office Word ถ้ามีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ)

  1. ใน OneNote บนเมนูแทรก คลิกไฟล์

  2. ในกล่องโต้ตอบเลือกไฟล์หรือชุดของไฟล์เพื่อแทรก นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการแทรก นั้นแล้ว คลิกเพื่อเลือกตำแหน่งนั้น (เมื่อต้องการเลือกหลายไฟล์ ค้างแป้น CTRL ในขณะที่คุณคลิกไฟล์เพิ่มเติม)

  3. คลิกแทรก สำเนาของแต่ละไฟล์ที่คุณเลือกจะถูกแทรกบนหน้าปัจจุบัน และแสดงเป็นไอคอนซึ่งคุณสามารถดับเบิลคลิกเพื่อเปิด หรือดูเอกสารหรือไฟล์

หมายเหตุ: OneNote รักษาการเชื่อมโยงกับไฟล์ต้นฉบับ ถ้าไฟล์ต้นฉบับจะถูกอัปเดเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในคัดลอกคุณแนบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×