การแทรก เพิ่ม หรือสร้างเขตข้อมูลใหม่ในตาราง

การแทรก เพิ่ม หรือสร้างเขตข้อมูลใหม่ในตาราง

เมื่อต้องการจัดเก็บชิ้นส่วนข้อมูลใหม่เกี่ยวกับบางสิ่งที่คุณมีตาราง Access อยู่แล้ว ให้พิจารณาเพิ่มเขตข้อมูลไปยังตาราง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางที่จัดเก็บนามสกุล ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของลูกค้าแต่ละราย ถ้าคุณต้องการเริ่มติดตามวิธีการติดต่อที่ต้องการของลูกค้าแต่ละราย คุณเพิ่มเขตข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลนั้น

อย่าเพิ่มเขตข้อมูลถ้าคุณคาดว่าแต่ละเอนติทีที่ไม่ซ้ำกันซึ่งแสดงอยู่ในตารางอาจต้องการมากกว่ามูลค่าของเขตข้อมูลนั้น ให้ทำตามตัวอย่างก่อนหน้านี้ต่อไปถ้าคุณต้องการเริ่มการติดตามใบสั่งซื้อจากลูกค้าของคุณ อย่าเพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง เนื่องจากลูกค้าแต่ละคนจะมีใบสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งรายการ แต่ให้สร้างตารางใหม่เพื่อเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อแทนการเพิ่มเขตข้อมูล แล้วสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองตารางนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างตาราง ให้ดูบทความ บทนำสู่ตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาราง ให้ดูบทความ คำแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาราง

ในบทความนี้

ภาพรวม

เพิ่มเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยใส่ข้อมูล

การเพิ่มเขตข้อมูลด้วยการเลือกจากรายการในแผ่นข้อมูล

การเพิ่มเขตข้อมูลลงในกลางตาราง

เปลี่ยนเขตข้อมูลที่คุณเพิ่งเพิ่ม

ภาพรวม

ทุกๆ เขตข้อมูลจะมีฟีเจอร์จำเพาะที่สำคัญบางประการ เช่น ชื่อที่ระบุเขตข้อมูลภายในตารางโดยไม่ซ้ำกัน ชนิดข้อมูลที่ระบุลักษณะของข้อมูล การดำเนินการที่สามารถกระทำต่อข้อมูล และขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลที่จะต้องจัดเตรียมไว้สำหรับแต่ละค่า

เขตข้อมูลยังมีคุณสมบัติที่สามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏหรือลักษณะการทำงานของข้อมูลในเขตข้อมูลได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ รูปแบบ จะกำหนดลักษณะที่ข้อมูลปรากฏในแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มที่มีเขตข้อมูลนั้น

ดังนั้น การวางแผนเกี่ยวกับวิธีการที่คุณอาจต้องใช้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในเขตข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ ให้พยายามแยกส่วนข้อมูลให้เป็นข้อมูลส่วนเล็กที่สุดที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อหนึ่งเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเก็บข้อมูลชื่อบุคคลไว้ในหนึ่งเขตข้อมูล คุณควรจัดเก็บส่วนประกอบดังกล่าวไว้ในเขตข้อมูลแยกต่างหากให้เป็นชื่อและนามสกุล กล่าวโดยทั่วไปก็คือ ถ้าคุณต้องการที่จะรายงาน เรียงลำดับ ค้นหา หรือคำนวณรายการใดๆ ให้วางรายการนั้นในเขตข้อมูลของตัวเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลและเลือกเขตข้อมูล ให้ดูบทความ พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล

การเพิ่มเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยการใส่ข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางได้ด้วยการพิมพ์ข้อมูลลงในคอลัมน์สุดท้ายในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะกำหนดชนิดข้อมูลให้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณป้อน Access อาจกำหนดคุณสมบัติ รูปแบบ สำหรับเขตข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติให้ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ 10:50 โปรแกรม Access จะตั้งค่าชนิดข้อมูลเป็น วันที่/เวลา และตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ เป็นเวลาแบบปานกลาง

 1. เปิดตารางที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล

 2. พิมพ์ข้อมูลของคุณในเซลล์ใต้ส่วนหัวคอลัมน์ คลิกเพื่อเพิ่ม

การเพิ่มเขตข้อมูลด้วยการเลือกจากรายการในแผ่นข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลต่อท้ายตารางได้ด้วยการเลือกจากรายการดังนี้

 • เปิดตาราง แล้วคลิก คลิกเพื่อเพิ่ม ที่คอลัมน์สุดท้าย

การเพิ่มเขตข้อมูลลงในกลางตาราง

ถ้าต้องการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ตรงกลางตาราง คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลได้จากแท็บ เขตข้อมูล บน Ribbon แท็บ เขตข้อมูล จะแสดงเขตข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่คุณสามารถเพิ่มลงในตารางได้ในขณะที่ทำงานอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. เลือกเขตข้อมูลที่อยู่ด้านหน้าตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูลใหม่เป็นเขตข้อมูลลำดับที่สามในตาราง ให้เลือกที่เขตข้อมูลที่สอง

 3. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม เพิ่มและลบ ให้คลิกชนิดเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าไม่เห็นชนิดเขตข้อมูลที่คุณต้องการ ให้คลิก เขตข้อมูลเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลที่คุณเพิ่งจะเพิ่ม

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ ของเขตข้อมูลได้หลังจากที่คุณสร้างเขตข้อมูลนั้นแล้ว

คำเตือน: และคุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของเขตข้อมูลอื่นๆ ที่คุณไม่ได้เพิ่งสร้างอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าในเขตข้อมูลนั้นมีข้อมูลอยู่แล้ว การกระทำบางอย่างจะไม่สามารถใช้งานได้ หรืออาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้

การเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล ให้ดับเบิลคลิกที่ป้ายชื่อเขตข้อมูล แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

การย้ายเขตข้อมูล

เมื่อต้องการย้ายเขตข้อมูล ให้ลากเขตข้อมูลไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกหลายเขตข้อมูลต่อเนื่องกันเพื่อทำการย้าย ให้คลิกที่เขตข้อมูลแรก กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกที่เขตข้อมูลสุดท้าย จากนั้น คุณสามารถลากกลุ่มเขตข้อมูลที่เลือกไปยังตำแหน่งใหม่ได้

สิ่งสำคัญ:  การลากเขตข้อมูลจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งเขตข้อมูลบนแผ่นข้อมูล แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงลำดับของเขตข้อมูลในการออกแบบตาราง ถ้าคุณเข้าถึงเขตข้อมูลโดยทางโปรแกรม เขตข้อมูลจะแสดงลำดับแบบเดิม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลากเขตข้อมูลไปยังตำแหน่งใหม่บนแผ่นข้อมูล จากนั้นสร้างฟอร์มจากตารางโดยใช้ปุ่ม ฟอร์ม เขตข้อมูลจะแสดงตามตำแหน่งเดิม

การเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลหรือรูปแบบ

 1. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การจัดรูปแบบ ให้เลือกชนิดข้อมูลและรูปแบบที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: บางรูปแบบไม่สามารถใช้ได้กับชนิดข้อมูลทุกชนิด ให้กำหนดชนิดข้อมูลก่อน จากนั้นถ้าจำเป็น ให้กำหนดรูปแบบ

การตั้งค่าอื่นๆ

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในเขตข้อมูลได้โดยใช้คำสั่งบนแท็บ เขตข้อมูล คำสั่งเหล่านี้บางคำสั่งไม่สามารถใช้ได้กับทุกชนิดข้อมูล สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งเหล่านี้ ให้ค้นหาวิธีใช้โดยใช้ชื่อของแต่ละคำสั่งหรือชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล ให้ค้นหาโดยใช้ชนิดข้อมูลที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×