การแทรก เปลี่ยน หรือลบเขตข้อมูล Memo

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณใช้เขตข้อมูล Memo เมื่อคุณต้องการเก็บข้อความจำนวนมากไว้ในฐานข้อมูล หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีใช้ Microsoft Office Access 2007 เพื่อเพิ่มเขตข้อมูล Memo ลงในตารางฐานข้อมูลใหม่และตารางฐานข้อมูลที่มีอยู่

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขตข้อมูล Memo

เพิ่มเขตข้อมูล Memo ในมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูล Memo ในมุมมองออกแบบ

ลบเขตข้อมูล Memo

การอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูล memo

ทำความเข้าใจกับเขตข้อมูล Memo

ถ้าคุณยังใหม่กับ Access โปรดจำไว้ว่าข้อมูลในฐานข้อมูลหนึ่งจะอยู่ในตารางอย่างน้อยหนึ่งตาราง คุณอาจดูข้อมูลได้ในแผ่นข้อมูล ซึ่งเป็นตารางเหมือนกับแผ่นงานใน Excel หรือในฟอร์มการป้อนข้อมูลหรือรายงาน แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ข้อมูลก็จะอยู่ภายในตารางอย่างน้อยหนึ่งตาราง นอกจากนี้ แต่ละตารางยังประกอบด้วยชุดของเขตข้อมูล (คอลัมน์) และแต่ละเขตข้อมูลถูกตั้งค่าให้ยอมรับชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าเขตข้อมูลเป็นชนิดข้อมูล Date/Time เมื่อคุณต้องการเก็บค่าวันที่และเวลา และคุณตั้งค่าเขตข้อมูลเป็นชนิดข้อมูล Memo เมื่อคุณต้องการเก็บข้อความจำนวนมาก

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเขตข้อมูล Memo

เขตข้อมูล Memo ใน Office Access 2007 สามารถเก็บอักขระได้ถึง 1 กิกะไบต์ หรือมีพื้นที่เก็บข้อมูล 2 กิกะไบต์ (2 ไบต์ต่ออักขระ) ซึ่งคุณสามารถแสดงอักขระในตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงานได้มากถึง 65,535 ตัว นอกจากนี้ ปัจจุบันคุณยังสามารถใช้การจัดรูปแบบ Rich-Text กับข้อมูลในเขตข้อมูล Memo ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าสี เปลี่ยนแบบอักษร และทำข้อมูลเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูล rich text ในเขตข้อมูล Memo ดูบทความการจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง ฟอร์ม และรายงาน

วิธีสร้างเขตข้อมูล Memo

Office Access 2007 ให้หลายวิธีในการเพิ่มเขตข้อมูล Memo ลงในตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่

 • มุมมองแผ่นข้อมูล    คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูล Memo ลงในตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลได้ด้วยการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่แล้ววางข้อความที่มีความยาวของอักขระมากกว่า 256 ตัวลงในแถวว่างในเขตข้อมูล หรือด้วยการเลือกชนิดข้อมูล Memo จากรายการแบบหล่นลงก็ได้

 • มุมมองออกแบบ    คุณสามารถใช้มุมมองออกแบบเมื่อคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล Memo เปิดใช้งานการแก้ไขข้อความแบบ rich สำหรับเขตข้อมูล และการตั้งค่าคุณสมบัติที่คุณไม่สามารถตั้งค่าในมุมมองออกแบบ เช่นค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูล Memo ดูในส่วนการอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูล Memo

คุณสามารถใช้เทคนิคใดก็ได้เมื่อคุณสร้างตารางใหม่และเมื่อคุณปรับเปลี่ยนตารางที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูล Memo ในมุมมองแผ่นข้อมูล

ขั้นตอนในส่วนนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มเขตข้อมูล Memo ลงในตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่แล้วในมุมมองแผ่นข้อมูล สำหรับผู้ที่ยังใหม่กับ Access แผ่นข้อมูลคือตารางที่คล้ายคลึงกับแผ่นงาน Excel

เพิ่มเขตข้อมูล Memo ลงในตารางที่มีอยู่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Access จะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. ถ้าจำเป็น ให้เลื่อนตามแนวนอนไปยังเขตข้อมูลแรกที่ว่างอยู่

  ตามค่าเริ่มต้น Access จะแสดง เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ในแถวส่วนหัวของเขตข้อมูลใหม่ทั้งหมด ดังนี้

  เขตข้อมูลใหม่ในแผ่นข้อมูล

 5. คลิกสองครั้งที่แถวส่วนหัวและป้อนชื่อให้กับเขตข้อมูลใหม่

  โดยทั่วไป คุณจะใช้ชื่อ เช่น "ข้อคิดเห็น" หรือ "หมายเหตุ" สำหรับเขตข้อมูล Memo

 6. เลือกแถวแรกที่ว่างใต้ส่วนหัวและป้อนกลุ่มข้อความที่มีความยาวของอักขระเกิน 256 ตัว

  Access จะนำชนิดข้อมูล Memo ไปใช้กับเขตข้อมูล เนื่องจากเขตข้อมูลมีอักขระยาวเกินกว่า 256 ตัว อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถวางข้อมูลแบบข้อความที่มีอักขระยาวเกินกว่า 256 ตัวลงในแถวแรกได้

 7. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่มเขตข้อมูล Memo ลงในตารางใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  Access จะเปิดตารางใหม่นั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. คลิกสองครั้งที่แถวส่วนหัวของเขตข้อมูลตารางแรก (เขตข้อมูลที่มีป้ายชื่อ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่) และพิมพ์ชื่อให้กับเขตข้อมูลนั้น โดยปกติ ชื่อ "ข้อคิดเห็น" หรือ "หมายเหตุ" จะถูกนำไปใช้กับเขตข้อมูล Memo

 5. เลือกแถวแรกที่ว่างใต้ส่วนหัวและพิมพ์กลุ่มข้อความที่มีความยาวของอักขระเกิน 256 ตัว Access จะใช้ชนิดข้อมูล Memo กับเขตข้อมูลนั้น เนื่องจากเขตข้อมูลมีอักขระยาวเกินกว่า 256 ตัว อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถวางข้อมูลแบบข้อความที่มีอักขระยาวเกินกว่า 256 ตัวลงในเขตข้อมูลได้

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูล Memo ในมุมมองออกแบบ

คุณใช้มุมมองออกแบบเมื่อคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล Memo ลงในตารางที่มีอยู่แล้ว จากนั้นตั้งค่าเขตข้อมูลเพื่อให้สนับสนุนการจัดรูปแบบ Rich-Text ขั้นตอนในส่วนนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มเขตข้อมูล Memo ลงในตารางที่มีอยู่และตารางสร้างใหม่ รวมทั้งวิธีตั้งค่าเขตข้อมูล Memo สำหรับการแก้ไข Rich-Text ด้วย

เพิ่มเขตข้อมูล Memo ลงในตารางที่มีอยู่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 4. ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกแถวแรกที่ว่างและป้อนชื่อให้กับเขตข้อมูลนั้น โดยทั่วไป ชื่อ "ข้อคิดเห็น" หรือ "หมายเหตุ" จะถูกนำไปใช้กับเขตข้อมูล Memo

 5. เลือกเซลล์ติดกันในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล แล้วเลือก Memo จากรายการ

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่มเขตข้อมูล Memo ลงในตารางใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

 4. คลิกขวาที่แท็บเอกสารของตารางใหม่ แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 5. ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกแถวแรกที่ว่างและป้อนชื่อให้กับเขตข้อมูลนั้น โดยทั่วไป ชื่อ "ข้อคิดเห็น" หรือ "หมายเหตุ" จะถูกนำไปใช้กับเขตข้อมูล Memo

 6. เลือกเซลล์ติดกันในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล แล้วเลือก Memo จากรายการ

 7. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการแก้ไข Rich-Text สำหรับเขตข้อมูลนั้น ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

เปิดใช้งานการแก้ไข Rich-Text

 • ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล บนแท็บ ทั่วไป ให้ค้นหาตำแหน่งกล่องคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ และเปลี่ยนค่าจาก ข้อความธรรมดา เป็น Rich Text

หมายเหตุ: ถ้าคุณผูกกล่องข้อความไว้กับเขตข้อมูล Memo ของคุณ คุณต้องตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ ของกล่องข้อความให้เป็น Rich Text ด้วย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อมูลเป็นรูปแบบ rich text ดูบทความจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง ฟอร์ม และรายงานและใส่ หรือแก้ไขข้อมูลในตัวควบคุมหรือคอลัมน์ที่สนับสนุนรูปแบบ rich text

ด้านบนของหน้า

ลบเขตข้อมูล Memo

คุณสามารถใช้มุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองออกแบบเพื่อเอาเขตข้อมูล Memo ออกจากตารางได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณลบเขต Memo ที่มีข้อมูลอยู่ คุณจะสูญเสียข้อมูลนั้นไปอย่างถาวร เนื่องจากคุณไม่สามารถยกเลิกการลบได้ ดังนั้น คุณจึงควรสำรองฐานข้อมูลของคุณก่อนที่จะลบเขตข้อมูลตารางใดๆ หรือก่อนที่จะลบคอมโพเนนต์ต่างๆ ของฐานข้อมูล

ลบเขตข้อมูล Memo ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Access จะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. ค้นหาตำแหน่งเขตข้อมูล Memo คลิกขวาที่แถวส่วนหัว (ชื่อ) และคลิก ลบคอลัมน์

 5. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ลบเขตข้อมูล Memo ในมุมมองออกแบบ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

  Access จะเปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 4. คลิกตัวเลือกแถว (สี่เหลี่ยมว่าง) ที่อยู่ติดกับเขตข้อมูล Memo แล้วกด DELETE

  หรือ

  คลิกขวาที่ตัวเลือกแถวแล้วคลิก ลบแถว

 5. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูล Memo

เมื่อคุณใช้มุมมองออกแบบเพื่อเพิ่มเขตข้อมูล Memo ลงในตาราง คุณสามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่างๆ สำหรับเขตข้อมูลได้ ตารางนี้แสดงคุณสมบัติเขตข้อมูล Memo และอธิบายหน้าที่ของคุณสมบัติแต่ละตัว รวมทั้งความหมายของการตั้งค่าหรือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้วย

คุณสมบัติ

การใช้งาน

รูปแบบ

ป้อนอักขระการจัดรูปแบบที่กำหนดเองเพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงผล รูปแบบที่กำหนดจะปรากฏอยู่ในแผ่นข้อมูล ฟอร์ม และรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบกำหนดเอง ดูบทความการจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง ฟอร์ม และรายงาน

ป้ายคำอธิบาย

ระบุชื่อเขตข้อมูล Text ของคุณ คุณสมบัติจะยอมรับอักขระได้มากถึง 2,048 ตัว ถ้าคุณไม่ระบุป้ายคำอธิบาย Access จะนำชื่อเขตข้อมูลเริ่มต้นไปใช้

ค่าเริ่มต้น

ระบุค่าที่จะปรากฏโดยอัตโนมัติในเขตข้อมูลเมื่อคุณสร้างระเบียนใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุค่า เช่น "ป้อนข้อความไม่ได้ไม่เกิน 65 กิโลไบต์" การทำเช่นนี้จะเป็นการเตือนผู้ใช้ว่าพวกเขากำลังทำงานกับเขตข้อมูล Memo ที่มีความยาวของอักขระสูงสุด (ของค่าเริ่มต้น) ไม่เกิน 255 ตัว

กฎการตรวจสอบ

ระบุสิ่งที่ต้องการสำหรับข้อมูลที่ป้อนลงในระเบียน เขตข้อมูล หรือตัวควบคุม เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่ละเมิดกฎที่กำหนดไว้สำหรับเขตข้อมูล คุณสามารถใช้คุณสมบัติ 'ข้อความตรวจสอบ' เพื่อระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ กฎการตรวจสอบมีความยาวของอักขระสูงสุด 2,048 ตัว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกฎการตรวจสอบ ดูบทความการสร้างกฎการตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลในเขตข้อมูล

ข้อความตรวจสอบ

ระบุข้อความในข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ละเมิดกฎการตรวจสอบ ความยาวของอักขระสูงสุด 255 ตัว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกฎการตรวจสอบ ดูบทความการสร้างกฎการตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลในเขตข้อมูล

ต้องการ

เมื่อตั้งค่าเป็น ใช่ คุณต้องป้อนค่าลงในเขตข้อมูล หรือตัวควบคุมใดๆ ที่ผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น และค่านั้นไม่สามารถเป็น Null ได้

อนุญาตให้ความยาวเป็นศูนย์

เมื่อมีการตั้งค่าเป็น 'ใช่' คุณสามารถใส่สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ลงในเขตข้อมูลได้ สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ไม่มีอักขระ และคุณใช้สตริงเหล่านั้นเพื่อแสดงว่าคุณรู้ว่าไม่มีค่าใดๆ อยู่ในเขตข้อมูล คุณสามารถใส่สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ได้ด้วยการพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศคู่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างเครื่องหมายทั้งสอง ("")

ใส่ดัชนี

ใช้ดัชนีเพื่อเพิ่มความรวดเร็วของการดำเนินการในการสอบถาม การเรียงลำดับ และการจัดกลุ่มกับข้อมูลจำนวนมาก นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ดัชนีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใส่ค่าที่ซ้ำกันได้ ตัวเลือกมีดังนี้

 • ไม่    ปิดการสร้างดัชนี (ค่าเริ่มต้น)

 • ใช่ (มีค่าซ้ำกันได้)    ใส่ดัชนีให้กับเขตข้อมูลและอนุญาตให้มีค่าซ้ำกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีชื่อและนามสกุลที่ซ้ำกันได้

 • ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน)    ใส่ดัชนีให้กับเขตข้อมูลและไม่อนุญาตให้มีค่าซ้ำกัน

การบีบ Unicode

Access ใช้ Unicode เพื่อแทนข้อความในเขตข้อมูล Text, Memo และ Hyperlink โดย Unicode จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่าเนื่องจากใช้อักขระละ 2 ไบต์แทนที่จะเป็นอักขระละ 1 ไบต์ เพื่อช่วยให้แฟ้มมีขนาดเล็กลง ค่าเริ่มต้นของคุณสมบัติ การบีบ Unicode สำหรับเขตข้อมูล Text, Memo หรือ Hyperlink จึงเป็น ใช่ เมื่อมีการตั้งค่าคุณสมบัติเป็น ใช่ อักขระใดๆ ที่ไบต์แรกเป็น 0 จะถูกบีบเมื่อมีการเก็บข้อมูล และจะคลายการบีบเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูล

ข้อมูลในเขตข้อมูล Memo จะไม่ถูกบีบเว้นเสียแต่ว่าหลังจากการบีบข้อมูลแล้วเขตข้อมูลนั้นใช้เนื้อที่ไม่เกิน 4,096 ไบต์ ผลลัพธ์ก็คือ เนื้อหาของเขตข้อมูล Memo อาจถูกบีบในระเบียนหนึ่ง แต่อาจไม่ถูกบีบในอีกระเบียนหนึ่งก็ได้

IME Mode

ระบุตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลซึ่งป็นเครื่องมือสำหรับการใช้ Access รุ่นภาษาอังกฤษกับแฟ้มที่สร้างในรุ่นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลี ค่าเริ่มต้นคือ No Control สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้ ให้กด F1

IME Sentence Mode

ระบุชนิดข้อมูลที่คุณสามารถป้อนด้วยตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้ ให้กด F1

สมาร์ทแท็ก

ระบุสมาร์ทแท็กอย่างน้อยหนึ่งตัวสำหรับเขตข้อมูลและตัวควบคุมใดๆ ที่ผูกไว้กับเขตข้อมูล สมาร์ทแท็กคือคอมโพเนนต์ที่รู้จักชนิดข้อมูลในเขตข้อมูลและอนุญาตให้คุณดำเนินการตามชนิดข้อมูลนั้นได้ ตัวอย่างเช่น ในเขตข้อมูลที่อยู่อีเมล สมาร์ทแท็กสามารถเริ่มข้อความจดหมายใหม่หรือเพิ่มที่อยู่ไปยังรายการที่ติดต่อได้

คลิก ปุ่มตัวสร้าง เพื่อดูรายการของสมาร์ทแท็กที่พร้อมใช้งาน

รูปแบบข้อความ

เปิดหรือปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text ให้เลือก Rich Text เพื่อเปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text สำหรับเขตข้อมูล แล้วผูกตัวควบคุมกล่องข้อความไว้กับเขตข้อมูล คุณต้องเปิดใช้งานการแก้ไข Rich Text สำหรับตัวควบคุมด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม บนเปิดใช้งานการแก้ไขข้อความแบบ rich สำหรับตัวควบคุม และ ระบบโดยใช้การจัดรูปแบบทั่วไป ดูบทความการจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง ฟอร์ม และรายงาน

จัดแนวข้อความ

ระบุการจัดตำแหน่งสำหรับข้อมูลในเขตข้อมูล Memo คุณมีตัวเลือกดังนี้

 • ทั่วไป    จัดข้อความชิดซ้าย ตัวเลขและวันที่จัดชิดขวา

 • ซ้าย    จัดข้อความ วันที่ และตัวเลขทั้งหมดชิดซ้าย

 • กึ่งกลาง    จัดข้อความ วันที่ และตัวเลขทั้งหมดให้อยู่กึ่งกลาง

 • ขวา    จัดข้อความ วันที่ และตัวเลขทั้งหมดชิดขวา

 • กระจาย    จัดข้อความ วันที่ และตัวเลขทั้งหมดเต็มแนวเท่าๆ กันจากทั้งสองด้านของเขตข้อมูลหรือกล่องข้อความ

ผนวกเท่านั้น

กำหนดว่าจะติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าของเขตข้อมูลหรือไม่ มีการตั้งค่าสองรายการ:

 • ใช่   ติดตามการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการดูประวัติของค่าเขตข้อมูล ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูล แล้วคลิก แสดงประวัติของคอลัมน์

 • ไม่   ไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  คำเตือน: การตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น ไม่ใช่ จะลบประวัติของค่าเขตข้อมู,ที่มีอยู่


ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×