การแทรก สร้าง หรือลบเขตข้อมูลที่เก็บค่าวันที่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณเพิ่มเขตข้อมูล Date/Time ลงในตารางเมื่อคุณต้องการเก็บค่าวันที่และเวลา คุณสามารถใช้ข้อมูลวันที่และเวลาด้วยเหตุผลส่วนบุคคลหรือทางธุรกิจก็ได้ เช่น วันเกิด ข้อมูลการจัดส่งสินค้าและการเรียกเก็บเงิน รวมทั้งบัตรลงเวลา บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้ Microsoft Office Access 2007 เพื่อเพิ่มและลบเขตข้อมูล Date/Time ในตารางฐานข้อมูลที่มีอยู่

หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายวิธีการป้อนข้อมูลลงในเขตข้อมูลวัน / เวลาตัวอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เขตข้อมูล Date/Time ดูบทความใส่ค่าวันหรือเวลา

ในบทความนี้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขตข้อมูลวัน / เวลา

เพิ่มเขตข้อมูลวัน / เวลาในมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลวัน / เวลาในมุมมองออกแบบ

ลบเขตข้อมูลวัน / เวลา

การอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูลวัน / เวลา

ทำความเข้าใจกับเขตข้อมูล Date/Time

ถ้าคุณยังใหม่กับ Office Access 2007 โปรดจำไว้ว่าข้อมูลในฐานข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในตารางอย่างน้อยหนึ่งตาราง คุณสามารถดูข้อมูลนั้นในแผ่นข้อมูล ตารางที่คล้ายกับแผ่นงานของ Microsoft Office Excel 2007 หรือในฟอร์มการป้อนข้อมูลหรือในรายงาน แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ข้อมูลก็จะอยู่ภายในตารางอย่างน้อยหนึ่งตาราง นอกจากนี้ แต่ละตารางยังประกอบด้วยชุดของเขตข้อมูล (คอลัมน์) และแต่ละเขตข้อมูลถูกตั้งค่าให้ยอมรับข้อมูลชนิดหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าเขตข้อมูล Date/Time เมื่อคุณต้องการเก็บค่าวันที่และเวลา ดังนั้นเขตข้อมูลจะยอมรับเฉพาะค่าวันที่และเวลาเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเขตข้อมูล Date/Time

เมื่อคุณใช้ฐานข้อมูล Access คุณอาจเห็นค่าวันที่และเวลาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น รูปแบบยุโรป (28.11.2006 หรือ 28-11-2006) รูปแบบเอเชียใต้ (28/11/2006) หรือรูปแบบสหรัฐอเมริกา (11/28/2006)

ไม่ว่า Access จะจัดรูปแบบข้อมูลวันที่และเวลาเป็นอย่างไร และไม่ว่าคุณจะป้อนข้อมูลวันที่และเวลาอย่างไร เขตข้อมูล Date/Time จะเก็บข้อมูลวันที่และเวลาเป็นตัวเลขทศนิยมที่มีความแม่นยำสูง เป็นระบบที่เรียกว่า วันที่ลำดับ ในรูปต่อไปนี้จะแสดงค่าวันที่และเวลาแบบลำดับ

ตัวเลขที่มีความแม่นยำสูง

ส่วนจำนวนเต็มของค่าที่อยู่ทางซ้ายของจุดทศนิยมจะแสดงวันที่ ส่วนที่เหลือซึ่งอยู่ทางขวาของจุดทศนิยมจะแสดงเวลา

ตัวเลขในรูปแสดงวันที่ 24 ธันวาคม 2003 เวลา 9:00 P.M. คอมโพเนนต์วันที่เป็นจำนวนวันที่ทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วนับตั้งแต่วันที่ "ฐาน" ของ 30/12/1899 ตัวอย่างนี้ มีจำนวนวันผ่านมาแล้วทั้งสิ้น 37,979 วัน นับตั้งแต่ 20/12/1899 ถึง 24/12/2003 คอมโพเนนต์เวลาเป็นส่วนหนึ่งของเวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน ดังนั้นค่า 0.875 คูณด้วย 24 ชั่วโมง จะเท่ากับ 21 ชั่วโมง หรือเวลา 9:00 P.M.

ค่าติดลบในคอมโพเนนต์วันที่จะแสดงวันที่ก่อนวันที่ฐาน ตัวอย่างเช่น ค่าของ -1 จะเป็นคอมโพเนนต์วันที่ที่เท่ากับหนึ่งวันก่อนวันที่ฐาน หรือ 29/12/1899 นั่นเอง

ค่าวันที่ที่ถูกต้องจะต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่ -657,434 (1 มกราคม ค.ศ.100) ถึง 2,958,465 (31 ธันวาคม ค.ศ.9999) ค่าเวลาที่ถูกต้องจะต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.0 ถึง 0.9999 หรือ 23:59:59

การก็บค่าวันที่และเวลาเป็นตัวเลขจะทำให้คุณสามารถทำการคำนวณค่าจากข้อมูลวันที่และเวลาจำนวนมากได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคำนวณจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมด (ในบัตรลงเวลา) หรือระบุอายุของใบแจ้งหนี้ได้

จัดรูปแบบสำหรับเขตข้อมูล Date/Time

คุณสามารถใช้ชนิดการจัดรูปแบบกับเขตข้อมูล Date/Time ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดรูปแบบการป้อนข้อมูล และการจัดรูปแบบการแสดงผล เมื่อคุณต้องการให้มีการจัดรูปแบบการป้อนข้อมูล ให้คุณใช้รูปแบบการป้อนข้อมูล ซึ่งเป็นอักขระสัญพจน์และอักขระตัวยึดที่ควบคุมวิธีป้อนข้อมูลของผู้ใช้ และคุณจะใช้รูปแบบการแสดงผลเมื่อคุณต้องการควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้จะมองเห็นได้ในแผ่นข้อมูล ฟอร์ม และรายงาน Access ให้ชนิดการจัดรูปแบบการแสดงผล 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ ชุดการจัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่คุณสามารถเลือกได้จากรายการ และความสามารถในการสร้างการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และกำหนดเอง ดูบทความการจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง ฟอร์ม และรายงาน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการป้อนข้อมูล ดูบทความสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลต้องใส่เขตข้อมูล หรือควบคุมค่าในรูปแบบเฉพาะเจาะจง

วิธีการสร้างเขตข้อมูล Date/Time

Office Access 2007 ให้หลายวิธีในการเพิ่มเขตข้อมูล Date/Time ลงในตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่แล้ว

 • มุมมองแผ่นข้อมูล    คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูล Date/Time ลงในตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่แล้วในมุมมองแผ่นข้อมูลด้วยการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ แล้วป้อนค่าวันที่ด้วยตนเอง หรือด้วยการคัดลองและวางค่าวันที่ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกชนิดวันที่ได้จากรายการแบบหล่นลงและตั้งค่าคุณสมบัติ เช่น ต้องระบุ ซึ่งจะบังคับให้ผู้ใช้ป้อนวันที่ในเขตข้อมูลดังกล่าว และ ค่าไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะบังคับให้ผู้ใช้ป้อนค่าที่ไมซ้ำกันในเขตข้อมูลดังกล่าว

 • มุมมองออกแบบ    คุณใช้มุมมองออกแบบเพื่อเพิ่มเขตข้อมูล Date/Time แล้วตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลที่คุณไม่สามารถตั้งค่าได้ในมุมมองแผ่นข้อมูล ซึ่งรวมถึงรูปแบบการป้อนข้อมูลและค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูล Date/Time ในมุมมองแผ่นข้อมูล

ขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มเขตข้อมูล Date/Time ลงในตารางที่มีอยู่และลงในตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล ถ้าคุณยังใหม่กับ Access แผ่นข้อมูลคือตารางที่มีลักษณะที่ปรากฏคล้ายกับแผ่นงานของ Office Excel 2007

เพิ่มเขตข้อมูล Date/Time ลงในตารางที่มีอยู่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Access จะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. ถ้าจำเป็น ให้เลื่อนตามแนวนอนไปยังเขตข้อมูลแรกที่ว่างอยู่ ตามค่าเริ่มต้น Access จะแสดง เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ในแถวส่วนหัวของเขตข้อมูลใหม่ทั้งหมด ดังนี้

  เขตข้อมูลใหม่ในแผ่นข้อมูล

 5. คลิกสองครั้งที่แถวส่วนหัวและพิมพ์ชื่อให้กับเขตข้อมูลใหม่

 6. เลือกแถวแรกที่ว่างใต้ส่วนหัวและพิมพ์วันที่

  หรือ

  วางวันที่ลงในแถวแรก

  หรือ

  บนแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม ชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ จากรายการ ชนิดข้อมูล ให้เลือก Date/Time

 7. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่มเขตข้อมูล Date/Time ลงในตารางใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  Access จะเปิดตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล รูปนี้แสดงให้เห็นตัวอย่างของตารางใหม่

  ตารางใหม่ที่ว่างในฐานข้อมูลใหม่

 4. คลิกบันทึก รูปปุ่ม และในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ให้ใส่ชื่อสำหรับตารางใหม่

 5. คลิกสองครั้งที่แถวส่วนหัวของเขตข้อมูลตารางแรก (ที่มีป้ายชื่อว่า เพิ่มเขตข้อมูลใหม่) และพิมพ์ชื่อให้กับเขตข้อมูลนั้น

 6. เลือกแถวแรกที่ว่างใต้ส่วนหัว และพิมพ์วันที่ Access จะอนุมานชนิดข้อมูล Date/Time ให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนวันที่

  หรือ

  วางวันที่ลงในแถวแรก

  หรือ

  บนแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม ชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ จากรายการ ชนิดข้อมูล ให้เลือก Date/Time

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูล Date/Time ในมุมมองออกแบบ

คุณใช้มุมมองออกแบบเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลวัน / เวลาลงในตารางใหม่ หรือที่มีอยู่แล้ว จากนั้นจึง เมื่อต้องการตั้งค่า หรือเปลี่ยน คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่คุณไม่สามารถตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงในแผ่นข้อมูลดู ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุรูปแบบการป้อนข้อมูลหรือกฎการตรวจสอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการป้อนข้อมูลและคุณสมบัติอื่น ๆ ดูในส่วนการอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูลวัน / เวลา

เพิ่มเขตข้อมูล Date/Time ลงในตารางที่มีอยู่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

 4. ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลแรกที่ว่างอยู่ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

 5. เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล แล้วเลือก Date/Time จากรายการ

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่มเขตข้อมูล Date/Time ลงในตารางใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

 4. คลิกบันทึก รูปปุ่ม และในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ให้ใส่ชื่อสำหรับตารางใหม่

 5. คลิกขวาที่แท็บเอกสารของตารางใหม่แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 6. ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลแรกที่ว่างอยู่ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

 7. เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล แล้วเลือก Date/Time จากรายการ

 8. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ถ้าคุณต้องการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูล ให้เปิดตารางค้างไว้ในมุมมองออกแบบและดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนคุณสมบัติเขตข้อมูล

 1. บนแท็บ ทั่วไป ในส่วนล่างของตัวออกแบบตาราง ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ค้นหาตำแหน่งของคุณสมบัติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกช่องที่ติดกับชื่อคุณสมบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ คุณสามารถดำเนินการใดๆ ได้ดังต่อไปนี้

  • ป้อนข้อมูล (เช่น ข้อความเริ่มต้นหรือรูปแบบการป้อนข้อมูล)

  • เริ่มตัวสร้างนิพจน์หรือตัวช่วยสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูล

  • แสดงกล่องโต้ตอบสมาร์ทแท็ก ด้วยการคลิก ปุ่มตัวสร้าง ที่อยู่ถัดจากกล่องคุณสมบัติ

  • เลือกตัวเลือกจากรายการ

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุณสมบัติเขตข้อมูลแต่ละอย่าง ให้เลือกคุณสมบัตินั้นแล้วกด F1

ด้านบนของหน้า

ลบเขตข้อมูล Date/Time

คุณสามารถใช้มุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองออกแบบเพื่อลบเขตข้อมูล Date/Time จากตารางได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณลบเขตข้อมูล Date/Time ที่มีข้อมูลอยู่ คุณจะสูญเสียข้อมูลนั้นอย่างถาวร คุณไม่สามารถเลิกทำการลบได้ ดังนั้น คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณไว้ก่อนที่คุณจะลบเขตข้อมูลตารางใดๆ หรือคอมโพเนนต์อื่นๆ ในฐานข้อมูล

ลบเขตข้อมูล Date/Time ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Access จะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. ค้นหาตำแหน่งเขตข้อมูล Date/Time คลิกขวาแถวส่วนหัว (ชื่อ) และคลิก ลบคอลัมน์

 5. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ลบเขตข้อมูล Date/Time ในมุมมองออกแบบ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้อง การเปลี่ยนแล้ว คลิกมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

  Access จะเปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 4. คลิกตัวเลือกแถว (สี่เหลี่ยมว่าง) ติดกับเขตข้อมูล Date/Time แล้วกด DELETE

  หรือ

  คลิกขวาที่ตัวเลือกแถวแล้วคลิก ลบแถว

 5. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูล Date/Time

เมื่อคุณใช้มุมมองออกแบบเพื่อเพิ่มเขตข้อมูล Date/Time ลงในตาราง คุณสามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่างๆ สำหรับเขตข้อมูลนั้นได้ ตารางนี้จะแสดงรายการคุณสมบัติเขตข้อมูล Date/Time และอธิบายการทำงานของแต่ละคุณสมบัติ รวมทั้งความหมายของการตั้งค่าหรือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินั้นๆ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

รูปแบบ

คุณใส่อักขระการจัดรูปแบบแบบกำหนดเองเพื่อกำหนดรูปแบบการแสดง รูปแบบที่กำหนดไว้ที่นี่ปรากฏในแผ่นข้อมูล ฟอร์ม และรายงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบกำหนดเอง ดูบทความการจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง ฟอร์ม และรายงาน

รูปแบบการป้อนข้อมูล

คุณใส่สตริงที่รูปแบบการป้อนข้อมูล หรือคลิก ปุ่มตัวสร้าง เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และใช้รูปแบบการป้อนข้อมูล ดูบทความสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลเพื่อใส่ค่าเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมในรูปแบบเฉพาะเจาะจงและจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง ฟอร์ม และรายงาน

ป้ายคำอธิบาย

ระบุชื่อของเขตข้อมูล Date/Time ถ้าคุณไม่ระบุป้ายคำอธิบาย Access จะใช้ชื่อเขตข้อมูลเริ่มต้น

ค่าเริ่มต้น

ระบุค่าที่ปรากฏในเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างระเบียนใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนฟังก์ชัน เช่น Date() เพื่อแสดงวันที่ของวันนี้โดยอัตโนมัติได้

กฎการตรวจสอบ

ระบุข้อกำหนดสำหรับข้อมูลที่ป้อนลงในระเบียน แต่ละเขตข้อมูล หรือตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่ละเมิดกฎ คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ เพื่อระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ โดยมีความยาวของอักขระสูงสุดที่ 2,048 ตัว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกฎการตรวจสอบ ดูบทความการสร้างกฎการตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลในเขตข้อมูล

ข้อความตรวจสอบ

ระบุข้อความในข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ละเมิดกฎการตรวจสอบ ความยาวของอักขระสูงสุด 255 ตัว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกฎการตรวจสอบ ดูบทความการสร้างกฎการตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลในเขตข้อมูล

จำเป็น

เมื่อตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น ใช่ คุณต้องป้อนค่าในเขตข้อมูลหรือในตัวควบคุมใดๆ ที่ผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น นอกจากนี้ ค่าไม่สามารถเป็น Null ได้

ใส่ดัชนี

คุณใช้ดัชนีเพื่อเพิ่มความเร็วในการดำเนินการสอบถาม เรียงลำดับ และจัดกลุ่มกับข้อมูลจำนวนมาก คุณยังสามารถใช้ดัชนีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ป้อนค่าที่ซ้ำกันได้ด้วย ตัวเลือกมีดังนี้

 • ไม่ใช่     ปิดใช้งานดัชนี (ค่าเริ่มต้น)

 • ใช่ (มีค่าซ้ำกันได้)     ใส่ดัชนีให้กับเขตข้อมูลและอนุญาตให้มีค่าซ้ำกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีชื่อและนามสกุลที่ซ้ำกันได้

 • ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน)    ใส่ดัชนีให้กับเขตข้อมูลและไม่อนุญาตให้มีค่าซ้ำกัน

IME Mode

ระบุตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการใช้ Access รุ่นภาษาอังกฤษกับแฟ้มที่สร้างใน Access รุ่นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลี ค่าเริ่มต้น คือ No Control สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้ ให้กด F1

IME Sentence Mode

ระบุชนิดของข้อมูลที่คุณสามารถป้อนโดยใช้ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้ ให้กด F1

สมาร์ทแท็ก

คุณระบุสมาร์ทแท็กอย่างน้อยหนึ่งสมาร์ทแท็กสำหรับเขตข้อมูลและตัวควบคุมใดๆ ที่ผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น สมาร์ทแท็กคือคอมโพเนนต์ที่รู้จักชนิดข้อมูลในเขตข้อมูล และอนุญาตให้คุณดำเนินการโดยยึดตามชนิดข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกเขตข้อมูล Date/Time และใช้สมาร์ทแท็กเพื่อเปิดปฏิทินส่วนบุคคลของคุณได้

คลิก ปุ่มตัวสร้าง ที่อยู่ถัดจากกล่องคุณสมบัติเพื่อดูรายการของสมาร์ทแท็กที่พร้อมใช้งาน

จัดแนวข้อความ

ระบุการจัดแนวข้อมูลในเขตข้อมูล Date/Time ตัวเลือกมีดังนี้

 • ทั่วไป     จัดข้อความชิดซ้าย ตัวเลขและวันที่ชิดขวา

 • ซ้าย     จัดข้อความ วันที่ และตัวเลขทั้งหมดชิดซ้าย

 • ขวา     จัดข้อความ วันที่ และตัวเลขทั้งหมดชิดขวา

 • กึ่งกลาง     จัดข้อความ วันที่ และตัวเลขทั้งหมดให้อยู่กึ่งกลาง

 • กระจาย     จัดข้อความ วันที่ และตัวเลขทั้งหมดเต็มแนวเท่าๆ กันจากทั้งสองด้านของเขตข้อมูลหรือกล่องข้อความ

แสดงตัวใช้เลือกวันที่

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุมปฏิทินแบบผุดขึ้น ซึ่งจะปรากฏเมื่อผู้ใช้คลิกเขตข้อมูล Date/Time ค่าเริ่มต้นคือ สำหรับวันที่ ให้เลือก ไม่เลย เพื่อซ่อนตัวควบคุม

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลวันที่และเวลา ตัวควบคุม ตัวใช้เลือกวันที่ จะไม่พร้อมใช้งาน ไม่ว่าคุณจะตั้งค่าคุณสมบัตินี้อย่างไร

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×