การแทรกเอกสารหรือแฟ้มลงในบันทึกย่อเป็นสิ่งที่จะพิมพ์ออกมา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการแทรกข้อมูลจากไฟล์อื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องการแนบ หรือลิงก์ไปยังไฟล์ คุณสามารถแทรกรูปภาพหรือ "ที่พิมพ์ออกมา" ของข้อมูล โดยใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์Microsoft Office OneNote 2007

แทนที่เป็นจริง การพิมพ์ไฟล์ลงบนกระดาษ โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์พิมพ์ออกมาส่งไปสมุดบันทึกของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวางบนหน้า คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบพิมพ์ออกมา ด้วยบันทึกย่อเพิ่มเติม โดยการพิมพ์ หรือเขียนทับ คุณยังสามารถวางตำแหน่งสิ่งพิมพ์ที่ใดก็ได้บนหน้า และคุณสามารถคัดลอกข้อความจากสิ่งพิมพ์ และวางลงในบันทึกย่อของคุณสำหรับการแก้ไขที่ใดก็ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งพิมพ์

เปลี่ยนตำแหน่งไฟล์ที่พิมพ์ออกมาบนหน้า

คัดลอกข้อความจากไฟล์ที่พิมพ์ออกมา

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งที่พิมพ์ออกมา

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก รูปแบบที่พิมพ์ออกมา

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเอกสารที่จะแทรก ให้นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่คุณต้องการแทรก จากนั้นคลิกเพื่อเลือกแฟ้ม (เมื่อต้องการเลือกหลายแฟ้ม ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกแฟ้ม)

 3. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของแฟ้มที่คุณกำลังแทรก OneNote จะพยายามเปิดใช้โปรแกรมต้นฉบับสำหรับแฟ้มนั้น จากนั้นจึงพิมพ์เนื้อหาของแฟ้มไปยังหน้าสมุดบันทึกปัจจุบันเป็นรูปภาพโดยตรง

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังพยายามแทรกเอกสารที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณต้องใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องก่อนที่จะสามารถแทรกเอกสารลงใน OneNote ได้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตำแหน่งไฟล์ที่พิมพ์ออกมาบนหน้า

ตามค่าเริ่มต้น แต่ละหน้าของเอกสารหรือแฟ้มที่แทรกจะถูกวางในบันทึกย่อของคุณเป็นรูปภาพที่แยกต่างหาก คุณสามารถย้ายรูปภาพสิ่งที่จะพิมพ์ออกมาที่แทรกไปยังตำแหน่งใดก็ตามที่คุณต้องการ

 1. เลือกรูปภาพด้วยการย้ายตัวชี้ไปไว้บนรูปภาพดังกล่าว แล้วลากเส้นขอบที่เป็นเส้นประสีฟ้าหรือจุดจับสำหรับรูปภาพที่อยู่ด้านข้างรูปภาพนั้น

 2. คลิกแล้วลากรูปภาพไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

ด้านบนของหน้า

คัดลอกข้อความจากสิ่งที่พิมพ์ออกมาจากไฟล์

ไม่เหมือนกับโปรแกรมส่วนใหญ่ OneNote ให้คุณสามารถคัดลอกข้อความจากสิ่งที่พิมพ์ที่แทรกไฟล์ และวางตำแหน่งอื่นสำหรับการแก้ไข

 1. คลิกขวาที่รูปสิ่งที่จะพิมพ์ออกมา จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก คัดลอกข้อความจากหน้านี้ของสิ่งที่พิมพ์ เพื่อคัดลอกข้อความจากรูปของสิ่งที่จะพิมพ์ออกมาที่เลือกไว้ในปัจจุบันเท่านั้น

  • คลิก คัดลอกข้อความจากทุกหน้าของสิ่งที่พิมพ์ เพื่อคัดลอกข้อความจากทุกหน้าของรูปสิ่งที่จะพิมพ์ออกมาที่แทรกไว้

 2. นำทางไปยังหน้าในสมุดบันทึกของคุณ (หรือไปยังโปรแกรมอื่น) ที่คุณต้องการวางข้อความ จากนั้นกด CTRL+V เพื่อวางข้อความที่คัดลอก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×