การแทรกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ว่างในแผ่นข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แผ่นข้อมูลสามารถมีได้ถึง 4,000 แถวคูณ 4,000 คอลัมน์ แต่ในแผนภูมิจะมีชุดข้อมูลได้ถึง 255 ชุดพร้อมจุดข้อมูลถึง 4,000 จุดในชุดข้อมูล

 1. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

  ฉันได้อย่างไร

 2. เมื่อต้องการแทรกเซลล์ว่าง ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่มีอยู่ที่คุณต้องการแทรกเซลล์ว่างใหม่ เลือกเซลล์จำนวนเท่ากันกับที่คุณต้องการแทรก

  เมื่อต้องการแทรกแถวว่าง ให้เลือกแถวติดกันด้านล่างที่คุณต้องการแทรกแถวใหม่ เลือกแถวจำนวนเท่ากันกับที่คุณต้องการแทรก

  เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ว่าง ให้เลือกคอลัมน์ติดกันด้านล่างที่คุณต้องการแทรกคอลัมน์ใหม่ เลือกคอลัมน์จำนวนเท่ากันกับที่คุณต้องการแทรก

  ฉันได้อย่างไร

 3. บนเมนู แทรก ให้คลิก เซลล์

  ถ้าคุณได้เลือกช่วง ให้คลิก เลื่อนเซลล์ไปทางขวา หรือ เลื่อนเซลล์ลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×