การแทรกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ว่างในแผ่นข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แผ่นข้อมูลสามารถมีได้ถึง 4,000 แถวคูณ 4,000 คอลัมน์ แต่ในแผนภูมิจะมีชุดข้อมูลได้ถึง 255 ชุดพร้อมจุดข้อมูลถึง 4,000 จุดในชุดข้อมูล

 1. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

  ฉันได้อย่างไร

 2. เมื่อต้องการแทรกเซลล์ว่าง ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่มีอยู่ที่คุณต้องการแทรกเซลล์ว่างใหม่ เลือกเซลล์จำนวนเท่ากันกับที่คุณต้องการแทรก

  เมื่อต้องการแทรกแถวว่าง ให้เลือกแถวติดกันด้านล่างที่คุณต้องการแทรกแถวใหม่ เลือกแถวจำนวนเท่ากันกับที่คุณต้องการแทรก

  เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ว่าง ให้เลือกคอลัมน์ติดกันด้านล่างที่คุณต้องการแทรกคอลัมน์ใหม่ เลือกคอลัมน์จำนวนเท่ากันกับที่คุณต้องการแทรก

  ฉันได้อย่างไร

 3. บนเมนู แทรก ให้คลิก เซลล์

  ถ้าคุณได้เลือกช่วง ให้คลิก เลื่อนเซลล์ไปทางขวา หรือ เลื่อนเซลล์ลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×