การแทรกเค้าโครงตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

บทนำสู่ตารางเค้าโครง

แทรกตารางเค้าโครงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

แทรกตารางเค้าโครงแบบกำหนดเองที่ มีมิติที่ระบุ

วาดตารางเค้าโครงแบบกำหนดเอง

จัดรูปแบบตัวควบคุมในเค้าโครงตารางโดยอัตโนมัติ

บทนำสู่เค้าโครงตาราง

คุณสามารถใช้เค้าโครงตารางการออกแบบเทมเพลฟอร์มเป็นระเบียบมากขึ้น ดูเป็นมืออาชีพ เค้าโครงตารางถูก framework ที่มีแถวและคอลัมน์สำหรับการจัดระเบียบ และจัดเรียงเนื้อหาของเทมเพลตฟอร์ รวมถึงตัวควบคุม ส่วนของเท มเพลตฟอร์ม และโลโก้ หรือรูปภาพอื่น ๆ

ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะเป็นการใช้เค้าโครงตารางเพื่อจัดระเบียบและจัดเรียงกล่องข้อความภายในส่วนของแม่แบบฟอร์ม

เค้าโครงตารางภายในส่วนของแม่แบบฟอร์ม

1. เค้าโครงตารางนี้มี 2 แถว

2. มี 3 คอลัมน์ในแถวที่สอง คอลัมน์กลางถูกใช้สำหรับจุดประสงค์เพื่อเว้นระยะห่างเท่านั้น

เส้นขอบของเค้าโครงตารางจะปรากฏเป็นเส้นตารางแบบเส้นประในโหมดการออกแบบ เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในฟอร์มที่อยู่บนแม่แบบฟอร์มของคุณ ผู้ใช้จะมองไม่เห็นเส้นตารางเหล่านี้

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการซ่อนเส้นตารางในโหมดการออกแบบ ให้คลิก ซ่อนเส้นตาราง บนเมนู ตาราง

ในบานหน้าต่างงาน เค้าโครง คุณจะพบคอลเลกชันของเค้าโครงตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถแทรกตารางเหล่านี้ลงบนแม่แบบฟอร์มของคุณ และปรับเปลี่ยนตารางให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคลิก ตารางแบบสามคอลัมน์ เพื่อแทรกตารางว่างที่มีหนึ่งแถวและสามคอลัมน์ลงในแม่แบบฟอร์มของคุณได้ ถ้าคุณต้องการเพิ่มแถวพิเศษไปยังตารางนั้น ให้คลิกในเซลล์ตารางบนแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก เพิ่มแถวตาราง ในบานหน้าต่าง เค้าโครง

ถ้าคุณต้องการสร้างเค้าโครงตารางของคุณเอง คุณสามารถแทรกเค้าโครงตารางแบบกำหนดเองซึ่งเป็นตารางที่คุณสามารถระบุีจำนวนแถวและคอลัมน์ได้ อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ คุณสามารถวาดเค้าโครงตารางแบบกำหนดเองได้ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่คุณต้องการสร้างตารางที่มีการออกแบบซับซ้อนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเค้าโครงตารางที่มีเซลล์ที่มีความสูงต่างๆ กัน หรือมีจำนวนคอลัมน์แตกต่างกันในแต่ละแถว

ด้านบนของหน้า

การแทรกเค้าโครงตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. บนเทมเพลตฟอร์ วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตารางเค้าโครง

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เค้าโครง

 3. ในรายการ แทรกเค้าโครงตาราง ในบานหน้าต่างงาน เค้าโครง ให้คลิกชนิดของเค้าโครงตารางที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มแถวและคอลัมน์พิเศษไปยังตาราง ให้คลิกในเซลล์ตารางบนแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ ผสานและแยกเซลล์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบแถว คอลัมน์ หรือตาราง ให้คลิกขวาที่ตำแหน่งใดๆ ก็ได้ในตาราง และชี้ไปที่ ลบ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การแทรกเค้าโครงตารางแบบกำหนดเองที่มีขนาดเฉพาะ

 1. บนเทมเพลตฟอร์ วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตารางเค้าโครง

 2. บนแถบเครื่องมือ ตาราง ให้คลิก แทรก แล้วคลิก เค้าโครงตาราง

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ให้ใส่จำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการจะรวมไว้ในตาราง

ด้านบนของหน้า

การวาดเค้าโครงตารางแบบกำหนดเอง

 1. บนแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการวาดเค้าโครงตาราง

 2. บนแถบเครื่องมือ ตาราง ให้คลิก วาดตาราง

  ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นดินสอ

 3. เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตภายนอกของตาราง ให้วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงบนแม่แบบฟอร์ม แล้ววาดขอบเขตของคอลัมน์และแถวให้อยู่ภายในสี่เหลี่ยมนั้น

  การวาดตาราง

 4. เมื่อต้องการลบเส้นหรือบล็อกของเส้น คลิกยางลบ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือตาราง จากนั้นคลิ กและลากยางลบตามเส้นที่คุณต้องการลบ

ด้านบนของหน้า

การจัดรูปแบบตัวควบคุมภายในเค้าโครงตารางโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างงานตัวควบคุม หรือบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการแทรกตัวควบคุมบนฟอร์มแม่ของคุณ ถ้าคุณใช้บานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการแทรกตัวควบคุม คุณสามารถใช้ทางลัดที่ช่วยให้คุณสามารถแทรกตัวควบคุมและป้ายชื่อของพวกเขาสอดคล้องกันภายในเค้าโครงตารางในส่วนได้ทันที ทางลัดนี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่จะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล การบริการเว็บ หรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น และคุณต้องการแทรกในกลุ่ม nonrepeating จากแหล่งข้อมูล ตัวควบคุมเช่นส่วนและส่วนเพิ่มเติมได้ถูกผูกไว้กับกลุ่ม nonrepeating

รูปภาพต่อไปนี้แสดงกลุ่ม พนักงาน ที่เลือกไว้ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล และมีการเลือกคำสั่ง ตัวควบคุมในเค้าโครงตาราง บนเมนูทางลัดไว้

การเพิ่มตัวควบคุมโดยใช้คำสั่งตัวควบคุมในเค้าโครงตาราง

1. เมื่อคุณคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกลุ่ม พนักงาน เมนูจะเสนอตัวเลือกสำหรับการแทรกตัวควบคุม เมื่อต้องการแทรกตัวควบคุมลงในเค้าโครงตาราง ให้คลิก ตัวควบคุมในเค้าโครงตาราง ซึ่งอยู่บนเมนู

2. ขณะนี้จะมีการแทน เขตข้อมูล แต่ละเขตข้อมูลในกลุ่มพนักงานด้วยตัวควบคุมและป้ายชื่อที่สัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนบนแม่แบบฟอร์ม โดยป้ายชื่อตัวควบคุมได้รับมาจากชื่อของเขตข้อมูลหรือชื่อกลุ่มในแหล่งข้อมูล

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ให้เลือกกลุ่มที่ไม่ซ้ำซึ่งประกอบด้วยเขตข้อมูลตั้งแต่หนึ่งเขตข้อมูลขึ้นไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก กลุ่มการทำซ้ำ โดยบังเอิญ คุณจะได้รับชุดคำสั่งที่แตกต่างกันบนเมนูทางลัด

 3. คลิกขวาที่กลุ่ม แล้วคลิก ตัวควบคุมในเค้าโครงตาราง บนเมนูทางลัด

  Microsoft Office InfoPath จะเพิ่มเค้าโครงตารางให้กับแม่แบบฟอร์มที่มีตัวควบคุมและป้ายชื่อสำหรับแต่ละเขตข้อมูลในกลุ่มที่เลือกทันที InfoPath จะกำหนดชนิดของตัวควบคุมที่จะเพิ่มลงในตารางตามชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าแต่ละเขตข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มใช้ชนิดข้อมูลเป็น 'ข้อความ' (string) InfoPath จะเพิ่มตัวควบคุมกล่องข้อความลงในเซลล์ตาราง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×