การแทรกเขตข้อมูลจดหมายเวียน

การแทรกเขตข้อมูลจดหมายเวียน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเริ่มต้นของจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ผสานป้ายหรือจดหมายเวียนและเชื่อมต่อเอกสารของคุณลงในรายการชื่อผู้รับจดหมายของคุณ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลจดหมายเวียนเพื่อปรับเนื้อหา เขตข้อมูลผสานมาจากส่วนหัวของคอลัมน์ในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ (หรือที่เรียกว่า "แหล่งข้อมูลของคุณ") นี่คือตัวอย่างของลักษณะที่ปรากฏของเขตข้อมูลในรายการชื่อผู้รับจดหมายของ Excel ในเอกสารจดหมายเวียนของคุณ

ข้อมูลจะถูกดึงมายังเขตข้อมูลจดหมายเวียน

เขตข้อมูลจดหมายเวียนที่คุณแทรกดึงข้อมูลจากรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ ปรับแต่งซองจดหมายแต่ละ ข้อความอีเมล ป้ายชื่อ หรือตัวอักษร

เพื่อช่วยให้คุณทำงานของการทำให้เขตข้อมูลแต่ละรายการแต่ละรายการในเอกสารของคุณ Word มีช่องที่อยู่และบรรทัดแสดงคำทักทายเครื่องมือ ซึ่งเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดสำหรับที่อยู่หรือคำทักทาย เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มแต่ละเขตข้อมูลหนึ่งครั้ง

เพิ่มบล็อกอยู่

เมื่อต้องการเพิ่มช่องที่อยู่การลงในจดหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย ซองจดหมายหรือป้ายชื่อใช้เครื่องมือบล็อกที่อยู่

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มช่องที่อยู่ในเอกสารของคุณ

 2. เลือกช่องที่อยู่

เขตข้อมูลผสาน Insert Address Block

หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง ช่องที่อยู่ เป็นสีเทา ให้คลิก เลือกผู้รับ และเลือกชนิดของรายชื่อผู้รับจดหมายที่คุณกำลังใช้อยู่ เช่น ที่ติดต่อ Outlook, สเปรดชีต Excel หรือไฟล์ .mdb ที่คุณได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ใน Word ถ้าคุณไม่มีรายชื่อผู้รับจดหมาย ให้คลิก พิมพ์รายชื่อใหม่ เพื่อสร้างรายชื่อของคุณใน Word

Word จะให้ตัวเลือกในการตั้งชื่อบนที่อยู่ให้ดูเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการมากขึ้น

เคล็ดลับ: การทำให้ป้ายจ่าหน้าจดหมายเดียวระยะห่างระหว่างค่า เลือกเขตข้อมูลช่องที่อยู่ คลิกเค้าโครงหน้ากระดาษ (Word 2013) หรือเค้าโครง (Word 2016) และใส่0ในกล่องก่อน และหลังจาก ที่อยู่ภายใต้ระยะห่าง

ระยะห่างย่อหน้า

เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าที่อยู่ในสเปรดชีต Excel ผสานได้อย่างถูกต้อง ให้ดูที่ จัดรูปแบบตัวเลข วันที่ และค่าอื่นๆ ของจดหมายเวียนใน Excel

เพิ่มบรรทัดแสดงคำทักทาย

เมื่อต้องการเพิ่มคำทักทายมาตรฐานลงในข้อความอีเมลหรือจดหมายของคุณ ใช้เครื่องมือบรรทัดแสดงคำทักทาย

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มคำทักทายในเอกสารของคุณ

 2. เลือกบรรทัดแสดงคำทักทาย

  สกรีนช็อตของแท็บส่งจดหมายใน Word แสดงคำสั่งบรรทัดแสดงคำทักทายเป็นส่วนที่เน้น

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งบรรทัดแสดงคำทักทาย เทา เลือกให้เลือกผู้รับ และเลือกชนิดของรายชื่อผู้รับจดหมายที่คุณกำลังใช้ซึ่งที่ติดต่อ Outlookแอสเปรดชีต Excelหรือไฟล์.mdb ที่คุณสร้างขึ้นใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าคุณยังไม่มีรายชื่อผู้รับจดหมาย คลิกชนิดรายการใหม่ เพื่อสร้างรายการของคุณใน Word

 3. เลือกสไตล์ชื่อที่คุณต้องการใช้ และตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ

  ตัวเลือก บรรทัดแสดงคำทักทาย

  เคล็ดลับ: เพื่อให้แน่ใจว่า Word ค้นหาชื่อและที่อยู่ในรายการของคุณ เลือกจับคู่เขตข้อมูล ตรวจสอบถ้าเขตข้อมูลคุณต้องการ ปรากฏในรายการ ถ้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการระบุว่าไม่ตรงกัน เลือกรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูลนั้น จากนั้น เลือกชื่อคอลัมน์ที่ตรงกับคอลัมน์นั้นในรายการของการ

 4. เพื่อให้แน่ใจว่าเขตข้อมูลจะถูกจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการ ให้เน้นทั้งเขตข้อมูล รวมทั้งเครื่องหมายที่ส่วนท้ายแต่ละส่วนด้วย

  เขตข้อมูลของ บรรทัดแสดงคำทักทาย ในเอกสารจดหมายเวียน

 5. เลือกหน้าแรก และตรวจสอบฟอนต์และขนาดฟอนต์

  กลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

 6. เลือกระยะห่างบรรทัด เพื่อให้แน่ใจว่า ระยะห่างบรรทัดตรงกับระยะห่างในส่วนเหลือของเอกสารของคุณ

  ระยะห่างบรรทัด บนแท็บ หน้าแรก

หลังจากที่คุณเพิ่มเขตข้อมูลคุณต้องการผสาน พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการจะเหมือนกับในแต่ละตัวอักษร อีเมล ซองจดหมาย หรือป้ายชื่อ ที่คุณสร้างในระหว่างการผสาน

เพิ่มเขตข้อมูลที่ผสาน

ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลจากสมุดรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณลงในเอกสารของคุณ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลผสานหนึ่งครั้ง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลจดหมายเวียนในเอกสารของคุณ

 2. เลือกแบบหล่นลงที่อยู่ถัดจากแทรกเขตข้อมูลผสาน จากนั้น เลือกชื่อเขตข้อมูล

  เมนู แทรกเขตข้อมูลผสาน ของเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

 3. ถ้าคุณไม่เห็นของชื่อเขตข้อมูลในรายการ เลือกปุ่มแทรกเขตข้อมูลผสาน

  ปุ่ม แทรกเขตข้อมูลผสาน

 4. เลือกเขตข้อมูลฐานข้อมูล เพื่อดูรายการของเขตข้อมูลที่อยู่ในแหล่งข้อมูลของคุณ

 5. หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณ ตรวจสอบว่า เอกสารของคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เลือกแก้ไขรายชื่อผู้รับ และยืนยันว่า เขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ที่ตรงกับแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้

 6. เลือก แทรก

หมายเหตุ: ถ้าบางส่วนของตัวเลข สกุลเงิน หรือวันที่ ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง ให้ดูที่ จัดรูปแบบตัวเลข วันที่และเขตข้อมูลอื่นๆ ของจดหมายเวียน สำหรับวิธีใช้

ใช้เขตข้อมูลจดหมายเวียนขั้นสูง

เมื่อคุณกำลังสร้างตัวอักษรหรือข้อความอีเมไปยังลูกค้าของคุณ และคุณต้องการให้ข้อความระบุว่า สิ่งที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับค่าที่แตกต่างกันในเขตข้อมูลบางอย่างของแหล่งข้อมูลของคุณ - คุณสามารถใช้กฎการเติมข้อมูลในเขตข้อมูล ตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้ที่ไม่สามารถมีคำว่า "อดีตครบกำหนด" ถ้าวันครบกำหนดสำหรับยอดคงเหลือวันครบกำหนดที่อยู่ในอดีต

การตั้งค่ากฎและการขั้นสูงเขตข้อมูล บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มเขียนและแทรกเขตข้อมูล เลือกกฎ และเลือกชนิดของเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม

ปุ่ม กฎ เพื่อเปิดเมนูกฎ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้กฎจดหมายเวียนตั้งค่ากฎจดหมายเวียน

สำหรับขั้นตอนสิ้นสุดท้ายจดหมายเวียน ดูจดหมายเวียนของ Word ใช้สำหรับอีเมลจดหมายเวียนสำหรับป้ายผนึกหรือใช้จดหมายเวียนเพื่อปรับเปลี่ยนแบบอักษร

เพิ่มวันหรือเวลา

เมื่อต้องการแทรกปัจจุบัน และ/วันหรือเวลาลงในเอกสารของคุณไปที่แท็บแทรก ของ Ribbon และเลือกวันและเวลา จากกลุ่มข้อความ ในกล่องโต้ตอบวันและเวลา เลือกรูปแบบที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการแทรก คลิกตกลง เพื่อแทรกส่วนที่เลือกของคุณ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้วันหรือเวลาที่อัปเดตโดยอัตโนมัติไปยังวันปัจจุบันและเวลาเมื่อใดก็ ตามที่คุณเปิดเอกสารนี้ในอนาคต เลือกกล่องกาเครื่องหมายอัปเดตโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะคลิกตกลง

ดูเพิ่มเติม

คุณมีคำถามเกี่ยวกับจดหมายเวียนของ Word ที่เราไม่ได้รับสายที่นี่ได้อย่างไร

โพสต์คำถามในWord ชุมชน

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเราสามารถปรับปรุง Word ได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดเยี่ยมชมWord UserVoiceและแจ้งให้เราทราบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×