การแทรกอักษรศิลป์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อักษรศิลป์คือข้อความที่ใช้ตกแต่งซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในเอกสารได้ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงอักษรศิลป์ได้ เช่น ขนาดแบบอักษรและสีข้อความ โดยใช้ตัวเลือกเครื่องมือการวาดซึ่งพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณแทรกหรือเลือกอักษรศิลป์ในเอกสาร

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกอักษรศิลป์

ทำการเปลี่ยนแปลงอักษรศิลป์

แทรกอักษรศิลป์

  1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกข้อความตกแต่งในเอกสาร

  2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์

    กลุ่มข้อความ

  3. คลิกลักษณะอักษรศิลป์ และเริ่มพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ทำการเปลี่ยนแปลงอักษรศิลป์

  1. คลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้ในข้อความอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิกตัวเลือกใดๆ

    ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความอักษรศิลป์ได้ด้วยการคลิก ทิศทางของข้อความ ในกลุ่ม ข้อความ แล้วเลือกทิศทางใหม่สำหรับข้อความ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×