การแทรกหรือเอาตัวแบ่งส่วนระหว่างหน้าในสิ่งพิมพ์ออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณ สามารถแบ่งส่วน เพื่อเปลี่ยนแปลง รูปแบบหมายเลขหน้าหรือเพื่อเริ่มให้หมายเลขหน้าภายในสิ่งพิมพ์ใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เลขโรมันตัวพิมพ์เล็ก (i, ii, iii) สำหรับคำนำในสิ่งพิมพ์ จากนั้นใช้เลขอาระบิก (1, 2, 3) สำหรับเนื้อความหลักในสิ่งพิมพ์ของคุณ

แทรกตัวแบ่งส่วนระหว่างหน้า

 1. บน TE000128392 ให้คลิกขวาที่หมายเลขหน้าที่คุณต้องการ เริ่มแบ่งส่วนใหม่ แล้วคลิก แทรกส่วน บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: คำสั่ง แทรกส่วน จะไม่พร้อมใช้งาน ถ้าคุณกำลังทำงานบนสิ่งพิมพ์บนเว็บ

 2. ในกล่องโต้ตอบ ส่วน ให้เลือก เริ่มแบ่งส่วนในหน้านี้

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการให้หมายเลขหน้าต่อเนื่องจากส่วนก่อนหน้า ให้เลือก ต่อเนื่องจากส่วน ก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการเริ่มต้นการให้หมายเลขหน้าอีกครั้ง ให้เลือก เริ่มที่ แล้วใส่หมายเลข หน้า

ส่วน ใหม่ในสิ่งพิมพ์ของคุณจะแสดงด้วยตัวแบ่งตามลำดับ หน้าในตัวเรียงลำดับเพจ

page icons

Remove a section break from between pages

 1. On the page sorter, right-click the page number where the section break begins.

 2. Click Insert Section on the shortcut menu.

  หมายเหตุ: The Insert Section command is not available if you are working on a Web publication.

 3. In the Section dialog box, clear the Begin a section with this page check box.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×