การแทรกหรือเพิ่มเขตข้อมูล Rich Text

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Microsoft Office Access 2007 คุณสามารถเก็บข้อความที่จัดรูปแบบ Rich Text ในฐานข้อมูลได้ โดยใช้เขตข้อมูล Memo และตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ ของเขตข้อมูล (สิ่งใหม่ใน Office Access 2007) ให้เป็น Rich Text คุณสามารถนำการจัดรูปแบบไปใช้กับเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเขตข้อมูลโดยการแก้ไขผ่านทางตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ในฟอร์ม หรือเมื่อเขตข้อมูลถูกแสดงในแผ่นข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถนำการจัดรูปแบบไปใช้กับเขตข้อมูลทั้งหมดเมื่อดูรายงานในมุมมองเค้าโครง (สิ่งใหม่ใน Office Access 2007)

บทความนี้อธิบายวิธีแทรกหรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูล Memo ที่ใช้ Rich Text และวิธีจัดรูปแบบข้อความโดยใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบ Rich Text

ในบทความนี้

รูปแบบ rich text คืออะไร

คุณสมบัติ TextFormat แนะนำ

สร้างเขตข้อมูล rich text

การเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลข้อความธรรมดาที่มีอยู่ไปยังเขตข้อมูลข้อความ rich text

ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเป็นข้อความ

การเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูล rich text ไปยังเขตข้อมูลข้อความธรรมดา

สิ่งที่ต้องทำเมื่อคุณสมบัติ TextFormat มีข้อมูลไม่ตรงกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


Rich Text คืออะไร

Rich Text คือข้อความที่ได้รับการจัดรูปแบบด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบทั่วไป เช่น ตัวหนาและตัวเอียง ที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับข้อความธรรมดา คุณจัดรูปแบบข้อมูลของคุณโดยใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบที่เป็นแบบทั่วไปกับโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เช่น Microsoft Office Word 2007 และ Microsoft Office PowerPoint 2007 โดยเบื้องหลังแล้ว Office Access 2007 จะนำโค้ดการจัดรูปแบบ Hypertext Markup Language (HTML) ไปใช้กับข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ Access ใช้ HTML เนื่องจากมีความเข้ากันได้มากกว่ากับเขตข้อมูล Rich-Text ที่จัดเก็บในรายการ Windows SharePoint Services 3.0

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ Rich Text ที่สนับสนุนใน Office Access 2007

ไอคอน

ตัวเลือก

คำอธิบาย

รูปปุ่ม

ชื่อแบบอักษร

เลือกแบบอักษรเป็นแบบอื่น

รูปปุ่ม

ขนาดแบบอักษร

เลือกขนาดของแบบอักษร

รูปปุ่ม

ตัวหนา

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา ถ้าข้อความเป็นตัวหนาอยู่แล้ว จะเป็นการเอาตัวหนาออก

รูปปุ่ม

ตัวเอียง

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง ถ้าข้อความเป็นตัวเอียงอยู่แล้ว จะเป็นการเอาตัวเอียงออก

รูปปุ่ม

ขีดเส้นใต้

ขีดเส้นใต้ข้อความ ถ้าข้อความขีดเส้นใต้อยู่แล้ว จะเป็นการเอาเส้นใต้ออก

รูปปุ่ม

จัดชิดซ้าย

จัดข้อความให้ชิดขอบซ้าย

รูปปุ่ม

กึ่งกลาง

จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางภายในระยะขอบ

รูปปุ่ม

จัดชิดขวา

จัดข้อความให้ชิดขอบขวา

รูปปุ่ม

ลำดับเลข

เริ่มใส่ลำดับเลขให้ย่อหน้า ตัวเลขจะปรากฏก่อนในแต่ละย่อหน้า

รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เริ่มใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยก่อนแต่ละย่อหน้า

รูปปุ่ม

สีแบบอักษร

เลือกสีพื้นหน้าของแบบอักษร

รูปปุ่ม

สีเน้นข้อความ

ทำให้ข้อความดูเหมือนถูกทำเครื่องหมายด้วยปากกาเน้นข้อความ

รูปปุ่ม

ลดการเยื้อง

ลดการเยื้องย่อหน้า

รูปปุ่ม

เพิ่มการเยื้อง

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

รูปปุ่มซ้ายไปขวา

ซ้ายไปขวา

ใส่ตัวควบคุมจากซ้ายไปขวา

รูปปุ่มขวาไปซ้าย

ขวาไปซ้าย

ใส่ตัวควบคุมจากขวาไปซ้าย

Office Access 2007 เก็บ Rich Text โดยใช้ชนิดข้อมูล Memo ซึ่งเป็นชนิดข้อมูลแบบเดียวใน Access ที่สนับสนุน Rich Text อยู่แล้วภายใน เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลเพื่อเก็บ Rich Text ให้คุณสร้างเขตข้อมูล Memo แล้วตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ ของเขตข้อมูลให้เป็น Rich Text

ด้านบนของหน้า


การแนะนำคุณสมบัติรูปแบบข้อความ

ตัวควบคุม เขตข้อมูล และวัตถุส่วนใหญ่ใน Access จะมีชุดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอยู่ คุณสมบัติคือค่าที่ถูกตั้งชื่อต่างๆ โดยจะใช้กำหนดคุณลักษณะบางอย่างของวัตถุ  เช่น ตำแหน่ง ขนาด และไม่ว่าคุณลักษณะนั้นจะมองเห็นได้หรือไม่ คุณสมบัติ รูปแบบข้อความ เก็บการตั้งค่าที่กำหนดว่าข้อความจะเป็น Rich Text หรือข้อความธรรมดา ค่าที่เป็นไปได้คือ

คุณสมบัติรูปแบบข้อความ

คำอธิบาย

Rich Text

ข้อความจะถูกแสดงแบบ Rich Text ถูกเก็บและตีความเป็นมาร์กอัป HTML

ข้อความธรรมดา

ข้อความจะถูกแสดงแบบข้อความธรรมดา และจะถูกตีความเป็นข้อความธรรมดา

คุณตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ สำหรับเขตข้อมูล Memo ได้ในมุมมองออกแบบของตาราง ค่าที่คุณตั้งจะถูกสืบทอดโดยกล่องข้อความที่คุณสร้างเพื่อแสดงข้อมูลในเขตข้อมูล Memo อย่างไรก็ตามค่านั้นจะสืบทอดเฉพาะเวลาที่คุณสร้างตัวควบคุมเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าโดยใช้แผ่นคุณสมบัติของกล่องข้อความได้ในภายหลัง

ด้านบนของหน้า


การสร้างเขตข้อมูล Rich Text

คุณเก็บ Rich Text ในเขตข้อมูลที่ใช้ชนิดข้อมูล Memo ซึ่งเป็นชนิดข้อมูลแบบเดียวที่สนับสนุน Rich Text อยู่แล้วภายในเพื่อการแสดงผลและจัดเก็บ เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลที่สามารถเก็บ Rich Text ก่อนอื่นคุณต้องสร้างเขตข้อมูล Memo จากนั้นตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ ของเขตข้อมูล Memo ให้เป็น Rich Text

สร้างเขตข้อมูล Memo เพื่อเก็บ Rich Text

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่ตารางซึ่งคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล Rich Text จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

 4. ในตารางออกแบบ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งแถวแรกที่ว่าง จากนั้นในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้พิมพ์ชื่อเขตข้อมูล

 5. ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล เลือก Memo

 6. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 7. คลิกภายในกล่อง รูปแบบข้อความ และเลือก Rich Text

 8. เมื่อต้องการบันทึกตาราง คลิกบันทึก รูปปุ่ม บนในแถบเครื่องมือด่วน

หลังจากที่คุณสร้างเขตข้อมูล memo คุณสามารถใส่ และการจัดรูปแบบข้อความ rich text ในมุมมองแผ่นข้อมูล หรือ ในมุมมองฟอร์ม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อความ rich text ดูส่วนตัวเลือกการจัดรูปแบบนำไปใช้กับข้อความในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า


การเปลี่ยนเขตข้อมูลข้อความธรรมดาที่มีอยู่ให้เป็นเขตข้อมูล Rich Text

ถ้าคุณมีเขตข้อมูล memo มีอยู่ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะสามารถจัดเก็บข้อความ rich text คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติTextFormatสำหรับเขตข้อมูลนั้นจากPlainTextเป็นRichText ถ้าคุณมีเขตข้อมูลที่มีข้อความที่มีอยู่ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะสามารถจัดเก็บข้อความ rich text คุณขั้นแรกต้องเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจากข้อความได้เมื่อต้องการบันทึก

เปลี่ยนเขตข้อมูล Memo ที่มีอยู่ให้เก็บ Rich Text

 1. เริ่มต้นใช้งาน Office Access 2007

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เปิดฐานข้อมูลที่มีเขตข้อมูลนั้น

 4. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่มีเขตข้อมูลนั้น แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 5. ในตารางออกแบบ คลิกที่เขตข้อมูล Memo ที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็น Rich Text

 6. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 7. คลิกภายในกล่อง รูปแบบข้อความ และเลือก Rich Text

 8. เมื่อต้องการบันทึกตาราง ให้คลิก บันทึก

เปลี่ยนเขตข้อมูลข้อความที่มีอยู่ให้สามารถเก็บ Rich Text

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เปิดฐานข้อมูลที่มีเขตข้อมูลนั้น

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่มีเขตข้อมูลนั้น แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 4. ในตารางออกแบบ คลิกที่เขตข้อมูลข้อความที่ต้องการเปลี่ยนให้เป็น Rich Text

 5. ภายใต้ ชนิดข้อมูล เปลี่ยน Text ให้เป็น Memo

 6. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 7. คลิกภายในกล่อง รูปแบบข้อความ และเลือก Rich Text

 8. เมื่อต้องการบันทึกตาราง ให้คลิก บันทึก

หลังจากคุณได้เก็บ Rich Text ลงในเขตข้อมูล Memo แล้ว คุณสามารถแสดงบนฟอร์มหรือรายงานโดยใช้ตัวควบคุมกล่องข้อความ ซึ่งมีคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ ที่สืบทอดค่าเริ่มต้นมาจากคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ ของเขตข้อมูล Memo อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ ของตัวควบคุมกล่องข้อความได้

ด้านบนของหน้า


การนำตัวเลือกการจัดรูปแบบไปใช้กับข้อความ

เมื่อคุณแก้ไขเขตข้อมูล Rich Text ไม่ว่าจะในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์ม คุณสามารถนำตัวเลือกการจัดรูปแบบไปใช้ได้โดยใช้คำสั่งบนแถบเครื่องมือขนาดเล็กหรือในกลุ่ม แบบอักษร และ การจัดแนวของแบบอักษร บนแท็บ หน้าแรก ขั้นแรก ให้คุณเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ จากนั้น ให้คุณนำตัวเลือกการจัดรูปแบบไปใช้

เมื่อคุณใช้เมาส์เพื่อเลือกข้อความในเขตข้อมูล Memo ที่สนับสนุน Rich Text แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นหลังจากคุณเสร็จสิ้นการเลือกและปล่อยปุ่มซ้ายของเมาส์แล้ว แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะมีปุ่มสำหรับตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ใช้กันบ่อยๆ

แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

สมมติว่าคุณต้องการเน้นข้อความบางข้อความโดยใช้การจัดรูปแบบตัวหนาเพื่อให้ข้อความเข้มขึ้นและหนาขึ้น

ใช้การจัดรูปแบบด้วยแถบเครื่องมือขนาดเล็ก

 1. คลิกแล้วลากเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏขึ้น

 2. วางตัวชี้เมาส์ของคุณบนแถบเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อทำให้มองเห็นได้ คลิ กตัวหนา รูปปุ่ม

เมื่อแถบเครื่องมือขนาดเล็กปรากฏ จะแสดงลักษณะการจัดรูปแบบของข้อความที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความเป็นตัวหนาอยู่แล้ว ปุ่ม ตัวหนา บนแถบเครื่องมือจะถูกเน้น

คุณยังสามารถนำตัวเลือกการจัดรูปแบบจากแท็บ หน้าแรก บน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ไปใช้ได้ ให้สมมุติว่าคุณต้องการนำตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

นำการจัดรูปแบบไปใช้โดยใช้ Office Fluent Ribbon

 1. คลิกแล้วลากเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกตัวเอียง รูปปุ่ม

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกคำอย่างรวดเร็ว วางตัวชี้บนคำที่ต้องการและคลิกสองครั้ง เมื่อต้องการเลือกทั้งย่อหน้า ให้คลิกสามครั้ง

ด้านบนของหน้า


การเปลี่ยนเขตข้อมูล Rich Text ให้เป็นเขตข้อมูลข้อความธรรมดา

คุณสามารถเปลี่ยนเขตข้อมูล Rich Text ให้เป็นข้อความธรรมดาและเอาการจัดรูปแบบทั้งหมดออกด้วยการเปลี่ยนคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ ของเขตข้อมูลให้เป็น ข้อความธรรมดา เมื่อคุณเปลี่ยนเขตข้อมูลจาก Rich Text เป็นข้อความธรรมดา Office Access 2007 จะเตือนคุณว่าการจัดรูปแบบทั้งหมดจะถูกเอาออก หลังจากคุณเปลี่ยนเป็นข้อความธรรมดาและบันทึกตารางเรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงได้

เปลี่ยนเขตข้อมูล Rich Text ให้เป็นข้อความธรรมดา

 1. เริ่มต้นใช้งาน Office Access 2007

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปิด เลือกและเปิดฐานข้อมูลที่มีเขตข้อมูลที่ต้องการ

 4. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่มีเขตข้อมูลนั้น และคลิก มุมมองออกแบบ

 5. ในตารางออกแบบ คลิกที่เขตข้อมูล Memo ที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็น Rich Text

 6. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 7. คลิกในกล่อง รูปแบบข้อความ แล้วเลือก ข้อความธรรมดา

 8. เมื่อต้องการบันทึกตาราง ให้คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า


ทำอย่างไรเมื่อคุณสมบัติรูปแบบข้อความไม่ตรงกัน

เพื่อให้การสนับสนุน Rich Text ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณต้องตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ ทั้งของเขตข้อมูล Memo และของตัวควบคุมกล่องข้อความใดๆ ที่แสดงเขตข้อมูล Memo ให้ตรงกัน โดยทั่วไปคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ เหล่านี้จะเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ รูปแบบข้อความ ทั้งของเขตข้อมูลและของตัวควบคุมควรตั้งค่าไว้เป็น Rich Text ถ้าคุณต้องการให้สนับสนุนข้อความที่จัดรูปแบบ Rich Text ถ้าคุณไม่ต้องการ Rich Text คุณสมบัติเหล่านั้นควรตั้งค่าเป็น ข้อความธรรมดา ถ้าคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ บนเขตข้อมูล Memo ถูกตั้งค่าเป็น Rich Text แต่คุณสมบัติ รูปแบบข้อความ ของกล่องข้อความถูกตั้งเป็น ข้อความธรรมดา คุณจะเห็นข้อความเป็น Rich Text HTML แบบเต็มในมุมมองฟอร์มและมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า


ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×