การแทรกหรือเปลี่ยนหมายเลขหน้าบนสไลด์ของคุณ

คุณจะพบตัวเลือกสำหรับการทำงานกับหมายเลขสไลด์บนแท็บ แทรก และ มุมมอง > ต้นแบบสไลด์ ใน PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016 และคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

เพิ่มหมายเลขสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

ซ่อนหมายเลขสไลด์บนสไลด์ชื่อเรื่อง

เปลี่ยนตำแหน่งที่หมายเลขหน้าปรากฏบนสไลด์ของคุณ

เริ่มหมายเลขสไลด์ของคุณด้วยตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง

เพิ่มหมายเลขสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก หมายเลขสไลด์

  แสดงปุ่ม หมายเลขสไลด์ บน Ribbon ใน PowerPoint

 2. บนแท็บ สไลด์ ให้เลือกกล่อง หมายเลขสไลด์

  แสดงกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ใน PowerPoint

  ถ้าคุณไม่ต้องการให้ตัวเลขปรากฏบนสไลด์ชื่อเรื่อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง

 3. เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด

ธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณมีตำแหน่งที่ตั้งมาตรฐานสำหรับตำแหน่งที่ให้ตัวเลขปรากฎบนสไลด์ของคุณ ตามที่แสดงเป็นภาพประกอบในรูปภาพธีมสองรูปทางด้านล่าง เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งนั้น ให้ดู เปลี่ยนตำแหน่งที่หมายเลขหน้าปรากฏบนสไลด์ของคุณ ทางด้านล่าง

ธีม ช่อ ที่มีหมายเลขสไลด์

ธีม อิออน ที่มีหมายเลขสไลด์

ซ่อนหมายเลขสไลด์บนสไลด์ชื่อเรื่อง

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก หมายเลขสไลด์

 2. คลิกแท็บ สไลด์ แล้วเลือกกล่อง ไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง

 3. คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

เปลี่ยนตำแหน่งที่หมายเลขหน้าปรากฏบนสไลด์ของคุณ

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้เลือก ต้นแบบสไลด์

  แสดงปุ่ม ต้นแบบสไลด์ บน Ribbon ใน PowerPoint

 2. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้เลือกรูปขนาดย่อของ ต้นแบบสไลด์

  รูปขนาดย่อของต้นแบบสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์

 3. ในบานหน้าต่าง สไลด์ ให้เลือกตัวแทนหมายเลขหน้าค้างไว้จนกระทั่งคุณเห็นลูกศรแบบสี่หัว จากนั้นลากไปที่ตำแหน่งใหม่

  เลือกตัวแทนหมายเลขสไลด์ค้างไว้

  เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิดมุมมองต้นแบบ

เริ่มหมายเลขสไลด์ของคุณด้วยตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือก ขนาดสไลด์ แล้วเลือก ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  แสดงกล่องโต้ตอบใน PowerPoint สำหรับเลือกขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

 2. ภายใต้ หมายเลขสไลด์จาก ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเริ่มต้นหมายเลขสไลด์จากเลขศูนย์ ให้คลิกลูกศรลงจนกว่าจะถึงเลข '0'

  • เมื่อต้องการเริ่มหมายเลขสไลด์จากตัวเลขอื่นๆ ให้คลิกลูกศรขึ้น

   แสดงกล่องโต้ตอบขนาดสไลด์ใน PowerPoint

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้ายกระดาษ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×