การแทรกหรือลบแผ่นงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Excel จะให้เวิร์กชีตสามแผ่นมาในเวิร์กบุ๊ก แต่คุณสามารถเพิ่มเวิร์กชีตได้ (และแผ่นงานชนิดอื่นๆ เช่น แผ่นงานแผนภูมิ แผ่นงานแมโคร หรือแผ่นกล่องโต้ตอบ) และสามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบแผ่นงานออกได้ตามต้องการ

ชื่อ (หรือชื่อเรื่อง) ของแผ่นงานจะปรากฏบนแท็บแผ่นงานทางด้านล่างของหน้าจอ ตามค่าเริ่มต้นนั้น จะมีชื่อเป็น Sheet1, Sheet2 เป็นต้น แต่คุณสามารถตั้งชื่อให้กับแผ่นงานได้เองตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: แสดงแท็บแผ่นงานตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่เห็น ให้คลิก ตัวเลือก > ขั้นสูง > แสดงตัวเลือกสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้ > แสดงแท็บแผ่นงาน

เมื่อต้องการแทรกเวิร์กชีตใหม่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกปุ่ม แผ่นงานใหม่ ที่ด้านล่างของหน้าจอ

  คลิกปุ่มแผ่นงานใหม่

 • เมื่อต้องการแทรกเวิร์กชีตใหม่ที่ด้านหน้าของเวิร์กชีตที่มีอยู่แล้ว ให้เลือกที่เวิร์กชีตนั้นแล้วคลิก หน้าแรก > แทรก > แทรกแผ่นงาน

  คลิกแทรกแผ่นงานด้านล่างแทรกบนแท็บหน้าแรก

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของแผ่นงานในสมุดงาน ให้คลิกแท็บของแผ่นงานที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

คุณต้องการทำอะไรอีก

แทรกหลายเวิร์กชีตพร้อมกัน

เปลี่ยนแปลงจำนวนเวิร์กชีตเริ่มต้นในเวิร์กบุ๊กใหม่

เปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต

ลบเวิร์กชีตอย่างน้อยหนึ่งแผ่น

แทรกหลายเวิร์กชีตพร้อมกัน

 1. กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วเลือกแท็บเวิร์กชีตที่มีอยู่เท่ากับจำนวนที่คุณต้องการแทรกในเวิร์กบุ๊กที่เปิดไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเพิ่มเวิร์กชีตสามแผ่น ให้เลือกแท็บเวิร์กชีตที่มีอยู่แล้วสามแท็บ

 2. คลิก หน้าแรก > แทรก > แทรกแผ่นงาน

  คลิกแทรกแผ่นงานด้านล่างแทรกบนแท็บหน้าแรก

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของแผ่นงานในสมุดงาน ให้คลิกแท็บของแผ่นงานที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

เปลี่ยนแปลงจำนวนแผ่นงานเริ่มต้นในสมุดงานใหม่

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. ในประเภท ทั่วไป ภายใต้ เมื่อสร้างสมุดงานใหม่ ในกล่อง รวมแผ่นงานจำนวนเท่านี้ ให้ใส่จำนวนแผ่นงานที่คุณต้องการให้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างสมุดงานใหม่

เปลี่ยนชื่อแผ่นงาน

 1. บนแถบ แท็บแผ่นงาน ให้คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

  คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ

 2. เลือกชื่อปัจจุบัน แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

ลบแผ่นงานอย่างน้อยหนึ่งแผ่นงาน

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการลบตั้งแต่หนึ่งแผ่นงานขึ้นไป

 2. คลิก หน้าแรก คลิกลูกศรที่อยู่ใต้ ลบ แล้วคลิก ลบแผ่นงาน

  คลิกลูกศรด้านล่างลบแล้วจึงคลิกลบแผ่นงาน

คุณยังสามารถคลิกขวาที่แท็บแผ่นงานของสมุดงาน หรือแท็บแผ่นงานของสมุดงานที่เลือกไว้ที่คุณต้องการลบ แล้วจึงคลิก ลบแผ่นงาน

เคล็ดลับ: 

 • แท็บเวิร์กชีต จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เห็น แท็บแผ่นงาน ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง > แสดงแท็บแผ่นงาน

 • เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นเวิร์กชีตที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของเวิร์กชีตที่เลือก แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 • คุณสามารถใส่ชื่อของแผ่นงานได้เมื่อคุณพิมพ์แผ่นงาน

  1. คลิก แทรก > หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  2. ใน มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ชื่อแผ่นงานปรากฏ

  3. ในกลุ่ม องค์ประกอบส่วนหัว & ส่วนท้าย ให้คลิก ชื่อแผ่นงาน รูปปุ่ม .

หมายเหตุ: แสดงแท็บแผ่นงานตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่เห็น ให้คลิก ตัวเลือก > ขั้นสูง > แสดงตัวเลือกสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้ > แสดงแท็บแผ่นงาน

เมื่อต้องการแทรกแผ่นงานใหม่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการแทรกแผ่นงานใหม่ต่อท้ายแผ่นงานที่มีอยู่ ให้คลิกแท็บ แทรกแผ่นงาน ที่ด้านล่างของหน้าจอ

  แท็บแผ่นงาน

 • เมื่อต้องการแทรกแผ่นงานใหม่หน้าแผ่นงานที่มีอยู่ ให้เลือกแผ่นงานนั้น จากนั้น บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก แทรก จากนั้นคลิก แทรกแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่มีอยู่ แล้วคลิก แทรก จากนั้นบนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก แผ่นงาน แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของแผ่นงานในสมุดงาน ให้คลิกแท็บของแผ่นงานที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกหลายเวิร์กชีตพร้อมกัน

เปลี่ยนแปลงจำนวนเวิร์กชีตเริ่มต้นในเวิร์กบุ๊กใหม่

แทรกแผ่นงานใหม่ที่ยึดตามเทมเพลตแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต

ลบเวิร์กชีตอย่างน้อยหนึ่งแผ่น

แทรกหลายแผ่นงานพร้อมกัน

 1. กด SHIFT ค้างไว้แล้วเลือกแท็บแผ่นงานที่มีอยู่เป็นจำนวนเท่ากับที่คุณต้องการแทรกในสมุดงานที่เปิดไว้ 

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มแผ่นงานใหม่สามแผ่นงาน ให้เลือกแท็บแผ่นงานที่มีอยู่เป็นจำนวนสามแท็บ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ คลิกแทรก แล้วคลิก แทรกแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกขวาที่แท็บแผ่นงานที่เลือก แล้วคลิก แทรก จากนั้นบนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก แผ่นงาน แล้วคลิก ตกลง

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของแผ่นงานในสมุดงาน ให้คลิกแท็บของแผ่นงานที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

เปลี่ยนแปลงจำนวนแผ่นงานเริ่มต้นในสมุดงานใหม่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

  ปุ่ม Microsoft Backstage คืออะไร และอยู่ที่ใด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่ม Microsoft Backstage ให้ดูที่ Backstage คืออะไร และอยู่ที่ใด

 2. ภายใต้ Excel ให้คลิก ตัวเลือก

 3. ในประเภท ทั่วไป ภายใต้ เมื่อสร้างสมุดงานใหม่ ในกล่อง รวมแผ่นงานจำนวนเท่านี้ ให้ใส่จำนวนแผ่นงานที่คุณต้องการให้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างสมุดงานใหม่

 4. คลิกที่แท็บอื่นๆ เพื่อกลับสู่ไฟล์ของคุณ

แทรกแผ่นงานใหม่ซึ่งยึดตามแม่แบบแบบกำหนดเอง

 1. ถ้าจำเป็น ให้สร้างแม่แบบแผ่นงานที่คุณต้องการยึดตามแผ่นงานใหม่

  วิธีสร้างแม่แบบแผ่นงาน

  1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการใช้เป็นแม่แบบ

  2. คลิกแท็บ ไฟล์

  3. ภายใต้ ข้อมูล ให้คลิก บันทึกเป็น

  4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแม่แบบแผ่นงาน

   • เมื่อต้องการสร้างแม่แบบแผ่นงานแบบกำหนดเอง ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มที่คุณต้องการใช้

   • เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตเวิร์กชีตเริ่มต้น ให้พิมพ์ แผ่นงาน

    หมายเหตุ: แม่แบบแบบกำหนดเองจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ แม่แบบ โดยอัตโนมัติ แม่แบบแผ่นงานเริ่มต้น (sheet.xltx หรือ sheet.xltm) ควรบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ XLStart ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLStart

  5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ในรายการ ให้คลิก Excel Template หรือ Excel Macro-Enabled Template

   • ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Excel Template หรือ Excel Macro-Enabled Template

  6. คลิก บันทึก

 2. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน จากนั้นคลิก แทรก

 3. คลิกสองครั้งที่แม่แบบเพื่อเลือกชนิดของแผ่นงานที่คุณต้องการ

เปลี่ยนชื่อแผ่นงาน

 1. บนแถบ แท็บแผ่นงาน ให้คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ Sheet2 ถูกเลือกไว้

 2. เลือกชื่อปัจจุบัน แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใส่ชื่อของแผ่นงานได้เมื่อคุณพิมพ์แผ่นงาน

  วิธีพิมพ์ชื่อแผ่นงาน

  1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  2. ใน มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ชื่อแผ่นงานปรากฏ

  3. ในกลุ่ม องค์ประกอบส่วนหัว & ส่วนท้าย ให้คลิก ชื่อแผ่นงาน รูปปุ่ม .

ลบแผ่นงานอย่างน้อยหนึ่งแผ่นงาน

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการลบตั้งแต่หนึ่งแผ่นงานขึ้นไป

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ลบ แล้วคลิก ลบแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่แท็บแผ่นงานของสมุดงาน หรือแท็บแผ่นงานของสมุดงานที่เลือกไว้ที่คุณต้องการลบ แล้วจึงคลิก ลบแผ่นงาน

หมายเหตุ: แสดงแท็บแผ่นงานตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่เห็นแท็บดังกล่าว ให้คลิก ตัวเลือก Excel > ขั้นสูง > แสดงตัวเลือกสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้ > แสดงแท็บแผ่นงาน

เมื่อต้องการแทรกแผ่นงานใหม่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการแทรกแผ่นงานใหม่ต่อท้ายแผ่นงานที่มีอยู่ ให้คลิกแท็บ แทรกแผ่นงาน ที่ด้านล่างของหน้าจอ

  แท็บแผ่นงาน

 • เมื่อต้องการแทรกแผ่นงานใหม่หน้าแผ่นงานที่มีอยู่ ให้เลือกแผ่นงานนั้น จากนั้น บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก แทรก จากนั้นคลิก แทรกแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่มีอยู่ แล้วคลิก แทรก จากนั้นบนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก แผ่นงาน แล้วคลิก ตกลง

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกหลายเวิร์กชีตพร้อมกัน

เปลี่ยนแปลงจำนวนเวิร์กชีตเริ่มต้นในเวิร์กบุ๊กใหม่

แทรกแผ่นงานใหม่ที่ยึดตามเทมเพลตแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต

ลบเวิร์กชีตอย่างน้อยหนึ่งแผ่น

แทรกหลายแผ่นงานพร้อมกัน

 1. กด SHIFT ค้างไว้แล้วเลือกแท็บแผ่นงานที่มีอยู่เป็นจำนวนเท่ากับที่คุณต้องการแทรกในสมุดงานที่เปิดไว้ 

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มแผ่นงานใหม่สามแผ่นงาน ให้เลือกแท็บแผ่นงานที่มีอยู่เป็นจำนวนสามแท็บ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ คลิกแทรก แล้วคลิก แทรกแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกขวาที่แท็บแผ่นงานที่เลือก แล้วคลิก แทรก จากนั้นบนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก แผ่นงาน แล้วคลิก ตกลง

เปลี่ยนแปลงจำนวนเวิร์กชีตเริ่มต้นในเวิร์กบุ๊กใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม > ตัวเลือก Excel

 2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ เมื่อสร้างสมุดงานใหม่ ในกล่อง รวมแผ่นงานจำนวนเท่านี้ ให้ใส่จำนวนแผ่นงานที่คุณต้องการให้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างสมุดงานใหม่

ด้านบนของหน้า

แทรกแผ่นงานใหม่ซึ่งยึดตามแม่แบบแบบกำหนดเอง

 1. ถ้าจำเป็น ให้สร้างแม่แบบแผ่นงานที่คุณต้องการยึดตามแผ่นงานใหม่

  วิธีสร้างแม่แบบแผ่นงาน

  1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการใช้เป็นแม่แบบ

  2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

  3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแม่แบบแผ่นงาน

   • เมื่อต้องการสร้างแม่แบบแผ่นงานแบบกำหนดเอง ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มที่คุณต้องการใช้

   • เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตเวิร์กชีตเริ่มต้น ให้พิมพ์ แผ่นงาน

    หมายเหตุ: แม่แบบแบบกำหนดเองจะบันทึกในโฟลเดอร์ แม่แบบ โดยอัตโนมัติ แม่แบบแผ่นงานเริ่มต้น (sheet.xltx หรือ sheet.xltm) ควรบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ XLStart ซึ่งโดยปกติคือ C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\XLStart

  4. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista    

   • ในรายการ ให้คลิก แม่แบบ Excel หรือ แม่แบบ Excel แบบใช้แมโคร

    บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP    

    • ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบ Excel หรือ แม่แบบ Excel แบบใช้แมโคร

  5. คลิก บันทึก

 2. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน จากนั้นคลิก แทรก

 3. คลิกสองครั้งที่แม่แบบเพื่อเลือกชนิดของแผ่นงานที่คุณต้องการ

เปลี่ยนชื่อแผ่นงาน

 1. บนแถบ แท็บแผ่นงาน ให้คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

  แท็บแผ่นงานที่ Sheet2 ถูกเลือกไว้

 2. เลือกชื่อปัจจุบัน แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใส่ชื่อของแผ่นงานได้เมื่อคุณพิมพ์แผ่นงาน

  วิธีพิมพ์ชื่อแผ่นงาน

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ใน มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ชื่อแผ่นงานปรากฏ

 3. ในกลุ่ม องค์ประกอบส่วนหัว & ส่วนท้าย ให้คลิก ชื่อแผ่นงาน รูปปุ่ม .

ลบแผ่นงานอย่างน้อยหนึ่งแผ่นงาน

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการลบตั้งแต่หนึ่งแผ่นงานขึ้นไป

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ลบ แล้วคลิก ลบแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่แท็บแผ่นงานของสมุดงาน หรือแท็บของแผ่นงานที่เลือกไว้ที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก ลบ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×