การแทรกหรือลบเซลล์ แถว และคอลัมน์

การแทรกหรือลบเซลล์ แถว และคอลัมน์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถแทรกเซลล์ว่างที่ด้านบนหรือด้านซ้ายของเซลล์ที่ใช้งานบนเวิร์กชีตได้ เมื่อคุณแทรกเซลล์ว่าง Excel จะเลื่อนเซลล์อื่นๆ ในคอลัมน์เดียวกันลง หรือเซลล์ในแถวเดียวกันไปทางขวาเพื่อรองรับเซลล์ใหม่ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถแทรกแถวเหนือแถวที่เลือกและแทรกคอลัมน์ทางซ้ายของคอลัมน์ที่เลือก นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบเซลล์ แถว และคอลัมน์ได้ด้วย

Microsoft Excel มีขีดจำกัดคอลัมน์และแถวดังนี้ กว้าง 16,384 คอลัมน์ สูง 1,048,576 แถว

สำหรับขั้นตอนที่เหมาะสมกับทั้งเวิร์กชีต ให้ดู แทรกหรือลบเวิร์กชีต

คุณต้องการทำสิ่งใด

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการแทรกเซลล์ว่างใหม่ เลือกจำนวนเซลล์เท่ากับที่คุณต้องการแทรก ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกเซลล์ว่างห้าเซลล์ ให้เลือกห้าเซลล์

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำการเลือกรายการ ดูเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์ในภายหลังในหัวข้อนี้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่เซลล์ที่เลือก แล้วคลิก แทรก

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านใต้ แทรก แล้วคลิก แทรกเซลล์

   แทรกเซลล์ใหม่บนแท็บ หน้าแรก

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรก ให้คลิกทิศทางที่คุณต้องการเลื่อนเซลล์ข้างเคียง

เมื่อคุณแทรกเซลล์บนเวิร์กชีตแล้ว การอ้างอิงจะปรับตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์หรือสัมพัทธ์ ลักษณะการทำงานเดียวกันนี้ใช้กับการลบเซลล์ด้วย ยกเว้นเมื่อเซลล์ที่ลบถูกอ้างอิงโดยสูตรโดยตรง ถ้าคุณต้องการให้มีการปรับการอ้างอิงโดยอัตโนมัติ ขอแนะนำให้ใช้การอ้างอิงช่วงในสูตรที่คุณทำได้ แทนการระบุเซลล์แต่ละเซลล์

 • คุณสามารถแทรกเซลล์ที่มีข้อมูลและสูตรด้วยการคัดลอกหรือตัดเซลล์เหล่านี้ คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ต้องการวางเซลล์ แล้วคลิก แทรกเซลล์ที่คัดลอก หรือ แทรกเซลล์ที่ตัด

คำแนะนำ   

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการแทรกเซลล์ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเซลล์ จากนั้นกด Ctrl+Y

 • ถ้ามีการจัดรูปแบบ คุณสามารถใช้ปุ่ม การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว เพื่อเลือกวิธีการตั้งค่า การจัดรูปแบบ ของเซลล์ที่แทรก

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทรกแถวเดียว ให้เลือกทั้งแถวหรือเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในแถวที่คุณต้องการแทรกแถวใหม่ไว้ด้านบน ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่เหนือแถว 5 ให้คลิกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในแถว 5

  • เมื่อต้องการแทรกหลายแถว ให้เลือกแถวที่คุณต้องการแทรกแถวไว้ด้านบน เลือกจำนวนแถวให้เท่ากับที่คุณต้องการแทรก ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่สามแถว ให้คุณเลือกสามแถว

  • เมื่อต้องการแทรกแถวที่ไม่ติดกัน ให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกแถวที่ไม่ติดกัน

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำการเลือกรายการ ดูเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์ในภายหลังในหัวข้อนี้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่เซลล์ที่เลือก แล้วคลิก แทรก

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านใต้ แทรก แล้วคลิก แทรกแถวในแผ่นงาน

   คลิกแทรก และคลิก แทรกแถวในแผ่นงาน

หมายเหตุ: เมื่อคุณแทรกเซลล์บนเวิร์กชีตแล้ว การอ้างอิงจะปรับตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์หรือสัมพัทธ์ ลักษณะการทำงานเดียวกันนี้ใช้กับการลบเซลล์ด้วย ยกเว้นเมื่อเซลล์ที่ลบถูกอ้างอิงโดยสูตรโดยตรง ถ้าคุณต้องการให้มีการปรับการอ้างอิงโดยอัตโนมัติ ขอแนะนำให้ใช้การอ้างอิงช่วงในสูตรที่คุณทำได้ แทนการระบุเซลล์แต่ละเซลล์

คำแนะนำ   

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการแทรกแถว ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแถว แล้วกด Ctrl+Y

 • ถ้ามีการจัดรูปแบบ คุณสามารถใช้ปุ่ม การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว เพื่อเลือกวิธีการตั้งค่า การจัดรูปแบบ ของแถวที่แทรก

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์เดียว ให้เลือกคอลัมน์หรือเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในคอลัมน์ที่อยู่ทางด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกคอลัมน์ใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ใหม่ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ B ให้คลิกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในคอลัมน์ B

  • เมื่อต้องการแทรกหลายคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่อยู่ทางด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกคอลัมน์ เลือกจำนวนคอลัมน์ให้เท่ากับที่คุณต้องการแทรก ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ใหม่สามคอลัมน์ ให้คุณเลือกสามคอลัมน์

  • เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ที่อยู่ไม่ติดกัน ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกคอลัมน์ที่อยู่ไม่ติดกัน

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำการเลือกรายการ ดูเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์ในภายหลังในหัวข้อนี้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่เซลล์ที่เลือก แล้วคลิก แทรก

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านใต้ แทรก แล้วคลิก แทรกคอลัมน์ในแผ่นงาน

   คลิกแทรก และคลิก แทรกคอลัมน์ในแผ่นงาน

หมายเหตุ: เมื่อคุณแทรกเซลล์บนเวิร์กชีตแล้ว การอ้างอิงจะปรับตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์หรือสัมพัทธ์ ลักษณะการทำงานเดียวกันนี้ใช้กับการลบเซลล์ด้วย ยกเว้นเมื่อเซลล์ที่ลบถูกอ้างอิงโดยสูตรโดยตรง ถ้าคุณต้องการให้มีการปรับการอ้างอิงโดยอัตโนมัติ ขอแนะนำให้ใช้การอ้างอิงช่วงในสูตรที่คุณทำได้ แทนการระบุเซลล์แต่ละเซลล์

คำแนะนำ   

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการแทรกคอลัมน์ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแทรกคอลัมน์ แล้วกด Ctrl+Y

 • ถ้ามีการจัดรูปแบบ คุณสามารถใช้ปุ่ม การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว เพื่อเลือกวิธีการตั้งค่า การจัดรูปแบบ ของคอลัมน์ที่แทรก

 1. เลือกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำการเลือกรายการ ดูเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์ในภายหลังในหัวข้อนี้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ลบ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบเซลล์ที่เลือก ให้คลิก ลบเซลล์

  • เมื่อต้องการลบแถวที่เลือก ให้คลิก ลบแถวในแผ่นงาน

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ที่เลือก ให้คลิก ลบคอลัมน์ในแผ่นงาน

   คุณสามารถคลิกขวาที่ส่วนที่เลือกของเซลล์ คลิก ลบ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่ส่วนที่เลือกของแถวหรือคอลัมน์ แล้วคลิก ลบ ได้ด้วย

 3. ถ้าคุณกำลังลบเซลล์หรือช่วงของเซลล์ ในกล่องโต้ตอบ ลบ ให้คลิก เลื่อนเซลล์ไปทางซ้ายเลื่อนเซลล์ขึ้นทั้งแถว หรือ ทั้งคอลัมน์

  ถ้าคุณกำลังลบแถวหรือคอลัมน์ แถวหรือคอลัมน์อื่นๆ จะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนไปทางซ้ายโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำ   

 • เมื่อต้องการลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ซ้ำ ให้เลือกเซลล์ แถวหรือคอลัมน์ถัดไป จากนั้นกด Ctrl+Y

 • ถ้าจำเป็น คุณสามารถคืนค่าข้อมูลที่ถูกลบได้ในทันทีหลังจากที่คุณลบข้อมูลนั้น บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก เลิกทำการลบ หรือกด Ctrl+Z

 • การกดปุ่ม Delete จะเป็นการลบเนื้อหาภายในเซลล์ที่เลือกเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการลบเซลล์แต่อย่างใด

 • Excel จะปรับปรุงสูตรให้มีข้อมูลล่าสุดด้วยการปรับการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่ถูกเลื่อนให้แสดงตำแหน่งที่ตั้งใหม่ อย่างไรก็ตาม สูตรที่อ้างถึงเซลล์ที่ถูกลบจะแสดงค่าความผิดพลาด #REF!

ต้องการจะเลือก

ให้ทำดังนี้

เซลล์เดียว

คลิกที่เซลล์ หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

ช่วงของเซลล์

คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้ปุ่มลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

ช่วงกว้างของเซลล์

ให้คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วกด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนดูเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้ายได้

เซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงาน

คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

ปุ่ม เลือกทั้งหมด

เมื่อต้องการเลือกทั้งเวิร์กชีต คุณสามารถทำได้ด้วยการกด Ctrl+A

ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด Ctrl+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด Ctrl+A อีกครั้งจะเลือกทั้งเวิร์กชีต

เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่ติดกัน

เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์อื่น

นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด Shift+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงให้กับส่วนที่เลือก ให้กด Shift+F8 อีกครั้ง

คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนการเลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ยกเลิกการเลือกทั้งหมดก่อนได้

ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

คลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

ส่วนหัวของแถว

2. ส่วนหัวของคอลัมน์

คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ได้ด้วยการเลือกเซลล์แรก แล้วกด Ctrl+Shift+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม Ctrl+Shift+แป้นลูกศร จะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน กด Ctrl+Shift+แป้นลูกศร อีกครั้งจะเป็นการเลือกทั้งแถวหรือคอลัมน์

แถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

ลากผ่านส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก จากนั้นกด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกัน

คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในการเลือกของคุณ แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์อื่นๆ ที่คุณต้องการเพิ่มให้กับส่วนที่เลือก

เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ แล้วกด Ctrl+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลงสำหรับคอลัมน์)

เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

กด Ctrl+Home เพื่อเลือกเซลล์แรกในเวิร์กชีตหรือในตาราง Excel

กด Ctrl+End เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตหรือในตาราง Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

เลือกเซลล์แรก แล้วกด Ctrl+Shift+End เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา)

เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน

เลือกเซลล์แรก แล้วกด Ctrl+Shift+Home เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

เซลล์มากกว่าหรือน้อยกว่าการเลือกที่ใช้งานอยู่

กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่ต้องการรวมไว้ในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่าง เซลล์ที่ใช้งาน กับเซลล์ที่คุณคลิกจะกลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

งานพื้นฐานใน Excel

ภาพรวมของสูตรใน Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×