การแทรกหรือการสร้างตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แทรกตาราง

ในMicrosoft Outlook คุณสามารถแทรกตารางลงในข้อความอีเมล หรือคุณสามารถแทรกตารางหนึ่งในอีกตารางหนึ่งเพื่อสร้างตารางที่ซับซ้อน

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มตาราง คลิกตาราง จาก จากนั้น ภายใต้แทรกตาราง ลากเพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  ลากเพื่อเลือกตาราง

คุณสามารถใช้คำสั่งแทรกตาราง เพื่อเลือกขนาดของตารางและจัดรูปแบบก่อนที่คุณแทรกตารางลงในข้อความอีเมล

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มตาราง คลิกตาราง แล้ว คลิ กแทรกตาราง

  แทรกตาราง

 3. ภายใต้ขนาดตาราง ใส่จำนวนคอลัมน์และแถว

 4. ภายใต้ลักษณะการทำงานปรับพอดีอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกเพื่อปรับขนาดตาราง

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างตาราง

คุณสามารถสร้างตาราง โดยแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการวาด หรือ โดยการแปลงข้อความลงในตาราง

คุณสามารถวาดตารางซับซ้อนนั่นคือตัวอย่าง หนึ่งที่ประกอบด้วยเซลล์ของตัวเลขที่แตกต่างกันของคอลัมน์สำหรับแต่ละแถวหรือความสูงที่แตกต่างกัน ได้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างตาราง

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มตาราง คลิกตาราง แล้ว คลิ กวาดตาราง

  วาดตาราง

  ตัวชี้เปลี่ยนเป็นรูปดินสอ

 3. เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตของตารางภายนอก วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า วาดเส้นคอลัมน์และแถวบรรทัดภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้ว

  การวาดตาราง

 4. เมื่อต้องการลบเส้นหรือบล็อกของบรรทัด ใน Outlook 2013 หรือ 2016:

  1. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มวาด คลิกยางลบ

  2. คลิกบรรทัดที่คุณต้องการลบ เมื่อต้องการลบทั้งตาราง ดูเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในตาราง หรือลบตาราง

  เมื่อต้องการลบเส้นหรือบล็อกของบรรทัด ใน Outlook 2007 หรือ 2010:

  1. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ

  2. คลิกบรรทัดที่คุณต้องการลบ เมื่อต้องการลบทั้งตาราง ดูเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในตาราง หรือลบตาราง

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการวาดตาราง คลิกในเซลล์ และเริ่มพิมพ์ หรือแทรกกราฟิก

 1. แทรกอักขระตัวคั่น — เช่นเครื่องหมายจุลภาคหรือแท็บนั่นคือเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการแบ่งข้อความลงในคอลัมน์ ใช้เครื่องหมายย่อหน้าเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มแถวใหม่

  ตัวอย่างเช่น ในรายการที่มีคำที่สองบนบรรทัด แทรกเครื่องหมายจุลภาคหรือแท็บหลังคำแรกเพื่อสร้างตารางแบบสองคอลัมน์

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลง

 3. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มตาราง คลิกตาราง แล้ว คลิ กแปลงข้อความเป็นตาราง

  แปลงข้อความเป็นตาราง

 4. ในกล่องโต้ตอบการแปลงข้อความเป็นตาราง ภายใต้แบ่งข้อความที่ คลิกตัวเลือกสำหรับอักขระตัวคั่นที่คุณใช้ในข้อความ

  แปลงข้อความเป็นตาราง

 5. เลือกตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

ด้านบนของหน้า

ใส่ตารางภายในตารางอื่น

ตารางที่อยู่ภายในตารางอื่นจะเรียกว่าตารางที่ซ้อนกัน และมักถูกใช้เพื่อออกแบบเว็บเพจ ถ้าคุณคิดว่า ของเว็บเพจเป็นตารางขนาดใหญ่หนึ่งที่มีตารางอื่น ๆ ซึ่ง มีข้อความและรูปภาพภายในเซลล์ตารางที่แตกต่างกันนั่นคือคุณสามารถวางส่วนต่าง ๆ ของหน้าของคุณได้

คุณสามารถแทรกตารางที่ซ้อนกันด้วยการคลิกในเซลล์โดยใช้วิธีการใด ๆ เพื่อแทรกตาราง หรือคุณสามารถวาดตารางที่คุณต้องการให้ตารางที่ซ้อนกัน

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอก และวางตารางที่มีอยู่ลงในตารางอื่น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×