การแทรกหมายเลขหน้าบนแผ่นงาน

ถ้าคุณต้องการให้มีหมายเลขหน้าแสดงบนหน้ากระดาษเมื่อคุณพิมพ์ เวิร์กชีต Microsoft Excel คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าต่างๆ บนเวิร์กชีตได้ หมายเลขหน้าที่คุณแทรกจะไม่แสดงอยู่บนเวิร์กชีตในมุมมองปกติ แต่จะแสดงในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ และบนหน้ากระดาษที่พิมพ์เท่านั้น

หมายเหตุ: : สกรีนช็อตในบทความนี้นำมาจาก Excel 2016 ถ้าคุณมีเวอร์ชันอื่น มุมมองของคุณอาจมีความแตกต่างเล็กน้อย แต่ยังสามารถระบุได้โดยฟังก์ชันการทำงานจะเหมือนกัน

เพิ่มหมายเลขหน้าให้กับเวิร์กชีตรายการเดียว

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการแทรกหมายเลขหน้า

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ แทรก

  Excel จะแสดงเวิร์กชีตในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ และคุณยังคลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ รายการย่อ/ขยาย บนแถบสถานะเพื่อแสดงมุมมองนี้ได้ด้วย

 3. บนเวิร์กชีต ให้คลิก คลิกเพื่อเพิ่มหัวกระดาษ หรือ คลิกเพื่อเพิ่มท้ายกระดาษ

  ซึ่งจะแสดง เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ที่เพิ่มแท็บ ออกแบบ

 4. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏ ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้ายส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา ของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  พื้นที่ที่สำรองไว้ &[หน้า] จะปรากฏในส่วนที่เลือก

  ถ้าต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมด ให้พิมพ์ช่องว่างหลังจาก &[Page] และพิมพ์คำว่า of ตามด้วยช่องว่าง จากนั้นในกลุ่ม องค์ประกอบของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก จำนวนหน้า

  พื้นที่ที่สำรองไว้ &[หน้า] จาก &[หน้า] จะปรากฏในส่วนที่เลือก

 6. คลิกตำแหน่งใดๆ นอกพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อแสดงจำนวนหน้าจริงในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ

 7. หลังจากที่คุณทำงานในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษเสร็จสิ้นแล้ว บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก ปกติ

  บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ปกติ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

  คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าสำหรับเวิร์กชีตในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ที่ซึ่งคุณสามารถเห็นได้ หรือคุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ถ้าคุณต้องการแทรกหมายเลขหน้าสำหรับเวิร์กชีตหลายๆ แผ่นในเวลาเดียวกัน สำหรับแผ่นงานชนิดอื่นๆ เช่น แผ่นงานแผนภูมิ คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหมายเลขหน้าให้กับหลายเวิร์กชีต

คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าให้กับหลายเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กของคุณ โดยการใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีสองเวิร์กชีตที่มีความยาวสองหน้ากระดาษทั้งคู่ เวิร์กชีตแรกจะมีสองหน้าซึ่งหมายเลขหน้าเป็น 1 และ 2 เวิร์กชีตที่สองจะมีสองหน้าซึ่งหมายเลขหน้าเป็น 1 และ 2 เช่นกัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กตามลำดับ คุณต้องเปลี่ยนหมายเลขเริ่มต้นของเวิร์กชีตแต่ละแผ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

 1. คลิกเวิร์กชีตหรือแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า

เมื่อต้องการเลือก

ทำสิ่งนี้

แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

ถ้าคุณไม่พบแท็บที่ต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ แล้วคลิกแท็บ

คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษแบบกำหนดเอง หรือ ท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง

 3. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏ ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้ายส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา

 4. เมื่อต้องการแทรกหมายเลข ให้คลิกปุ่ม แทรกหมายเลขหน้า รูปปุ่ม

  พื้นที่ที่สำรองไว้ &[Page] ปรากฏในส่วนที่เลือก

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมด ให้พิมพ์ช่องว่างหลัง &[หน้า] แล้วพิมพ์คำว่า จาก ตามด้วยช่องว่าง จากนั้นคลิกปุ่ม แทรกจำนวนหน้า รูปปุ่ม

  • พื้นที่ที่สำรองไว้ &[หน้า] จาก &[หน้า] จะปรากฏในส่วนที่เลือก

ด้านบนของหน้า

กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

เมื่อต้องการใส่หมายเลขหน้าให้กับหน้าเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กตามลำดับ ให้เริ่มด้วยการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก จากนั้นให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นหมายเลขหน้าสำหรับเวิร์กชีตแต่ละแผ่นด้วยตัวเลขที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีสองเวิร์กชีตที่แต่ละเวิร์กชีตจะถูกพิมพ์เป็นสองหน้า ให้คุณใช้วิธีนี้เพื่อเริ่มต้นหมายเลขหน้าของเวิร์กชีตที่สองด้วยหมายเลข 3

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ หน้า ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก ให้พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการใช้สำหรับหน้าแรก

  เมื่อต้องการใช้ระบบการใส่หมายเลขเริ่มต้น ให้พิมพ์คำว่า อัตโนมัติ ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้า

โดยค่าเริ่มต้น Excel จะใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าต่างๆ บนแผ่นงานจากบนลงล่าง ตามด้วยซ้ายไปขวา แต่คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าจากซ้ายไปขวา ตามด้วยบนลงล่างได้

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลข

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ ลำดับของหน้า ให้คลิก ลงแล้วซ้ายไปขวา หรือ ซ้ายไปขวาแล้วลง

  ทิศทางของแต่ละตัวเลือกจะแสดงในกล่องแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

ลบหมายเลขหน้า

 1. คลิกเวิร์กชีตหรือแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการเอาหมายเลขหน้าออก

เมื่อต้องการเลือก

ทำสิ่งนี้

แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

ถ้าคุณไม่พบแท็บที่ต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ แล้วคลิกแท็บ

คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ในกล่องดรอปดาวน์ หัวกระดาษ หรือ ท้ายกะดาษ ให้คลิก (ไม่มี)

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องเลื่อนไปที่ด้านบนสุดของรายการเพื่อคลิก (ไม่มี)

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×