ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การแทรกหมายเลขหน้าบนแผ่นงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้มีหมายเลขหน้าแสดงบนหน้ากระดาษเมื่อคุณพิมพ์ เวิร์กชีต Microsoft Excel คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าต่างๆ บนเวิร์กชีตได้ หมายเลขหน้าที่คุณแทรกจะไม่แสดงอยู่บนเวิร์กชีตในมุมมองปกติ แต่จะแสดงในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ และบนหน้ากระดาษที่พิมพ์เท่านั้น

หมายเหตุ: สกรีนช็อตในบทความนี้นำมาจาก Excel 2016 ถ้าคุณมีเวอร์ชันอื่น มุมมองของคุณอาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่นอกจากจะบันทึกไว้เป็นอื่น ฟังก์ชันการทำงานจะเหมือนกัน

เพิ่มหมายเลขหน้าให้กับเวิร์กชีตรายการเดียว

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการแทรกหมายเลขหน้า

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ แทรก

  Excel จะแสดงเวิร์กชีตในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกเค้าโครงหน้ากระดาษ รายการย่อ/ขยาย บนแถบสถานะเพื่อแสดงมุมมองนี้

 3. บนเวิร์กชีต ให้คลิก คลิกเพื่อเพิ่มหัวกระดาษ หรือ คลิกเพื่อเพิ่มท้ายกระดาษ

  ซึ่งจะแสดง เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ที่เพิ่มแท็บ ออกแบบ

 4. ถ้าคุณต้องการระบุตำแหน่งที่อยากให้หมายเลขหน้าแสดงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้าย ส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา ของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  พื้นที่ที่สำรองไว้ &[หน้า] จะปรากฏในส่วนที่เลือก

  ถ้าต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมด ให้พิมพ์ช่องว่างหลังจาก &[Page] และพิมพ์คำว่า of ตามด้วยช่องว่าง จากนั้นในกลุ่ม องค์ประกอบของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก จำนวนหน้า

  พื้นที่ที่สำรองไว้ &[หน้า] จาก &[หน้า] จะปรากฏในส่วนที่เลือก

 6. คลิกตำแหน่งใดๆ นอกพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อแสดงจำนวนหน้าจริงในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ

 7. หลังจากที่คุณทำงานในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ เสร็จสิ้นแล้ว บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก ปกติ

  บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิก รูปปุ่ม ปกติบนแถบสถานะได้อีกด้วย

  คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าสำหรับเวิร์กชีตในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ที่ซึ่งคุณสามารถเห็นได้ หรือคุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ถ้าคุณต้องการแทรกหมายเลขหน้าสำหรับเวิร์กชีตหลายๆ แผ่นในเวลาเดียวกัน สำหรับแผ่นงานชนิดอื่นๆ เช่น แผ่นงานแผนภูมิ คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เท่านั้น

เพิ่มหมายเลขหน้าให้กับหลายเวิร์กชีต

คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าให้กับหลายเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กของคุณ โดยการใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีสองเวิร์กชีตที่มีความยาวสองหน้ากระดาษทั้งคู่ เวิร์กชีตแรกจะมีสองหน้าซึ่งหมายเลขหน้าเป็น 1 และ 2 เวิร์กชีตที่สองจะมีสองหน้าซึ่งหมายเลขหน้าเป็น 1 และ 2 เช่นกัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าลงในเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กตามลำดับคุณต้องเปลี่ยนตัวเลขที่แต่ละเวิร์กชีตเริ่มต้นด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ตั้งค่าหมายเลขที่แตกต่างกันสำหรับหน้าเริ่มต้น

 1. คลิกเวิร์กชีตหรือแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

ถ้าคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นคลิกแท็บที่ต้องการ

คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจากการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษแบบกำหนดเอง หรือ ท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง

 3. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้แสดงหมายเลขหน้า ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้าย ส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา

 4. เมื่อต้องการแทรกตัวเลขให้คลิกปุ่มแทรกหมายเลขหน้า รูปปุ่ม

  พื้นที่ที่สำรองไว้ &[Page] ปรากฏในส่วนที่เลือก

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมดให้พิมพ์ช่องว่างหลังจาก& [Page]แล้วพิมพ์คำว่าจากตามด้วยช่องว่างจากนั้นคลิกปุ่มแทรกจำนวนหน้าของปุ่ม รูปปุ่ม

  • พื้นที่ที่สำรองไว้ &[Page] of &[Pages] ปรากฏในส่วนที่เลือก

กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

เมื่อต้องการใส่หมายเลขหน้าให้กับหน้าเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กตามลำดับ ให้เริ่มด้วยการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก จากนั้นให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นหมายเลขหน้าสำหรับเวิร์กชีตแต่ละแผ่นด้วยตัวเลขที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีสองเวิร์กชีตที่แต่ละเวิร์กชีตจะถูกพิมพ์เป็นสองหน้า ให้คุณใช้วิธีนี้เพื่อเริ่มต้นหมายเลขหน้าของเวิร์กชีตที่สองด้วยหมายเลข 3

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจากการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ หน้า ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก ให้พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการใช้สำหรับหน้าแรก

  เมื่อต้องการใช้ระบบการใส่หมายเลขเริ่มต้น ให้พิมพ์คำว่า อัตโนมัติ ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก

เปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้า

โดยค่าเริ่มต้น Excel จะใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าต่างๆ บนเวิร์กชีตจากบนลงล่าง ตามด้วยซ้ายไปขวา แต่คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าจากซ้ายไปขวา ตามด้วยบนลงล่างได้

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลข

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจากการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ ลำดับของหน้า ให้คลิก ลงแล้วซ้ายไปขวา หรือ ซ้ายไปขวาแล้วลง

  ทิศทางของแต่ละตัวเลือกจะแสดงในกล่องแสดงตัวอย่าง

ลบหมายเลขหน้า

 1. คลิกเวิร์กชีตหรือแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการเอาหมายเลขหน้าออก

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

ถ้าคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นคลิกแท็บที่ต้องการ

คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจากการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ในกล่องดรอปดาวน์ หัวกระดาษ หรือ ท้ายกะดาษ ให้คลิก (ไม่มี)

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องเลื่อนไปที่ด้านบนสุดของรายการเพื่อคลิก (ไม่มี)

เพิ่มหมายเลขหน้า

 1. บนแท็บแทรกให้คลิกท้ายกระดาษ & ส่วนหัว

  Excel จะเปลี่ยนไปเป็นมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษโดยอัตโนมัติ

 2. บนแท็บส่วนหัว & ส่วนหัวให้คลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจากนั้นเลือกรูปแบบหมายเลขหน้าที่คุณต้องการ

  หมายเลขหน้าส่วนหัวจะปรากฏที่ด้านบนของหน้ากระดาษที่พิมพ์ออกมาและหมายเลขหน้าท้ายกระดาษจะปรากฏที่ด้านล่าง

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วคุณสามารถอยู่ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษหรือคุณสามารถสลับไปยังมุมมองปกติได้โดยการคลิกปกติบนแท็บมุมมอง

กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

คุณสามารถทำให้แผ่นงานพิมพ์แรกเริ่มต้นด้วยหมายเลขหน้าอื่นที่ไม่ใช่1 การทำเช่นนี้มีประโยชน์ถ้ามีหน้าที่พิมพ์อื่นๆที่จะมาก่อนแผ่นงาน ตัวอย่างเช่นคุณอาจพิมพ์เอกสาร Word 2 หน้าซึ่งจะเป็นบัญชีสำหรับหน้า1และ2และแผ่นงาน Excel ของคุณจะเริ่มทำงานในหน้า3

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษให้คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บหน้าในกล่องหมายเลขหน้าแรกให้พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการสำหรับหมายเลขหน้าแรก ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้หมายเลขหน้าแรกเป็น3คุณต้องพิมพ์หมายเลข3

 3. คลิก ตกลง

ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบหมายเลขหน้าซึ่งนับจำนวนหน้าทั้งหมดตัวอย่างเช่น:หน้า3จาก 7คุณจำเป็นต้องทำการปรับให้เป็นตัวเลขที่สอง การปรับปรุงนี้ทำให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้สิ่งที่ชอบนี้:หน้า10จาก 7

 1. ในการตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกแท็บหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษแล้วคลิกหัวกระดาษแบบกำหนดเองหรือท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง

 2. หลังจากหน้า & [page] Of & [Pages]ให้พิมพ์เครื่องหมายบวก (+) แล้วพิมพ์จำนวนหน้าที่มาก่อนหมายเลขหน้าแรกของคุณ

  ตัวอย่างเช่นถ้า3เป็นหมายเลขหน้าแรกของคุณคุณจำเป็นต้องใส่หน้า2หน้าในจำนวนหน้าทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องพิมพ์ a + 2 ที่ส่วนท้าย:หน้า & [หน้า] ของ & [Pages] + 2แล้วคลิกตกลง

 3. คลิก ตกลง อีกครั้ง

เปลี่ยนลำดับที่มีการใส่หมายเลขหน้า

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษให้คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วคลิกแผ่นงาน

 2. ภายใต้ลำดับของหน้าให้เลือกลำดับการใส่หมายเลขหน้าที่คุณต้องการ

เอาหมายเลขหน้าออก

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษให้คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วคลิกส่วนหัว/ส่วนท้าย

 2. ภายใต้หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษให้เลือก(ไม่มี)

  คุณอาจต้องเลื่อนเพื่อค้นหา(ไม่มี)ที่ด้านบนของรายการ

เพิ่มหมายเลขหน้า

 1. บนแท็บเค้าโครงภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกส่วนหัวของส่วนหัว &

 2. บนเมนูป็อปอัพภายใต้หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษให้เลือกรูปแบบหมายเลขหน้าที่คุณต้องการเพิ่ม

  รูปแบบส่วนหัวจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรูปแบบหน้าที่พิมพ์ออกมาและส่วนท้ายจะปรากฏที่ด้านล่าง

  เคล็ดลับ: 

  • คุณสามารถดูว่าหมายเลขหน้าของคุณจะปรากฏขึ้นได้อย่างไรโดยการดูแผ่นงานของคุณในโหมดแสดงตัวอย่าง บนแท็บเค้าโครงภายใต้พิมพ์ให้คลิกแสดงตัวอย่าง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าลงในหลายแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กของคุณในเวลาเดียวกันให้เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการก่อนที่จะคลิกส่วนหัว & รูปแบบหมายเลขหน้าที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับแผ่นงานที่เลือกทั้งหมด

  • คุณสามารถสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแบบกำหนดเองอย่างสมบูรณ์ด้วยหมายเลขหน้าได้โดยคลิกกำหนดส่วนหัวหรือกำหนดท้ายกระดาษเองและทำตามคำแนะนำที่ระบุ

กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

 1. บนแท็บเค้าโครงภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกส่วนหัวของส่วนหัว &

 2. เพิ่มหมายเลขหน้าในรูปแบบที่คุณต้องการ

 3. คลิกกำหนดส่วนหัวหรือกำหนดท้ายกระดาษเองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่หมายเลขหน้าปรากฏขึ้น

 4. ค้นหาโค้ดหมายเลขหน้า& [หน้า]แล้วคลิกทันทีหลังจากนั้นเมื่อต้องการย้ายจุดแทรกไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้

 5. พิมพ์เครื่องหมายบวก (+) แล้วพิมพ์จำนวนหน้าที่คุณต้องการเลื่อนหน้าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการเริ่มต้นบนหน้า4คุณจะเพิ่มหมายเลขหน้าเริ่มต้นด้วยหน้าสามหน้าดังนั้นคุณสามารถพิมพ์+ 3 โค้ดในตอนนี้จะปรากฏเป็น& [หน้า] + 3

 6. คลิก ตกลง

  ในกล่องหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษให้แสดงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าแรกใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบหมายเลขหน้าที่มีจำนวนหน้าทั้งหมดเช่นหน้า4จาก 7ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มเครื่องหมายบวก (+) และหมายเลขหน้าเพิ่มไปยังโค้ดหน้าทั้งหมด& [pages]

เปลี่ยนลำดับที่มีการใส่หมายเลขหน้า

 1. บนแท็บเค้าโครงภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกส่วนหัวของส่วนหัว &

 2. บนแท็บแผ่นงานภายใต้ลำดับของหน้าให้เลือกลำดับการใส่หมายเลขหน้าที่คุณต้องการ

เอาหมายเลขหน้าออก

 1. บนแท็บเค้าโครงภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกส่วนหัวของส่วนหัว &

 2. บนเมนูป็อปอัพภายใต้หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษให้เลือก(ไม่มี)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×