การแทรกหมายเลขหน้าบนแผ่นงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้มีหมายเลขหน้าแสดงบนหน้ากระดาษเมื่อคุณพิมพ์ เวิร์กชีต Microsoft Excel คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าต่างๆ บนเวิร์กชีตได้ หมายเลขหน้าที่คุณแทรกจะไม่แสดงอยู่บนเวิร์กชีตในมุมมองปกติ แต่จะแสดงในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ และบนหน้ากระดาษที่พิมพ์เท่านั้น

หมายเหตุ: สกรีนช็อตในบทความนี้นำมาจาก Excel 2016 ถ้าคุณมีเวอร์ชันอื่น มุมมองของคุณอาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่นอกจากจะบันทึกไว้เป็นอื่น ฟังก์ชันการทำงานจะเหมือนกัน

เพิ่มหมายเลขหน้าให้กับเวิร์กชีตรายการเดียว

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการแทรกหมายเลขหน้า

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ แทรก

  Excel จะแสดงเวิร์กชีตในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ และคุณยังคลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ รายการย่อ/ขยาย บนแถบสถานะเพื่อแสดงมุมมองนี้ได้ด้วย

 3. บนเวิร์กชีต ให้คลิก คลิกเพื่อเพิ่มหัวกระดาษ หรือ คลิกเพื่อเพิ่มท้ายกระดาษ

  ซึ่งจะแสดง เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ที่เพิ่มแท็บ ออกแบบ

 4. ถ้าคุณต้องการระบุตำแหน่งที่อยากให้หมายเลขหน้าแสดงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้าย ส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา ของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  พื้นที่ที่สำรองไว้ &[หน้า] จะปรากฏในส่วนที่เลือก

  ถ้าต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมด ให้พิมพ์ช่องว่างหลังจาก &[Page] และพิมพ์คำว่า of ตามด้วยช่องว่าง จากนั้นในกลุ่ม องค์ประกอบของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก จำนวนหน้า

  พื้นที่ที่สำรองไว้ &[หน้า] จาก &[หน้า] จะปรากฏในส่วนที่เลือก

 6. คลิกตำแหน่งใดๆ นอกพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อแสดงจำนวนหน้าจริงในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ

 7. หลังจากที่คุณทำงานในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ เสร็จสิ้นแล้ว บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก ปกติ

  บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ปกติ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

  คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าสำหรับเวิร์กชีตในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ที่ซึ่งคุณสามารถเห็นได้ หรือคุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ถ้าคุณต้องการแทรกหมายเลขหน้าสำหรับเวิร์กชีตหลายๆ แผ่นในเวลาเดียวกัน สำหรับแผ่นงานชนิดอื่นๆ เช่น แผ่นงานแผนภูมิ คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เท่านั้น

เพิ่มหมายเลขหน้าให้กับหลายเวิร์กชีต

คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าให้กับหลายเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กของคุณ โดยการใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีสองเวิร์กชีตที่มีความยาวสองหน้ากระดาษทั้งคู่ เวิร์กชีตแรกจะมีสองหน้าซึ่งหมายเลขหน้าเป็น 1 และ 2 เวิร์กชีตที่สองจะมีสองหน้าซึ่งหมายเลขหน้าเป็น 1 และ 2 เช่นกัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กตามลำดับ คุณต้องเปลี่ยนหมายเลขเริ่มต้นของเวิร์กชีตแต่ละแผ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

 1. คลิกเวิร์กชีตหรือแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำสิ่งนี้

แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

ถ้าคุณไม่พบแท็บที่ต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ แล้วคลิกแท็บ

คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษแบบกำหนดเอง หรือ ท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง

 3. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้แสดงหมายเลขหน้า ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้าย ส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา

 4. เมื่อต้องการแทรกหมายเลข ให้คลิกปุ่ม แทรกหมายเลขหน้า รูปปุ่ม

  พื้นที่ที่สำรองไว้ &[Page] ปรากฏในส่วนที่เลือก

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมด ให้พิมพ์ช่องว่างหลัง &[หน้า] แล้วพิมพ์คำว่า จาก ตามด้วยช่องว่าง จากนั้นคลิกปุ่ม แทรกจำนวนหน้า รูปปุ่ม

  • พื้นที่ที่สำรองไว้ &[หน้า] จาก &[หน้า] จะปรากฏในส่วนที่เลือก

กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

เมื่อต้องการใส่หมายเลขหน้าให้กับหน้าเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กตามลำดับ ให้เริ่มด้วยการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก จากนั้นให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นหมายเลขหน้าสำหรับเวิร์กชีตแต่ละแผ่นด้วยตัวเลขที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีสองเวิร์กชีตที่แต่ละเวิร์กชีตจะถูกพิมพ์เป็นสองหน้า ให้คุณใช้วิธีนี้เพื่อเริ่มต้นหมายเลขหน้าของเวิร์กชีตที่สองด้วยหมายเลข 3

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจากการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ หน้า ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก ให้พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการใช้สำหรับหน้าแรก

  เมื่อต้องการใช้ระบบการใส่หมายเลขเริ่มต้น ให้พิมพ์คำว่า อัตโนมัติ ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก

เปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้า

โดยค่าเริ่มต้น Excel จะใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าต่างๆ บนเวิร์กชีตจากบนลงล่าง ตามด้วยซ้ายไปขวา แต่คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าจากซ้ายไปขวา ตามด้วยบนลงล่างได้

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลข

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจากการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ ลำดับของหน้า ให้คลิก ลงแล้วซ้ายไปขวา หรือ ซ้ายไปขวาแล้วลง

  ทิศทางของแต่ละตัวเลือกจะแสดงในกล่องแสดงตัวอย่าง

ลบหมายเลขหน้า

 1. คลิกเวิร์กชีตหรือแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการเอาหมายเลขหน้าออก

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำสิ่งนี้

แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

ถ้าคุณไม่พบแท็บที่ต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ แล้วคลิกแท็บ

คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ในกล่องดรอปดาวน์ หัวกระดาษ หรือ ท้ายกะดาษ ให้คลิก (ไม่มี)

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องเลื่อนไปที่ด้านบนสุดของรายการเพื่อคลิก (ไม่มี)

เพิ่มหมายเลขหน้า

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ส่วนหัวและส่วนท้าย

  Excel จะเปลี่ยนไปยังมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ จากนั้น เลือกรูปแบบหมายเลขหน้าที่คุณต้องการ

  หมายเลขหน้าหัวกระดาษปรากฏที่ด้านบนของหน้าพิมพ์ และหมายเลขหน้าท้ายกระดาษปรากฏที่ด้านล่าง

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ หรือคุณสามารถสลับไปยังปกติมุมมอง โดยการคลิกปกติ บนแท็บมุมมอง

กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

คุณสามารถทำให้แผ่นงานพิมพ์แรกเริ่มต้น ด้วยหมายเลขหน้าอื่นนอกเหนือจาก 1 ซึ่งจะมีประโยชน์ถ้ามีอื่น ๆ พิมพ์หน้าที่จะมาก่อนแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์เอกสาร Word หน้า 2 ที่จะบัญชีผู้ใช้สำหรับหน้า 1 และ 2 และแผ่นงาน Excel ของคุณจะเริ่มต้นแล้วบนหน้า 3

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บหน้า ในกล่องหมายเลขหน้าแรก พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการสำหรับหมายเลขหน้าแรก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้หมายเลขหน้าแรกที่จะ3 คุณจะพิมพ์ตัวเลข3

 3. คลิก ตกลง.

ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบตัวเลขหน้าที่นับจำนวนหน้าทั้งหมด ตัวอย่าง:หน้า 3 จาก 7 คุณจำเป็นต้องทำการปรับปรุงตัวเลขที่สองออก ปรับปรุงนี้ช่วยให้มั่นใจคุณไม่สิ้นสุดค่ากับบางสิ่งบางอย่างดังนี้: 10 หน้า 7

 1. ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกที่แท็บหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ แล้ว คลิ กหัวกระดาษแบบกำหนดเอง หรือท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง

 2. หลังจากหน้า & [Page] ของ & [Pages] พิมพ์เครื่องหมายบวก (+), จากนั้น พิมพ์หมายเลขหน้าที่มาก่อนหมายเลขหน้าแรกของคุณ

  ตัวอย่าง ถ้า 3 เป็นหมายเลขหน้าแรกของคุณ คุณต้องรวมหน้า 2 ในจำนวนหน้าทั้งหมด เพื่อให้คุณพิมพ์ +2 ที่ท้าย:หน้า & [Page] ของ & [Pages] +2 แล้ว คลิกตกลง

 3. คลิก ตกลง อีกครั้ง

เปลี่ยนลำดับที่มีการหมายเลขหน้า

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้ว คลิ กแผ่นงาน

 2. ภายใต้ลำดับของหน้า เลือกลำดับที่คุณต้องการใส่หมายเลขหน้า

การเอาหมายเลขหน้าออก

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้ว คลิ กหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

 2. ภายใต้หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ เลือก(ไม่มี)

  คุณอาจต้องเลื่อนดูเพื่อค้นหา(ไม่มี) ที่ด้านบนสุดของรายการ

เพิ่มหมายเลขหน้า

 1. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. บนเมนูป็อปอัพภายใต้หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ เลือกหน้ารูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการเพิ่ม

  รูปแบบหัวกระดาษปรากฏที่ด้านบนของหน้าพิมพ์ และรูปแบบท้ายกระดาษปรากฏที่ด้านล่าง

  เคล็ดลับ: 

  • คุณสามารถดูลักษณะที่ปรากฏของหมายเลขหน้าของคุณ ด้วยการดูแผ่นงานของคุณในโหมดแสดงตัวอย่าง บนแท็บเค้าโครง ภายใต้พิมพ์ คลิกแสดงตัวอย่าง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าในเวลาเดียวกัน หลายแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กของคุณเลือกแผ่นงานคุณต้องก่อนที่จะคลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ รูปแบบหมายเลขหน้าคุณเลือกจะถูกใช้กับแผ่นงานที่เลือกทั้งหมด

  • คุณสามารถสร้างหัวกระดาษแบบกำหนดเองทั้งหมดหรือส่วนท้าย ด้วยหมายเลขหน้า ด้วยการคลิกกำหนดหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษที่กำหนดเอง ทำตามคำแนะนำที่กำหนด

กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

 1. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. เพิ่มหมายเลขหน้าในรูปแบบที่คุณต้องการ

 3. คลิกกำหนดหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษที่กำหนดเอง โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่หมายเลขหน้าปรากฏ

 4. ค้นหาหมายเลขโค้ดหน้า& [Page], คลิ กทันทีหลังจากนั้นย้ายจุดแทรกไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้

 5. พิมพ์เครื่องหมายบวก (+), จากนั้น พิมพ์หมายเลขของหน้าที่คุณต้องการเลื่อนหน้าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น เริ่มทำงานในหน้า 4 คุณจะเพิ่มหมายเลขหน้าเริ่มต้น ด้วยหน้าสาม เพื่อให้คุณพิมพ์+3 โค้ดแสดงเป็น& [Page] +3เดี๋ยวนี้

 6. คลิก ตกลง.

  ในหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ กล่อง แรกใหม่จะแสดงหน้าหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบตัวเลขหน้าที่มีจำนวนรวมของหน้าPage 4 of 7ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเพิ่มเครื่องหมายบวก (+) และเพิ่มหมายเลขหน้าลงในโค้ดหน้าทั้งหมด& [Pages]

เปลี่ยนลำดับที่มีการหมายเลขหน้า

 1. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. บนแท็บแผ่นงาน ภายใต้ลำดับของหน้า เลือกลำดับที่คุณต้องการใส่หมายเลขหน้า

การเอาหมายเลขหน้าออก

 1. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. บนเมนูป็อปอัพภายใต้หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ เลือก(ไม่มี)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×