การแทรกส่วน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ส่วนเพื่อจัดระเบียบกลุ่มของตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องบนแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath

In this article

เมื่อใดที่ใช้ส่วน

แทรกส่วน

ซ่อนส่วนที่ยึดตามค่าในฟอร์ม

เคล็ดลับเค้าโครง

เมื่อใดที่ใช้ส่วน

ใช้ส่วนเมื่อคุณต้องการจัดระเบียบชุดของตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ตัวอย่างเช่น บนแม่แบบฟอร์มสำหรับการเรียกร้องค่าประกัน คุณอาจใช้ส่วนเพื่อจัดกลุ่มชุดของกล่องข้อความที่ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ติดต่อจากผู้ถือกรมธรรม์

ส่วนที่มีกล่องข้อความ

คุณยังสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดงหรือซ่อนส่วนที่ยึดตามค่าที่ผู้ใช้ป้อนที่อื่นในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น บนฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย คุณอาจใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดงส่วนการอนุมัติของผู้จัดการให้กับผู้ใช้เมื่อผลรวมของค่าใช้จ่ายของพวกเขาเกิน $1,000 ถ้าค่าใช้จ่ายน้อยกว่านั้น ส่วนยังคงถูกซ่อนบนฟอร์ม

เมื่อคุณแทรกส่วนไปยังแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณกำลังแทรกคอนเทนเนอร์เปล่า สำหรับส่วนที่เป็นประโยชน์ คุณต้องแทรกตัวควบคุมอื่นภายในส่วน ตัวควบคุมเหล่านี้อาจรวมกล่องข้อความ กล่องรายการ หรือแม้กระทั่งส่วนอื่นๆ

เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น เส้นขอบของส่วนมองไม่เห็นบนฟอร์ม ถ้าคุณต้องการให้เค้าร่างปรากฏรอบส่วนของคุณซึ่งคล้ายกับเค้าร่างที่แสดงในตัวอย่างการเรียกร้องค่าประกัน คุณสามารถนำเส้นขอบไปใช้กับส่วนในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath รวมตัวควบคุมอื่นที่คล้ายกับส่วน แต่ใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจว่าตัวควบคุมเหล่านี้ตัวไหนทำงานดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้อ้างอิงรายการต่อไปนี้

ส่วนการทำซ้ำ    เมื่อต้องการสร้างส่วนที่ผู้ใช้สามารถแทรกไปยังฟอร์มหลายครั้ง ให้ใช้ส่วนการทำซ้ำหรือตัวควบคุมการทำซ้ำอื่น

ส่วนเพิ่มเติม    ถ้าคุณเพิ่มส่วนในแม่แบบฟอร์มของคุณ ส่วนจะปรากฏ บนฟอร์มเมื่อผู้ใช้เปิดส่วนเป็นครั้งแรก ในอีกทางหนึ่ง ส่วนเพิ่มเติมถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะแทรกส่วนเพิ่มเติมบนฟอร์มของพวกเขาหรือไม่

กลุ่มตัวเลือก    เมื่อต้องการแทรกส่วนที่สามารถถูกแทนที่ด้วยส่วนอื่น ให้ใช้กลุ่มตัวเลือก โดยกลุ่มตัวเลือกมีอย่างน้อยสองส่วน ตามค่าเริ่มต้นนั้น หนึ่งในส่วนเหล่านี้จะปรากฏบนฟอร์ม ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแทนที่ด้วยส่วนที่แตกต่างไป

ด้านบนของหน้า

แทรกส่วน

กระบวนงานในการแทรกส่วนแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า หรือยึดตามการออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงลักษณะของส่วนในโหมดออกแบบ

ส่วนว่างที่เลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ส่วนที่ถูกผูกไว้กับกลุ่มในแหล่งข้อมูลของเทมเพลตฟอร์มเสมอ แต่ละตัวควบคุมในส่วนถูกผูกไว้กับเขตข้อมูล ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในส่วน

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ส่วนข้อมูลของผู้ถือกรมธรรม์บนแม่แบบฟอร์มถูกผูกไว้กับกลุ่มที่อยู่ผู้ถือกรมธรรม์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนบนเทมเพลตฟอร์มและกลุ่มที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

แทรกส่วนบนแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ส่วน

 4. เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมในส่วน ให้ลากตัวควบคุมที่คุณต้องการจากบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ไปยังส่วนบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

  หมายเหตุ: คุณไม่ควรย้ายตัวควบคุมที่มีอยู่แล้วบนเทมเพลตฟอร์ลงในส่วน ยกเว้นเขตข้อมูลของตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มส่วนในแหล่งข้อมูล มิฉะนั้น อาจหยุดการผูกข้อมูลสำหรับตัวควบคุม

 5. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อลงในตัวควบคุม พิมพ์ข้อความที่อยู่ด้านบน

แทรกส่วนบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถเพิ่มส่วน ด้วยการลากซ้ำกลุ่มจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือแทรกส่วนโดยใช้บานหน้าต่างงานตัวควบคุม ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ส่วน

 4. ในกล่องโต้ตอบ การผูกข้อมูลส่วน ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเก็บข้อมูลส่วน แล้วคลิก ตกลง

 5. เพิ่มตัวควบคุมลงในส่วนดังกล่าว แล้วผูกตัวควบคุมเหล่านั้นเข้ากับเขตข้อมูลที่เหมาะสมในแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ซ่อนส่วนที่ยึดตามค่าในฟอร์ม

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไม่ใช่สำหรับการนำการเปลี่ยนการจัดรูปแบบไปใช้กับตัวควบคุมเท่านั้น วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขคือเมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนตัวควบคุมที่ยึดตามค่าที่ถูกป้อนในตัวควบคุมอื่น วิธีการทั่วไปในการทำเช่นนี้คือการออกแบบฟอร์มของคุณด้วยกล่องกาเครื่องหมายเหนือส่วน เพื่อให้การเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงหรือซ่อนส่วน เทคนิคนี้ง่ายสำหรับคุณที่จะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

กระบวนงานนี้สันนิษฐานว่าคุณเพิ่มส่วนในแม่แบบฟอร์มของคุณเรียบร้อยแล้ว

 1. บนแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกส่วนที่คุณต้องการซ่อน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก เพิ่ม

 4. ภายใต้ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ให้ตั้งค่าเงื่อนไขที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการซ่อนส่วนที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือกเขตข้อมูลที่กล่องกาเครื่องหมายถูกผูกในกล่องแรก แล้วระบุค่าที่จะกำหนดว่าจะซ่อนส่วนหรือไม่

  เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น สำหรับกล่องกาเครื่องหมาย TRUE หมายถึง "ถูกเลือก" หรือ "ถูกตรวจสอบ" ในทางตรงกันข้าม FALSE หมายถึงสิ่งเดียวกันเป็น "ถูกล้าง" หรือ "ไม่ถูกตรวจสอบ"

 5. ภายใต้ ให้ใช้การจัดรูปแบบนี้ ให้คลิก ซ่อนตัวควบคุมนี้

 6. เมื่อต้องการบันทึกเงื่อนไขและกลับไปยังแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก ตกลง สองครั้ง

 7. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ก่อนที่คุณจะแทรกตัวควบคุม ลงบนส่วนบนแม่แบบฟอร์ม ให้คิดว่าคุณต้องการจัดเรียงตัวควบคุมเหล่านั้นอย่างไร คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความและตัวควบคุมอื่นได้ด้วยการลากกล่องข้อความและตัวควบคุมอื่นไปยังส่วนที่คุณต้องการ หรือถ้าคุณต้องการตัวควบคุมเพิ่มเติมในเค้าโครง คุณสามารถเพิ่มเค้าโครงตารางภายในส่วน แล้วแทรกป้ายชื่อและตัวควบคุมภายในแต่ละเซลล์เพื่อให้ป้ายชื่อและตัวควบคุมจัดแนวอย่างเหมาะสม ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ออกแบบฟอร์มได้ใช้เค้าโครงตารางที่มีสองแถวสามคอลัมน์เพื่อจัดเรียงตัวควบคุมภายในส่วน

ส่วนที่มีตารางเค้าโครงที่ประกอบด้วยกล่องข้อความ

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×