การแทรกส่วนเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีส่วนบนแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ของคุณที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บางราย ให้พิจารณาการทำส่วนเพิ่มเติม ส่วนเพิ่มเติมไม่ปรากฏบนฟอร์มของผู้ใช้ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้แทรกและกรอกส่วนเพิ่มเติมเฉพาะถ้าพวกเขาต้องการ

In this article

เวลาที่ใช้ส่วนเพิ่มเติม

ประสบการณ์ของผู้ใช้

แทรกส่วนเพิ่มเติม

กำหนดข้อความแนะนำที่ผู้ใช้คลิกเพื่อแทรกส่วนเพิ่มเติมเอง

แสดงส่วนเพิ่มเติมบนฟอร์มตามค่าเริ่มต้น

เคล็ดลับเค้าโครง

เวลาที่ใช้ส่วนเพิ่มเติม

ใช้ส่วนเพิ่มเติมเมื่อคุณต้องการให้ตัวเลือกแก่ผู้ใช้เพื่อกรอกส่วนที่เฉพาะเจาะจงของฟอร์ม ตัวอย่างเช่น บนแม่แบบฟอร์มรายงานสถานะ คุณสามารถรวมส่วนบันทึกย่อเพิ่มเติมไว้ได้ ผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มบันทึกย่อเพิ่มเติมนั้นสามารถแทรกและกรอกส่วนเพิ่มเติมนี้ ส่วนคนอื่นทั้งหมดสามารถปล่อยส่วนนี้ให้ซ่อนไว้ได้

ส่วนเพิ่มเติมที่ใช้เพื่อรวบรวมบันทึกย่อ

เมื่อคุณแทรกส่วนเพิ่มเติมไปยังแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณกำลังแทรกคอนเทนเนอร์เปล่า สำหรับตัวควบคุมส่วนที่เป็นประโยชน์ คุณต้องแทรกตัวควบคุมอื่นภายในนั้น ในตัวอย่างก่อนหน้า ผู้ออกแบบฟอร์มได้แทรกกล่อง Rich Text ภายในส่วนเพิ่มเติม พร้อมด้วยหัวเรื่องของบันทึกย่อ

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath จะรวมถึงตัวควบคุมอื่นที่คล้ายกับส่วนเพิ่มเติม แต่ใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจว่าตัวควบคุมเหล่านี้ตัวใดทำงานดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้อ้างอิงรายการต่อไปนี้

ส่วน    ส่วนต่างๆ ถูกใช้เพื่อจัดระเบียบกลุ่มของตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง ส่วนต่างๆ จะปรากฏบนแม่แบบฟอร์มตามค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถเลือกเพื่อซ่อนส่วนต่างๆ เหล่านี้ได้เช่นเดียวกับที่คุณสามารถทำกับส่วนเพิ่มเติม

ส่วนการทำซ้ำ    เมื่อต้องการสร้างส่วนที่ผู้ใช้สามารถแทรกลงในฟอร์มได้หลายครั้ง (เช่น ระเบียนในฐานข้อมูล) ให้ใช้ส่วนการทำซ้ำหรือตัวควบคุมการทำซ้ำอื่น

กลุ่มตัวเลือก    เมื่อต้องการแทรกส่วนที่สามารถถูกแทนที่ด้วยส่วนอื่น ให้ใช้กลุ่มตัวเลือก กลุ่มตัวเลือกจะมีส่วนสองส่วนหรือมากกว่านั้น ตามค่าเริ่มต้น หนึ่งในส่วนเหล่านี้จะปรากฏบนฟอร์ม ผู้ใช้สามารถเลือกเพื่อแทนที่ส่วนนั้นด้วยส่วนที่แตกต่างกันได้ กลุ่มตัวเลือกยังสามารถถูกแทรกในฟอร์มหลายครั้งโดยผู้ใช้ได้

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

ถ้าคุณได้ออกจากการตั้งค่าเริ่มต้นที่เปิดใช้งานสำหรับส่วนเพิ่มเติมของคุณแล้ว ผู้ใช้จะเห็นไอคอนลูกศรขนาดเล็กสีส้มที่ติดกับข้อความแนะนำบางข้อความเมื่อพวกเขาเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถกำหนดข้อความแนะนำเองเมื่อทำการออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณได้

ข้อความแนะนำสำหรับส่วนเพิ่มเติม

ถ้าคุณคลิกไอคอนหรือข้อความแนะนำอย่างใดอย่างหนึ่ง InfoPath จะแทนที่ข้อความแนะนำและไอคอนด้วยส่วนเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลลงในตัวควบคุมภายในส่วนเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเอาส่วนเพิ่มเติมออก ผู้ใช้จะย้ายตัวชี้ไว้เหนือส่วนดังกล่าวจนกระทั่งปุ่มเมนูทางลัดสีส้มปรากฏขึ้นในมุมบนซ้าย ผู้ใช้จะคลิกปุ่มนี้เพื่อดูเมนูของตัวเลือกสำหรับการทำงานกับส่วนดังกล่าว คุณสามารถกำหนดคำสั่งเมนูเองได้เมื่อทำการออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณ

คำสั่ง เอาบันทึกย่อออก บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้เอาส่วนเพิ่มเติมออกหลังกรอกข้อมูล ข้อมูลในส่วนนั้นจะหายไป ไม่ใช่ถูกซ่อน

ด้านบนของหน้า

แทรกส่วนเพิ่มเติม

กระบวนการสำหรับการแทรกส่วนเพิ่มเติมต่างกันเล็กน้อยขึ้นกับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่ หรือยึดตามการออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงลักษณะของส่วนเพิ่มเติมเมื่อถูกเลือกในในโหมดออกแบบ

ส่วนเพิ่มเติมเปล่าที่เลือกในโหมดการออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ส่วนเพิ่มเติมได้ถูกผูกไว้กับกลุ่มในแหล่งข้อมูลของเทมเพลตฟอร์มเสมอ แต่ละตัวควบคุมในส่วนเลือกได้ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในส่วน

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ส่วนเพิ่มเติม บันทึกย่อ บนแม่แบบฟอร์มถูกผูกกับกลุ่ม บันทึกย่อ ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนเพิ่มเติมในเทมเพลตฟอร์มและกลุ่มในแหล่งข้อมูล

แทรกส่วนเพิ่มเติมบนแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ส่วนเพิ่มเติม

 4. เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมในส่วนดังกล่าวให้ลากตัวควบคุมที่คุณต้องการจากบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ลงในส่วนเพิ่มเติมบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

  หมายเหตุ: คุณไม่ควรย้ายตัวควบคุมที่มีอยู่แล้วบนเทมเพลตฟอร์ลงในส่วน ยกเว้นเขตข้อมูลของตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มส่วนในแหล่งข้อมูล มิฉะนั้น อาจหยุดการผูกข้อมูลสำหรับตัวควบคุม

 5. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อลงในตัวควบคุม พิมพ์ข้อความที่อยู่ด้านบน

แทรกส่วนเพิ่มเติมบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถเพิ่มส่วนเลือกได้ ด้วยการลากกลุ่มจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล กับต้นแบบฟอร์ม หรือ โดยการแทรกส่วนโดยใช้บานหน้าต่างงานตัวควบคุม ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ส่วนเพิ่มเติม

 4. ในกล่องโต้ตอบ การผูกข้อมูลส่วนเพิ่มเติม ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเก็บข้อมูลส่วนเพิ่มเติม แล้วคลิก ตกลง

 5. เพิ่มตัวควบคุมลงในส่วนดังกล่าว แล้วผูกตัวควบคุมเหล่านั้นเข้ากับเขตข้อมูลที่เหมาะสมในแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

กำหนดข้อความแนะนำที่ผู้ใช้คลิกเพื่อแทรกส่วนเพิ่มเติมเอง

เมื่อคุณแทรกส่วนเพิ่มเติมบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ข้อความแนะนำ "คลิกที่นี่เพื่อแทรก" จะปรากฏบนแม่แบบฟอร์ม ข้อความนี้จะแจ้งผู้ใช้ว่ามีส่วนเพิ่มเติมพร้อมใช้งานสำหรับพวกเขาเพื่อแทรก ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อกำหนดข้อความนี้เอง

 1. คลิกสองครั้งที่ส่วนเพิ่มเติม

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่มแทรกและข้อความแนะนำ แล้วแทนที่ข้อความเริ่มต้นในกล่องด้วยข้อความของคุณเอง

ด้านบนของหน้า

แสดงส่วนเพิ่มเติมบนฟอร์มตามค่าเริ่มต้น

ตามค่าเริ่มต้น ส่วนเพิ่มเติมถูกซ่อนไว้เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มเป็นครั้งแรก ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเลือกเพื่อแสดงส่วนเพิ่มเติมแทนได้ ถ้าคุณทำสิ่งนี้ InfoPath จะซ่อนข้อความแนะนำ "คลิกที่นี่เพื่อแทรก" เพราะส่วนเพิ่มเติมนั้นสามารถมองเห็นได้แล้วบนฟอร์ม

 1. คลิกสองครั้งที่ส่วนเพิ่มเติม

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. ภายใต้ การตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิก รวมส่วนไว้ในฟอร์มตามค่าเริ่มต้น

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้ลบส่วนได้

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ก่อนที่คุณแทรกตัวควบคุมลง ในส่วนเพิ่มเติมบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้คิดว่าคุณต้องการจัดเรียงตัวควบคุมเหล่านั้นอย่างไร คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความและตัวควบคุมอื่นด้วยการลากกล่องข้อความและตัวควบคุมอื่นลงในส่วนเพิ่มเติมในที่ที่คุณต้องการ หรือถ้าคุณต้องการตัวควบคุมเพิ่มเติมบนเค้าโครง คุณสามารถเพิ่มเค้าโครงตารางภายในส่วนเพิ่มเติม แล้วแทรกป้ายชื่อและตัวควบคุมภายในแต่ละเซลล์เพื่อให้ป้ายชื่อและตัวควบคุมถูกจัดแนวอย่างดี ในภาพประกอบต่อไปนี้ เค้าโครงตารางที่มีสี่แถวสองคอลัมน์ถูกใช้เพื่อจัดเรียงป้ายชื่อและตัวควบคุมในส่วนเพิ่มเติม

ตารางเค้าโครงที่ใช้เพื่อจัดเรียงตัวควบคุมในส่วนเพิ่มเติม

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×