การแทรกส่วนประกอบแม่แบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่วนประกอบแม่แบบเป็นส่วนหนึ่งของแม่แบบฟอร์มที่สามารถบันทึกเพื่อนำมาใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่หลาย ส่วนประกอบแม่แบบทั่วไปประกอบด้วยตัวควบคุมและแบบแหล่งข้อมูล และอาจมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นการเชื่อมต่อข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกฎ

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม และวิธีแทรกและแทนที่ส่วนประกอบแม่แบบบนแม่แบบฟอร์ม แต่ไม่ได้อธิบายวิธีออกแบบส่วนประกอบแม่แบบ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบส่วนประกอบแม่แบบในส่วน ดูเพิ่มเติม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มส่วนประกอบแม่แบบในบานหน้าต่างงาน 'ตัวควบคุม'

แทรกส่วนประกอบแม่แบบบนแม่แบบฟอร์ม

แทนที่ส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่ด้วยรุ่นที่ใหม่กว่า

เพิ่มส่วนประกอบแม่แบบในบานหน้าต่างงาน 'ตัวควบคุม'

ก่อนที่คุณสามารถเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบในแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณต้องทำให้ส่วนประกอบแม่แบบพร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเอง' จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบในประเภท กำหนดเอง ในรายการของตัวควบคุมที่มีอยู่

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก เพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเองออก

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเองออก ให้คลิก เพิ่ม

 4. บนหน้าแรกของ 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเอง' ให้เลือก ส่วนประกอบแม่แบบ แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เรียกดู

 6. ในรายการ ชนิดแฟ้ม ให้คลิก ส่วนประกอบแม่แบบ InfoPath แล้วค้นหาตำแหน่งและคลิกสองครั้งที่ส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการเพิ่ม

 7. คลิก เสร็จสิ้น

 8. ตรวจทานข้อความยืนยัน แล้วคลิก ปิด เพื่อออกจากตัวช่วยสร้าง

 9. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเองออก ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แทรกส่วนประกอบแม่แบบบนแม่แบบฟอร์ม

หลังจากคุณเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม คุณสามารถแทรกส่วนประกอบแม่แบบดังกล่าวไปยังแม่แบบฟอร์มของคุณได้

 1. วางเคอร์เซอร์บนแม่แบบฟอร์มในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกส่วนประกอบแม่แบบ

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ กำหนดเอง ในรายการ แทรกตัวควบคุม ให้คลิกชื่อของส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการแทรก

  ส่วนประกอบแม่แบบปรากฏขึ้นภายในตัวควบคุมส่วนบนเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถจดจำส่วนเทมเพลบนเทมเพลตฟอร์เนื่องจากคำส่วน (ส่วนประกอบแม่แบบ: ชื่อ) ปรากฏเป็นป้ายชื่อส่วน ที่ชื่อคือ ชื่อของไฟล์เทมเพลส่วนได้

  ป้ายชื่อบนแม่แบบฟอร์มที่แสดงการมีอยู่ของส่วนประกอบแม่แบบ

ด้านบนของหน้า

แทนที่ส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่ด้วยรุ่นที่ใหม่กว่า

ก่อนที่คุณสามารถแทนส่วนของแอแม่แบบที่มีอยู่บนเทมเพลตของคุณฟอร์ม ด้วยรุ่นที่ใหม่กว่า คุณต้องใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองเพื่อแทนส่วนเทมเพลตในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม กับเวอร์ชันล่าสุด หลังจากคุณดำเนินดังกล่าว ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อแทนส่วนประกอบแม่แบบต้นฉบับบนเทมเพลตของคุณฟอร์ม ด้วยเวอร์ชันล่าสุด คุณต้องทำตามขั้นตอนสำหรับแต่ละเทมเพลฟอร์มที่ประกอบด้วยส่วนประกอบแม่แบบเก่า

 1. เปิดแม่แบบฟอร์มที่ประกอบด้วยส่วนประกอบแม่แบบต้นฉบับ

 2. บนเทมเพลตฟอร์ เลือกส่วนเทมเพลต

  ข้อความแจ้งให้คุณทราบว่า เวอร์ชันใหม่ของส่วนประกอบแม่แบบจะพร้อมใช้งาน ดังที่แสดงไว้ที่นี่

  ข้อความแจ้งว่ามีส่วนประกอบแม่แบบรุ่นใหม่กว่า

  เคล็ดลับ: ข้อความคล้ายกันยังปรากฏในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

 3. คลิกขวาที่ไอคอนสีฟ้าที่อยู่ถัดจากข้อความ แล้ว คลิ กอัปเดตข้อมูล บนเมนูทางลัด

  ปรับปรุงคำสั่งบนเมนูทางลัดสำหรับส่วนของแม่แบบ

  คำสั่งUpdate แทนส่วนเทมเพลทั้งหมดของชนิดนี้บนเทมเพลตฟอร์ แม้แต่ที่พบในมุมมองอื่น

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 สำหรับใด ๆ อื่น ๆ เทมเพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยส่วนเทมเพลต

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนส่วนประกอบแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วใช้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ คุณต้องประกาศเทมเพลตฟอร์หลังจากอัปเดส่วนเทมเพลต

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×