การแทรกส่วนประกอบแม่แบบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่วนประกอบแม่แบบเป็นส่วนหนึ่งของแม่แบบฟอร์มที่สามารถบันทึกเพื่อนำมาใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่หลาย ส่วนประกอบแม่แบบทั่วไปประกอบด้วยตัวควบคุมและแบบแหล่งข้อมูล และอาจมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นการเชื่อมต่อข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกฎ

หัวข้อนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มส่วนเทมเพลตไปยังบานหน้าต่างงานตัวควบคุม และวิธีการแทรก และแทนส่วนเทมเพลบนเทมเพลตฟอร์ม จะอธิบายวิธีการออกแบบเทมเพลส่วน ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเทมเพลส่วนต่าง ๆ ในส่วนดูเพิ่มเติม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มส่วนประกอบแม่แบบลงในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

แทรกส่วนเทมเพลบนเทมเพลตฟอร์ม

แทนส่วนของแอแม่แบบที่มีอยู่กับเวอร์ชันใหม่กว่า

เพิ่มส่วนประกอบแม่แบบลงในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

ก่อนที่คุณสามารถเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณต้องทำส่วนเทมเพลตพร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม ตัวช่วยสร้างเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองคำแนะนำคุณตลอดกระบวนการเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบไปยังประเภทแบบกำหนดเอง ในรายการของตัวควบคุมที่พร้อมใช้งาน

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบการเพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเอง คลิกเพิ่ม

 4. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเอง เลือกเทมเพลส่วน แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกเรียกดู

 6. ในรายการแฟ้มชนิด คลิกส่วนเทมเพล InfoPath แล้วค้นหา และดับเบิลคลิกที่ส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการเพิ่ม

 7. คลิก เสร็จสิ้น

 8. ตรวจทานข้อความยืนยัน แล้ว คลิ กปิด เพื่อออกจากตัวช่วยสร้าง

 9. ในกล่องโต้ตอบการเพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเอง คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

แทรกส่วนเทมเพลบนเทมเพลตฟอร์ม

หลังจากที่คุณเพิ่มส่วนเทมเพลต บานหน้าต่างงานตัวควบคุม คุณสามารถแทรกลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 1. วางเคอร์เซอร์บนเทมเพลตฟอร์ที่คุณต้องการแทรกส่วนเทมเพลต

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้กำหนดเอง ในรายการแทรกตัวควบคุม คลิกชื่อของส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการแทรก

  ส่วนประกอบแม่แบบปรากฏขึ้นภายในตัวควบคุมส่วนบนเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถจดจำส่วนเทมเพลบนเทมเพลตฟอร์เนื่องจากคำส่วน (ส่วนประกอบแม่แบบ: ชื่อ) ปรากฏเป็นป้ายชื่อส่วน ที่ชื่อคือ ชื่อของไฟล์เทมเพลส่วนได้

  ป้ายชื่อบนแม่แบบฟอร์มที่แสดงการมีอยู่ของส่วนประกอบแม่แบบ

ด้านบนของหน้า

แทนที่ส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่ด้วยรุ่นที่ใหม่กว่า

ก่อนที่คุณสามารถแทนส่วนของแอแม่แบบที่มีอยู่บนเทมเพลตของคุณฟอร์ม ด้วยรุ่นที่ใหม่กว่า คุณต้องใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองเพื่อแทนส่วนเทมเพลตในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม กับเวอร์ชันล่าสุด หลังจากคุณดำเนินดังกล่าว ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อแทนส่วนประกอบแม่แบบต้นฉบับบนเทมเพลตของคุณฟอร์ม ด้วยเวอร์ชันล่าสุด คุณต้องทำตามขั้นตอนสำหรับแต่ละเทมเพลฟอร์มที่ประกอบด้วยส่วนประกอบแม่แบบเก่า

 1. เปิดแม่แบบฟอร์มที่ประกอบด้วยส่วนประกอบแม่แบบต้นฉบับ

 2. บนเทมเพลตฟอร์ เลือกส่วนเทมเพลต

  ข้อความแจ้งให้คุณทราบว่า เวอร์ชันใหม่ของส่วนประกอบแม่แบบจะพร้อมใช้งาน ดังที่แสดงไว้ที่นี่

  ข้อความแจ้งว่ามีส่วนประกอบแม่แบบรุ่นใหม่กว่า

  เคล็ดลับ: ข้อความคล้ายกันยังปรากฏในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

 3. คลิกขวาที่ไอคอนสีฟ้าที่อยู่ถัดจากข้อความ แล้ว คลิ กอัปเดตข้อมูล บนเมนูทางลัด

  ปรับปรุงคำสั่งบนเมนูทางลัดสำหรับส่วนของแม่แบบ

  คำสั่งUpdate แทนส่วนเทมเพลทั้งหมดของชนิดนี้บนเทมเพลตฟอร์ แม้แต่ที่พบในมุมมองอื่น

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 สำหรับใด ๆ อื่น ๆ เทมเพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยส่วนเทมเพลต

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนส่วนประกอบแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วใช้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ คุณต้องประกาศเทมเพลตฟอร์หลังจากอัปเดส่วนเทมเพลต

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×