การแทรกส่วนการทำซ้ำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณแทรกส่วนการทำซ้ำ บนแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ของคุณ ผู้ใช้สามารถเพิ่มหลายอินสแตนซ์ของส่วนเมื่อพวกเขากรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณได้

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้ส่วนการทำซ้ำ

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

แทรกส่วนที่มีการทำซ้ำ

เคล็ดลับเค้าโครง

เวลาที่ใช้ส่วนการทำซ้ำ

ส่วนการทำซ้ำเป็นตัวควบคุมที่มีตัวควบคุมอื่น และที่ทำซ้ำตามต้องการ ใช้ส่วนการทำซ้ำเมื่อคุณต้องการ

 • รวบรวมหลายอินสแตนซ์ของข้อมูลชนิดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น บนแม่แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้ส่วนการทำซ้ำเพื่อรวบรวมวัตถุประสงค์ของการขายจากทีมการขายของคุณ

 • แสดงจำนวนตัวแปรของข้อมูลบนฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณถูกเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของระเบียนพนักงาน คุณสามารถใช้ส่วนการทำซ้ำเพื่อแสดงระเบียนที่ตรงกันเมื่อผู้ใช้สอบถามฐานข้อมูลจากภายใน InfoPath ถ้าส่งคืนหนึ่งระเบียน ผู้ใช้จะเห็นเฉพาะหนึ่งส่วนบนฟอร์ม ถ้าส่งคืน 10 ระเบียน ผู้ใช้จะเห็น 10 ส่วน

 • หลีกเลี่ยงพื้นที่ตัวยึดเปล่าที่ใช้พื้นที่ที่สำคัญบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

ลองนึกภาพแม่แบบฟอร์มสำหรับการเคลมประกันที่ผู้สมัครต้องแสดงรายชื่อและอายุของผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ ในรุ่นที่เป็นเอกสารของฟอร์มนี้ คุณอาจเห็นเขตข้อมูลตัวยึด 3 เขตข้อมูล ซึ่งสมมุติว่าบุคคลส่วนใหญ่มี ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ 3 หรือ 4 คน ผู้ที่มีมากกว่า 3 คน จะถูกบังคับให้อัดข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่ในความอุปถัมภ์เพิ่มเติมไว้ภายใต้เขตข้อมูลที่มีอยู่ หรือเขียนไว้ด้านหลังของฟอร์ม

ในรุ่นของฟอร์มนี้ใน InfoPath คุณสามารถใช้ส่วนการทำซ้ำเพื่อให้ผู้สมัครสามารถเพิ่มผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ได้มากเท่าที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงลักษณะของฟอร์มนี้ต่อบุคลลที่ทำการกรอกฟอร์มดังกล่าว

ส่วนการทำซ้ำบนฟอร์ม

เมื่อคุณแทรกส่วนการทำซ้ำ บนแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณกำลังแทรกคอนเทนเนอร์เปล่าอย่างจำเป็น สำหรับส่วนการทำซ้ำที่เป็นประโยชน์ คุณต้องแทรกตัวควบคุมอื่นภายในส่วนการทำซ้ำ

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath จะรวมถึงตัวควบคุมที่คล้ายกับส่วนการทำซ้ำ แต่ใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจว่าตัวควบคุมเหล่านี้ตัวใดทำงานดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้อ้างอิงรายการต่อไปนี้

ตารางเสริมแถว    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มแถวหลายแถวในตาราง ให้พิจารณาการใช้ตารางเสริมแถวแทนส่วนการทำซ้ำบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงข้อมูลที่ถูกทำเป็นรายการ เช่น รายการในใบแจ้งหนี้ในรูปแบบตารางเพื่อให้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มแถวเพิ่มเติมในตารางเมื่อจำเป็น สุดท้ายแล้ว การใช้ตารางเสริมแถวแทนส่วนการทำซ้ำ นั้นเป็นเรื่องของการกำหนดลักษณะ ตัวควบคุมทั้งสองจะอนุญาตให้คุณรวบรวมหรือแสดงได้หลายอินสแตนซ์ในข้อมูลชนิดเดียวกัน

ส่วน    ส่วนจะถูกใช้เพื่อจัดระเบียบกลุ่มของตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณใช้ส่วนแทนส่วนการทำซ้ำ ผู้ใช้จะไม่สามารถเพิ่มส่วนเพิ่มเติมในฟอร์มของผู้ใช้ได้

กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ    กลุ่มตัวเลือกมีส่วนสองส่วนหรือมากกว่านั้น ตามค่าเริ่มต้น หนึ่งในส่วนเหล่านี้จะปรากฏบนฟอร์ม ผู้ใช้สามารถเลือกเพื่อแทนที่ส่วนดังกล่าวด้วยส่วนที่แตกต่างกันได้ กลุ่มตัวเลือกยังสามารถถูกแทรกบนฟอร์มได้หลายครั้งโดยผู้ใช้

ส่วนการทำซ้ำแบบเรียกใช้ซ้ำ    เช่นเดียวกับส่วนการทำซ้ำ ส่วนการทำซ้ำแบบเรียกใช้ซ้ำสามารถถูกแทรกได้หลายครั้งบนฟอร์ม เมื่อผู้ใช้แทรกหลายอินสแตนซ์ของส่วนการทำซ้ำ ส่วนใหม่แต่ละส่วนจะถูกแทรกไว้ข้างใต้ส่วนก่อนหน้า ซ้อนกันเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม ด้วยส่วนการทำซ้ำแบบเรียกใช้ซ้ำ ส่วนใหม่แต่ละส่วนจะถูกแทรกภายในส่วนที่มีอยู่ ซึ่งทำให้เกิดชุดของส่วนที่ซ้อนกัน ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการสร้างเนื้อหาแบบลำดับชั้น เช่น เค้าร่าง

ส่วนเพิ่มเติม    ถ้าคุณเพิ่มส่วนการทำซ้ำในแม่แบบฟอร์มของคุณ ส่วนการทำซ้ำจะปรากฏ บนฟอร์มเสมอเมื่อผู้ใช้เปิดเป็นครั้งแรก ในอีกทางหนึ่ง ส่วนเพิ่มเติมจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ของคุณสามารถเลือกว่าจะรวมส่วนเพิ่มเติมบนฟอร์มหรือไม่ ตัวอย่างเช่น บนฟอร์มใบสั่งซื่อ ผู้ใช้บางคนอาจต้องการข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่พวกเขาวางแผนที่จะสั่ง คุณสามารถแทรกส่วนเพิ่มเติม และเพิ่มกล่อง Rich Text ที่มีป้ายชื่อ บันทึกย่อ ภายในส่วนเพิ่มเติมนั้น ผู้ใช้สามารถเพิ่มส่วนเพิ่มเติมถ้าพวกเขาต้องการด้วยการคลิกข้อความแนะนำใต้ส่วนเพิ่มเติม

ตัวควบคุมรายการ    ตัวควบคุมรายการเป็น ชนิดตัวควบคุมการทำซ้ำที่ง่ายที่สุด และเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มได้มากเท่าที่จำเป็นในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการลำดับเลข หรือรายการแบบธรรมดา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อรวบรวมรายการของการกระทำหลายรายการในรายการประเด็น

ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/ตัวควบคุมรายละเอียด    ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/ตัวควบคุมรายละเอียดเป็นชุดของตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องสองตัว ตัวควบคุมข้อมูลหลักเป็นตารางเสริมแถวเสมอ ตัวควบคุมรายละเอียดสามารถเป็นตารางเสริมแถวหรือส่วนการทำซ้ำอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณสามารถใช้ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/ตัวควบคุมรายละเอียดเพื่อเชื่อมโยงตัวควบคุมหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งได้ เพื่อที่ส่วนที่เลือกในตัวควบคุมแรกจะกำหนดได้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะปรากฏในตัวควบคุมที่สอง

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ย้ายตัวชี้ของผู้ใช้ไว้เหนือส่วนการทำซ้ำ ปุ่มสีน้ำเงินที่มีลูกศรจะปรากฏในมุมบนซ้าย นี่เป็นปุ่มเมนูทางลัด ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่มนี้เพื่อดูตัวเลือกสำหรับการแทรกหรือการเอาส่วนการทำซ้ำออก

เมนูทางลัดที่ซ้อนทับกับส่วนการทำซ้ำบนฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

การแทรกส่วนการทำซ้ำ

กระบวนการสำหรับการแทรกส่วนการทำซ้ำต่างกันเล็กน้อยขึ้นกับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่ หรือยึดตามการออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงลักษณะของส่วนการทำซ้ำเมื่อ ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ส่วนการทำซ้ำที่เลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ส่วนการทำซ้ำถูกผูกไว้กับกลุ่มในแหล่งข้อมูลของเทมเพลตฟอร์ ซ้ำปกติแม้ว่าพวกเขาสามารถยังถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่ซ้ำกัน

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ส่วนการทำซ้ำ ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ บนแม่แบบฟอร์มจะถูกผูกกับกลุ่มการทำซ้ำ ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ตัวควบคุมแต่ละตัวในส่วนการทำซ้ำจะถูกผูกกับเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันที่เป็นส่วนของกลุ่มของส่วนการทำซ้ำ

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่ซ้ำบนฟอร์มและกลุ่มที่ซ้ำในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

การแทรกส่วนการทำซ้ำบนแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ส่วนการทำซ้ำ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมในส่วนการทำซ้ำ ให้ลากตัวควบคุมที่คุณต้องการจากบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ลงในส่วนการทำซ้ำบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

  หมายเหตุ: คุณไม่ควรย้ายตัวควบคุมที่มีอยู่แล้วบนเทมเพลตฟอร์ลงในส่วน ยกเว้นเขตข้อมูลของตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มส่วนในแหล่งข้อมูล มิฉะนั้น อาจหยุดการผูกข้อมูลสำหรับตัวควบคุม

 5. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อลงในตัวควบคุม พิมพ์ข้อความที่อยู่ด้านบน

การแทรกส่วนการทำซ้ำบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถเพิ่มส่วนซ้ำกัน ด้วยการลากกลุ่มการทำซ้ำจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรกส่วนที่ซ้ำกันโดยใช้บานหน้าต่างงานตัวควบคุม ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ส่วนการทำซ้ำ

 4. ในกล่องโต้ตอบ การผูกข้อมูลส่วนการทำซ้ำ ให้เลือกกลุ่มการทำซ้ำที่คุณต้องการเก็บข้อมูลส่วนการทำซ้ำ แล้วคลิก ตกลง

 5. เพิ่มตัวควบคุมในส่วนการทำซ้ำ แล้วผูกตัวควบคุมเหล่านั้นกับเขตข้อมูลที่เหมาะสมในแหล่งข้อมูล

 6. InfoPath ใช้ชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่มเป็นป้ายชื่อของตัวควบคุม ถ้าจำเป็น เปลี่ยนข้อความป้ายชื่อ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล เพื่อแทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ให้คลิกขวาที่กลุ่มการทำซ้ำที่คุณต้องการรวมส่วนการทำซ้ำ แล้วคลิก ส่วนการทำซ้ำ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ก่อนที่คุณจะแทรกตัวควบคุมลงในส่วนการทำซ้ำ ให้คิดว่าคุณต้องการจัดเรียงตัวควบคุมเหล่านั้นอย่างไร คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมในลักษณะที่เป็นอิสระด้วยการลากตัวควบคุมลงบนส่วนที่คุณต้องการ หรือถ้าคุณต้องการตัวควบคุมเพิ่มเติมในเค้าโครง คุณสามารถเพิ่มเค้าโครงตารางภายในส่วนการทำซ้ำ แล้วแทรกป้ายชื่อและตัวควบคุมภายในแต่ละเซลล์เพื่อให้ป้ายชื่อและตัวควบคุมถูกจัดแนวอย่างสวยงาม ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ออกแบบฟอร์มได้ใช้เค้าโครงตารางที่มีหนึ่งแถวสามคอลัมน์เพื่อจัดเรียงตัวควบคุมภายในส่วนการทำซ้ำ

ตารางเค้าโครงที่ใช้เพื่อจัดเรียงตัวควบคุมในส่วนการทำซ้ำ

นอกจากการใช้เค้าโครงตาราง คุณสามารถทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของส่วนการทำซ้ำหลายส่วนในครั้งเดียว ให้เลือกส่วนการทำซ้ำที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยน บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก คุณสมบัติ แล้วทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นบนแท็บ ขนาด

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบหรือสีของส่วนการทำซ้ำ ให้เลือกเส้นขอบหรือสีบนแม่แบบฟอร์ม บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา คลิกแท็บ เส้นขอบ แล้วทำการปรับที่จำเป็น

 • เมื่อต้องการดูว่าตัวควบคุมในส่วนการทำซ้ำที่มีข้อความจริงอยู่ของคุณมีลักษณะเป็นอย่างไร ให้คลิก ข้อมูลตัวอย่าง บนเมนู มุมมอง การกระทำนี้จะช่วยคุณได้เห็นลักษณะของฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูล

 • บางครั้งบางคราวข้อความภายในตัวควบคุมในส่วนการทำซ้ำและป้ายชื่อทางซ้ายของตัวควบคุมเหล่านั้นอาจปรากฏว่าต่างจากการจัดแนวเล็กน้อย เมื่อต้องการจัดแนวข้อความและป้ายชื่อเหล่านั้นใหม่อย่างรวดเร็ว ให้คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุม คลิก จัดแนว บนแท็บ ขนาด แล้วคลิก นําไปใช้ ถ้าป้ายชื่อและตัวควบคุมอยู่ในเซลล์ที่ต่างกันในเค้าโครงตาราง ให้คลิกขวาที่เซลล์ที่มีป้ายชื่อ คลิก คุณสมบัติตาราง บนเมนูทางลัด แล้วคลิก กึ่งกลาง ภายใต้ การจัดแนวตามแนวตั้ง บนแท็บ เซลล์

 • เลือกตัวเลือกการทำซ้ำตามแนวตั้ง ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อผู้ใช้เพิ่มส่วนที่ซ้ำกัน ส่วนเหล่านั้นปรากฏในรูปแบบแนวตั้งลงความยาวของฟอร์ม คุณสามารถเลือกที่จะทำให้เกิดซ้ำส่วนขยายตามแนวนอนแทน นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเค้าโครงอื่นทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเทมเพลตฟอร์มที่คล้ายคลึงกับปฏิทิน ตัวเลือกการทำซ้ำตามแนวนอน ไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×