การแทรกสัญลักษณ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบสัญลักษณ์ เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์ที่ไม่ได้อยู่บนคีย์บอร์ดของคุณ (เช่น¼ และ ©) ลงในเขตข้อมูลใด ๆ บนฟอร์มที่ยอมรับข้อความได้ คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบสัญลักษณ์ เมื่อต้องการแทรกอักขระUnicode เช่นสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ( สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ) และอื่น ๆ สัญลักษณ์สกุลเงิน ลงในเขตข้อมูลบนฟอร์ม

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้แบบอักษรแบบขยาย เช่น Arial หรือ Times New Roman คุณสามารถใช้รายการ เซตย่อย เพื่อเลือกจากรายการแบบขยายของอักขระสำหรับแต่ละภาษา รวมทั้งกรีกและรัสเซีย (ซิริลลิก) ถ้ามีอยู่

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกสัญลักษณ์

แทรกอักขระ Unicode

แทรกสัญลักษณ์

คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อแทรกสัญลักษณ์ลงในเขตข้อมูลใดๆ ในฟอร์มซึ่งคุณสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้

  1. คลิกในเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรกสัญลักษณ์

  2. บนเมนู แทรก ให้คลิก สัญลักษณ์

  3. ในกล่อง แบบอักษร ให้คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้

  4. คลิกสองครั้งที่สัญลักษณ์ที่คุณต้องการแทรก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์ที่ใช้ล่าสุดอย่างรวดเร็ว ให้คลิกสองครั้งสัญลักษณ์นั้นในกล่อง สัญลักษณ์ที่ใช้ล่าสุด

บนของเพจ

แทรกอักขระ Unicode

เมื่อคุณเลือกอักขระ Unicode ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ โค้ดอักขระจะปรากฏในกล่อง โค้ดอักขระ ถ้าคุณทราบโค้ดอักขระแล้ว คุณสามารถพิมพ์โค้ดนั้นโดยตรงลงในกล่อง โค้ดอักขระ เพื่อค้นหาอักขระ Unicodeได้

หมายเหตุ: ชื่อที่แสดงอยู่ก่อนกล่อง โค้ดอักขระ เป็นชื่ออักขระอย่างเป็นทางการในมาตรฐาน Unicode 3.0

  1. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรกอักขระ Unicode

  2. บนเมนู แทรก ให้คลิก สัญลักษณ์

  3. ในกล่อง แบบอักษร ให้คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้

  4. ในกล่อง จาก ให้คลิก Unicode (ฐานสิบหก)

  5. ถ้ามีกล่อง เซตย่อย พร้อมใช้งานอยู่ ให้คลิกประเภทย่อย กล่องนี้จะอยู่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

  6. คลิกสองครั้งที่สัญลักษณ์ที่คุณต้องการแทรก

คีย์ลัดสำหรับการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร

ขึ้นอยู่กับเค้าโครงคีย์บอร์ดของคุณ คุณสามารถใช้คีย์ลัดต่อไปนี้เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ( สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ):

รูปแบบแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์อาหรับ ฮิบรู ตุรกี หรือสหรัฐอเมริกา 101

ALT+0128 (แป้นตัวเลข)

แป้นพิมพ์ซิริลลิก

ALT+0136 (แป้นตัวเลข)

แป้นพิมพ์เบลเยียม ดัตช์ในเบลเยียม 120, โครเอเชีย, เช็ก, เช็ก 101, โปรแกรมเมอร์ชาวเช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์ KBD143, เอสโตเนีย, แฟโร, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน (IBM), เยอรมัน (มาตรฐาน), ไอซ์แลนด์, อิตาลี, อิตาลี 142, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลิทัวเนีย (ใหม่), มาซิโดเนีย (FYROM) (ซิริลลิก), นอร์เวย์, โปรตุเกส-KBD163, เซอร์เบีย (ซิริลลิก), เซอร์เบีย (ละติน), สโลวัก, สโลวัก-QWERTY, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, ฝรั่งเศสในสวิตเซอร์แลนด์, เยอรมันในสวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี F 440 หรือแป้นพิมพ์ตุรกี Q 179

ALT GR+E

แป้นพิมพ์กรีก

ALT GR+ Epsilon

แป้นพิมพ์ไอร์แลนด์ ลัตเวีย-QWERTY หรือสหราชอาณาจักร

ALT GR+4

แป้นพิมพ์กรีก ละติน หรือสหรัฐอเมริกาแบบสากล

ALT GR+5

แป้นพิมพ์ฮังการี ฮังการี 101 โปแลนด์ หรือนักเขียนโปรแกรมชาวโปแลนด์

ALT GR+U

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×