การแทรกสัญลักษณ์ เศษส่วน หรืออักขระพิเศษ

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการแทรกอักขระที่ไม่ได้อยู่ในคีย์บอร์ดของคุณ เช่น สัญลักษณ์สกุลเงินต่างประเทศ เครื่องหมายการค้า (™) หรือเศษส่วน เช่น 1/3 สำหรับสัญลักษณ์บางอย่าง คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ การแก้ไขอัตโนมัติ ในการป้อนข้อมูลได้ สำหรับสัญลักษณ์อื่นๆ ให้ไปที่ แทรก > สัญลักษณ์

ใช้แกลเลอรีสัญลักษณ์

 1. เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์อื่นๆ ให้คลิก แทรก > สัญลักษณ์

  คำสั่ง สัญลักษณ์ บนแท็บ แทรก

  แกลเลอรี สัญลักษณ์ จะเปิดขึ้น ซึ่งจะมีสัญลักษณ์อื่นๆ รวมถึงสัญลักษณ์สกุลเงินต่างประเทศเพิ่มเติมรวมอยู่ด้วย

 2. เลือกสัญลักษณ์ที่จะแทรก

 3. เมื่อต้องการดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม ให้คลิก สัญลักษณ์เพิ่มเติม ที่ด้านล่างของแกลเลอรี กล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ จะปรากฏขึ้น

  กล่อง สัญลักษณ์ ใน Word

 4. เลื่อนผ่านรายการของอักขระเพื่อดูสัญลักษณ์ทั้งหมดที่มีให้ใช้งานในฟอนต์ปัจจุบันของคุณ (ข้อความปกติ) ในกล่อง ฟอนต์ โปรดสังเกตว่า ในขณะที่คุณเลื่อน ป้ายชื่อในรายการดรอปดาวน์ เซตย่อย จะมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณต้องการข้ามไปยังเครื่องหมายไม่เท่ากับ ให้เลือก ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ ในกล่อง เซตย่อย

  กล่อง เซตย่อย ในกล่อง สัญลักษณ์

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็นรายการดรอปดาวน์ เซตย่อย ให้ดูที่มุมขวาล่างของกล่องโต้ตอบ และในรายการ จาก ให้เลือก Unicode (hex)

  • Unicode (ฐานสิบหก) ที่เลือกในกล่อง สัญลักษณ์

 5. ถ้าคุณไม่เห็นสิ่งที่คุณต้องการ ให้เลือกฟอนต์อื่นในกล่อง ฟอนต์

 6. เมื่อคุณเห็นสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ ให้คลิก แทรก > ปิด ถ้าคุณไม่ต้องการแทรกสัญลักษณ์ ให้คลิก ยกเลิก

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อความที่เหมือนรูปภาพ ให้สลับไปยังฟอนต์ใดฟอนต์หนึ่งของ Wingding ในกล่อง ฟอนต์

การแก้ไขอัตโนมัติจะแปลงชุดของการกดแป้นเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ บางสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยมีดังนี้

พิมพ์

เมื่อต้องการแทรก

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

เมื่อต้องการดูการกดแป้นอื่นๆ ที่ใช้แปลงเป็นสัญลักษณ์ ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้วเลื่อนรายการบนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ คุณยังสามารถสร้างอักขระ การแก้ไขอัตโนมัติ ของคุณเองได้บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ด้วยการพิมพ์การกดแป้นในกล่อง แทนที่ แล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการให้การกดแป้นนั้นแทนที่ในกล่อง ด้วย

เศษส่วนบางอย่าง (1/4, 1/2 และ 3/4) จะสลับไปเป็นสัญลักษณ์เศษส่วนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ (¼, ½, ¾) แต่แบบอื่นๆ จะไม่เป็นเช่นนั้น (1/3, 2/3, 1/5 เป็นต้น)

 1. เมื่อต้องการสลับเป็นสัญลักษณ์เศษส่วน ให้คลิก แทรก > สัญลักษณ์ > สัญลักษณ์เพิ่มเติม

 2. ในรายการดรอปดาวน์ เซตย่อย ให้คลิก รูปแบบตัวเลข แล้วเลือกเศษส่วน

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็นรายการดรอปดาวน์ เซตย่อย ให้ดูที่มุมขวาล่างของกล่องโต้ตอบ และในรายการ จาก ให้เลือก Unicode (hex)

  • Unicode (ฐานสิบหก) ที่เลือกในกล่อง สัญลักษณ์

 3. คลิก แทรก > ปิด

  เคล็ดลับ: 

  • ใน Word, Outlook, PowerPoint, Excel และ OneNote คุณสามารถใช้การแก้ไขโดยอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์เพื่อแทรกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขโดยอัตโนมัติ คลิกแท็บ การแก้ไขโดยอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์ เพื่อดูรายการของแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถพิมพ์ลงในเอกสารของคุณเพื่อแทรกสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ได้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความเมื่อคุณพิมพ์ ไว้แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเลือกตัวเลือก ใช้กฎการแก้ไขโดยอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์นอกขอบเขตทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่ในเอกสาร

  • ใน Word, Outlook และ PowerPoint คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติเพื่อแปลงเศษส่วนที่พิมพ์ให้เป็นสัญลักษณ์เศษส่วน คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ บนแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ ภายใต้ แทนที่เมื่อคุณพิมพ์ ให้เลือก แทนเศษส่วน (1/2) ด้วยสัญลักษณ์เศษส่วน (½)เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกอักขระพิเศษ

 2. คลิก แทรก > สัญลักษณ์ > สัญลักษณ์เพิ่มเติม

 3. ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ ให้คลิกแท็บ อักขระพิเศษ

 4. ดับเบิลคลิกที่อักขระที่คุณต้องการแทรก

 5. คลิก ปิด

เมื่อคุณเลือกอักขระ ASCII (ทศนิยม) หรือ Unicode ในกล่องโต้ตอบ Symbol โค้ดอักขระของสัญลักษณ์จะปรากฏในกล่อง Character code ถ้าคุณทราบโค้ดอักขระอยู่แล้ว คุณสามารถพิมพ์ลงในกล่อง โค้ดอักขระ ได้โดยตรงเพื่อค้นหาอักขระ ASCII หรือ Unicode

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกชุดอักขระที่ถูกต้อง — ตัวอย่างเช่น ASCII (hex) — ในกล่อง จาก มิฉะนั้น เมื่อคุณพิมพ์โค้ดอักขระ อักขระที่แสดงอาจไม่ใช่อักขระที่คุณต้องการ

ชื่อที่แสดงอยู่ก่อนกล่อง โค้ดอักขระ คือชื่ออักขระอย่างเป็นทางการตามมาตรฐาน ASCII หรือ Unicode

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกอักขระ ASCII หรือ Unicode

 2. คลิก แทรก > สัญลักษณ์ >สัญลักษณ์เพิ่มเติม

 3. บนกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ ในกล่อง ฟอนต์ ให้คลิกฟอนต์ที่คุณต้องการ

 4. ในกล่อง จาก ให้คลิก ASCII (ทศนิยมl), ASCII (hex) หรือ Unicode

 5. ถ้ากล่อง เซตย่อย พร้อมให้ใช้งาน ให้เลือกเซตย่อยของอักขระ

 6. ดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ที่คุณต้องการแทรก

 7. คลิก ปิด

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแทรกอักขระ ASCII (ทศนิยม) โดยไม่เปิดกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า NUM LOCK เปิดอยู่ แล้วกดแป้น ALT ค้างไว้ขณะที่คุณพิมพ์ 0 และโค้ดอักขระบนแป้นตัวเลข (ไม่ใช่แป้นตัวเลขที่แถวบนสุดของคีย์บอร์ด) แล้วปล่อยแป้น ALT สามารถพิมพ์เฉพาะโค้ดอักขระ ASCII (ทศนิยม) ลงในสิ่งพิมพ์

บอล Harvey คือสัญลักษณ์ทรงกลมที่สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเชิงคุณภาพ

บอล Harvey คือสัญลักษณ์ทรงกลมที่ใช้เพื่อสื่อสารระหว่างข้อมูลคุณภาพเชิงเปรียบเทียบ
 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสัญลักษณ์

 2. คลิก แทรก > สัญลักษณ์ (หรือคลิก แทรก > สัญลักษณ์ > สัญลักษณ์เพิ่มเติม)

  กล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ จะเปิดขึ้น

 3. เปิดรายการดรอปดาวน์ ฟอนต์ แบบเรียงอักษร และเลือกฟอนต์ Unicode ที่ติดตั้งอยู่กับเวอร์ชัน Office ของคุณ:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016)

 4. ในกล่อง เซตย่อย ให้เลือก รูปร่างเรขาคณิต

  ฟอนต์ Unicode ในกล่องโต้ตอบ แทรกสัญลักษณ์ จะมีสัญลักษณ์บอล Harvey
 5. เลือกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิก แทรก

 6. คลิก ปิด ถ้าคุณแทรกสัญลักษณ์เสร็จแล้ว

ปรับขนาด

เมื่อคุณแทรกสัญลักษณ์แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนขนาดหรือสีโดยใช้แท็บหน้าแรกหรือไฟล์ของ Ribbon ดู เปลี่ยนขนาดฟอนต์ สำหรับคำแนะนำเฉพาะ

ให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์จะถูกรวมไว้ถ้าคุณแชร์งานนำเสนอ

เมื่อคุณแทรกสัญลักษณ์เหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณ ฝัง ฟอนต์ในเอกสารของคุณ มิฉะนั้น ถ้าเอกสารถูกแชร์กับบุคคลอื่นและเปิดบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ไม่ได้ติดตั้งฟอนต์แบบเดียวกัน อักขระสัญลักษณ์อาจดูไม่เหมือนกับที่ต้องการ เมื่อต้องการฝังฟอนต์ ให้เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > บันทึก > รักษาความเที่ยงตรงเมื่อแชร์ > ฝังฟอนต์ในไฟล์นี้ ให้ดูบทความนี้ ฝังฟอนต์ใน Word, PowerPoint และ Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

การแทรกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

เลือกตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติสำหรับการทำตัวพิมพ์ใหญ่ การสะกด และสัญลักษณ์

กำหนดค่าหรือปิดการจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ (การจัดรูปแบบอัตโนมัติ)

แท็บสัญลักษณ์   

ฟอนต์      กำหนดฟอนต์ข้อความที่ใช้ชุดอักขระเพื่อแทรกสัญลักษณ์และอักขระพิเศษ ในกล่อง ให้เลือกชื่อฟอนต์

เซตย่อย      กำหนดเซตย่อยของอักขระพิเศษสำหรับฟอนต์ที่เลือก ถ้ามี เซตย่อยฟอนต์อาจรวมถึงรายการอักขระภาษาส่วนขยาย เช่น กรีกและรัสเซีย (ซิริลลิก) หรือประเภทอักขระ เช่น สัญลักษณ์สกุลเงิน ในกล่อง ให้เลือกชื่อเซตย่อย

รายการสัญลักษณ์     แสดงรายการสัญลักษณ์ทั้งหมดที่สามารถแทรกจากฟอนต์และเซตย่อยที่เลือก

สัญลักษณ์ที่ใช้ล่าสุด      รายการสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยที่สุดที่ถูกแทรก

คำอธิบาย      ใส่คำอธิบายที่มีความหมายสำหรับสัญลักษณ์ที่เลือก เช่น ถ้าเลือกสัญลักษณ์ £ คำอธิบายจะแสดงว่า สัญลักษณ์ปอนด์.

โค้ดอักขระ      จะแสดงหรือยอมรับโค้ดที่ใส่ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อแสดงสัญลักณ์

จาก     กำหนดอักขระที่ตั้งไว้ตามโค้ดอักขระที่อ้างอิง ASCII การเข้ารหัสอักขระมาตรฐานโดยอ้างอิงจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระที่อนุญาตให้ภาษาเขียนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดในโลกสามารถแสดงได้โดยใช้ชุดอักขระเดียว

แท็ปอักขระพิเศษ   

อักขระ      รายการชุดอักขระพิเศษที่ใช้งานบ่อยและคำอธิบายอักขระ

แป้นพิมพ์ลัด      รายการแป้นพิมพ์ลัดที่มอบหมายสำหรับอักษรพิเศษแต่ละตัวในรายการ

ฟอนต์     กำหนดฟอนต์ข้อความที่ใช้ชุดอักขระเพื่อแทรกสัญลักษณ์และอักขระพิเศษ ในกล่อง ให้เลือกชื่อฟอนต์

เซตย่อย     กำหนดเซตย่อยของอักขระพิเศษสำหรับฟอนต์ที่เลือก ถ้ามี เซตย่อยฟอนต์อาจรวมถึงรายการอักขระภาษาส่วนขยาย เช่น กรีกและรัสเซีย (ซิริลลิก) หรือประเภทอักขระ เช่น สัญลักษณ์สกุลเงิน ในกล่อง ให้เลือกชื่อเซตย่อย

รายการสัญลักษณ์     แสดงรายการสัญลักษณ์ทั้งหมดที่สามารถแทรกจากฟอนต์และเซตย่อยที่เลือก

สัญลักษณ์ที่ใช้ล่าสุด     รายการสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยที่สุดที่ถูกแทรก

คำอธิบาย    ใส่คำอธิบายที่มีความหมายสำหรับสัญลักษณ์ที่เลือก เช่น ถ้าเลือกสัญลักษณ์ £ คำอธิบายจะแสดงว่า สัญลักษณ์ปอนด์

โค้ดอักขระ     จะแสดงหรือยอมรับโค้ดที่ใส่ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อแสดงสัญลักณ์

จาก     กำหนดอักขระที่ตั้งไว้ตามรหัสอักขระที่อ้างอิง ASCII การเข้ารหัสอักขระมาตรฐานโดยอ้างอิงจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระที่อนุญาตให้ภาษาเขียนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดในโลกสามารถแสดงได้โดยใช้ชุดอักขระเดียว

ฟอนต์     กำหนดฟอนต์ข้อความที่ใช้ชุดอักขระเพื่อแทรกสัญลักษณ์และอักขระพิเศษ ในกล่อง ให้เลือกชื่อฟอนต์

เซตย่อย     กำหนดเซตย่อยของอักขระพิเศษสำหรับฟอนต์ที่เลือก ถ้ามี เซตย่อยฟอนต์อาจรวมถึงรายการอักขระภาษาส่วนขยาย เช่น กรีกและรัสเซีย (ซิริลลิก) หรือประเภทอักขระ เช่น สัญลักษณ์สกุลเงิน ในกล่อง ให้เลือกชื่อเซตย่อย

รายการสัญลักษณ์     แสดงรายการสัญลักษณ์ทั้งหมดที่สามารถแทรกจากฟอนต์และเซตย่อยที่เลือก

สัญลักษณ์ที่ใช้ล่าสุด     รายการสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยที่สุดที่ถูกแทรก

คำอธิบาย     ใส่คำอธิบายที่มีความหมายสำหรับสัญลักษณ์ที่เลือก เช่น ถ้าเลือกสัญลักษณ์ £ คำอธิบายจะแสดงว่า สัญลักษณ์ปอนด์.

โค้ดอักขระ    จะแสดงหรือยอมรับโค้ดที่ใส่ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อแสดงสัญลักณ์

จาก     กำหนดอักขระที่ตั้งไว้ตามรหัสอักขระที่อ้างอิง ASCII การเข้ารหัสอักขระมาตรฐานโดยอ้างอิงจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระที่อนุญาตให้ภาษาเขียนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดในโลกสามารถแสดงได้โดยใช้ชุดอักขระเดียว

ฟอนต์     กำหนดฟอนต์ข้อความที่ใช้ชุดอักขระเพื่อแทรกสัญลักษณ์และอักขระพิเศษ ในกล่อง ให้เลือกชื่อฟอนต์

เซตย่อย     กำหนดเซตย่อยของอักขระพิเศษสำหรับฟอนต์ที่เลือก ถ้ามี เซตย่อยฟอนต์อาจรวมถึงรายการอักขระภาษาส่วนขยาย เช่น กรีกและรัสเซีย (ซิริลลิก) หรือประเภทอักขระ เช่น สัญลักษณ์สกุลเงิน ในกล่อง ให้เลือกชื่อเซตย่อย

รายการสัญลักษณ์     แสดงรายการสัญลักษณ์ทั้งหมดที่สามารถแทรกจากฟอนต์และเซตย่อยที่เลือก

สัญลักษณ์ที่ใช้ล่าสุด     รายการสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยที่สุดที่ถูกแทรก

คำอธิบาย     ใส่คำอธิบายที่มีความหมายสำหรับสัญลักษณ์ที่เลือก เช่น ถ้าเลือกสัญลักษณ์ £ คำอธิบายจะแสดงว่า สัญลักษณ์ปอนด์.

โค้ดอักขระ     จะแสดงหรือยอมรับโค้ดที่ใส่ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อแสดงสัญลักณ์

จาก     กำหนดอักขระที่ตั้งไว้ตามรหัสอักขระที่อ้างอิง ASCII การเข้ารหัสอักขระมาตรฐานโดยอ้างอิงจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระที่อนุญาตให้ภาษาเขียนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดในโลกสามารถแสดงได้โดยใช้ชุดอักขระเดียว

แท็บสัญลักษณ์   

ฟอนต์     กำหนดฟอนต์ข้อความที่ใช้ชุดอักขระเพื่อแทรกสัญลักษณ์และอักขระพิเศษ ในกล่อง ให้เลือกชื่อฟอนต์

เซตย่อย     กำหนดเซตย่อยของอักขระพิเศษสำหรับฟอนต์ที่เลือก ถ้ามี เซตย่อยฟอนต์อาจรวมถึงรายการอักขระภาษาส่วนขยาย เช่น กรีกและรัสเซีย (ซิริลลิก) หรือประเภทอักขระ เช่น สัญลักษณ์สกุลเงิน ในกล่อง ให้เลือกชื่อเซตย่อย

รายการสัญลักษณ์     แสดงรายการสัญลักษณ์ทั้งหมดที่สามารถแทรกจากฟอนต์และเซตย่อยที่เลือก

สัญลักษณ์ที่ใช้ล่าสุด     รายการสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยที่สุดที่ถูกแทรก

คำอธิบาย     ใส่คำอธิบายที่มีความหมายสำหรับสัญลักษณ์ที่เลือก เช่น ถ้าเลือกสัญลักษณ์ £ คำอธิบายจะแสดงว่า สัญลักษณ์ปอนด์.

โค้ดอักขระ     จะแสดงหรือยอมรับโค้ดที่ใส่ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อแสดงสัญลักณ์

จาก     กำหนดอักขระที่ตั้งไว้ตามรหัสอักขระที่อ้างอิง ASCII การเข้ารหัสอักขระมาตรฐานโดยอ้างอิงจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระที่อนุญาตให้ภาษาเขียนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดในโลกสามารถแสดงได้โดยใช้ชุดอักขระเดียว

แท็ปอักขระพิเศษ   

อักขระ     รายการชุดอักขระพิเศษที่ใช้งานบ่อยและคำอธิบายอักขระ

แป้นพิมพ์ลัด     รายการแป้นพิมพ์ลัดที่มอบหมายสำหรับอักษรพิเศษแต่ละตัวในรายการ

ฟอนต์     กำหนดฟอนต์ข้อความที่ใช้ชุดอักขระเพื่อแทรกสัญลักษณ์และอักขระพิเศษ ในกล่อง ให้เลือกชื่อฟอนต์

เซตย่อย     กำหนดเซตย่อยของอักขระพิเศษสำหรับฟอนต์ที่เลือก ถ้ามี เซตย่อยฟอนต์อาจรวมถึงรายการอักขระภาษาส่วนขยาย เช่น กรีกและรัสเซีย (ซิริลลิก) หรือประเภทอักขระ เช่น สัญลักษณ์สกุลเงิน ในกล่อง ให้เลือกชื่อเซตย่อย

รายการสัญลักษณ์     แสดงรายการสัญลักษณ์ทั้งหมดที่สามารถแทรกจากฟอนต์และเซตย่อยที่เลือก

สัญลักษณ์ที่ใช้ล่าสุด     รายการสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยที่สุดที่ถูกแทรก

คำอธิบาย     ใส่คำอธิบายที่มีความหมายสำหรับสัญลักษณ์ที่เลือก เช่น ถ้าเลือกสัญลักษณ์ £ คำอธิบายจะแสดงว่า สัญลักษณ์ปอนด์.

โค้ดอักขระ     จะแสดงหรือยอมรับโค้ดที่ใส่ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อแสดงสัญลักณ์

จาก     กำหนดอักขระที่ตั้งไว้ตามรหัสอักขระที่อ้างอิง ASCII การเข้ารหัสอักขระมาตรฐานโดยอ้างอิงจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระที่อนุญาตให้ภาษาเขียนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดในโลกสามารถแสดงได้โดยใช้ชุดอักขระเดียว

แท็บสัญลักษณ์   

ฟอนต์      กำหนดฟอนต์ข้อความที่ใช้ชุดอักขระเพื่อแทรกสัญลักษณ์และอักขระพิเศษ ในกล่อง ให้เลือกชื่อฟอนต์

เซตย่อย      กำหนดเซตย่อยของอักขระพิเศษสำหรับฟอนต์ที่เลือก ถ้ามี เซตย่อยฟอนต์อาจรวมถึงรายการอักขระภาษาส่วนขยาย เช่น กรีกและรัสเซีย (ซิริลลิก) หรือประเภทอักขระ เช่น สัญลักษณ์สกุลเงิน ในกล่อง ให้เลือกชื่อเซตย่อย

รายการสัญลักษณ์     แสดงรายการสัญลักษณ์ทั้งหมดที่สามารถแทรกจากฟอนต์และเซตย่อยที่เลือก

สัญลักษณ์ที่ใช้ล่าสุด      รายการสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยที่สุดที่ถูกแทรก

คำอธิบาย      ใส่คำอธิบายที่มีความหมายสำหรับสัญลักษณ์ที่เลือก เช่น ถ้าเลือกสัญลักษณ์ £ คำอธิบายจะแสดงว่า สัญลักษณ์ปอนด์.

โค้ดอักขระ      จะแสดงหรือยอมรับโค้ดที่ใส่ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อแสดงสัญลักณ์

จาก     กำหนดอักขระที่ตั้งไว้ตามโค้ดอักขระที่อ้างอิง ASCII การเข้ารหัสอักขระมาตรฐานโดยอ้างอิงจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระที่อนุญาตให้ภาษาเขียนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดในโลกสามารถแสดงได้โดยใช้ชุดอักขระเดียว

แก้ไขอัตโนมัติ      แสดงกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ ที่คุณสามารถกำหนดวลีข้อความที่สามารถแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ที่เลือกเมื่อใดก็ตามที่พิมพ์ข้อความ

แป้นพิมพ์ลัด      แสดงกล่องโต้ตอบ คีย์บอร์ดแบบกำหนดเอง ที่คุณสามารถกำหนดแป้นพิมพ์ลัดที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ที่เลือกได้

แท็ปอักขระพิเศษ   

อักขระ      รายการชุดอักขระพิเศษที่ใช้งานบ่อยและคำอธิบายอักขระ

แป้นพิมพ์ลัด      รายการแป้นพิมพ์ลัดที่มอบหมายสำหรับอักษรพิเศษแต่ละตัวในรายการ

แก้ไขอัตโนมัติ      แสดงกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ ที่คุณสามารถกำหนดวลีข้อความที่จะแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ที่เลือกเมื่อใดก็ตามที่พิมพ์ข้อความ

แป้นพิมพ์ลัด     แสดงกล่องโต้ตอบ คีย์บอร์ดแบบกำหนดเอง ที่คุณสามารถกำหนดแป้นพิมพ์ลัดที่เกี่ยวข้องกับอักขระพิเศษที่เลือกได้

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×