การแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในแผ่นงาน

ไม่เหมือนกับ Microsoft Word Microsoft Excel จะไม่ให้ปุ่มที่ใช้สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย อย่างไรก็ตาม มีหลายวิธีที่คุณสามารถเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยให้กับเวิร์กชีตใน Excel ได้

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในเซลล์

แทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยลงในเซลล์

เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปยังเซลล์อย่างรวดเร็ว ให้ดับเบิลคลิกในเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้น กด ALT+7 หรือ ALT+9 โดยใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขบนแป้นพิมพ์มาตรฐานของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพิ่มเติมภายในเซลล์เดียวกัน ให้กด ALT+ENTER เพื่อเพิ่มตัวแบ่งบรรทัดภายในเซลล์ จากนั้น กดแป้นพิมพ์ลัด ALT+7 หรือ ALT+9 ซ้ำ

หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่มีแป้นพิมพ์ตัวเลขบนแป้นพิมพ์มาตรฐานของคุณหรือกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์แลปท็อป คุณสามารถเปิดใช้งาน Num Lock เพื่อให้คุณมีแป้นพิมพ์ตัวเลขไว้ใช้ได้ บนแลปท็อปส่วนใหญ่ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Num Lock ให้คุณกด SHIFT+Num Lock หรือ Fn+Num Lock ถ้าแลปท็อปของคุณ (โดยเฉพาะรุ่นที่มีขนาดเล็ก เช่น เน็ตบุ๊ก) ไม่มีแป้น Num Lock ให้ดูเอกสารประกอบของเครื่องเพื่อเรียนรู้วิธีเปิดใช้งานแป้น Num Lock

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยลงในเซลล์ว่างบนแผ่นงาน ให้คลิกที่เซลล์

   เคล็ดลับ: ทำขั้นตอนนี้เมื่อคุณต้องการแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในอีกคอลัมน์หนึ่งที่ไม่ใช่คอลัมน์ที่มีรายการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยลงในเซลล์ที่มีรายการ ให้คลิกสองครั้งที่เซลล์นั้น จากนั้นวางจุดแทรกในตำแหน่งที่คุณต้องการให้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยปรากฏขึ้น

   เคล็ดลับ: ทำขั้นตอนนี้เมื่อคุณต้องการให้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและข้อมูลในรายการปรากฏในเซลล์เดียวกัน เมื่อต้องการแยกข้อความที่มีอยู่ขึ้นเป็นบรรทัดใหม่ หรือต้องการแทรกบรรทัดใหม่ในเซลล์เพื่อที่คุณจะสามารถสร้างรายการได้ ให้กด ALT+ENTER

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ (Excel 2010-2016) หรือกลุ่ม ข้อความ (Excel 2007) ให้คลิก สัญลักษณ์

  คำสั่ง สัญลักษณ์ บนแท็บ แทรก
 3. ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ บนแท็บ สัญลักษณ์ ในช่อง แบบอักษร ให้คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้

 4. ในกล่อง สัญลักษณ์ ให้ใช้แถบเลื่อนเพื่อระบุตำแหน่งของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการแทรก

  เคล็ดลับ: ฟอนต์ที่แตกต่างกันให้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ถ้าฟอนต์ไม่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือสัญลักษณ์อื่นที่คุณต้องการ ให้ลองเลือกฟอนต์ เช่น Wingdings

 5. คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการ คลิก แทรก และคลิก ปิด

 6. เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพิ่มเติมให้กับเซลล์เดิม ให้กด ALT+ENTER เพื่อเพิ่มตัวแบ่งบรรทัดภายในเซลล์เดิม

  • ถ้าคุณแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในเซลล์ที่มีข้อความ คุณจะสามารถคัดลอกและวางสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยลงในตำแหน่งอื่นในข้อความของเซลล์นั้นหรือในข้อความของเซลล์อื่น

  • ถ้าคุณแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยลงในเซลล์ของตัวเอง คุณสามารถลาก จุดจับเติม จุดจับเติม เพื่อทำซ้ำสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในเซลล์ที่อยู่ติดกัน

   หมายเหตุ: จุดจับเติมจะแสดงตามค่าเริ่มต้น แต่ถ้าไม่มีให้ใช้งาน คุณจะต้องแสดงจุดจับเติมก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแสดงจุดจับเติม ให้ดู แสดงหรือซ่อนจุดจับเติม

คัดลอกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจาก Word

ถ้าคุณได้สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใน Word แล้ว และต้องการคัดลอกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยนั้นลงใน Excel ให้ทำดังต่อไปนี้:

คัดลอกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใน Word ลงใน Excel ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเพิ่มรายการรสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั้งรายการไปยังเซลล์เดียว ให้ดับเบิลคลิกในเซลล์ที่คุณต้องการวางรายการรสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้น กด CRTL+V

 • เมื่อต้องการเพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปยังเวิร์กชีตเพื่อให้แต่ละรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยปรากฏในแถวของตัวเอง ให้คลิกในเซลล์ (อย่าดับเบิลคลิก) ที่คุณต้องการให้ข้อมูลของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแรกปรากฏขึ้น จากนั้น กด CRTL+V

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×