การแทรกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ เพื่อแทรกสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ¼ และ © หรืออักขระพิเศษต่างๆ เช่น เส้นประยาว (—) หรือจุดไข่ปลา (…) ที่ไม่มีอยู่บนแป้นพิมพ์ของคุณ รวมทั้งอักขระ Unicode

ชนิดของสัญลักษณ์และอักขระที่คุณสามารถแทรกจะขึ้นอยู่กับแบบอักษรที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น แบบอักษรบางชนิดอาจมีเศษส่วน (¼) อักขระสากล (Ç, ë) และสัญลักษณ์ทางการเงินสากล (£, ¥) แบบอักษรสัญลักษณ์ที่มีอยู่แล้วภายในจะประกอบด้วยสัญลักษณ์ลูกศร สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ คุณอาจมีแบบอักษรสัญลักษณ์เพิ่มเติม เช่น Wingdings ซึ่งมีสัญลักษณ์สำหรับตกแต่งด้วย

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ ได้ ให้ย้ายตัวชี้ไปยังมุมขวาล่างของกล่องโต้ตอบจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสองทาง จากนั้นลากให้เป็นขนาดที่คุณต้องการ

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกสัญลักษณ์

แทรกอักขระพิเศษ

แทรกอักขระ Unicode

แทรกสัญลักษณ์

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสัญลักษณ์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการในรายการแบบดรอปดาวน์

  • ถ้าสัญลักษณะที่คุณต้องการแทรกไม่อยู่ในรายการ ให้คลิก สัญลักษณ์เพิ่มเติม ในกล่อง แบบอักษร คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการ คลิกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการแทรก จากนั้นให้คลิก แทรก

   หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้แบบอักษรส่วนเพิ่ม เช่น Arial หรือ Times New Roman รายการ เซตย่อย จะปรากฏ ให้ใช้รายการนี้เลือกจากรายการส่วนเพิ่มของอักขระภาษา รวมทั้ง ภาษากรีกและรัสเซีย (ซิริลลิก) ถ้ามี

 4. คลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

แทรกอักขระพิเศษ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกอักขระพิเศษ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์ จากนั้นคลิก สัญลักษณ์เพิ่มเติม

 3. คลิกแท็บ อักขระพิเศษ

 4. คลิกอักขระที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิก แทรก

 5. คลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

แทรกอักขระ Unicode

คุณสามารถแทรกอักขระ Unicode ลงในเอกสารโดยการเลือกอักขระจากกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์หรือโดยการพิมพ์โค้ดอักขระลงในเอกสารโดยตรง

เลือกอักขระ Unicode จากกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์

เมื่อคุณเลือกอักขระ Unicode ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ โค้ดอักขระของสัญลักษณ์จะปรากฏในกล่อง โค้ดอักขระ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกอักขระ Unicode

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์ จากนั้นคลิก สัญลักษณ์เพิ่มเติม

 3. บนแท็บ สัญลักษณ์ ในกล่อง แบบอักษร ให้คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการ

 4. ในกล่อง จาก ให้คลิก Unicode (ฐานสิบหก)

 5. ถ้ากล่อง เซตย่อย พร้อมให้ใช้งาน ให้คลิกเซตย่อยของอักขระ

 6. คลิกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิก แทรก

 7. คลิก ปิด

ใช้แป้นพิมพ์แทรกโค้ดอักขระ Unicode ในเอกสาร

ถ้าคุุณทราบโค้ดอักขระ คุณสามารถใส่โค้ดในเอกสารของคุณแล้วกด ALT+X เพื่อแปลงโค้ดเป็นอักขระ ตัวอย่างเช่น กด 002A จากนั้นกด ALT+X เพื่อสร้าง * นอกจากนี้ การย้อนกลับก็ใช้งานได้เช่นกัน เมื่อต้องการแสดงโค้ดอักขระสำหรับอักขระที่มีอยู่แล้วในเอกสารของคุณ ให้วางจุดแทรกหลังอักขระนั้นโดยตรงแล้วกด ALT+X

ถ้า ALT+X กำลังแปลงโค้ดอักขระที่ไม่ถูกต้อง คุณอาจเลือกโค้ดอักขระที่ถูกต้องก่อนที่จะกด ALT+X หรือคุณสามารถนำหน้าโค้ดด้วยตัวอักษร “U+”  สมมติว่าคุณต้องการข้อความ “1µ” “B5” คือ Unicode ของ “µ” แต่การพิมพ์ “1B5” แล้วกด ALT+X จะได้ผลลัพธ์ “Ƶ”  คุณสามารถพิมพ์ “1U+B5” แล้วกด ALT+Z หรือคุณสามารถพิมพ์ “1B5” เลือก “B5” แล้วกด ALT+X แทน  ไม่ว่าวิธีใดก็จะได้ผลลัพธ์เป็นข้อความที่ต้องการ

ค้นหาโค้ดอักขระ Unicode

เมื่อคุณเลือกอักขระ Unicode ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ โค้ดอักขระของสัญลักษณ์จะปรากฏในกล่อง โค้ดอักขระ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์ จากนั้นคลิก สัญลักษณ์เพิ่มเติม

 2. บนแท็บ สัญลักษณ์ ในกล่อง แบบอักษร ให้คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการ

 3. ในกล่อง จาก ให้คลิก Unicode (ฐานสิบหก)

 4. โค้ดอักขระ Unicode จะถูกแสดงในกล่อง รหัสอักขระ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

การแทรกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×