การแทรกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Word คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ลงในสมการหรือข้อความโดยใช้เครื่องมือสมการ

  1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิกลูกศรภายใต้ สมการ แล้วคลิก แทรกสมการใหม่

    เมนูสมการ

  2. ภายใต้ เครื่องมือสมการ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม

    คลิกลูกศรเพิ่มเติมเพื่อค้นหาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  3. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากชื่อของสัญลักษณ์ที่ตั้ง แล้ว เลือกสัญลักษณ์ที่ตั้งที่คุณต้องการแสดง

  4. คลิกที่สัญลักษณ์ที่คุณต้องการแทรก

ชุดสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งาน

ชุดสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้พร้อมใช้งานในกลุ่ม สัญลักษณ์ ใน Word หลังจากที่คลิกเมนู เพิ่มเติม ให้คลิกเมนูทางด้านบนของรายการสัญลักษณ์เพื่อดูสัญลักษณ์แต่ละกลุ่ม

ชุดสัญลักษณ์

เซตย่อย

คำจำกัดความ

คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

ไม่มี

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้บ่อย เช่น > และ <

ตัวอักษรภาษากรีก

ตัวพิมพ์เล็ก

ตัวอักษรพิมพ์เล็กจากตัวอักษรภาษากรีก

ตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จากตัวอักษรภาษากรีก

สัญลักษณ์ที่เหมือนตัวอักษร

ไม่มี

สัญลักษณ์ที่คล้ายกับตัวอักษร

ตัวดำเนินการ:

ตัวดำเนินการไบนารีทั่วไป

สัญลักษณ์ที่ดำเนินการกับจำนวนสองจำนวน เช่น + และ ÷

ตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ทั่วไป

สัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองนิพจน์ เช่น = และ ~

ตัวดำเนินการ N-ary พื้นฐาน

ตัวดำเนินการที่ดำเนินการในช่วงของตัวแปรหรือพจน์

ตัวดำเนินการไบนารีขั้นสูง

สัญลักษณ์เพิ่มเติมที่ดำเนินการกับจำนวนสองจำนวน

ตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ขั้นสูง

สัญลักษณ์เพิ่มเติมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองนิพจน์

ลูกศร

ไม่มี

สัญลักษณ์ที่ระบุทิศทาง

ความสัมพันธ์เชิงปฏิเสธ

ไม่มี

สัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์เชิงปฏิเสธ

สคริปต์

สคริปต์

แบบตัวพิมพ์ Script ทางคณิตศาสตร์

Frakturs

แบบตัวพิมพ์ Fraktur ทางคณิตศาสตร์

ขีดเส้นสองเส้น

แบบตัวพิมพ์แบบขีดเส้นสองเส้นทางคณิตศาสตร์

เรขาคณิตวิเคราะห์

ไม่มี

สัญลักษณ์ทรงเรขาคณิตที่ใช้ทั่วไป

ดูเพิ่มเติม

แทรกสัญลักษณ์

แทรกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×