การแทรกวันที่และเวลาลงในฟอร์มหรือรายงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองเค้าโครง

  วิธีการ

  ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงาน แล้วคลิกมุมมองเค้าโครง รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกวันและเวลา รูปปุ่ม

  กล่องโต้ตอบ วันที่และเวลา จะปรากฏขึ้น

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมวันที่ ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีวันที่

 4. ถ้าคุณต้องการให้มีวันที่อยู่ด้วย ให้คลิกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการใช้

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมเวลา ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีเวลา

 6. ถ้าคุณต้องการให้มีเวลาอยู่ด้วย ให้คลิกรูปแบบเวลาที่คุณต้องการใช้

  ตัวอย่างของข้อมูลวันที่และเวลาในรูปแบบต่างๆ ที่คุณเลือกจะปรากฏในพื้นที่ ตัวอย่าง ของกล่องโต้ตอบ

 7. ให้คลิก ตกลง

  ข้อมูลวันที่และเวลาถูกเพิ่มลงในฟอร์มหรือรายงาน

หมายเหตุ: บนฟอร์ม เขตข้อมูลวันที่และเวลาจะแสดงวันที่และเวลาของระบบที่มีการเปิดฟอร์มนั้นขึ้นมา ส่วนบนรายงาน เขตข้อมูลวันที่และเวลาจะแสดงวันที่และเวลาของระบบเมื่อหน้าที่มีเขตข้อมูลวันที่และเวลานั้นถูกพิมพ์หรือแสดงตัวอย่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×