การแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันไว้ในเซลล์

การแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันไว้ในเซลล์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการใส่วันที่และเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดายขณะที่จัดทำบันทึกเวลาของกิจกรรมต่างๆ หรือบางทีคุณอาจต้องการแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในเซลล์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการคำนวณสูตรใหม่ การแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันในเซลล์ทำได้หลายวิธีด้วยกัน

แทรกวันที่หรือเวลาแบบคงที่ลงในเซลล์ Excel

ค่าคงที่ในเวิร์กชีตคือค่าที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวิร์กชีตถูกคำนวณใหม่หรือเปิดขึ้น เมื่อคุณกดแป้นพร้อมกัน เช่น Ctrl+; เพื่อแทรกวันที่ปัจจุบันในเซลล์ Excel จะ “สร้าง Snapshot” ของวันที่ปัจจุบันดังกล่าว แล้วแทรกวันที่นั้นลงในเซลล์ เนื่องจากค่าของเซลล์นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงถือว่าเป็นค่าคงที่

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแทรกวันที่หรือเวลาปัจจุบันลงไป

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกวันที่ปัจจุบัน ให้กด Ctrl+; (เครื่องหมายอัฒภาค)

  • เมื่อต้องการแทรกเวลาปัจจุบัน ให้กด Ctrl+Shift+; (เครื่องหมายอัฒภาค)

  • เมื่อต้องการแทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน ให้กด Ctrl+; (เครื่องหมายอัฒภาค) กด Space แล้วกด Ctrl+Shift+; (เครื่องหมายอัฒภาค)

เปลี่ยนรูปแบบวันที่หรือเวลา

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวันที่หรือเวลา ให้คลิกขวาที่เซลล์ แล้วเลือก จัดรูปแบบเซลล์ จากนั้น บนกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ในแท็บ ตัวเลข ภายใต้ ประเภท ให้คลิก วันที่ หรือ เวลา และในรายการ ชนิด ให้เลือกชนิด แล้วคลิก ตกลง

แทรกวันที่หรือเวลาแบบคงที่ลงในเซลล์ Excel

ค่าคงที่ในเวิร์กชีตคือค่าที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวิร์กชีตถูกคำนวณใหม่หรือเปิดขึ้น เมื่อคุณกดแป้นพร้อมกัน เช่น Ctrl+; เพื่อแทรกวันที่ปัจจุบันในเซลล์ Excel จะ “สร้าง Snapshot” ของวันที่ปัจจุบันดังกล่าว แล้วแทรกวันที่นั้นลงในเซลล์ เนื่องจากค่าของเซลล์นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงถือว่าเป็นค่าคงที่

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแทรกวันที่หรือเวลาปัจจุบันลงไป

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกวันที่ปัจจุบัน ให้กด Ctrl+; (เครื่องหมายอัฒภาค)

  • เมื่อต้องการแทรกเวลาปัจจุบันให้กด COMMAND + (กึ่ง-เครื่องหมายทวิภาค)

  • เมื่อต้องการแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันให้กด Ctrl +; (เครื่องหมายทวิภาค) จากนั้นกด Space จากนั้นกด COMMAND + (กึ่ง-เครื่องหมายทวิภาค)

เปลี่ยนรูปแบบวันที่หรือเวลา

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวันที่หรือเวลา ให้คลิกขวาที่เซลล์ แล้วเลือก จัดรูปแบบเซลล์ จากนั้น บนกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ในแท็บ ตัวเลข ภายใต้ ประเภท ให้คลิก วันที่ หรือ เวลา และในรายการ ชนิด ให้เลือกชนิด แล้วคลิก ตกลง

แทรกวันที่หรือเวลาแบบคงที่ลงในเซลล์ Excel

ค่าคงที่ในเวิร์กชีตคือค่าที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวิร์กชีตถูกคำนวณใหม่หรือเปิดขึ้น เมื่อคุณกดแป้นพร้อมกัน เช่น Ctrl+; เพื่อแทรกวันที่ปัจจุบันในเซลล์ Excel จะ “สร้าง Snapshot” ของวันที่ปัจจุบันดังกล่าว แล้วแทรกวันที่นั้นลงในเซลล์ เนื่องจากค่าของเซลล์นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงถือว่าเป็นค่าคงที่

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแทรกวันที่หรือเวลาปัจจุบันลงไป

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกวันที่ให้พิมพ์วันที่ (เช่น 2/2) แล้วคลิกหน้าแรก>รูปแบบตัวเลขแบบหล่นลง (ในแท็บตัวเลข) >วันที่แบบสั้นหรือวันที่แบบยาว

  • เมื่อต้องการแทรกเวลาให้พิมพ์เวลาแล้วคลิกหน้าแรก>รูปแบบตัวเลขแบบหล่นลง (ในแท็บตัวเลข) >time

เปลี่ยนรูปแบบวันที่หรือเวลา

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบวันที่หรือเวลาให้คลิกขวาที่เซลล์แล้วเลือกรูปแบบตัวเลข จากนั้นบนกล่องโต้ตอบรูปแบบตัวเลขภายใต้ประเภทให้คลิกวันที่หรือเวลาและในรายการชนิดให้เลือกชนิดแล้วคลิกตกลง

แทรกวันที่หรือเวลาที่สามารถปรับปรุงค่าได้

วันที่และเวลาที่ปรับปรุงเมื่อมีการคำนวณแผ่นงานใหม่หรือมีการเปิดสมุดงานขึ้นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นค่าแบบ “ไดนามิก” แทนที่จะเป็นค่าแบบคงที่ ในแผ่นงาน วิธีโดยทั่วไปส่วนใหญ่ในการแสดงวันที่และเวลาแบบไดนามิกในเซลล์ก็คือการใช้ฟังก์ชันของแผ่นงาน

เมื่อต้องการแทรกวันที่หรือเวลาปัจจุบันซึ่งสามารถอัปเดตได้ ให้ใช้ฟังก์ชัน TODAY และ TODAY ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน TODAY และฟังก์ชัน NOW

ตัวอย่างเช่น

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=TODAY()

วันที่ปัจจุบัน (ค่าแปรผัน)

=NOW()

วันที่และเวลาปัจจุบัน (ค่าแปรผัน)

 1. เลือกข้อความในตารางที่แสดงด้านบน แล้วกด Ctrl+C

 2. ในเวิร์กชีตเปล่า ให้คลิกหนึ่งครั้งในเซลล์ A1 แล้วกด Ctrl+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Online ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

  สิ่งสำคัญ: เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

 3. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์กับสูตรการคำนวณ ให้กด Ctrl+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน TODAY และ NOW จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อมีการคำนวณแผ่นงานหรือเมื่อมีการเรียกใช้แมโครที่มีฟังก์ชันนั้นอยู่ เซลล์ที่มีฟังก์ชันดังกล่าวอยู่จะไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง วันที่และเวลาที่ถูกนำมาใช้จะได้มาจากนาฬิการะบบของคอมพิวเตอร์

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×