การแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันไว้ในเซลล์

การแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันไว้ในเซลล์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการใส่วันที่และเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดายขณะที่จัดทำบันทึกเวลาของกิจกรรมต่างๆ หรือบางทีคุณอาจต้องการแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในเซลล์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการคำนวณสูตรใหม่ การแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันในเซลล์ทำได้หลายวิธีด้วยกัน

แทรกวันที่หรือเวลาแบบคงที่ลงในเซลล์ Excel

ค่าคงที่ในแผ่นงานเป็นที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวิร์กชีตถูกคำนวณใหม่ หรือเปิด เมื่อคุณกดแป้น Ctrl + เช่น เมื่อต้องการแทรกวันปัจจุบันในเซลล์ Excel "จะเป็น snapshot" ของวันปัจจุบัน แล้วแทรกวันที่ในเซลล์ เนื่องจากค่าในเซลล์นั้นไม่เปลี่ยนแปลง จะถือว่าคง

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแทรกวันที่หรือเวลาปัจจุบันลงไป

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกวันที่ปัจจุบัน ให้กด Ctrl+; (เครื่องหมายอัฒภาค)

  • (Windows) เมื่อต้องการแทรกเวลาปัจจุบัน ให้กด Ctrl+Shift+; (เครื่องหมายอัฒภาค)

  • (Mac) เมื่อต้องการแทรกเวลาปัจจุบัน ให้กด COMMAND + ; (เครื่องหมายอัฒภาค)

  • (Windows) เมื่อต้องการแทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน ให้กด Ctrl+; (เครื่องหมายอัฒภาค) กด Space แล้วกด Ctrl+Shift+; (เครื่องหมายอัฒภาค)

  • (Mac) เมื่อต้องการแทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน ให้กด Ctrl+; (เครื่องหมายอัฒภาค) กด Space แล้วกด COMMAND + ; (เครื่องหมายอัฒภาค)

แทรกวันที่หรือเวลาที่สามารถปรับปรุงค่าได้

วันที่และเวลาที่ปรับปรุงเมื่อมีการคำนวณแผ่นงานใหม่หรือมีการเปิดสมุดงานขึ้นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นค่าแบบ “ไดนามิก” แทนที่จะเป็นค่าแบบคงที่ ในแผ่นงาน วิธีโดยทั่วไปส่วนใหญ่ในการแสดงวันที่และเวลาแบบไดนามิกในเซลล์ก็คือการใช้ฟังก์ชันของแผ่นงาน

เมื่อต้องการแทรกวันที่หรือเวลาปัจจุบันซึ่งสามารถอัปเดตได้ ให้ใช้ฟังก์ชัน TODAY และ TODAY ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน TODAY และฟังก์ชัน NOW

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=TODAY()

วันที่ปัจจุบัน (ค่าแปรผัน)

=NOW()

วันที่และเวลาปัจจุบัน (ค่าแปรผัน)

 1. เลือกข้อความในตารางที่แสดงด้านบน แล้วกด Ctrl+C

 2. ในเวิร์กชีตเปล่า ให้คลิกหนึ่งครั้งในเซลล์ A1 แล้วกด Ctrl+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Online ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

  สิ่งสำคัญ: เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

 3. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์กับสูตรการคำนวณ ให้กด Ctrl+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน TODAY และ NOW จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อมีการคำนวณแผ่นงานหรือเมื่อมีการเรียกใช้แมโครที่มีฟังก์ชันนั้นอยู่ เซลล์ที่มีฟังก์ชันดังกล่าวอยู่จะไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง วันที่และเวลาที่ถูกนำมาใช้จะได้มาจากนาฬิการะบบของคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนรูปแบบวันที่หรือเวลา

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวันที่หรือเวลา ให้คลิกขวาที่เซลล์ แล้วเลือก จัดรูปแบบเซลล์ จากนั้น บนกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ในแท็บ ตัวเลข ภายใต้ ประเภท ให้คลิก วันที่ หรือ เวลา และในรายการ ชนิด ให้เลือกชนิด แล้วคลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×