การแทรกวันที่และเวลาที่สร้างเอกสาร พิมพ์ครั้งหลังสุด หรือที่บันทึกหลังสุด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกวันหรือเวลา

  2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อ ความ คลิกส่วนประกอบด่วน จากนั้น คลิกเขตข้อมูล

    การแทรกเขตข้อมูลจากการใช้ส่วนประกอบด่วน

  3. ในกล่องประเภท เลือกวันและเวลา

  4. ในกล่องชื่อเขตข้อมูล เลือกCreateDate, PrintDate หรือSaveDate

  5. ในกล่องรูปแบบวัน เลือกรูปแบบวันและเวลาที่คุณต้อง — ตัวอย่างเช่น 2/12/2017 9:45 PM หรือ 2017 12 กุมภาพันธ์

ดูเพิ่มเติม

แทรกวันของวันนี้ในเอกสาร Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×