การแทรกวันที่หรือเวลา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การแทรกวันที่หรือเวลาซึ่งจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกในกล่องข้อความหรือเซลล์ตารางที่คุณต้องการแทรกวันที่หรือเวลา

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก วันที่และเวลา

 3. ในรายการ ภาษา ให้เลือกภาษา

  หมายเหตุ: Publisher จะแสดงเฉพาะภาษาที่คุณเปิดใช้งานการสนับสนุนผ่านทางการตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office เท่านั้น

 4. ในรายการ รูปแบบที่มีอยู่ ให้เลือกรูปแบบวันที่หรือเวลา

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงวันที่และเวลาเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดหรือพิมพ์สิ่งพิมพ์

การแทรกวันที่หรือเวลาที่จะไม่เปลี่ยนแปลง

 1. คลิกในกล่องข้อความหรือเซลล์ตารางที่คุณต้องการแทรกวันที่หรือเวลา

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก วันที่และเวลา

 3. ในรายการ ภาษา ให้เลือกภาษา

  หมายเหตุ: Publisher จะแสดงเฉพาะภาษาที่คุณเปิดใช้งานการสนับสนุนผ่านทางการตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office เท่านั้น

 4. ในรายการ รูปแบบที่มีอยู่ ให้เลือกรูปแบบวันที่หรือเวลา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×