การแทรกลูกศร ใบหน้า หรือสัญลักษณ์อื่นๆ โดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อทำการแก้ไขอัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน คุณสามารถใช้รายการของรายการการแก้ไขอัตโนมัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อแทรกสัญลักษณ์โดยอัตโนมัตินั่นคือตัวอย่าง ลูกศรและหน้าตาแบบ (นิพจน์ออกทางใบหน้าหรืออิโมติคอน) ได้

หมายเหตุ: ถ้าข้อความไม่ถูกแทนที่ ด้วยสัญลักษณ์ คุณอาจต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะการแก้ไขอัตโนมัติ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการแทรกสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งานในOutlook เปิดใช้งานการแก้ไขอัตโนมัติ และตั้งค่ารายการการแก้ไขอัตโนมัติของคุณเอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแทรกสัญลักษณ์ด้วยตนเอง โดยใช้โค้ดอักขระ Unicode ดูที่แทรกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ

แทรกสัญลักษณ์กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยใช้การแก้ไขอัตโนมัติ

พิมพ์รายการการแก้ไขอัตโนมัติกำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งอยู่ในรายการต่อไปนี้ และดูOutlook โดยอัตโนมัติแทนที่ ด้วยสัญลักษณ์เหมาะสม ตัวอย่างเช่น พิมพ์-->เมื่อต้องการแทรก ลูกศรขวา

พิมพ์

เมื่อต้องการแทรก

(c)

สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์

(r)

สัญลักษณ์จดทะเบียน

(tm)

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า

...

:) หรือ:-)

ใบหน้ามีความสุข

:| หรือ:-|

ใบหน้าเรียบเฉย

:(หรือ:-(

ใบหน้าไม่มีความสุข

-->

ลูกศรขวา

<-

ลูกศรชี้ซ้าย

< ==

ลูกศรชี้ซ้ายแบบหนา

<> =

ลูกศรสองทิศ

== >

ลูกศรชี้ขวาแบบหนา

เปิดใช้งานการแก้ไขอัตโนมัติ

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกตัวเลือก

 2. เลือกข้อความ ในคอลัมน์ทางด้านซ้าย

 3. ภายใต้เรียบเรียงข้อความ เลือกการสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. เลือกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สำหรับการพิสูจน์อักษร ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ ก็

 5. ในกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติในอีเมล บนแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ ทำให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนข้อความขณะพิมพ์

 6. ไปที่การตั้งค่ารายการการแก้ไขอัตโนมัติของคุณเอง

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกการแก้ไข

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนข้อความขณะพิมพ์

 5. ไปที่การตั้งค่ารายการการแก้ไขอัตโนมัติของคุณเอง

ตั้งค่ารายการการแก้ไขอัตโนมัติของคุณเอง

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์ จากนั้นคลิก สัญลักษณ์เพิ่มเติม

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกแท็บสัญลักษณ์ หรือแท็บอักขระพิเศษ

 3. เลือกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษที่คุณต้องการตั้งค่าให้เป็นรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. คลิก AutoCorrect

  หมายเหตุ: สัญลักษณ์หรืออักขระปรากฏในกล่องด้วย

 5. ในกล่องแทน พิมพ์ลำดับข้อความที่คุณต้องการให้ Word โดยอัตโนมัติเปลี่ยนสัญลักษณ์หรืออักขระ — ตัวอย่างเช่น \alpha—you ถูกเลือกไว้

 6. คลิกเพิ่ม >ตกลง แล้วปิดกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×