การแทรกรูปสแกนในโปรแกรม Office 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่สแกนลงในไฟล์

เคล็ดลับ: ใช้เมธอดการสแกนเอกสารเมื่อคุณต้องการสแกนเอกสารที่ มีหลายหน้า

วิธีการใดที่คุณต้องการใช้

วิธีการแทรกแบบกำหนดเอง

วิธีการสแกนเอกสาร

วิธีการแทรกแบบกำหนดเอง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Word

Excel

PowerPoint

ผู้เผยแพร่

เข้าถึง

ด้านบนของหน้า

Word

 1. ดาวน์โหลดรูปลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เนื่องจากตัวจำนวนมากสแกนเนอร์พร้อมใช้งาน เราไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใด ๆ กับสแกนเนอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ดูสแกนเนอร์ของคุณด้วยตนเองหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 2. เปิดเอกสาร

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ

 4. ค้นหาตำแหน่งรูปที่คุณต้องการเพิ่มลงในเอกสารของคุณ แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. ดาวน์โหลดรูปลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เนื่องจากตัวจำนวนมากสแกนเนอร์พร้อมใช้งาน เราไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใด ๆ กับสแกนเนอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ดูสแกนเนอร์ของคุณด้วยตนเองหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 2. ใน Excel ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งในแผ่นงานหรือแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการแทรกรูป

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ

 4. ค้นหาตำแหน่งรูปที่คุณต้องการเพิ่มลงในสมุดงานของคุณ แล้วคลิก แทรก

 5. วิดีโอ: วัตถุรูปวาดใน Excel 2007 (ระดมความคิด inc.)

 6. วิดีโอ: สร้างแผนภูมิวงกลมใน Excel 2007 (Woopid)

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. ดาวน์โหลดรูปลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เนื่องจากตัวจำนวนมากสแกนเนอร์พร้อมใช้งาน เราไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใด ๆ กับสแกนเนอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ดูสแกนเนอร์ของคุณด้วยตนเองหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 2. เปิดงานนำเสนอ

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ

 4. ค้นหาตำแหน่งรูปที่คุณต้องการเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณ แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. ดาวน์โหลดรูปลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เนื่องจากตัวจำนวนมากสแกนเนอร์พร้อมใช้งาน เราไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใด ๆ กับสแกนเนอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ดูสแกนเนอร์ของคุณด้วยตนเองหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 2. เปิดสิ่งพิมพ์

 3. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ รูปภาพ แล้วคลิก จากสแกนเนอร์หรือกล้อง

 4. ค้นหาตำแหน่งรูปที่คุณต้องการเพิ่มลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก แทรก

 5. วิดีโอ: เลือกแบบแผนชุดสีใน Publisher 2007 (ระดมความคิด inc.)

 6. วิดีโอ: ดูสิ่งพิมพ์ Publisher 2007 (ระดมความคิด inc.)

ด้านบนของหน้า

Access

 1. ดาวน์โหลดรูปลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เนื่องจากตัวจำนวนมากสแกนเนอร์พร้อมใช้งาน เราไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใด ๆ กับสแกนเนอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ดูสแกนเนอร์ของคุณด้วยตนเองหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 2. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมองออกแบบ

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก รูป

 4. คลิกฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการให้รูปปรากฏ

 5. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ค้นหาตำแหน่งรูปที่คุณต้องการเพิ่มลงในฟอร์มหรือรายงานของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้รูปปรากฏเป็นรูปพื้นหลัง โดยอยู่หลังตัวควบคุมอื่นๆ บนฟอร์มหรือรายงาน ให้คลิกขวาที่รูป ชี้ไปที่ ตำแหน่ง แล้วคลิก ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด

 6. ทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเทมเพลตใน Access 2007

ด้านบนของหน้า

วิธีที่สแกนเอกสาร

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Word

Word

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรม, Microsoft Office, เครื่องมือ Microsoft Office แล้วคลิก Microsoft Clip Organizer

 2. วางสิ่งที่คุณต้องการสแกนอย่างน้อยหนึ่งรายการลงในสแกนเนอร์ของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เนื่องจากมีสแกนเนอร์เป็นจำนวนมากให้ผู้บริโภคเลือกใช้ เราไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสแกนเนอร์ของคุณได้ สำหรับข้อมูลในการแก้ไขปัญหา โปรดดูที่คู่มือการใช้งานสแกนเนอร์หรือเว็บไซต์ผู้ผลิตสแกนเนอร์ของคุณ

 3. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ เพิ่มคลิปลงใน Organizer แล้วคลิก จากสแกนเนอร์หรือกล้อง

 4. เมื่อคุณสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกทุกหน้าที่ต้องการแทรกในเอกสารของคุณแล้ว

 5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

 6. ในช่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก TIFF

 7. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ตั้งชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

 8. กลับไปที่ Word

 9. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ

 10. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เลือกรูปที่คุณสแกน แล้วคลิก แทรก

 11. ใช้รูปที่ มีเทมเพลต ตำแหน่งที่จะค้นหาเทมเพลได้อย่างไร

 12. ดูวิดีโอเกี่ยวกับการแทรกการคลิปอาร์: วิดีโอ: แทรกคลิปอาร์ต (ระดมความคิด inc.).

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรม, Microsoft Office, เครื่องมือ Microsoft Office แล้วคลิก Microsoft Clip Organizer

 2. วางสิ่งที่คุณต้องการสแกนอย่างน้อยหนึ่งรายการลงในสแกนเนอร์ของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เนื่องจากมีสแกนเนอร์เป็นจำนวนมากให้ผู้บริโภคเลือกใช้ เราไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสแกนเนอร์ของคุณได้ สำหรับข้อมูลในการแก้ไขปัญหา โปรดดูที่คู่มือการใช้งานสแกนเนอร์หรือเว็บไซต์ผู้ผลิตสแกนเนอร์ของคุณ

 3. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ เพิ่มคลิปลงใน Organizer แล้วคลิก จากสแกนเนอร์หรือกล้อง

 4. เมื่อคุณสแกนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกทุกหน้าที่ต้องการแทรกในแผ่นงานของคุณแล้ว

 5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

 6. ในช่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก TIFF

 7. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ตั้งชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

 8. กลับไปที่ Excel

 9. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ

 10. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เลือกรูปที่คุณสแกน แล้วคลิก แทรก

 11. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคลิปอาร์ตลงใน:ภาพตัดปะปรับเปลี่ยน

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรม, Microsoft Office, เครื่องมือ Microsoft Office แล้วคลิก Microsoft Clip Organizer

 2. วางสิ่งที่คุณต้องการสแกนอย่างน้อยหนึ่งรายการลงในสแกนเนอร์ของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เนื่องจากมีสแกนเนอร์เป็นจำนวนมากให้ผู้บริโภคเลือกใช้ เราไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสแกนเนอร์ของคุณได้ สำหรับข้อมูลในการแก้ไขปัญหา โปรดดูที่คู่มือการใช้งานสแกนเนอร์หรือเว็บไซต์ผู้ผลิตสแกนเนอร์ของคุณ

 3. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ เพิ่มคลิปลงใน Organizer แล้วคลิก จากสแกนเนอร์หรือกล้อง

 4. เมื่อคุณสแกนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกทุกหน้าที่ต้องการแทรกในแผ่นงานของคุณแล้ว

 5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

 6. ในช่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก TIFF

 7. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ตั้งชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

 8. กลับไปที่ PowerPoint

 9. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ

 10. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เลือกรูปที่คุณสแกน แล้วคลิก แทรก

บนสุดของหน้า

Publisher

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรม, Microsoft Office, เครื่องมือ Microsoft Office แล้วคลิก Microsoft Clip Organizer

 2. วางสิ่งที่คุณต้องการสแกนอย่างน้อยหนึ่งรายการลงในสแกนเนอร์ของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เนื่องจากมีสแกนเนอร์เป็นจำนวนมากให้ผู้บริโภคเลือกใช้ เราไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสแกนเนอร์ของคุณได้ สำหรับข้อมูลในการแก้ไขปัญหา โปรดดูที่คู่มือการใช้งานสแกนเนอร์หรือเว็บไซต์ผู้ผลิตสแกนเนอร์ของคุณ

 3. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ เพิ่มคลิปลงใน Organizer แล้วคลิก จากสแกนเนอร์หรือกล้อง

 4. เมื่อคุณสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกทุกหน้าที่ต้องการแทรกในสิ่งพิมพ์ของคุณแล้ว

 5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

 6. ในช่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก TIFF

 7. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ตั้งชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

 8. กลับไปที่ Publisher

 9. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ รูปภาพ แล้วคลิก จากสแกนเนอร์หรือกล้อง

 10. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้องให้เลือกรูปที่คุณสแกน แล้วคลิก แทรก

 11. ดูนี้: วิดีโอ: จัดรูปแบบเช่นภาพตัดปะใน Publisher 2007 (ระดมความคิด inc.)

 12. วิดีโอ: นำเทมเพลตใน Publisher 2007 (ระดมความคิด inc.)

บนสุดของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×