การแทรกรายละเอียดการประชุมจาก Outlook ลงในบันทึกย่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแทรกรายละเอียดของการประชุม Microsoft Office Outlook ลงในบันทึกย่อของคุณ รายละเอียดการประชุมสามารถใส่วันและตำแหน่งที่ตั้งของการประชุม รายการของผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง และรายการวาระการประชุม เพิ่มข้อมูลนี้ลงในบันทึกย่อการประชุมของคุณอาจให้พวกเขามีลักษณะที่ปรากฏที่สอดคล้องมากขึ้น และระบุระเบียนเพิ่มเติมที่สมบูรณ์ของการประชุม

  1. ในMicrosoft Office OneNote 2007 บนเมนูแทรก คลิกรายละเอียดการประชุม Outlook

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรายละเอียดการประชุมของ Outlook ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการเลือกการประชุมที่เกิดขึ้นในวันนี้ ให้คลิกเวลาและเรื่องของการประชุมในรายการ

    • เมื่อต้องการเลือกการประชุมที่จัดในวันอื่น ให้คลิกไอคอนปฏิทิน รูปปุ่ม แล้วเลือกวันที่ หรือคลิกปุ่ม วันก่อนหน้า รูปปุ่ม หรือ วันถัดไป รูปปุ่ม เพื่อแสดงการประชุมในอดีตและในอนาคต แล้วคลิกเวลาและชื่อของการประชุมในรายการ

  3. คลิก แทรกรายละเอียด

หมายเหตุ: รายละเอียดการประชุม Outlook จะถูกวางลงใน OneNote เป็นข้อความ คุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบส่วนใดๆ ของรายละเอียดการประชุมใน OneNote ได้อย่างอิสระโดยไม่มีผลต่อการแจ้งให้ทราบสำหรับการประชุมเดิมในกำหนดการ Outlook ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×