การแทรกรายละเอียดการประชุมของ Outlook ลงใน OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้า คุณต้องการให้บันทึกย่อของคุณมีลักษณะที่ปรากฏที่สอดคล้องมากขึ้น และมีระเบียนเพิ่มเติมที่สมบูรณ์ของการประชุมของคุณ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดจาก Outlook ลงในบันทึกย่อ OneNote ของคุณในการประชุม รายละเอียดการประชุมสามารถใส่วัน และตำแหน่งที่ตั้ง วาระการประชุม หัวข้อ และผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมี Outlook และ OneNote ในการติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเมื่อต้องการเพิ่มรายละเอียดการประชุมบันทึกย่อของคุณ

 1. ใน OneNote ให้เลือก หน้าแรก > รายละเอียดการประชุม

  สกรีนช็อตของปุ่ม รายละเอียดการประชุม ใน OneNote 2016

 2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกการประชุมที่เกิดขึ้นในวันนี้ ให้เลือกเวลาและหัวข้อของการประชุมในรายการ

  • เมื่อต้องการเลือกการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันอื่น ให้เลือก เลือกการประชุมจากวันอื่น และเลือกไอคอนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ที่ระบุ หรือคลิกปุ่ม วันก่อนหน้า หรือ วันถัดไป เพื่อแสดงการประชุมในอดีตหรือในอนาคต เลือกเวลาและหัวข้อของการประชุมที่คุณต้องการ แล้วเลือก แทรกรายละเอียด

รายละเอียดการประชุมจะถูกเพิ่มลงใน OneNote เป็นข้อความ คุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบส่วนใดๆ ของรายละเอียดการประชุมใน OneNote ได้อย่างอิสระโดยไม่มีผลต่อการแจ้งการประชุมเดิมในปฏิทิน Outlook ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลบชื่อของผู้ได้รับเชิญแต่ไม่ได้มาประชุมเพื่อให้คุณมีระเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมจริง

 1. ในMicrosoft Office OneNote 2007 บนเมนูแทรก คลิกรายละเอียดการประชุม Outlook

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรายละเอียดการประชุม Outlook ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกการประชุมที่เกิดขึ้นในวันนี้ ให้คลิกที่เวลาและหัวข้อของการประชุมในรายการ

  • เมื่อต้องการเลือกการประชุมที่จัดในวันอื่น ให้คลิกไอคอนปฏิทิน รูปปุ่ม แล้วเลือกวันที่ หรือคลิกปุ่ม วันก่อนหน้า รายการย่อ/ขยาย หรือ วันถัดไป รูปปุ่ม เพื่อแสดงการประชุมในอดีตและในอนาคต แล้วคลิกเวลาและชื่อของการประชุมในรายการ

 3. คลิก แทรกรายละเอียด

หมายเหตุ: รายละเอียดการประชุม Outlook จะถูกวางลงใน OneNote เป็นข้อความ คุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบแต่ละส่วนของรายละเอียดการประชุมใน OneNote ได้อย่างอิสระ โดยไม่มีผลกระทบต่อการแจ้งเตือนการประชุมต้นฉบับในกำหนดการ Outlook ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×