การแทรกรายละเอียดการประชุมของ Outlook ลงใน OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้บันทึกย่อของคุณมีลักษณะที่ปรากฏสอดคล้องกันยิ่งขึ้นและให้บันทึกการประชุมของคุณสมบูรณ์กว่าเดิมคุณสามารถเพิ่มรายละเอียดการประชุมจาก Outlook ลงในบันทึกย่อของคุณได้ รายละเอียดการประชุมจะมีทั้งวันที่และสถานที่ วาระการประชุม หัวข้อ และผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ: ในการเพิ่มรายละเอียดการประชุมลงในบันทึกย่อ คุณจำเป็นต้องมี Outlook 2016 และ OneNote 2016 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

  1. ใน OneNote คลิก หน้าแรก > รายละเอียดการประชุม

    เพิ่มรายละเอียดการประชุมลงในหน้าใน OneNote

  2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการเลือกการประชุมที่เกิดขึ้นในวันนี้ ให้คลิกที่เวลาและหัวข้อของการประชุมในรายการ

    • เมื่อต้องการเลือกการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันอื่น ให้คลิก เลือกการประชุมจากวันอื่น และคลิกไอคอนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ที่ระบุ หรือคลิกปุ่ม วันก่อนหน้า หรือ วันถัดไป เพื่อแสดงการประชุมในอดีตหรือในอนาคต คลิกที่เวลาและหัวข้อของการประชุมที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรกรายละเอียด

รายละเอียดการประชุมจะถูกเพิ่มลงใน OneNote เป็นข้อความ คุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบส่วนใดๆ ของรายละเอียดการประชุมใน OneNote ได้อย่างอิสระโดยไม่มีผลต่อการแจ้งการประชุมเดิมในปฏิทิน Outlook ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลบชื่อของผู้ได้รับเชิญแต่ไม่ได้มาประชุมเพื่อให้คุณมีระเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมจริง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×