การแทรกภาพหน้าจอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายเพิ่มสกรีนช็อตลงในไฟล์ Office ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน หรือเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมที่คุณกำลังทำงานใน ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานใน Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint และ Word คุณสามารถใช้เพื่อถ่ายภาพของทั้งหมดหรือบางส่วนของ windows เปิดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ภาพหน้าจอเหล่านี้ และอ่านง่าย ในเอกสารที่พิมพ์ บนสไลด์ PowerPoint ให้ คุณโครงการได้

ภาพหน้าจอมีประโยชน์ในการจับภาพ Snapshot ของข้อมูลที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือหมดอายุได้ เช่น ข่าวด่วน หรือรายการเที่ยวบินและอัตราต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับเวลา ซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์การเดินทาง ภาพหน้าจอยังสามารถใช้เพื่อคัดลอกจากเว็บเพจและแหล่งข้อมูลอื่น ซึ่งอาจจะไม่สามารถถ่ายโอนการจัดรูปแบบลงในแฟ้มด้วยวิธีการอื่นได้ ภาพหน้าจอเป็นรูปคงที่ เมื่อคุณจับภาพหน้าจอของบางสิ่ง (ตัวอย่างเช่น เว็บเพจ) และข้อมูลต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลง ภาพหน้าจอจะไม่ถูกปรับปรุง

เมื่อคุณคลิกปุ่ม ภาพหน้าจอ คุณสามารถแทรกหน้าต่างโปรแกรมทั้งหน้าต่าง หรือใช้เครื่องมือ การคลิปหน้าจอ เพื่อเลือกบางส่วนของหน้าต่างได้ ทั้งนี้คุณสามารถจับภาพได้เฉพาะหน้าต่างที่ไม่ได้ถูกย่อเล็กสุดลงในแถบงานเท่านั้น

เมื่อคุณเลือกการคลิปหน้าจอ หน้าต่างของคุณทั้งหมดจะเป็นการชั่วคราวกลายเป็น แบบทึบหรือ "frosted เหนือ" หลังจากที่คุณเลือกส่วนของหน้าต่างที่คุณต้อง สิ่งที่คุณเลือกจะแสดงถึง opaqueness นี้

หน้าต่างโปรแกรมที่เปิดอยู่จะแสดงเป็นรูปขนาดย่อในแกลเลอรี หน้าต่างที่พร้อมใช้งาน และเมื่อคุณหยุดตัวชี้ชั่วคราวเหนือรูปขนาดย่อ คำแนะนำเครื่องมือจะผุดขึ้นมาพร้อมชื่อโปรแกรมและชื่อเรื่องเอกสาร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังทำงานใน Word คุณอาจเห็น Microsoft Excel - Book 1 เป็นหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดที่คุณสามารถเพิ่มลงในแฟ้ม Office ของคุณได้

แกลเลอรีแทรกภาพหน้าจอ

คุณใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมใดอยู่

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มภาพหน้าจอได้เพียงครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้น เมื่อต้องการเพิ่มภาพหน้าจอหลายภาพ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ด้านล่าง

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเพิ่มภาพหน้าจอลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก ภาพหน้าจอ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มทั้งหน้าต่าง ให้คลิกรูปขนาดย่อในแกลเลอรี หน้าต่างที่พร้อมใช้งาน

  • เมื่อต้องการเพิ่มบางส่วนของหน้าต่าง ให้คลิก การคลิปหน้าจอ และเมื่อตัวชี้กลายเป็นรูปกากบาท ให้กดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้เพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

   ถ้าคุณมีหน้าต่างเปิดอยู่หลายหน้าต่าง ให้คลิกหน้าต่างที่คุณต้องการคลิปก่อนที่จะคลิก การคลิปหน้าจอ เมื่อคุณคลิก การคลิปหน้าจอ โปรแกรมที่คุณกำลังทำงานอยู่จะถูกย่อให้เล็กสุด และเฉพาะหน้าต่างที่อยู่หลังโปรแกรมเท่านั้นที่พร้อมสำหรับการคลิป

เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณเพิ่มภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงภาพหน้าจอนั้นได้

ด้านบนของหน้า

Outlook

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มภาพหน้าจอได้เพียงครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้น เมื่อต้องการเพิ่มภาพหน้าจอหลายภาพ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ด้านล่าง

 1. คลิกข้อความอีเมลที่คุณต้องการเพิ่มภาพหน้าจอลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก ภาพหน้าจอ

  รูป Ribbon ของ Outlook

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มทั้งหน้าต่าง ให้คลิกรูปขนาดย่อในแกลเลอรี หน้าต่างที่พร้อมใช้งาน

  • เมื่อต้องการเพิ่มบางส่วนของหน้าต่าง ให้คลิก การคลิปหน้าจอ และเมื่อตัวชี้กลายเป็นรูปกากบาท ให้กดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้เพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

   ถ้าคุณมีหน้าต่างเปิดอยู่หลายหน้าต่าง ให้คลิกหน้าต่างที่คุณต้องการคลิปก่อนที่จะคลิก การคลิปหน้าจอ เมื่อคุณคลิก การคลิปหน้าจอ โปรแกรมที่คุณกำลังทำงานอยู่จะถูกย่อให้เล็กสุด และเฉพาะหน้าต่างที่อยู่หลังโปรแกรมเท่านั้นที่พร้อมสำหรับการคลิป

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มภาพหน้าจอได้เพียงครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้น เมื่อต้องการเพิ่มภาพหน้าจอหลายภาพ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ด้านล่าง

 1. คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มภาพหน้าจอลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิก ภาพหน้าจอ

  กลุ่มรูปภาพ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มทั้งหน้าต่าง ให้คลิกรูปขนาดย่อในแกลเลอรี หน้าต่างที่พร้อมใช้งาน

  • เมื่อต้องการเพิ่มบางส่วนของหน้าต่าง ให้คลิก การคลิปหน้าจอ และเมื่อตัวชี้กลายเป็นรูปกากบาท ให้กดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้เพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

   ถ้าคุณมีหน้าต่างเปิดอยู่หลายหน้าต่าง ให้คลิกหน้าต่างที่คุณต้องการคลิปก่อนที่จะคลิก การคลิปหน้าจอ เมื่อคุณคลิก การคลิปหน้าจอ โปรแกรมที่คุณกำลังทำงานอยู่จะถูกย่อให้เล็กสุด และเฉพาะหน้าต่างที่อยู่หลังโปรแกรมเท่านั้นที่พร้อมสำหรับการคลิป

เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณเพิ่มภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงภาพหน้าจอนั้นได้

ด้านบนของหน้า

เว็บเพจ Word

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มภาพหน้าจอได้เพียงครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้น เมื่อต้องการเพิ่มภาพหน้าจอหลายภาพ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ด้านล่าง

 1. คลิกเอกสารที่คุณต้องการเพิ่มภาพหน้าจอลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก ภาพหน้าจอ

  Ribbon ของ Office 14

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มทั้งหน้าต่าง ให้คลิกรูปขนาดย่อในแกลเลอรี หน้าต่างที่พร้อมใช้งาน

  • เมื่อต้องการเพิ่มบางส่วนของหน้าต่าง ให้คลิก การคลิปหน้าจอ และเมื่อตัวชี้กลายเป็นรูปกากบาท ให้กดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้เพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

   ถ้าคุณมีหน้าต่างเปิดอยู่หลายหน้าต่าง ให้คลิกหน้าต่างที่คุณต้องการคลิปก่อนที่จะคลิก การคลิปหน้าจอ เมื่อคุณคลิก การคลิปหน้าจอ โปรแกรมที่คุณกำลังทำงานอยู่จะถูกย่อให้เล็กสุด และเฉพาะหน้าต่างที่อยู่หลังโปรแกรมเท่านั้นที่พร้อมสำหรับการคลิป

เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณเพิ่มภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงภาพหน้าจอนั้นได้

ด้านบนของหน้า

สุดท้ายปรับปรุงแผน-10-23

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×