การแทรกฟังก์ชัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้กล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน เพื่อช่วยให้คุณแทรกสูตรและอาร์กิวเมนต์ที่ถูกต้องตามที่คุณต้องการ

ค้นหาฟังก์ชัน

พิมพ์คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการให้ฟังก์ชันการทำ แล้ว คลิ กไป รายการของฟังก์ชันโดยขึ้นอยู่กับคำอธิบายของคุณ และอาจให้พอดีกับความต้องการของคุณจะแสดงในตัวเลือกในกล่องฟังก์ชัน

หรือเลือกประเภท

จากรายการแบบหล่นลง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก ที่ใช้ไปล่าสุด ฟังก์ชันที่คุณได้แทรกไว้เมื่อเร็วๆ นี้จะแสดงตามลำดับอักษรในกล่อง เลือกฟังก์ชัน

  • เลือกประเภทฟังก์ชัน ฟังก์ชันในประเภทที่เลือกจะแสดงตามลำดับอักษรในกล่อง เลือกฟังก์ชัน

  • เลือก ทั้งหมด ฟังก์ชันทั้งหมดจะแสดงตามลำดับอักษรในกล่อง เลือกฟังก์ชัน

เลือกฟังก์ชัน

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกชื่อฟังก์ชันเพื่อดูไวยากรณ์ของฟังก์ชันนั้นและคำอธิบายสั้นๆ ที่อยู่ใต้กล่อง เลือกฟังก์ชัน

  • คลิกสองครั้งชื่อฟังก์ชันเพื่อแสดงฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันในตัวช่วยสร้าง อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มอาร์กิวเมนต์ที่ถูกต้อง

วิธีใช้เกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

แสดงหัวข้อวิธีใช้การอ้างอิงในหน้าต่างวิธีใช้สำหรับฟังก์ชันที่เลือกในปัจจุบันในกล่องฟังก์ชันเลือกไว้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×