การแทรกผลรวมย่อยในรายการของข้อมูลในแผ่นงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถคำนวณผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดในรายการให้กับคอลัมน์หนึ่งได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้คำสั่ง ผลรวมย่อย

สิ่งสำคัญ: ผลรวมย่อยไม่ได้รับการสนับสนุนในตาราง Excel คำสั่งผลรวมย่อย จะปรากฏ grayed ออกถ้าคุณกำลังทำงานกับตาราง Excel เมื่อต้องการเพิ่มผลรวมย่อยในตาราง คุณต้องการ แปลงตารางเป็นช่วงปกติของข้อมูล แล้ว เพิ่มผลรวมย่อย โปรดสังเกตว่า นี้จะเอาฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของตารางจากข้อมูลยกเว้นการจัดรูปแบบตาราง หรือคุณสามารถสร้างPivotTable

เมื่อคุณแทรกผลรวมย่อยจะเกิดผลดังนี้

 • ผลรวมย่อย   ถูกคำนวณด้วยตัวฟังก์ชันสรุป เช่นผลรวม หรือค่าเฉลี่ย โดยใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL คุณสามารถแสดงมากกว่าหนึ่งชนิดของฟังก์ชันสรุปสำหรับแต่ละคอลัมน์

 • ผลรวมทั้งหมด   จะได้รับมาจากข้อมูลรายละเอียด จากค่าในผลรวมย่อยที่ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันสรุปAverage แถวผลรวมแสดงเป็นค่าเฉลี่ยของแถวรายละเอียดทั้งหมดในรายการ ไม่มีค่าเฉลี่ยของค่าในแถวผลรวมย่อย

ตัวอย่างของผลรวมย่อยอัตโนมัติ

ถ้าเวิร์กบุ๊กถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติคำนวณสูตร คำสั่งSubtotal คำนวณผลรวมย่อย และผลรวมค่าทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแก้ไขข้อมูลรายละเอียด คำสั่งSubtotal สรุปรายการเพิ่มเติมเพื่อให้คุณสามารถแสดง หรือซ่อนแถวรายละเอียดสำหรับแต่ละผลรวมย่อย

หมายเหตุ: ถ้าคุณกรองข้อมูลที่ประกอบด้วยผลรวมย่อย ผลรวมย่อยของคุณอาจถูกซ่อน เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นอีก ล้างตัวกรองทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวกรอง ดูเริ่มใช้งานด่วน: กรองข้อมูล โดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีป้ายชื่อแถวแรกในแต่ละคอลัมน์ในช่วง ของข้อมูลที่คุณต้องการคำนวณผลรวมย่อย ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่คล้ายกันในแต่ละคอลัมน์ และว่า ช่วงที่ไม่มีแถวว่างหรือคอลัมน์ใด ๆ

 2. เลือกเซลล์ในช่วง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  แทรกระดับของผลรวมย่อยหนึ่งระดับ

  คุณสามารถแทรกระดับผลรวมย่อยหนึ่งระดับสำหรับกลุ่มของข้อมูลตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ได้

  ตัวอย่างของผลรวมย่อยอัตโนมัติ

  1. ในแต่ละการเปลี่ยนแปลงในคอลัมน์ 'กีฬา'

  2. …ทำผลรวมย่อยให้กับคอลัมน์ 'การขาย'

  1. เมื่อต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มตาม ให้เลือกคอลัมน์นั้น แล้วบนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือ เรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก

  2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก ผลรวมย่อย

   รูป Ribbon ของ Outlook

   กล่องโต้ตอบ ผลรวมย่อย จะถูกแสดง

  3. ในกล่อง ที่ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงใน ให้คลิกคอลัมน์ที่จะหาผลรวมย่อย ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างด้านบนนี้ คุณจะเลือก กีฬา

  4. ในกล่อง ใช้ฟังก์ชัน ให้คลิกฟังก์ชันสรุปที่คุณต้องการใช้คำนวณผลรวมย่อย ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างด้านบนนี้ คุณควรเลือก Sum

  5. ในกล่อง เพิ่มผลรวมย่อยลงใน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละคอลัมน์ที่มีค่าที่คุณต้องการคำนวณผลรวมย่อย ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างด้านบนนี้ คุณจะเลือก การขาย

  6. ถ้าคุณต้องการให้มีตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติต่อจากผลรวมย่อยแต่ละค่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวแบ่งหน้าระหว่างกลุ่ม

  7. เมื่อต้องการระบุแถวสรุปเหนือแถวรายละเอียด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย สรุปไว้ด้านล่างของข้อมูล เมื่อต้องการระบุแถวสรุปไว้ด้านล่างของแถวรายละเอียด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สรุปไว้ด้านล่างของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างด้านบนนี้ คุณควรล้างกล่องกาเครื่องหมาย

  8. คุณสามารถเลือกใช้คำสั่ง ผลรวมย่อย อีกครั้งด้วยการทำซ้ำขั้นตอนที่หนึ่งถึงเจ็ดเพื่อเพิ่มผลรวมย่อยเพิ่มเติมด้วยฟังก์ชันสรุปอื่นๆ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเขียนทับผลรวมย่อยที่มีอยู่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ผลรวมย่อยปัจจุบัน

  แทรกระดับของผลรวมย่อยที่ซ้อนกัน

  คุณสามารถแทรกผลรวมย่อยสำหรับกลุ่มภายในที่ซ้อนกัน ภายในกลุ่มภายนอกที่สอดคล้องกันได้ ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างของผลรวมย่อยภายนอก และผลรวมย่อยซ้อนกัน

  1. ในแต่ละการเปลี่ยนแปลงในคอลัมน์ 'ภูมิภาค' ที่อยู่ภายนอก

  2. ทำผลรวมย่อยให้กับ 'การขาย' สำหรับ 'ภูมิภาค' นั้น และในแต่ละการเปลี่ยนแปลงสำหรับคอลัมน์ 'กีฬา' ที่อยู่ด้านใน

  1. เมื่อต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มตาม ให้เลือกคอลัมน์นั้น แล้วบนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือ เรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก

  2. แทรกผลรวมย่อยภายนอก

   วิธีการแทรกผลรวมย่อยภายนอก

   1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก ผลรวมย่อย

    รูป Ribbon ของ Outlook

    กล่องโต้ตอบ ผลรวมย่อย จะถูกแสดง

   2. ในกล่อง ที่ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงใน ให้คลิกคอลัมน์ของผลรวมย่อยภายนอก ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างด้านบนนี้ คุณควรเลือก ภูมิภาค

   3. ในกล่อง ใช้ฟังก์ชัน ให้คลิกฟังก์ชันสรุปที่คุณต้องการใช้คำนวณผลรวมย่อย ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างด้านบนนี้ คุณควรเลือก Sum

   4. ในกล่อง เพิ่มผลรวมย่อยลงใน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละคอลัมน์ที่มีค่าที่คุณต้องการคำนวณผลรวมย่อย ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างด้านบนนี้ คุณควรเลือก การขาย

   5. ถ้าคุณต้องการให้มีตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติต่อจากผลรวมย่อยแต่ละรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวแบ่งหน้าระหว่างกลุ่ม

   6. เมื่อต้องการระบุแถวสรุปเหนือแถวรายละเอียด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย สรุปไว้ด้านล่างของข้อมูล เมื่อต้องการระบุแถวสรุปไว้ด้านล่างของแถวรายละเอียด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สรุปไว้ด้านล่างของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างด้านบนนี้ คุณควรล้างกล่องกาเครื่องหมาย

   7. คุณสามารถเลือกใช้คำสั่ง ผลรวมย่อย อีกครั้งด้วยการทำซ้ำขั้นตอนที่หนึ่งถึงหกเพื่อเพิ่มผลรวมย่อยเพิ่มเติมด้วยฟังก์ชันสรุปอื่นๆ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเขียนทับผลรวมย่อยที่มีอยู่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ผลรวมย่อยปัจจุบัน

  3. แทรกผลรวมย่อยซ้อนกัน

   วิธีการแทรกผลรวมย่อยที่มีระดับที่ซ้อนอยู่

   1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก ผลรวมย่อย

    รูป Ribbon ของ Outlook

    กล่องโต้ตอบ ผลรวมย่อย จะถูกแสดง

   2. ในกล่อง ที่ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงใน ให้คลิกคอลัมน์ที่จะหาผลรวมย่อยที่ซ้อนกัน ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างด้านบนนี้ คุณจะเลือก กีฬา

   3. ในกล่อง ใช้ฟังก์ชัน ให้คลิกฟังก์ชันสรุปที่คุณต้องการใช้คำนวณผลรวมย่อย ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างด้านบนนี้ คุณควรเลือก Sum

    เลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ

   4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ผลรวมย่อยปัจจุบัน

  4. ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้สำหรับผลรวมย่อยเพิ่มเติม ให้เริ่มต้นจากผลรวมย่อยด้านนอกสุดเข้าไปข้างใน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงข้อมูลสรุปของเฉพาะผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด คลิกสัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม ถัดจากหมายเลขแถว ใช้สัญลักษณ์ บวก และ ลบ เพื่อแสดง หรือซ่อนแถวรายละเอียดสำหรับผลรวมย่อยแต่ละรายการ

 1. เลือกเซลล์ในช่วงที่มีผลรวมย่อย

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก ผลรวมย่อย

  รูป Ribbon ของ Outlook

 3. ในกล่องโต้ตอบ ผลรวมย่อย ให้คลิก เอาออกทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×