การแทรกบาร์โค้ดลงในเอกสาร Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หากคุณกำลังทำงานกับเอกสาร Microsoft Office Word 2007 สมุดงาน Microsoft Office Excel 2007 หรืองานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2007 ที่บันทึกไว้ในไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2007 ที่มีการใช้นโยบายซึ่งกำหนดให้ต้องแทรกบาร์โค้ดเป็นหนึ่งในนโยบายด้านการจัดการข้อมูล คุณอาจต้องแทรกบาร์โค้ดลงในแฟ้ม ระบบ Microsoft Office 2007 ของคุณเมื่อบันทึกหรือพิมพ์ไฟล์นั้น

สิ่งสำคัญ: คุณจะสามารถแทรกบาร์โค้ดได้เฉพาะเมื่อใช้งาน Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Ultimate 2007 และ Office Word 2007, Office Excel 2007 และ Office PowerPoint 2007 รุ่นสแตนด์อโลนเท่านั้น

ในบทความนี้

ภาพรวม

แทรกบาร์โค้ดด้วยตนเอง

แทรกบาร์โค้ดเมื่อคุณบันทึกหรือพิมพ์แฟ้ม

ภาพโดยรวม

เมื่อคุณอัพโหลดแฟ้มไว้ในไลบรารีเอกสารที่มีการใช้นโยบายบาร์โค้ด จะมีการเพิ่มบาร์โค้ดไว้ในคุณสมบัติของแฟ้มนั้นๆ (metadata) แต่จะไม่มีการแทรกบาร์โค้ดนั้นลงในแฟ้มนั้นโดยตรง บาร์โค้ดจะถูกแทรกลงในแฟ้มในรูปแบบของรูปภาพก็ต่อเมื่อคุณเลือกที่จะแก้ไขเอกสารนั้น และบันทึกหรือพิมพ์แฟ้มนั้นเท่านั้น เมื่อคุณทำงานกับเอกสารฉบับพิมพ์ที่มีบาร์โค้ดเหล่านี้ คุณสามารถใช้ข้อมูลบาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่ในเอกสารเพื่อค้นหาและระบุตำแหน่งของเอกสารต้นฉบับในไซต์ Office SharePoint Server 2007 ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเรียกดูเวิร์กโฟลว์ metadata ประวัติการทำรายการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้

คุณไม่สามารถแทรกบาร์โค้ดลงในเอกสารได้จนกว่าผู้ดูแลไซต์ หรือผู้จัดการชุดรายการจะกำหนดนโยบายที่เหมาะสมให้ไลบรารีนั้น หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูล โปรดดูบทความ สร้างนโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับไซต์คอลเลกชัน หากมีนโยบายดังกล่าวอยู่แล้ว คำสั่ง บาร์โค้ด จะปรากฏบนแท็บ แทรก เพื่อที่คุณจะได้สามารถแทรกบาร์โค้ดลงในเอกสารได้

เมื่อมีการกำหนดนโยบายขึ้น เอกสารใดที่มีอยู่ในชุดรายการหรือไลบรารีอยู่ก่อนแล้ว จะไม่ได้รับการกำหนดบาร์โค้ด (ฉะนั้นจึงไม่สามารถแทรกบาร์โค้ดได้) จนกว่าจะเช็คเอาท์และเช็คอินเอกสารนั้นใหม่อีกครั้ง เอกสารที่อัพโหลดไว้ในชุดรายการหรือไลบรารีที่มีการใช้นโยบายบาร์โค้ดอยู่แล้ว จะได้รับการกำหนดบาร์โค้ดซึ่งสามารถแทรกลงในเอกสารได้โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

แทรกบาร์โค้ดด้วยตนเอง

เมื่อผู้ดูแลไซต์หรือเจ้าของชุดรายการได้กำหนดนโยบายบาร์โค้ดให้กับชุดรายการหรือไลบรารี จะมีการสร้างบาร์โค้ดขึ้นโดยอัตโนมัติในเซิร์ฟเวอร์สำหรับแฟ้มหรือเอกสารที่อยู่ในชุดรายการหรือไลบรารีนั้นเมื่อมีการอัพโหลดหรือแก้ไขแฟ้มหรือเอกสาร

นอกจากนี้คุณยังสามารถแทรกรูปภาพบาร์โค้ดลงในเอกสารที่อยู่ในไลบรารีบนไซต์ Office SharePoint Server 2007 ได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่ามีการกำหนดนโยบายบาร์โค้ดไว้ในลักษณะใด

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อไลบรารีของคุณไม่ปรากฏบน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารี

 2. ชี้ไปที่เอกสารที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก แก้ไขใน Microsoft Office เลือกชื่อโปรแกรม ตัวอย่างเช่น แก้ไขใน Microsoft Office Word

 3. วางเคอร์เซอร์ในเอกสารในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกบาร์โค้ด

 4. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม บาร์โค้ด ให้คลิก บาร์โค้ด

  คำสั่งบาร์โค้ดและป้ายชื่อใน Ribbon

  หมายเหตุ: คำสั่ง บาร์โค้ด จะปรากฏขึ้นบนแท็บ แทรก ก็ต่อเมื่อมีการใช้นโยบายบาร์โค้ดสำหรับเอกสารเซิร์ฟเวอร์

 5. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึก เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

แทรกบาร์โค้ดเมื่อคุณบันทึกหรือพิมพ์แฟ้ม

ไลบรารีที่อยู่ในไซต์ Office SharePoint Server 2007 อาจมีนโยบายบาร์โค้ดที่กำหนดให้คุณต้องแทรกบาร์โค้ดเมื่อคุณบันทึกหรือพิมพ์เอกสาร

ถ้าในเอกสารยังไม่มีบาร์โค้ด เมื่อคุณบันทึกหรือสั่งพิมพ์ ระบบจะขอให้คุณแทรกบาร์โค้ดลงในเอกสาร ถ้าคุณตอบ ใช่ เมื่อระบบแสดงพร้อมท์ บาร์โค้ดจะถูกแทรกลงในตำแหน่งที่เป็นค่าเริ่มต้น

 • ถ้าแฟ้มนั้นสามารถอ่านได้อย่างเดียว บาร์โค้ดจะถูกแทรกลงในตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน

 • ถ้าแฟ้มอยู่ในโหมดแก้ไข บาร์โค้ดจะถูกแทรกลงในตำแหน่งที่เป็นค่าเริ่มต้น

  • ใน Office Word 2007    บาร์โค้ดจะถูกแทรกลงในส่วนหัวในหน้าแรกของเอกสาร

  • ใน Office Excel 2007    บาร์โค้ดจะถูกแทรกลงในเซลล์แรกในแผ่นงานแรกของสมุดงาน

  • ใน Office PowerPoint 2007    บาร์โค้ดจะถูกแทรกลงบริเวณกึ่งกลางของภาพนิ่งแผ่นแรกของงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×