การแทรกตารางเสริมแถว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลในตาราง คุณสามารถเพิ่มตารางเสริมแถวในแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ของคุณ ปกติตารางเสริมแถวแสดงแถวเดียวตามค่าเริ่มต้น เมื่อทำการกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ ผู้ใช้สามารถแทรกแถวเพิ่มเติมลงในตารางเมื่อพวกเขาต้องการ ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูล คุณสามารถใช้ตารางเสริมแถวเพื่อแสดงหลายระเบียนบนฟอร์มได้

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้ตารางเกิดซ้ำ

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

แทรกตารางเกิดซ้ำ

เคล็ดลับเค้าโครง

เวลาที่ใช้ตารางเสริมแถว

ใช้ตารางเสริมแถวเมื่อคุณต้องการ

 • ทำให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลในรูปแบบที่เป็นตารางที่เป็นโครงสร้างได้

 • รวบรวมข้อมูลบรรทัดรายการ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข และข้อมูลชนิดอื่นที่แสดงได้ดีที่สุดในตาราง

 • เก็บรักษาช่องว่างบนแม่แบบฟอร์มของคุณด้วยการแสดงแถวให้มากเท่ากับที่มีข้อมูลจริงอยู่เท่านั้น

 • แสดงหรือทำงานกับระเบียนจากฐานข้อมูล บริการบนเว็บ หรือแหล่งข้อมูลอื่นในตารางบนแม่แบบฟอร์ม

ในรูปต่อไปนี้ ตารางเสริมแถวถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลบรรทัดรายการบนฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย

ตารางเสริมแถวที่ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลบรรทัดรายการในรายงานค่าใช้จ่าย

ตารางเสริมแถวประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่

 • แถวส่วนหัว    เมื่อคุณแทรกตารางเสริมแถวในแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่ แถวส่วนหัวจะปรากฏตามค่าเริ่มต้น โดยปกติแล้ว คุณจะใช้แถวส่วนหัวสำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ ถ้าคุณไม่ต้องการส่วนหัวของคอลัมน์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมส่วนหัว ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตารางเสริมแถว

 • แถวข้อมูล    แถวข้อมูลคือ แถวที่สามารถ "ทำซ้ำ" ในฟอร์มได้มากครั้งเท่าที่จำเป็น ในฐานะที่ผู้ออกแบบแม่แบบฟอร์ม คุณจะเห็นเพียงแถวเดียวในโหมดออกแบบ เมื่อคุณแทรกตารางเสริมแถว อย่างไรก็ตาม บุคคลที่กรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณนั้นสามารถเพิ่มแถวหลายแถวในฟอร์มด้วยการกด CTRL+ENTER ด้วยการคลิกคำสั่งบนเมนูทางลัด หรือด้วยการคลิก แทรกรายการ ใต้แถวสุดท้ายของตาราง

 • แถวส่วนท้าย    คุณสามารถใช้แถวส่วนท้ายเพื่อเพิ่มกล่องข้อความหรือกล่องนิพจน์ที่รวมค่าในคอลัมน์ แถวส่วนท้ายจะไม่ปรากฏในตารางเสริมแถวตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปิดแถวส่วนท้าย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมส่วนท้าย ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของตารางเสริมแถว

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath จะรวมตัวควบคุมที่คล้ายกับตารางเสริมแถว แต่ใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจว่าตัวควบคุมเหล่านี้ตัวใดทำงานดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้อ้างอิงรายการต่อไปนี้

ส่วนการทำซ้ำ    เมื่อต้องการสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้างน้อยลงที่ผู้ใช้สามารถแทรกบนฟอร์มหลายครั้ง (เช่น ระเบียนในฐานข้อมูล) ให้ใช้ส่วนการทำซ้ำแทนตารางเสริมแถว

ตารางเสริมแถวแนวนอน    เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มคอลัมน์พิเศษลงในตารางแทนแถวพิเศษ คุณสามารถใช้ตารางเสริมแถวแนวนอนแทนตารางเสริมแถวปกติได้

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

ปุ่มเมนูทางลัดจะปรากฏอยู่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ย้ายตัวชี้ของผู้ใช้ไว้เหนือแถวในตารางเสริมแถว ผู้ใช้คลิกปุ่มเพื่อดูเมนูทางลัดของคำสั่งสำหรับการแทรกหรือการเอาแถวออก

เมนูทางลัดสำหรับการทำซ้ำตาราง

ผู้ใช้ยังสามารถแทรกแถวใหม่ด้วยการคลิกข้อความ แทรกรายการ ที่ปรากฏข้างใต้ตารางเสริมแถวบนฟอร์ม คุณสามารถกำหนดเองหรือเอาข้อความนี้ออกได้ขณะออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณ

ด้านบนของหน้า

การแทรกตารางเสริมแถว

กระบวนการสำหรับการแทรกตารางเสริมแถวต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่ หรือยึดตามการออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงว่าตารางเสริมแถวมีลักษณะอย่างไรในโหมดการออกแบบ

ตารางเสริมแถวในโหมดการออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ทำซ้ำตารางถูกผูกไว้กับกลุ่มในแหล่งข้อมูลของเทมเพลตฟอร์ ซ้ำปกติแม้ว่าพวกเขาสามารถยังถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่ซ้ำกัน

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตาราง ค่าใช้จ่ายที่ถูกทำเป็นรายการ บนฟอร์มถูกผูกกับกลุ่มการทำซ้ำ รายการ ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ตัวควบคุมกล่องข้อความภายในตาราง  ได้แก่ วันที่คำอธิบายประเภท และ ค่าใช้จ่าย จะถูกผูกกับเขตข้อมูลที่เป็นส่วนของกลุ่มการทำซ้ำ รายการ

ความสัมพันธ์ระหว่างตารางเสริมแถวบนเทมเพลตฟอร์มและกลุ่มการทำซ้ำในแหล่งข้อมูล

การแทรกตารางเสริมแถวบนแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ตารางเสริมแถว

 4. ในกล่อง จำนวนคอลัมน์ ให้ใส่จำนวนคอลัมน์ที่ตารางควรมี

 5. ตารางเสริมแถวจะถูกสร้างด้วยกล่องข้อความในแต่ละคอลัมน์ เมื่อต้องการแปลงกล่องข้อความเป็นตัวควบคุมชนิดอื่น ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความ ชี้ไปที่ เปลี่ยนเป็น บนเมนูทางลัด แล้วคลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการ

การแทรกตารางเสริมแถวบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกตารางซ้ำ ด้วยการลากกลุ่มการทำซ้ำจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรกตารางซ้ำจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม แทน ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ตารางเสริมแถว

 4. บนหน้าแรกของตัวช่วยผูกตารางที่ซ้ำกัน คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องใช้ในรายการแหล่งข้อมูล แล้ว คลิ กการเกิดซ้ำกลุ่ม รูปไอคอน ที่คุณต้องการผูกกับแถวตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกลุ่มการทำซ้ำใหม่ ให้คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่มการทำซ้ำ แล้วคลิก เพิ่ม บนเมนูทางลัด จากนั้นในกล่องโต้ตอบ การเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้ระบุคุณสมบัติสำหรับกลุ่มการทำซ้ำ

 5. คลิก ถัดไป

 6. บนหน้าที่สองของตัวช่วยสร้างการผูกข้อมูลตารางเสริมแถว ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลในรายการ การผูกข้อมูล ที่คุณต้องการเพิ่มเป็นคอลัมน์ลงในตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลใหม่ในรายการ การผูกข้อมูล ให้คลิกขวาที่กลุ่มที่ตารางเสริมแถวถูกผูกไว้ คลิก เพิ่ม บนเมนูทางลัด และต่อจากนั้น ในกล่องโต้ตอบ การเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้ระบุคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูล

 7. เมื่อต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ ให้เลือกคอลัมน์ในรายการ คอลัมน์ในตาราง แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่นของตัวควบคุมภายในตารางเสริมแถว

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของกล่องข้อความหลายกล่องในครั้งเดียว ให้เลือกกล่องข้อความที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยน บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก คุณสมบัติ แล้วทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นบนแท็บ ขนาด

 • ปรับขนาดกล่องข้อความบนแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้เข้ากับความยาวของข้อความที่คุณคาดว่าผู้ใช้จะพิมพ์ในกล่อง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบหรือสีของตัวควบคุมในตารางเสริมแถว ให้เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา คลิกแท็บ เส้นขอบ แล้วทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

 • เมื่อต้องการกำหนดข้อความที่ปรากฏในกล่องข้อความภายในตารางเสริมแถวเอง ให้ใช้กล่อง แบบอักษร และ ขนาดแบบอักษร บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรและขนาดแบบอักษรสำหรับกล่องข้อความทั้งหมดบนแม่แบบฟอร์มของคุณในครั้งเดียว ให้เลือกกล่องข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้ว คลิก นำแบบอักษรไปใช้กับตัวควบคุมกล่องข้อความทั้งหมด บนเมนู รูปแบบ

 • เมื่อต้องการดูว่ากล่องข้อความของคุณที่มีข้อความจริงอยู่ในนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร ให้คลิก ข้อมูลตัวอย่าง บนเมนู มุมมอง การกระทำนี้จะช่วยให้คุณเห็นลักษณะของฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×