การแทรกตารางเสริมแถวแนวนอน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มคอลัมน์พิเศษในตาราง คุณสามารถใช้ตารางเสริมแถวแนวนอนในแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ของคุณ

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้ตารางซ้ำแนวนอน

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

แทรกตารางซ้ำแนวนอน

เคล็ดลับเค้าโครง

เวลาที่ใช้ตารางเสริมแถวแนวนอน

ใช้ตารางเสริมแถวแนวนอนเมื่อคุณต้องการให้ข้อมูลถูกป้อนหรือแสดงในรูปแบบที่เป็นตารางที่จัดโครงสร้าง และเมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมของข้อมูลได้ถ้าจำเป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตารางเสริมแถวแนวนอนเพื่อรวบรวมข้อมูลการขายสำหรับแต่ละไตรมาส ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณถูกเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล คุณยังสามารถใช้ตารางเสริมแถวแนวนอนเพื่อแสดงหรือทำงานกับระเบียนจากฐานข้อมูลนั้น

ตารางเสริมแถวแนวนอนประกอบด้วย ส่วนการทำซ้ำภายในเค้าโครงตาราง ส่วนการทำซ้ำมีการตั้งค่า ทำซ้ำตามแนวนอน ที่เปิดใช้งาน ซึ่งจำลองคอลัมน์ในตาราง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมในตารางถ้าพวกเขาต้องการบันทึกข้อมูลการขายสำหรับไตรมาสที่ต่างกัน

ข้อมูลการขายที่ใส่ในตารางเสริมแถวแนวนอนบนฟอร์ม

ตารางเสริมแถวแนวนอนประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่

 • คอลัมน์ส่วนหัว    เมื่อคุณแทรกตารางเสริมแถวแนวนอนบนแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่ คอลัมน์ส่วนหัวจะปรากฏตามค่าเริ่มต้น ทั่วไปคุณจะใช้คอลัมน์นี้เพื่อใส่ป้ายชื่อที่ปรากฏด้านล่างซ้ายของตาราง ถ้าคุณไม่ต้องการป้ายชื่อเหล่านี้ ให้คลิกขวาภายในคอลัมน์ ชี้ไปที่ ลบ บนเมนูทางลัด แล้วคลิก คอลัมน์

 • คอลัมน์ข้อมูล    คอลัมน์ข้อมูลคือ คอลัมน์ที่สามารถ "ทำซ้ำ" บนฟอร์มได้มากเท่าที่จำเป็น ในฐานะที่เป็นผู้ออกแบบแม่แบบฟอร์ม คุณจะเห็นเพียงคอลัมน์เดียวในโหมดออกแบบเมื่อคุณแทรกตารางเสริมแถวแนวนอน อย่างไรก็ตาม บุคคลที่กรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ สามารถเพิ่มหลายคอลัมน์บนฟอร์มด้วยการกด CTRL+ENTER ด้วยการคลิกคำสั่งบนเมนูทางลัด หรือด้วยการคลิกข้อความแนะนำวิธีใช้ แทรกรายการ บนฟอร์ม ซึ่งคุณสามารถกำหนดเองได้

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath จะรวมตัวควบคุมอื่นที่คล้ายกับตารางเสริมแถวแนวนอน แต่ใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจว่าตัวควบคุมเหล่านี้ตัวไหนทำงานดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้อ้างอิงรายการต่อไปนี้

ตารางเสริมแถว    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหลายแถวในตารางแทนที่จะเป็นหลายคอลัมน์ ให้ใช้ตารางเสริมแถวแทนตารางเสริมแถวแนวนอน

ส่วนการทำซ้ำ    เมื่อต้องการสร้างส่วนที่ผู้ใช้สามารถแทรก บนฟอร์มหลายครั้ง (เช่น ระเบียนในฐานข้อมูล) ให้ใช้ส่วนการทำซ้ำหรือตัวควบคุมการทำซ้ำอื่น เมื่อผู้ใช้แทรกส่วนการทำซ้ำบนฟอร์ม แต่ละส่วนจะถูกแทรกตามแนวตั้ง หรือในลักษณะทีละส่วน ลงมาตามความยาวของฟอร์ม ลักษณะการทำงานนี้ต่างจากลักษณะการทำงานของส่วนการทำซ้ำในตารางเสริมแถวแนวนอน ซึ่งแต่ละส่วนจะถูกแทรกตามแนวนอน หรือวางไว้ติดกันบนฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

ปุ่มเมนูทางลัดจะปรากฏเมื่อผู้ใช้ย้ายตัวชี้ไว้เหนือคอลัมน์ในตารางเสริมแถวแนวนอน ผู้ใช้คลิกปุ่มเพื่อดูเมนูทางลัดของคำสั่งสำหรับการแทรกหรือการเอาคอลัมน์ออก

เมนูทางลัดสำหรับตารางเสริมแถวแนวนอน

ผู้ใช้ยังสามารถแทรกคอลัมน์ใหม่ด้วยการคลิกข้อความ แทรกรายการ ที่ปรากฏใต้ตารางเสริมแถวแนวนอนบนฟอร์ม คุณสามารถกำหนดเองหรือเอาข้อความนี้ออกได้เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณ คอลัมน์ใดๆ ที่เกินความกว้างของเค้าโครงตารางที่มีตัวควบคุมส่วนการทำซ้ำจะตัดไปยังบรรทัดถัดไป

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกเพื่อออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ตัวควบคุมตารางเสริมแถวแนวนอนจะไม่พร้อมให้ใช้งานได้ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม เพราะตัวควบคุมตารางเสริมแถวแนวนอนไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ในเว็บเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

แทรกตารางเสริมแถวแนวนอน

กระบวนการสำหรับการแทรกตารางเสริมแถวแนวนอนต่างกันเล็กน้อยขึ้นกับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่ หรือยึดตามการออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงให้เห็นลักษณะตารางเสริมแถวแนวนอนเมื่อคุณย้ายตัวชี้ของคุณไว้เหนือตารางเสริมแถวแนวนอนนี้ในโหมดออกแบบ

ส่วนการทำซ้ำที่เลือกในตารางเสริมแถวแนวนอน

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ตารางการทำซ้ำตามแนวนอนถูกผูกไว้กับกลุ่มในแหล่งข้อมูลของเทมเพลตฟอร์ ซ้ำปกติแม้ว่าพวกเขาสามารถยังถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่ซ้ำกัน

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตารางบนแม่แบบฟอร์มถูกผูกกับกลุ่มการทำซ้ำรายไตรมาส ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ตัวควบคุมกล่องข้อความภายในตาราง — กอล์ฟเทนนิส และ วินด์เซิร์ฟ — ถูกผูกกับเขตข้อมูลที่เป็นส่วนของกลุ่มการทำซ้ำราย ไตรมาส

ความสัมพันธ์ระหว่างตารางเสริมแถวแนวนอนบนแม่แบบฟอร์มและกลุ่มการทำซ้ำในแหล่งข้อมูล

แทรกตารางเสริมแถวแนวนอนบนแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ตารางเสริมแถวแนวนอน

 4. ในกล่อง จำนวนแถว ให้ป้อนจำนวนแถวที่คุณต้องการให้ตารางมีตามค่าเริ่มต้น

 5. ตารางเสริมแถวแนวนอนถูกสร้างขึ้นด้วยกล่องข้อความในแต่ละแถวในคอลัมน์ข้อมูล เมื่อต้องการแปลงกล่องข้อความเป็นตัวควบคุมชนิดอื่น ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความที่คุณต้องการแปลง ชี้ไปที่ เปลี่ยนเป็น บนเมนูทางลัด แล้วคลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการ

แทรกตารางเสริมแถวแนวนอนบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกตารางซ้ำแนวนอน ด้วยการลากกลุ่มการทำซ้ำจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรกตารางแนวนอนซ้ำจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม แทน ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ตารางเสริมแถวแนวนอน

 4. บนหน้าแรกของตัวช่วยการผูกตารางที่ซ้ำกัน คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในรายการแหล่งข้อมูล แล้ว คลิ กการเกิดซ้ำกลุ่ม รูปไอคอน ที่คุณต้องการผูกกับแถวตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกลุ่มการทำซ้ำใหม่ ให้คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่มการทำซ้ำ แล้วคลิก เพิ่ม บนเมนูทางลัด จากนั้นในกล่องโต้ตอบ การเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้ระบุคุณสมบัติสำหรับกลุ่มการทำซ้ำ

 5. คลิก ถัดไป

 6. บนหน้าที่สองของตัวช่วยสร้างการผูกข้อมูลตารางเสริมแถว ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลในรายการ การผูกข้อมูล ที่คุณต้องการเพิ่มเป็นคอลัมน์ลงในตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลใหม่ ในรายการ การผูกข้อมูล ให้คลิกขวาที่กลุ่มที่ตารางเสริมแถวแนวนอนถูกผูกไว้ ให้คลิก เพิ่ม บนเมนูทางลัด แล้วในกล่องโต้ตอบ การเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ระบุคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูล

 7. เมื่อต้องการจัดลำดับคอลัมน์ใหม่ ให้เลือกคอลัมน์ในรายการ แถวในตาราง แล้วคลิก ย้ายไปด้านหน้า หรือ ย้ายไปด้านหลัง

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่นของตารางเสริมแถวแนวนอนและตัวควบคุมภายในตารางเสริมแถวแนวนอน

 • ระลึกไว้ว่าตารางเสริมแถวแนวนอนประกอบไปด้วยส่วนการทำซ้ำภายในเค้าโครงตาราง เส้นขอบขวาของเค้าโครงตารางจะกำหนดจุดที่คอลัมน์ในตารางจะตัดไปยังบรรทัดถัดไปเมื่อผู้ใช้แทรกคอลัมน์เพิ่มเติม เมื่อต้องการควบคุมการตัดคอลัมน์ คุณสามารถลากเส้นขอบขวาของเซลล์ของเค้าโครงตารางที่ติดกับตัวควบคุมส่วนการทำซ้ำไปทางขวาหรือทางซ้าย

 • ตารางเสริมแถวแนวนอนสามารถเป็นประโยชน์สำหรับจุดประสงค์ในการพิมพ์ คอลัมน์ในตัวควบคุมจะตัดไปยังบรรทัดถัดไปบนแม่แบบฟอร์ม เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดในตารางถูกพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณมีไว้สำหรับการแสดงบนหน้าจอเป็นหลัก ให้พิจารณาการวางตารางเสริมแถวแนวนอนภายในขอบเขตการเลื่อนบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ดังนั้น ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลจำนวนมากในตารางเสริมแถวแนวนอน พวกเขาสามารถเลื่อนเพื่อแสดงข้อมูลแทนการดูข้อมูลทั้งหมดบนฟอร์ม

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของกล่องข้อความหลายกล่องในครั้งเดียว ให้เลือกกล่องข้อความที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยน กด ALT+ENTER คลิกแท็บ ขนาด แล้วทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

 • ปรับขนาดกล่องข้อความบนแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้เข้ากับความยาวของข้อความที่คุณคาดว่าผู้ใช้จะพิมพ์ในกล่องข้อความ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบหรือสีของกล่องข้อความหลายกล่องในเวลาเดียวกัน ให้เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้วคลิกแท็บ เส้นขอบ จากนั้นทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

 • เมื่อต้องการกำหนดข้อความที่ปรากฏในกล่องข้อความเอง ให้ใช้กล่อง แบบอักษร และ ขนาดแบบอักษร บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรและขนาดแบบอักษรสำหรับกล่องข้อความทั้งหมดบนแม่แบบฟอร์มของคุณในเวลาเดียวกัน ให้เลือกกล่องข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก นำแบบอักษรไปใช้กับตัวควบคุมกล่องข้อความทั้งหมด บนเมนู รูปแบบ

 • เมื่อต้องการดูว่ากล่องข้อความจะมีลักษณะเป็นอย่างไรด้วยข้อความจริงในกล่องข้อความ ให้คลิก ข้อมูลตัวอย่าง บนเมนู มุมมอง การกระทำนี้ช่วยให้คุณได้รู้ว่าฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อคุณกรอกข้อมูลในนั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×