Office

การแทรกตารางเสริมแถวแนวนอน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมลงในตาราง คุณสามารถใช้ตารางซ้ำแนวนอนในแม่แบบของฟอร์ม Microsoft Office InfoPath

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้ตารางซ้ำแนวนอน

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

แทรกตารางซ้ำแนวนอน

เคล็ดลับเค้าโครง

เมื่อใดจะใช้ตารางซ้ำแนวนอน

ใช้ตารางซ้ำแนวนอน เมื่อคุณต้องการให้ข้อมูลที่จะใส่ หรือแสดงในรูปแบบเชิงโครงสร้าง ตาราง และ เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มคอลัมน์ของข้อมูล ถ้าจำเป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตารางซ้ำแนวนอนเพื่อรวบรวมข้อมูลการขายสำหรับแต่ละไตรมาส ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มถูกลิงก์ไปยังฐานข้อมูล คุณสามารถใช้ตารางซ้ำแนวนอนเพื่อแสดง หรือทำงานกับระเบียนจากฐานข้อมูลนั้น

แนวนอนซ้ำประกอบด้วยส่วนการทำซ้ำ ภายในแบบเค้าโครงตาราง ส่วนที่ซ้ำกันมีการทำซ้ำตามแนวนอน ตั้งค่าเปิดใช้งาน ซึ่งจำลองคอลัมน์ในตาราง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มคอลัมน์ลงในตารางถ้าพวกเขาต้องการบันทึกข้อมูลการขายสำหรับไตรมาสแตกต่างกัน

ข้อมูลการขายที่ใส่ในตารางเสริมแถวแนวนอนบนฟอร์ม

แนวนอนซ้ำประกอบด้วยสองส่วน:

 • ส่วนหัวของคอลัมน์    เมื่อคุณแทรกตารางซ้ำแนวนอนบนใหม่ ฟอร์มเปล่าต้นแบบ ส่วนหัวของคอลัมน์ที่ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น นอกจากนี้คุณจะใช้คอลัมน์นี้ให้ใส่ป้ายชื่อที่ปรากฏทางด้านซ้ายของตาราง ถ้าคุณไม่จำเป็นป้ายชื่อเหล่านี้ คลิกขวาภายในคอลัมน์ ชี้ไปที่ลบ บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กคอลัมน์

 • คอลัมน์ของข้อมูล    คอลัมน์ข้อมูลมีคอลัมน์ที่สามารถ "ทำซ้ำ" บนฟอร์มได้หลายครั้งตามความเหมาะสม เป็นตัวออกแบบในแม่แบบฟอร์ม คุณโดยทั่วไปจะเห็นเพียงคอลัมน์เดียวในโหมดออกแบบ เมื่อคุณแทรกตารางแนวนอนซ้ำ บุคคลกรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม อย่างไรก็ตาม สามารถเพิ่มหลายคอลัมน์บนฟอร์ม ด้วยการกด CTRL + ENTER โดยคลิกที่คำสั่งบนเมนูทางลัด หรือคลิกที่ข้อความแนะนำในแทรกรายการ บนฟอร์ม ซึ่งคุณสามารถทำได้ ปรับแต่ง

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath มีตัวควบคุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับตารางที่เกิดซ้ำแนวนอน แต่ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจที่ตัวควบคุมเหล่านี้ได้ผลดีที่สุดในเทมเพลตของคุณฟอร์ม ดูรายการต่อไปนี้:

ตาราง Repeating    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหลายแถวลงในตารางแทนที่เป็นหลายคอลัมน์ ใช้ตารางซ้ำแทนที่เป็นแนวนอนซ้ำ

ส่วนที่ซ้ำกัน    เมื่อต้องการสร้างส่วนที่ผู้ใช้สามารถแทรกบนฟอร์มหลายครั้ง (เช่นระเบียนในฐานข้อมูล), ใช้ส่วนการทำซ้ำหรือตัวควบคุมที่เกิดซ้ำอีก เมื่อผู้ใช้แทรกส่วนซ้ำบนฟอร์ม ส่วนแต่ละรายการจะถูกแทรกแนว หรือทีละ ลงความยาวของฟอร์มนั้น ลักษณะการทำงานนี้แตกต่างจากที่ส่วนการทำซ้ำในตารางซ้ำแนวนอน ซึ่งแต่ละส่วนจะถูกแทรกตามแนวนอน หรือ เคียงข้าง บนฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้

ปุ่มเมนูทางลัดปรากฏขึ้นเมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้ย้ายตัวชี้ไว้เหนือคอลัมน์ในตารางซ้ำแนวนอน ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มเพื่อดูเมนูทางลัดของคำสั่งสำหรับแทรก หรือลบคอลัมน์

เมนูทางลัดสำหรับตารางเสริมแถวแนวนอน

ผู้ใช้สามารถแทรกคอลัมน์ใหม่ ด้วยการคลิกแทรกรายการ ข้อความที่ปรากฏด้านล่างของตารางที่เกิดซ้ำในแนวนอนบนฟอร์ม คุณสามารถกำหนด หรือเอาข้อความนี้เมื่อคุณออกแบบเทมเพลฟอร์มของคุณ คอลัมน์ใด ๆ ที่เกินกว่าความกว้างของตารางเค้าโครงที่ประกอบด้วยตัวควบคุมส่วนที่ซ้ำ จะตัดไปยังบรรทัดถัดไป

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ แนวนอนทำซ้ำตารางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

การแทรกตารางเสริมแถวแนวนอน

ขั้นตอนในการแทรกตารางซ้ำแนวนอนที่แตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า หรือเปลี่ยนการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มในฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตามแนวนอนซ้ำลักษณะที่ปรากฏเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือในโหมดออกแบบ

ส่วนการทำซ้ำที่เลือกในตารางเสริมแถวแนวนอน

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ตารางการทำซ้ำตามแนวนอนถูกผูกไว้กับกลุ่มในแหล่งข้อมูลของเทมเพลตฟอร์ ซ้ำปกติแม้ว่าพวกเขาสามารถยังถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่ซ้ำกัน

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตารางบนเทมเพลตฟอร์ถูกผูกไว้กับไตรมาส กลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ที่ซ้ำกัน ตัวควบคุมกล่องข้อความภายในตารางซึ่งการขายกอล์ฟTennis และWindsurfing ซึ่งถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของไตรมาส กลุ่มที่ซ้ำกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างตารางเสริมแถวแนวนอนบนแม่แบบฟอร์มและกลุ่มการทำซ้ำในแหล่งข้อมูล

แทรกตารางแนวนอนซ้ำบนเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกตารางที่ซ้ำกันตามแนวนอน

 4. ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนแถวที่คุณต้องการให้ตารางได้ตามค่าเริ่มต้น

 5. ตารางแนวนอนซ้ำจะถูกสร้างขึ้น ด้วยกล่องข้อความในแต่ละแถวในคอลัมน์ข้อมูล เมื่อต้องการแปลงชนิดแตกต่างกันของตัวควบคุมกล่องข้อความ คลิกขวากล่องข้อความที่คุณต้องการแปลง ชี้ไปที่เปลี่ยนเป็น บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กตัวควบคุมที่คุณต้องการ

แทรกตารางแนวนอนซ้ำบนเทมเพลตฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกตารางซ้ำแนวนอน ด้วยการลากกลุ่มการทำซ้ำจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรก เกิดซ้ำในแนวนอนตารางจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม แทน ตามที่อธิบายไว้ใน กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกตารางที่ซ้ำกันตามแนวนอน

 4. บนหน้าแรกของตัวช่วยการผูกตารางที่ซ้ำกัน คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในรายการแหล่งข้อมูล แล้ว คลิ กการเกิดซ้ำกลุ่ม รูปไอคอน ที่คุณต้องการผูกกับแถวตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกลุ่มการทำซ้ำใหม่ คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่มการทำซ้ำ คลิกเพิ่ม บนเมนูทางลัด และในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ระบุคุณสมบัติสำหรับกลุ่มการทำซ้ำ

 5. คลิก ถัดไป

 6. บนหน้าที่สองของตัวช่วยสร้างการเกิดซ้ำผูกตาราง ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลในรายการการผูกข้อมูล ที่คุณต้องการเพิ่มเป็นคอลัมน์ลงในตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลใหม่ ในรายการผูกข้อมูล คลิกขวากลุ่มที่แนวนอนซ้ำตารางถูกผูก คลิกเพิ่ม บนเมนูทางลัด และในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ระบุคุณสมบัติของเขตข้อมูล

 7. การจัดลำดับคอลัมน์ เลือกคอลัมน์ในรายการแถวในตาราง แล้ว คลิกย้ายก่อน หรือย้ายหลัง

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเกี่ยวกับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่น ๆ ของตารางซ้ำแนวนอนและตัวควบคุมอยู่ภายใน:

 • เรียกคืนซึ่งประกอบด้วยตารางซ้ำแนวนอนของส่วนที่มีการทำซ้ำภายในเค้าโครงตาราง เส้นขอบด้านขวาของตารางเค้าโครงระบุจุดตัดที่คอลัมน์ในตารางไปยังบรรทัดถัดไปเมื่อผู้ใช้แทรกคอลัมน์เพิ่มเติม เมื่อต้องการควบคุมตัดคอลัมน์ คุณสามารถลากเส้นขอบด้านขวาของเซลล์ตารางเค้าโครงที่ล้อมรอบตัวควบคุมส่วนซ้ำไปทางขวาหรือซ้าย

 • แนวนอนซ้ำอาจเป็นประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ในการพิมพ์ คอลัมน์ในตัวควบคุมตัดไปยังบรรทัดถัดไปบนเทมเพลตฟอร์ เพื่อให้ข้อมูลในตารางทั้งหมดถูกพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มมีไว้สำหรับการดูบนหน้าจอหลัก ให้พิจารณาทำซ้ำตามแนวนอนภายในแบบขอบเขตการเลื่อน บนเทมเพลฟอร์มของคุณ วิธีนี้ ถ้าผู้ใช้ใส่ข้อมูลจำนวนมากในแนวนอนซ้ำตาราง พวกเขาสามารถเลื่อนเพื่อดูเท่านั้นแทนที่จะเห็นทั้งหมดในฟอร์ม

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของกล่องข้อความหลายครั้ง เลือกกล่องข้อความที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง กด ALT + ENTER คลิกที่แท็บขนาด แล้วทำการปรับปรุงที่จำเป็น

 • ปรับขนาดกล่องข้อความบนเทมเพลฟอร์มของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับความยาวของข้อความที่คุณคาดหวังว่าผู้ใช้สามารถพิมพ์เหล่านั้น

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบหรือสีของกล่องข้อความหลายครั้ง เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเส้นขอบและแรเงา คลิกแท็บเส้นขอบ แล้ว ทำการปรับปรุงที่จำเป็น

 • เมื่อต้องการกำหนดข้อความที่ปรากฏในกล่องข้อความ ใช้กล่องฟอนต์ และขนาดฟอนต์ บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์สำหรับกล่องข้อความในเทมเพลตของคุณฟอร์มทั้งหมดในครั้งเดียว เลือกกล่องข้อความที่ประกอบด้วยการจัดรูปแบบที่คุณต้อง แล้ว คลิ กฟอนต์ที่นำไปใช้กับตัวควบคุมกล่องข้อความทั้งหมด บนเมนูรูปแบบ

 • เมื่อต้องการดูสิ่งที่กล่องข้อความของคุณจะมีลักษณะดังกับข้อความจริงในคอลัมน์ คลิกตัวอย่างข้อมูล บนเมนูมุมมอง ซึ่งช่วยให้คุณทราบอะไรฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อผู้ใช้กรอกนั้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×